Hizmetleri beklenen kullanım durumu, geri bildirim ve talebe bağlı olarak uyumluluk çalışmaları kapsamımıza dahil ediyoruz. Bir hizmet, en son değerlendirmenin kapsamında belirtilmemişse bu hizmeti kullanamayacağınız anlamına gelmez. Verilerin doğasını belirlemek kurumunuzun paylaşılan sorumluluğunun bir parçasıdır. AWS'de oluşturduğunuz ortamın doğasına bağlı olarak, hizmetin müşteri verilerini işlemesine veya depolamasına ve bunun, müşteri veri ortamınızın uyumluluğunu etkileyip etkilemeyeceğine karar vermeniz gerekir.

İş yükü amaçlarınızı ve hedeflerinizi AWS hesap ekibinizle görüşmenizi öneririz. Ekiptekiler, önerilen kullanım durumunu ve mimariyi, ayrıca güvenlik ve uyumluluk süreçlerimizin bu mimariye nasıl uyum sağlayacağını değerlendirebilir. AWS şirket temsilcisiyle mi görüşmeniz gerekiyor? 


Bu web sayfası, AWS teminat programlarının kapsamındaki AWS Hizmetleri listesini içerir. Özel olarak hariç tutulmadığı sürece her hizmetin özellikleri, teminat programının kapsamındadır ve değerlendirmenin bir parçası olarak incelenip test edilir. Bir AWS hizmetinin özellikleri için AWS Belgeleri'ne bakın

Üçüncü Taraf Değerlendirme Kuruluşu (3PAO) Değerlendirmesi = Bu hizmet şu anda üçüncü taraf değerlendiricimizin değerlendirmesi altında

Ortak Yetkilendirme Kurumu (JAB) İncelemesi = Bu hizmette şu anda JAB incelemesi yapılıyor

Değerlendiriliyor = Yalnızca DoD paydaşlarına yönelik olan bu hizmet, ilgili FedRAMP hizmetleri için hem 3PAO Değerlendirmesi hem JAB İncelemesi içerir.

Savunma Bilgi Sistemleri Teşkilatı (DISA) İncelemesi = Bu hizmette şu anda DISA incelemesi yapılıyor

= Bu hizmet şu anda kapsama dahildir ve mevcut raporlarda yansıtılmıştır

 

Bize Ulaşın