SQL ile MySQL arasındaki fark nedir?

SQL, bilgileri ilişkisel bir veritabanında depolamak ve işlemek için kullanabileceğiniz bir programlama dilidir. MySQL, en yaygın olarak benimsenen açık kaynak ilişkisel veritabanıdır. Pek çok popüler web sitesi, uygulama ve ticari ürün için birincil ilişkisel veri deposu işlevi görür. Verileri satırlar ve sütunlar içeren yapılandırılmış tablolarda depolayıp işleyebilmeniz için bu iki teknoloji birlikte çalışır. MySQL, verileri depolayan temel teknolojidir, SQL ise bu verileri okumak, değiştirmek ve silmek için kullandığınız dildir. Çok popüler olan Microsoft SQL Server da dahil olmak üzere birçok ilişkisel veritabanı yönetim sistemi SQL kullanır. SQL ve SQL Server terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak çok farklı iki teknolojiye gönderme yapar.

SQL hakkında bilgi edinin »

MySQL hakkında bilgi edinin »

SQL ve MySQL arasındaki benzerlikler nelerdir?

MySQL ve SQL yalnızca ad bakımından ve her ikisinin de ilişkisel veritabanı sistemlerinde kullanılması açısından birbirine benzer. İlişkisel bir veritabanı, bilgileri satırlarda ve tablo dizilerinde depolar. Bu da onları verimli bir şekilde sorgulayabileceğiniz anlamına gelir. 

Hem SQL hem MySQL onlarca yıldır kullanılmaktadır. 1970'lerde Edgar Frank Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" (Büyük Ortak Veri Bankaları için İlişkisel bir Veri Modeli) adlı bir makale yayımladı. Bu makaleden yola çıkarak Raymond Boyce ve Donald Chamberlin SQL'i oluşturdu. 1995 yılında Monty Widenius, kızı My'ın adını vererek MySQL ortak kurucusu oldu.

SQL ve MySQL, günümüzde veri yönetiminde ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde hâlâ sıklıkla kullanılmaktadır.

Temel farklar: SQL ve MySQL

MySQL ve SQL ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılır ancak her ikisi de farklı işlevlere hizmet eder. 

Bunlar nelerdir?

SQL, bilgileri ilişkisel bir veritabanında sorgulamak ve işlemek için kullanabileceğiniz bir programlama dilidir. Veritabanına veri eklemek, verileri güncelleştirmek veya almak için SQL kullanabilirsiniz. 1986'da Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, SQL'i ilişkisel veritabanları için resmi standart haline getirdi. Bunu 1987'de Uluslararası Standart Örgütü izledi.

Öte yandan MySQL, ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir. İlişkisel bir veritabanı yönetim sistemi olarak, tabloları kullanarak verileri depolamak ve yönetmek için MySQL'i kullanabilirsiniz. Tablolar oluşturabilir ve aralarında ilişkiler tanımlayabilirsiniz. Tutarlılığı ve doğruluğu korurken verileri depolamak ve almak için dizinler, işlemler ve normalleştirme gibi birden fazla teknik de kullanabilirsiniz. 

Nasıl çalışırlar?

SQL uygulaması, veri tabanı sorgularını işleyen ve sonuçları döndüren bir sunucu makinesini içerir. SQL sorgunuz, aşağıdakiler dâhil olmak üzere çeşitli yazılım bileşenlerinden geçer:

  • Ayrıştırıcı, SQL sorgu ifadesini belirteçlere ayırır ve doğruluk açısından denetler.
  • İlişkisel bir motor, sorguyu çalıştırmanın en iyi yolunu planlar.
  • Veritabanı motoru, fiziksel depolama işlemlerini gerçekleştirir.

SQL'deki varsayılan veritabanı altyapısı Microsoft SQL Server'dır. Bu altyapı Microsoft'a aittir ve Microsoft tarafından yönetilir.

Buna karşılık MySQL, veri yönetimi ve depolama optimizasyonu için birkaç yazılım bileşenine sahiptir. MySQL bileşenleri, SQL ayrıştırıcısı ve ilişkisel altyapıyı içerir. Bununla birlikte, MySQL'deki veritabanı motoru InnoDB, Oracle'a aittir ve Oracle tarafından yönetilir. 

Temel farklar: SQL Server ve MySQL

Her iki sistem de veritabanı yönetim araçları olsa da Microsoft SQL Server ve MySQL arasında birkaç fark vardır.

Platform desteği

MySQL ve SQL Server farklı platformları destekler.

SQL Server birçok platformu destekler ancak bunlar MySQL kadar yüksek sayıda değildir. SQL Server öncelikle Windows'u destekler. Docker aracılığıyla Linux ve macOS için bulut dağıtım seçenekleri sunar.

MySQL, SQL Server'dan daha fazla platformu destekler. MySQL'i Linux, macOS, Windows, Oracle Solaris, OpenBSD ve HP-UX dahil olmak üzere çoğu işletim sistemine yükleyebilirsiniz.

Programlama dili desteği

SQL Server'ın desteklediği bazı programlama dilleri C++, Java, Python, PHP, Go, Ruby ve Delphi'dir.

MySQL, SQL Server'ın yaptığı dilleri ve Perl, Haskel ve TCL dahil olmak üzere daha fazlasını destekler. MySQL'in cazip bir seçenek olması, pek çok programlama dilini desteklemesinden ileri gelir. Bu, geliştiricilerin kullanması için esnek bir seçim olmasını sağlar.

Özellikler

Her ikisi de ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri olduğundan MySQL ve SQL Server birçok ortak özelliğe sahiptir. Her ikisi de yüksek performanslıdır ve farklı boyutlardaki projeleri yönetebilirler. Aynı şekilde, tek bir sunucuda birden fazla veritabanını barındırabilir ve verileri sınıflandırıp performansı optimize etmek için dizinleri kullanabilirler. Ancak MySQL'de mevcut olup SQL Server'da olmayan bazı özellikler vardır. Aynı durum SQL Server için de geçerlidir.

Örneğin, tek tek arama yapmadan birden çok tabloda filtreleme yapmak için SQL Server'ı kullanabilirsiniz. Ayrıca, yedekleme işlemini durdurmadan bir sorguyu durdurabilirsiniz.

MySQL ile yalnızca tek bir veritabanı düzeyinde filtreleme yapabileceğiniz için çeşitli ifadeler çalıştırmanız gerekir. MySQL ile bir sorgunun yürütülmesini iptal etmek için tüm işlemi durdurmanız gerekir. 

Ölçeklenebilirlik

SQL Server'da satır sayısını artırdığınızda yanıt süresinde çok fazla artış olmaz. Bu nedenle çoğu geliştirici SQL Server'ı oldukça ölçeklenebilir bir teknoloji olarak görüyor.  Ücretli sürümünde SQL Server, daha etkili bir şekilde ölçeklendirilmesine yardımcı olan bir dizi özelliğe sahiptir. Bu özellikler arasında sıkıştırma, gelişmiş bölümleme ve bellek içi teknoloji bulunur.

MySQL'de veri satırlarının sayısı arttığında işlem yapmak için gereken sürede de bir artış yaşarsınız.

Performans

MySQL ve SQL Server, yüksek performanslı ilişkisel veritabanı yönetim sistemleridir. Her iki veritabanını da güçlü, ölçeklenebilir ve güvenilir olarak göz önünde bulundurmanız gerekir.

SQL Server, performansı optimize etmek için sorgu iyileştirici ve columnstore dizinleri sunar. Veritabanı iş yükleri arttıkça SQL Server genellikle MySQL'den biraz daha iyi performans gösterir.

MySQL, performansı optimize etmek için bağlantıları bir araya getirir ve sorguları önbelleğe alır.

Sorgu dili ve söz dizimi 

SQL Server ve MySQL, veritabanını sorgulamak için SQL kullanır. Bu sistemlerle etkileşime geçmek için SQL komutlarını ve SQL ifadelerini kullanabilirsiniz. Bu, ilişkisel veritabanlarını yönetmek için standart dildir. Ancak MySQL ve SQL Server, oluşturma, okuma, güncelleme ve silme (CRUD) komutları dahil olmak üzere söz diziminde biraz farklılık gösterir.

SQL Server, bir tabloya yeni veri eklemek için INSERT kullanır. Verileri silmek için SQL Server SELECT FROM ve DELETE FROM kullanır. SQL Server tabloları kapatmak için çift tırnak işaretleri kullanır.

MySQL, bir tabloya yeni veri eklemek için INSERT INTO kullanır. Verileri silmek için MySQL SELECT ve DELETE kullanır. MySQL tabloları kapatmak için ters tırnak karakterleri kullanır.

Bağlayıcılar ve entegrasyon desteği

SQL Server'ın sunduğu bağlayıcılar ve entegrasyonlar, diğer Microsoft ürünleriyle daha iyi çalışır. Örneğin, Microsoft ADO.NET, ODBC Sürücüsü ve JDBC Sürücüsü sunar. Ayrıca Azure Data Studio'ya ve diğer Microsoft tabanlı ürünlere de bağlanabilirsiniz. 

MySQL, veritabanları tasarlamak ve oluşturmak için kullanabileceğiniz MySQL Workbench ile sunulur. Açık kaynaklı bir araç olarak, kullanabileceğiniz birkaç API ve bağlayıcı daha içerir.

Ürün desteği ve dokümantasyon

Hem SQL Server hem MySQL olgun teknolojilerdir. Yani, bulup okuyabileceğiniz birçok çevrimiçi belge vardır.

SQL Server, Microsoft'un tescilli yazılımıdır. Bu da çoğu durumda ürünü kullanmak için ödeme yapmanız gerektiği anlamına gelir.

MySQL açık kaynaklıdır ve Genel Kamu Lisansı, sürüm 2 kapsamındadır. Ek destek için ödeme yapabilirsiniz ancak çoğu MySQL sürümü ücretsizdir.

Güvenlik Özellikleri

Hem SQL Server hem MySQL veri ihlallerine, yetkisiz erişime ve benzer büyük güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayan bir dizi güvenlik özelliğine sahiptir.

SQL Server ile çalışma zamanı sırasında dosyalara erişemezsiniz. Ayrıca SQL Server, yetkisiz kullanıcı erişimini kısıtlayan bir dizi başka özelliğe (ör. rol tabanlı erişim denetimi) sahiptir. SQL Server ayrıca hassas verileri ve dinamik veri maskelemesini korumak için satır düzeyinde güvenlik sağlar.

Bunlar ikili koleksiyonlardır ancak geliştiriciler çalışırken veritabanlarını değiştirmek için MySQL'i kullanabilirler. Bu nedenle SQL Server'ı, MySQL'den daha güvenli olarak değerlendirebilirsiniz.

Farklılıkların özeti: SQL ve MySQL

 

SQL

MySQL

Kısaltmaların anlamları:

SQL, yapılandırılmış sorgu dili anlamına gelir ve bir programlama dilidir.

MySQL'in "My" kısmı, ortak kurucunun kızının adıdır My'dan alınmıştır. MySQL, ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir.

Kullanım amaçları:

Veritabanlarında etkileşime geçmek, bilgi eklemek, veri işlemek ve veritabanlarını değiştirmek için SQL kullanırsınız.

İlişkisel bir veritabanı yönetim sistemi olarak, ilgili verileri depolamak için tablolar oluşturmak üzere MySQL'den yararlanırsınız.

Güncelleme sıklığı

SQL nadiren güncellenir. 

MySQL düzenli olarak güncellenir.

Geniş kullanım kapsamı

SQL'i diğer ilişkisel veritabanlarıyla kullanabilirsiniz.

MySQL, veri depolayan temel teknolojiye bir örnektir. Bunun yerine farklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemi kullanabilirsiniz.

Farklılıkların özeti: MySQL ve SQL Server

 

MySQL

SQL Server

Bu nedir?

Oracle tarafından sunulan açık kaynaklı, ilişkisel veritabanı yönetim sistemi.

Microsoft tarafından sunulan tescilli, ilişkisel veritabanı yönetim sistemi.

Platform desteği

MySQL, SQL Server'dan daha fazla platformu destekler.

Microsoft SQL Server, MySQL'den daha az platformu destekler.

Programlama dili desteği

MySQL, Perl ve Haskel dahil olmak üzere SQL Server'dan daha fazla programlama dilini destekler.

SQL Server, MySQL'den daha az programlama dilini destekler.

Özellikler

MySQL, daha geniş bir üçüncü taraf bağlayıcı ve entegrasyon yelpazesine sahiptir. 

SQL Server aynı anda birden çok veritabanında filtreleme yapmanızı sağlar. Bir sorguyu tüm işlemi sonlandırmadan da durdurabilirsiniz.

Ölçeklenebilirlik

MySQL, sistemi ölçeklenebilir kılan özelliklere sahiptir ancak SQL Server ile aynı ölçüde değildir.

SQL Server, yüksek oranda ölçeklenebilir bir ortam sağlamak için sıkıştırma, gelişmiş bölümleme ve bellek içi teknolojiyi kullanır.

Performans

MySQL, yüksek performans sağlamak için bağlantıları bir araya getirir ve sorguları önbelleğe alır. 

SQL Server, ölçeklendirilmiş bir ortamda çalışırken MySQL'den daha iyi yanıt verir.

Sorgu dili ve söz dizimi

MySQL, sorgu dili olarak SQL'i kullanır ve söz diziminde ters tırnak karakterlerinden yararlanır.

SQL Server, sorgu dili olarak SQL'i kullanır ve söz diziminde çift tırnak işaretlerinden yararlanır.

Bağlayıcılar ve entegrasyonlar

MySQL, SQL Server'dan daha fazla entegrasyona sahiptir.

SQL Server, daha fazla Microsoft ürün entegrasyonuna sahiptir.

Ürün desteği ve dokümantasyon

MySQL açık kaynaklıdır.

SQL Server tescilli bir yazılımdır ve belirli bir maliyeti vardır.

Güvenlik özellikleri

MySQL ile veritabanlarını çalışma zamanında düzenleyebilirsiniz.

SQL Server ile çalışma zamanında dosyaları düzenleyemez veya dosyalara erişemezsiniz.

AWS, SQL ve MySQL gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon Web Services (AWS), SQL ve MySQL gereksinimlerinizi desteklemek için birçok teklif sunar.

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), bulutta ilişkisel veritabanları ayarlamayı, çalıştırmayı ve ölçeklendirmeyi kolaylaştıran, tam olarak yönetilen bir hizmet koleksiyonudur. Amazon RDS, ikisi SQL Server ve MySQL olmak üzere yedi popüler motoru destekler.

SQL Server için Amazon İlişkisel Veritabanı Hizmeti (Amazon RDS), SQL Server 2014, 2016, 2017 ve 2019 sürümleri için Enterprise, Standard Edition, Web ve Express Edition'ları destekler.

MySQL için Amazon İlişkisel Veritabanı Hizmeti (Amazon RDS) MySQL Community Edition 5.7 ve 8.0 sürümlerini destekler.

SQL Server ya da MySQL yerine bulut merkezli Amazon Redshift çözümünü de seçebilirsiniz. Veri ambarları, operasyonel veritabanları ve veri gölleri genelinde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verileri analiz etmek için SQL kullanır. Amazon Redshift, her ölçekte en iyi fiyat performansını sunmak için AWS tarafından tasarlanmış donanım ve makine öğreniminden yararlanır.

Amazon Redshift'i kullanmaktan yararlanabileceğiniz bazı yöntemler şunlardır:

  • Veri silolarını parçalara ayırma ve tüm verileriniz hakkında gerçek zamanlı öngörü elde etme
  • Diğer bulut veri ambarlarına kıyasla beş kata kadar daha yüksek performans elde etme
  • Veri altyapısı yönetimi konusunda endişelenmeden saniyeler içinde veri öngörüsü elde etme

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de MySQL ve SQL Server kullanmaya başlayın.