Uygunluk Programı Kapsamındaki AWS Hizmetleri

Beklenen kullanım örneği, geri bildirim ve talebe göre, genel olarak erişilebilir hizmetleri uygunluk çalışmalarımızın kapsamına dahil ediyoruz. Bir hizmet, en son değerlendirmenin kapsamında belirtilmemişse bu hizmeti kullanamayacağınız anlamına gelmez. Verilerin doğasını belirlemek kurumunuzun paylaşılan sorumluluğunun bir parçasıdır. AWS'de oluşturduğunuz ortamın doğasına bağlı olarak, hizmetin müşteri verilerini işlemesine veya depolamasına ve bunun, müşteri veri ortamınızın uyumluluğunu etkileyip etkilemeyeceğine karar vermeniz gerekir.

İş yükü amaçlarınızı ve hedeflerinizi AWS hesap ekibinizle görüşmenizi öneririz. Ekiptekiler, önerilen kullanım durumunu ve mimariyi, ayrıca güvenlik ve uyumluluk süreçlerimizin bu mimariye nasıl uyum sağlayacağını değerlendirebilir. AWS şirket temsilcisiyle mi görüşmeniz gerekiyor? 


Bu web sayfası, AWS güvence programlarının kapsamındaki AWS Hizmetleri listesini içerir. Özel olarak hariç tutulmadığı sürece her hizmetin genel olarak erişilebilir özellikleri, güvence programlarının kapsamındadır ve değerlendirme için bir sonraki fırsatta incelenip test edilmektedir. Bir AWS hizmetinin özellikleri için AWS Belgeleri'ne bakın.

= Bu hizmet şu anda kapsama dahildir ve mevcut raporlarda yansıtılmıştır. Durum ile ilgili daha fazla ayrıntı için, lütfen aşağıdaki her bir uygunluk programı sekmesine bakın.

C5 Bulut Bilgi İşlem Uyumluluğu Denetimler Kataloğu
CCCS Kanada Siber Güvenlik Merkezi
CISPE Avrupa'da Bulut Altyapı Hizmeti Sağlayıcıları Veri Koruma Davranış Kuralları
CPSTIC Ulusal Kriptoloji Merkezi (CCN) STIC Ürün ve Hizmet Kataloğu (CPSTIC)
DESC CSP Dubai Elektronik Güvenlik Merkezi Bulut Hizmeti Sağlayıcısı Güvenlik Standardı
DoD CC SRG Savunma Bakanlığı Bulut Bilgi İşlem Güvenlik Gereksinimleri Kılavuzu
ENS High Ulusal Güvenlik Çerçevesi
FedRAMP Federal Risk ve Yetkilendirme Yönetimi Programı
FINMA İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu
GNS GNS Ulusal Kısıtlı Sertifika
GSMA Mobil İletişimler İçin Küresel Sistem Birliği
HIPAA BAA Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası
HITRUST CSF Health Information Trust Alliance Ortak Güvenlik Çerçevesi
IAR Birleşik Arap Emirlikleri Bilgi Güvencesi Yönetmeliği
IRAP Kayıtlı Bilgi Güvenliği Denetçileri Programı
ISMAP Bilişim Sistemi Güvenlik Yönetimi ve Değerlendirme Programı
ISO ve CSA STAR sertifikaları Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) ve Cloud Security Alliance (CSA) Security Trust Assurance and Risk (STAR)
K-ISMS Kore Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
MTCS Çok Katmanlı Bulut Güvenliği
OSPAR Dış Kaynakları Kullanan Hizmet Sağlayıcısı Denetim Raporu
PCI Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı
Pinakes Bankacılık birliği CCI - Üçüncü Taraf Yeterliliği
PiTuKri Bulut Hizmetlerinin Bilgi Güvenliğini Değerlendirme Kriterleri
SNI 27001 SNI 27001, Komite Akreditasi Nasional (KAN) tarafından akredite edilmektedir
SOC Sistem ve Organizasyon Kontrolleri

Kapsam dahilindeki hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?