Uygunluk Programı Kapsamındaki AWS Hizmetleri

Beklenen kullanım örneği, geri bildirim ve talebe göre, genel olarak erişilebilir hizmetleri uygunluk çalışmalarımızın kapsamına dahil ediyoruz. Bir hizmet, en son değerlendirmenin kapsamında belirtilmemişse bu hizmeti kullanamayacağınız anlamına gelmez. Verilerin doğasını belirlemek kurumunuzun paylaşılan sorumluluğunun bir parçasıdır. AWS'de oluşturduğunuz ortamın doğasına bağlı olarak, hizmetin müşteri verilerini işlemesine veya depolamasına ve bunun, müşteri veri ortamınızın uyumluluğunu etkileyip etkilemeyeceğine karar vermeniz gerekir.

İş yükü amaçlarınızı ve hedeflerinizi AWS hesap ekibinizle görüşmenizi öneririz. Ekiptekiler, önerilen kullanım durumunu ve mimariyi, ayrıca güvenlik ve uyumluluk süreçlerimizin bu mimariye nasıl uyum sağlayacağını değerlendirebilir. AWS şirket temsilcisiyle mi görüşmeniz gerekiyor? 


Bu web sayfası, AWS güvence programlarının kapsamındaki AWS Hizmetleri listesini içerir. Özel olarak hariç tutulmadığı sürece her hizmetin genel olarak erişilebilir özellikleri, güvence programlarının kapsamındadır ve değerlendirme için bir sonraki fırsatta incelenip test edilmektedir. Bir AWS hizmetinin özellikleri için AWS Belgeleri'ne bakın.

= Bu hizmet şu anda kapsama dahildir ve mevcut raporlarda yansıtılmıştır. Durum ile ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki her bir uygunluk programı sekmesine bakın.

SOC Sistem ve Kuruluş Denetimleri 
PCI Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardı 
ISO ve CSA STAR sertifikaları Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) ve Bulut Güvenliği Çözüm Ortaklığı (CSA) Güvenlik, Güven, Güvence ve Risk (STAR)
ISMAP Bilişim Sistemi Güvenlik Yönetimi ve Değerlendirme Programı 
FedRAMP Federal Risk ve Yetkilendirme Yönetimi Programı 
DoD CC SRG Savunma Bakanlığı Bulut Bilgi İşlem Güvenlik Gereksinimleri Kılavuzu 
HIPAA BAA  Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası 
IRAP Kayıtlı Bilgi Güvenliği Denetçileri Programı 
MTCS Çok Katmanlı Bulut Güvenliği 
C5 Bulut Bilgi İşlem Uyumluluğu Denetimler Kataloğu 
K-ISMS Kore Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
ENS High Esquema Nacional de Seguridad 
OSPAR Dış Kaynakları Kullanan Hizmet Sağlayıcısı Denetim Raporu 
HITRUST CSF Health Information Trust Alliance Common Security Framework 
FINMA İsviçre Finans Piyasası Teftiş Kurumu 
GSMA Mobil İletişimler İçin Küresel Sistem Birliği 
PiTuKri Bulut Hizmetlerinin Bilgi Güvenliğini Değerlendirme Kriterleri 
CCCS Kanada Siber Güvenlik Merkezi
GNS GNS Ulusal Kısıtlı Sertifika
IAR
Birleşik Arap Emirlikleri Bilgi Güvencesi Yönetmeliği
DESC CSP
Dubai Elektronik Güvenlik Merkezi Bulut Hizmeti Sağlayıcısı Güvenlik Standardı

Kapsam Dâhilindeki Hizmetler Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İster Misiniz?