Amazon Comprehend ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Aylık olarak işlenen metin miktarına göre ücretlendirilirsiniz. Amazon Comprehend; doğal dil işleme, konu modelleme ve Özel Sınıflandırma özellikleri sunarak, metin analizi yapabilen çok çeşitli uygulamaların kullanılmasını sağlar.

  • Doğal Dil İşleme: Varlık Tanıma, Duygu Analizi, Söz Dizimi Analizi, Anahtar İfade Ayıklama ve Dil Algılamaya yönelik Amazon Comprehend istekleri, istek başına 3 birimlik (300 karakter) bir minimum ücretle 100 karakterlik birimler halinde ölçülür.
  • Konu Modelleme: Konu Modelleme, Amazon S3'te depolanan belgelerden oluşan bir koleksiyondan ilgili terimleri veya konuları tanımlar. Koleksiyondaki en yaygın konuları tanımlar ve bunları gruplar halinde düzenleyip, belgelerin uygun konularıyla eşleştirir. İş başına işlenen belgelerin toplam boyutuna göre ücretlendirilirsiniz. İlk 100 MB sabit bir fiyattan ücretlendirilir. 100 MB'tan sonra MB başına ücretlendirilirsiniz.
  • Özel Comprehend: Özel Sınıflandırma ve Varlık API'leri, özel bir NLP modelini, metinleri kategorilere ayıracak ve özel varlıkları ayıklayacak şekilde eğitebilir. Zaman uyumsuz çıkarım istekleri, istek başına 3 birimlik (300 karakter) bir minimum ücretle 100 karakterlik birimler halinde ölçülür. Model eğitimi için saat başına 3 USD (saniyelik faturalandırma) ve özel model yönetimi için ay başına 0,50 USD ücretlendirilirsiniz. Zaman uyumlu Özel Sınıflandırma ve Varlık çıkarım istekleri için uygun aktarım hızı ile bir uç noktası tedarik edersiniz. Uç noktanızı başlattığınız andan silindiği ana kadar ücretlendirilirsiniz.

NLP istekleri, istek başına 3 birimlik (300 karakter) bir minimum ücretle 100 karakterlik birimler halinde ölçülür.

Özel Comprehend

Özel Varlıklar ve Sınıflandırma
Zaman uyumsuz sınıflandırma ve varlık tanıma için

Çıkarım istekleri, istek başına 3 birimlik (300 karakter) bir minimum ücretle 100 karakterlik birimler halinde ölçülür.

Zaman uyumlu sınıflandırma ve varlık tanıma için

Uç noktalar, minimum 60 saniye olmak üzere bir saniyelik artışlarla faturalandırılır. Hiçbir belge analiz edilmese de ücretlendirme uç noktasını başlattığınız ve sildiğiniz ana kadar devam etmektedir.

Tek bir çıkarım birimi (IU), yönetilen uç noktanızda 100 karakter/saniye aktarım hızı sunmaktadır. Daha yüksek aktarım hızı için ek IU’lar tedarik edebilirsiniz. Her bir IU saniye başına 0,0005 USD ücretlendirilme yapılacaktır.

Model Eğitimi için Saatlik 3 USD
Konu Modelleme

İlk 100 MB için

100 MB'tan sonra her MB için

Konum modelleme işi başına işlenen belgelerin toplam boyutuna göre ücretlendirilirsiniz. İlk 100 MB sabit bir fiyattan ücretlendirilir. 100 MB'tan sonra MB başına ücretlendirilirsiniz.

Ücretsiz Kullanım

50.000 birim metin (5 milyon karakter)

İlk Amazon Comprehend isteğinizin tarihinden başlayarak her ay 7 API'nin (Anahtar İfade Ayıklama, Duygu Analizi, Varlık Tanıma, Dil Algılama, Söz Dizimi Analizi, Özel Varlıklar ve Özel Sınıflandırma) her biri için.

Özel Sınıflandırma ve Özel Varlıklarda model eğitimi, model yönetimi ve uç noktalar için ücretsiz kullanım yoktur.

Her biri 1 MB'a kadar 5 iş

Konu modelleme için

Amazon Comprehend ücretsiz kullanımdan, ilk Amazon Comprehend isteğinin tarihinden itibaren 12 ay boyunca hem yeni hem de mevcut AWS müşterileri yararlanabilir.

Amazon Comprehend Medical Fiyatlandırması

Amazon Comprehend Medical ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Aylık olarak işlenen metin miktarına göre ücretlendirilirsiniz. Amazon Comprehend Medical iki API sunar: Medical Named Entity and Relationship Extraction (NERe) ve Protected Health Information Data Extraction and Identification (PHId).

Medical NERe API'si; varlıklar, varlık ilişkileri, varlık özellikleri ve PHI'yı ayıklar. Yalnızca veri koruması için PHI'yı tanımlamak isteyen müşteriler PHId API'si isteyebilir. Tüm API istekleri, istek başına 100 birimlik (100 karakter) bir minimum ücretle 100 karakterlik birimler halinde ölçülür.

Amazon Comprehend Medical Ücretsiz Kullanım

Amazon Comprehend Medical, herhangi bir API için hizmeti kullanmaya başladığınızda, ilk üç ay için 25.000 metin birimini (2,5 milyon karakter) kapsayan bir ücretsiz kullanım sunar.

Amazon Comprehend fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1 - Müşteri Yorumlarını Analiz Etme

Çevrimiçi mağazanızdaki müşteri yorumlarını analiz etmek için Amazon Comprehend'i kullanarak bir uygulama geliştirdiğinizi varsayalım. Her biri 550 karakter olan 10.000 müşteri yorumu aldınız ve hizmeti kullanımınızın ikinci yılındasınız.

Toplam ücret hesaplaması:

Her isteğin boyutu = 550 karakter

İstek başına birim sayısı = 6

Toplam Birim: 10.000 (istek) x 6 (istek başına birim) = 60.000

Birim başına fiyat = 0,0001 USD

Toplam maliyet = [Birim sayısı] x [Birim başına maliyet] = 60.000 x 0,0001 USD = 6,00 USD


Örnek 2 - Belgeleri Konulara Göre Kategorilere Ayırma

Konularına göre kategorilere ayırmak ve ilgi alanlarına göre müşterilerinize önermek istediğiniz toplam 240 MB boyutunda bir dizi araştırma belgeniz olduğunu varsayalım. Aynı zamanda, hizmeti kullanımınızın ikinci yılında olduğunuzu ve ücretsiz kullanım teklifine uygun olmadığınızı varsayalım.

Toplam ücret hesaplaması:

İşlenen toplam megabayt = 240

1 USD sabit fiyatla faturalandırılan megabayt miktarı = 100

0,004 USD/MB fiyatla faturalandırılan megabayt sayısı = 140 [240-100]

İşin toplam maliyeti = 1,00 USD + [140 x 0,004 USD] = 1,00 USD + 0,56 USD = 1,56 USD


Örnek 3 - Özel Sınıflandırma API'sini kullanarak Müşteri Geri Bildirimlerini Sınıflandırma

Bir sınıflandırıcıyı, web sitenize gelen yeni müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak düzenleyecek şekilde eğitmek istediğinizi varsayalım. 10 müşteri her dakika geri bildirim girer ve her bir geri bildirim 300 karakterdir. Özel modeli eğitmek bir saat sürüyor ve bu modeli bir ay boyunca tutmayı planlıyorsunuz. Bu doğrultuda aylık model eğitimi maliyetleri 3 USD model depolama maliyetleri ise 0,5 USD olacaktır. Aynı zamanda, hizmeti kullanımınızın ikinci yılında olduğunuzu ve ücretsiz kullanım teklifine uygun olmadığınızı varsayalım.

Geri bildirimi zaman uyumsuz bir şekilde sınıflandırmak için dosyanızda karakter sayısına göre ödeme yaparsınız. Gerçek zamanda sınıflandırma yapmak için kullanım örneğinizi çalıştırılmasına yetecek kadar uygun bir aktarım hızında bir uç noktası tedarik edersiniz ve uç noktasının çalıştığı süre kadar ödeme yaparsınız. 

Zaman uyumsuz sınıflandırma için çıkarım maliyeti hesaplaması:

Günlük her isteğin boyutu = 4.320.000 karakter [ 300 karakter * 10 belge *1.440 dakika]

İstek başına birim sayısı = 43.200 birim [432.000 karakter ÷ birim başına 100 karakter]

Birim başına fiyat = 0,0005 USD

Birimler için toplam çıkarım maliyeti = 21,60 USD [43.200 birim x 0,0005 USD]

Toplam maliyet = 25,10 USD [21,60 USD çıkarım + 3 USD model eğitimi + 0,50 USD model depolama]

Zaman uyumlu sınıflandırma için toplam ücret hesaplaması:

İlk olarak gerekli çıkarım hızını hesaplayalım. Her dakika her biri 300 karakterlik 10 belge sınıflandırıyoruz. Bu durumda;

Saniye başına 50 karakter [300 karakter x 10 belge ÷ 60 saniye]

100 karakter/saniye çıkarım hızı sağlayan 1 Çıkarım Birimi (IU) ile uç noktası tedarik etmeniz gerekecektir.

1 UI için ücret = saniye başına 0,0005 USD

Çıkarım çağrısı sayısına bakılmaksızın gerçek zamanlı sınıflandırma uç noktanızın aktif kalma süresine bağlı olarak ücrete tabi tutulursunuz.

Gerçek zamanlı sınıflandırma uç noktasını günlük 12 saat boyunca çalıştırırsanız:

Toplam çıkarım maliyeti: 21,60 USD [0,0005 USD x 3600 saniye x 12 saat]

Toplam maliyet = 25,10 USD [21,60 USD çıkarım + 3 USD model eğitimi + 0,50 USD model depolama]

Tedarik ettiğiniz çıkarım hızına ve uç noktanın aktif olduğu süre miktarı kadar ücrete tabi olduğunuzu göz önünde bulundurun. Daha fazla çıkarım hızına ihtiyaç duyarsanız ücret şu şekilde olacaktır:

2 UI için ücret = saniye başına 0,001 USD [0,0005 USD x 2]

3 UI için ücret = saniye başına 0,0015 USD [0,0005 USD x 3]


Örnek 4 - Klinik Belgelerinden Tıbbi Varlıklar Ayıklama

Data lake'inizdeki klinik belgelerini analiz etmek için Amazon Comprehend Medical'ı kullanarak bir uygulama geliştirdiğinizi varsayalım. Her biri 2.550 karakter olan 1.000 klinik belgeniz var. Aynı zamanda, hizmeti kullanımınızın ikinci yılında olduğunuzu ve ücretsiz kullanım teklifine uygun olmadığınızı varsayalım.

Toplam ücret hesaplaması:

Her isteğin boyutu = 2.550 karakter

İstek başına birim sayısı = 26 birim [2.550 karakter ÷ birim başına 100 karakter]

Toplam Birim: 1.000 (istek) x 26 (istek başına birim) = 26.000

Birim başına fiyat = 0,01 USD

Toplam maliyet = [Birim sayısı] x [Birim başına maliyet] = 26.000 x 0,01 USD = 260,00 USD


Örnek 5 - Özel Varlıklar API'sini kullanarak Müşteri Yorumlarını Analiz Etme

Bir özel varlık modelini, web sitenize gelen müşteri geri bildirimlerinden özel terimleri ayıklayacak şekilde eğitmek istediğinizi varsayalım. Eğitim işi 1,5 saat sürer ve her biri 550 karakter olan 10.000 müşteri geri bildirimini analiz edersiniz. Bu modeli bir ay boyunca tutmayı planlıyorsunuz. Aynı zamanda, hizmeti kullanımınızın ikinci yılında olduğunuzu ve ücretsiz kullanım teklifine uygun olmadığınızı varsayalım.

Toplam ücret hesaplaması:

Her isteğin boyutu = 5.500.000 karakter

İstek başına birim sayısı = 55.000 birim [5.500.000 karakter ÷ birim başına 100 karakter]

Birim başına fiyat = 0,0005 USD

Toplam birim maliyeti = 27,5 USD [55.000 birim x 0,0005 USD]

Model eğitimi için toplam saat = 1,5 saat

Saatlik fiyat = 3 USD

Model eğitimi için toplam maliyet = 4,5 USD [1,5 saat x 3 USD]

Model yönetimi için ay sayısı = 1 ay

Aylık fiyat = 0,50 USD 

Model yönetimi için toplam maliyet = 0,50 USD [1 ay x 0,50 USD]

Toplam maliyet = 37 USD [27,5 USD + 4,5 USD + 0,50 USD]

Amazon Comprehend özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Özellik sayfasını ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın