SOAP ile REST arasındaki fark nedir?

SOAP ve REST, iki ayrı internet veri değişimi mekanizmasıdır. Örneğin, faturalama görevlerini otomatikleştirmek için şirket içi hesap sisteminizin müşterinizin muhasebe sistemiyle veri paylaştığını düşünün. Bu iki uygulama, iletişim kurallarını tanımlayan bir API kullanarak verileri paylaşır. SOAP ve REST, API tasarımına ilişkin iki farklı yaklaşımdır. SOAP yaklaşımı son derece yapılandırılmıştır ve XML veri biçimini kullanır. REST daha esnektir ve uygulamaların birden fazla biçimde veri alışverişi yapmasına olanak tanır.

API'ler hakkında bilgi edinin »

XML hakkında bilgi edinin »

SOAP ve REST arasındaki benzerlikler nelerdir?

Uygulama oluşturmak için birçok farklı programlama dili, mimari ve platform kullanabilirsiniz. Farklı veri formatlarına sahip olduklarından bu kadar çeşitli teknolojiler arasında veri paylaşmak oldukça zordur. Hem SOAP hem de REST, bu sorunu çözmek için yapılan çalışmaların bir ürünüdür.

Çeşitli uygulamalar arasında API'ler veya iletişim noktaları oluşturmak için SOAP ve REST kullanabilirsiniz. Web hizmeti ve API terimleri birbirinin yerine kullanılır. Ancak API'ler daha geniş bir kategoridir. Web hizmetleri özel bir API türüdür.

SOAP ve REST arasındaki diğer benzerlikler şunlardır:

 • İkisi de, uygulamaların diğer uygulamalardan gelen veri isteklerini nasıl oluşturduğuna, işlediğine ve bunlara nasıl yanıt verdiğine ilişkin kuralları ve standartları tanımlar
 • İkisi de, bilgi alışverişi yapmak için standartlaştırılmış internet protokolü olan HTTP'yi kullanır
 • İkisi de, güvenli ve şifrelenmiş iletişim için SSL/TLS'yi destekler

Güvenli, ölçeklenebilir ve hata toleranslı dağıtılmış sistemler oluşturmak için SOAP veya REST kullanabilirsiniz.

SSL sertifikaları hakkında bilgi edinin »

SOAP ve REST ne zaman kullanılır?

SOAP ve REST arasında seçim yapmadan önce senaryolarınızı ve API kullanıcılarınızın gereksinimlerini göz önünde bulundurun. Aşağıdaki kriterler dikkate almak faydalı olabilir.

Genel uygulama tasarımı

Mobil uygulamalar ve hibrit uygulamalar gibi modern uygulamalar, REST API'ler ile daha iyi çalışır. REST, mikro hizmetler ve container'lar gibi modern mimari modelleri kullanarak uygulamaları tasarlamak için ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar. Ancak SOAP API'lere sahip olan eski sistemleri entegre etmeniz veya genişletmeniz gerekirse SOAP kullanmaya devam etmeniz daha iyi olabilir.

Güvenlik

Genel API'ler, daha düşük güvenlik gereksinimlerine sahiptir ve daha fazla esneklik gerektirir; bu yüzden herkes bunlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle REST, genel API oluştururken daha iyi bir tercihtir. Bunun aksine kurum içi gereksinimlere yönelik bazı özel API'ler (uyumluluk için veri raporlaması gibi), SOAP'nin WS-Security hizmetindeki daha sıkı güvenlik önlemlerinden faydalanabilir.

ACID uyumluluğu

API kullanıcılarınız için bir işlem zincirinde sıkı tutarlılık ve veri bütünlüğü gerekiyor mu? Örneğin finansal işlemler, bir güncelleme başarısız olsa bile veri güncellemelerinin tamamının başarısız olmasını gerektirir.

SOAP; bölünmezlik, tutarlılık, yalıtım ve dayanıklılık (ACID) için yerleşik bir uyumluluğa sahiptir. SOAP ayrıca, yüksek veri bütünlüğü gereksinimleri için daha uygun olabilir. Bu durumda REST API'ler, durumu sunucu veya veri tabanı düzeyinde uygulamak için ek yazılım modülleri gerektirebilir.

SOAP API'ler ve REST API'ler nasıl çalışır?

SOAP, sistemler arasında katı bir iletişim sözleşmesi gerektiren eski bir teknolojidir. Teknoloji değişikliklerine ayak uydurmak için zamanla yeni web hizmeti standartları eklendi ancak bu standartlar ek iş yükleri yaratıyorlar. REST, SOAP'den sonra geliştirildi ve yapısı gereği onun eksikliklerinin çoğunu giderdi. REST web hizmetlerine RESTful web hizmetleri de denmektedir.

SOAP API'ler

SOAP, katı iletişim kurallarını tanımlayan bir protokoldür. Veri alışverişinin her yönünü denetleyen birkaç ilişkili standarda sahiptir. Örneğin, SOAP'nin kullandığı standartlardan bazıları şunlardır:

 • Web Hizmetleri Güvenliği (WS-Security), belirteç adı verilen benzersiz tanımlayıcıları kullanmak gibi güvenlik önlemlerini belirtir
 • Web Hizmetleri Adresleme (WS-Addressing), yönlendirme bilgilerinin meta veri olarak eklenmesini gerektirir
 • WS-ReliableMessaging, SOAP mesajlaşmasında hata işlemeyi standart hâle getirir
 • Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL), SOAP web hizmetlerinin kapsamını ve işlevini açıklar

Bir SOAP API'ye istek gönderdiğinizde HTTP isteğinizi bir SOAP zarfına koymanız gerekir. Bu, temel HTTP içeriğini SOAP isteği gereksinimleriyle değiştiren bir veri yapısıdır. Zarf nedeniyle, TCP veya İnternet Kontrol Mesaj Protokolü (ICMP) gibi diğer aktarım protokolleriyle birlikte SOAP web hizmetlerine istek gönderebilirsiniz. Ancak SOAP API'ler ve SOAP web hizmetleri, her zaman yanıtlarında XML belgelerini döndürür.

REST API'ler

REST, bir API'nin nasıl çalışması gerektiğine ilişkin koşulları uygulamaya koyan bir yazılım mimarisidir. REST API'lerin uyguladığı altı ilke vardır:

 1. İstemci-sunucu mimarisi. Gönderen ve alıcı; teknoloji, platform oluşturma ve programlama dili gibi konularla ilgili olarak birbirinden bağımsızdır.
 2. Katmanlı. Sunucu, istemci isteklerini tamamlamak için birlikte çalışan birkaç aracıya sahip olabilir ancak istemci bunları göremez.
 3. Tek biçimli arabirim. API, verileri eksiksiz ve tamamen kullanılabilir olan bir standart formatında döndürür.
 4. Durum bilgisiz. API, önceki isteklerden bağımsız olarak her yeni isteği tamamlar.
 5. Önbelleğe alınabilir. Tüm API yanıtları önbelleğe alınabilir.
 6. İstek üzerine kod. API yanıtı, gerekirse bir kod parçacığı içerebilir.

GET ve POST gibi HTTP fiillerini kullanarak REST istekleri gönderirsiniz. REST API yanıtları, genellikle JSON formatındadır ancak farklı bir veri formatında da olabilir.

RESTful API'ler hakkında bilgi edinin »

JSON hakkında bilgi edinin »

Temel farklılıklar: SOAP ve REST

SOAP bir protokolken REST mimari bir tarzdır. Bu, SOAP API'lerin ve REST API'lerin davranma şeklinde önemli farklılıklar oluşturur.

Tasarım

SOAP API işlevleri veya işlemleri açığa çıkarır, REST API'ler ise veri odaklıdır. Örneğin, diğer uygulamaların değiştirebileceği çalışan verilerini içeren bir uygulama düşünün. Uygulamanın SOAP API'si CreateEmployee adlı bir işlevi açığa çıkarabilir. Bir çalışan oluşturmak için, bir istek gönderirken SOAP mesajınızda işlev adını belirtirsiniz.

Ancak uygulamanın REST API'si /employees adlı bir URL'yi açığa çıkarabilir ve bu URL'ye yönelik bir POST isteği yeni bir çalışan kaydı oluşturur.

Esneklik

SOAP API'ler, katıdır ve sadece uygulamalar arasında XML mesajlaşmasına izin verir. Uygulama sunucusu ayrıca, her istemcinin durumunu korumak zorundadır. Bu, yeni bir isteği işlerken önceki tüm istekleri hatırlaması gerektiği anlamına gelir.

REST, daha esnektir ve uygulamaların verileri düz metin, HTML, XML ve JSON olarak aktarmasını sağlar. REST aynı zamanda durum bilgisine sahip değildir; bu nedenle REST API, her yeni isteği önceki isteklerden bağımsız olarak ele alır.

Performans

SOAP mesajları daha büyük ve daha karmaşıktır, bu da bu mesajların iletilmesini ve işlenmesini daha yavaş bir hâle getirir. Bu, sayfa yükleme sürelerini uzatabilir.

REST, REST mesajı boyutlarının daha küçük olması nedeniyle SOAP'den daha hızlı ve daha etkilidir. REST yanıtları aynı zamanda önbelleğe de alınabilir; böylece sunucu, sıklıkla erişilen verileri bir önbellekte depolayarak daha da kısa sayfa yükleme süreleri elde edebilir.

Ölçeklenebilirlik

SOAP protokolü, uygulamaların istekler arasında durumu depolamasını gerektirir; bu da bant genişliği ve bellek gereksinimlerini artırır. Sonuç olarak, uygulamaları pahalı ve ölçeklendirilmesi zor bir hâle getirir.

SOAP'nin aksine REST, durum bilgisi olmayan ve katmanlı mimariye izin verir; bu da onu daha ölçeklenebilir bir hâle getirir. Örneğin uygulama sunucusu, isteği diğer sunuculara iletebilir veya bir aracının (içerik teslim ağı gibi) işlemesine izin verebilir.

Güvenlik

SOAP, HTTPS ile çalışmak için ek bir WS Security katmanı gerektirir. WS-Security, sadece belirtilen sunucudaki belirtilen işlemin SOAP mesajı içeriğini okuduğundan emin olmak için ek başlık içeriği kullanır. Bu, iletişim iş yükleri ekler ve performansı olumsuz anlamda etkiler.

REST, ek iş yükleri olmadan HTTPS'yi destekler.

Güvenilirlik

SOAP, yerleşik olarak hata işleme mantığına sahiptir ve daha fazla güvenilirlik sağlar. Bununla birlikte REST, iletişim sorunları yaşanması durumunda tekrar denemenizi gerektirir ve daha az güvenilirdir.

SOAP ve REST arasındaki farklılıkların özeti

 

 

SOAP

REST

Kısaltmaların anlamları: 

Basit Nesne Erişimi Protokolü

Temsili Durum Aktarımı

Bu nedir?

SOAP, uygulamalar arasında iletişim kurmaya yönelik bir protokoldür

REST, iletişim arabirimleri tasarlamaya yönelik bir mimari tarzdır.

Tasarım

SOAP API işlemi açığa çıkarır.

REST API ise verileri açığa çıkarır.

Aktarım Protokolü

SOAP, bağımsızdır ve herhangi bir aktarım protokolü ile çalışabilir.

REST ise sadece HTTPS ile çalışır.

Veri formatı

SOAP, yalnızca XML veri değişimini destekler.

REST; XML, JSON, düz metin ve HTML formatlarını destekler.

Performans

SOAP mesajları daha büyüktür, bu da iletişimi yavaşlatır.

REST, daha küçük mesajlar ve önbelleğe alma desteği sayesinde daha hızlı performansa sahiptir.

Ölçeklenebilirlik

SOAP'nin ölçeklendirilmesi zordur. Sunucu, bir istemci ile değiştirilen önceki tüm mesajları depolayarak durumu sürdürür.

REST'nin ölçeklendirilmesi kolaydır. Durum bilgisine sahip değildir, bu nedenle her mesaj önceki mesajlardan bağımsız olarak işlenir.

Güvenlik

SOAP, ek iş yüküyle şifrelemeyi destekler.

REST, performansı etkilemeden şifrelemeyi destekler.

Kullanım örneği

SOAP, eski uygulamalarda ve özel API'lerde faydalıdır.

REST, modern uygulamalarda ve genel API'lerde faydalıdır.

AWS, API gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon Web Services (AWS), API gereksinimlerinizi desteklemek için Amazon API Ağ Geçidi'ni sunar. API Ağ Geçidi, geliştiriciler tarafından istenen ölçekte API'ler oluşturulup yayınlanmasını, bunların izlenmesini, bakımının yapılmasını ve güvenliğinin sağlanmasını mümkün kılan, tam olarak yönetilen bir hizmettir. API Ağ Geçidi'ni kullanarak gerçek zamanlı ve çift yönlü iletişim uygulamaları için REST API'ler oluşturabilirsiniz.

API Ağ Geçidi kullanımından yararlanabileceğiniz yollardan bazıları şunlardır:

 • Kullanıcılarınıza hem API istekleri hem de yanıtları için yüksek hızlı performans sunun.
 • AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) ve Amazon Cognito ile API'lerinize erişimi yetkilendirin. Her iki hizmet de yerel OAuth desteği sağlar.
 • Yeni sürümleri hızla yinelemek, test etmek ve yayınlamak için aynı API'nin birden çok sürümünü eş zamanlı bir biçimde çalıştırın.
 • API çağrıları, veri gecikmesi ve hata oranlarına ilişkin performans ölçümlerini ve bilgileri izleyin. 

Hemen bir AWS hesabı oluşturarak AWS'de REST API'leri kullanmaya başlayın.

AWS İçin Sonraki Adımlar