AWS Data Exchange fiyatlandırması

AWS Veri Değişimi, AWS müşterilerinin bulutta üçüncü taraf verilerini güvenli bir şekilde alıp vermelerini ve kullanmalarını kolaylaştırır. AWS Veri Değişimi kullanımı için sizden alınacak ücretler, veri alıcısı veya veri göndericisi olarak gerçekleştirdiğiniz eylemlere bağlıdır.

VERİ ALICILARI     |     VERİ GÖNDERİCİLERİ     |     KAYNAKLAR

Veri alıcıları

AWS Pazar Yeri'nde ürün satın alma ile ilgili ücretler (fiyatlandırma modeline göre)

Aboneliğe dayalı ürünler: Abonelik fiyatlandırmasını destekleyen ürünler için abonelik süresine göre değişiklik gösteren ve veri sağlayıcısı tarafından ürünün bilgi sayfasında belirlenen bir fiyat listesi görebilirsiniz. Abonelikler, geçerli satış vergileriyle birlikte peşin olarak faturalandırılacak şekilde yapılandırılabilir ya da bir programa göre faturalandırılır.

Kullandıkça öde fiyatlandırmasına dayalı ürünler: Kullandıkça öde fiyatlandırmasını destekleyen ürünler için fiyatlandırma bilgilerini ürünün bilgi sayfasında bulabilirsiniz. Takvim ayı içindeki kullanımınız geçerli satış vergileriyle birlikte faturalandırılır.

Veri aktarım ücretleri

Dosya tabanlı varlıkları AWS Bölgeleri arasında içeri veya dışarı aktarırken standart Amazon Simple Storage Service (S3) ücretleri uygulanır. Dosya tabanlı varlıkları dışarı aktarmak için imzalı URL'ler kullanırsanız internete standart aktarım ücretleri uygulanır. Veri aktarım maliyetleri hakkında bilgi için Amazon S3 fiyatlandırmasını inceleyin.

AWS hizmet maliyetleri

Veri ürünlerini depolamak, işlemek veya analiz etmek için seçtiğiniz tüm AWS hizmetleri için ücretlendirilirsiniz. Her bir hizmetin ücreti, fiyatlandırma planınıza göre AWS hesabınıza yansıtılır. Daha fazla ayrıntı için AWS fiyatlandırmasına bakın.

Veri göndericisi

Veri izinleri

AWS Veri Değişimi, veri izninin etkin olduğu her saat için veri göndericilerinden ücret alır. Veri alıcısı veri iznini kabul ettiğinde veri izni etkin olur. Veri izinlerinizin aktif olduğu saat sayısı, aylık ücretlerinizi oluşturmak için ay sonunda toplanır.

Fiyatlandırma örneği 1

6 ay (180 gün veya 4.320 saat) erişilebilecek bir Amazon Redshift veri paylaşımı veri kümesi için bir veri izni gönderdiğinizi varsayalım. Veri alıcısı veri iznini kabul ettikten sonra, veri izninizin süresi dolana kadar saatte 0,04167 USD ücret alınır. Toplamda bu, 0,04167 USD X 4.382 aktif veri izni saati, yani 180,01 USD'ye eşit olacaktır.

Fiyatlandırma örneği 1

Bir ay boyunca (31 gün veya 744 saat) erişilebilecek bir AWS Veri Değişimi Dosyaları veri kümesi için veri izni gönderdiğinizi varsayalım. Veri kümesi ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde olup ayın 31 günü için 100 GB içerir. O aya ait faturanız toplam 33,30 USD olur. Depolama için 2,30 USD, etkin veri izni için de 31,00 USD ücret alınır.

Katmanlı karşılama ücretleri

AWS Pazar Yeri, veri ürünlerinize tüm yeni abonelikler için AWS tarafından yapılan gelir tahsilatlarından katmanlı karşılama ücretleri alır. Zaten aboneleriniz varsa Kendi Aboneliğini Getir (BYOS) teklifleri oluşturarak AWS müşterileriyle önceden var olan abonelikleri ek ücret ödemeden geçirebilir ve karşılayabilirsiniz.

Veri kümelerinizle ilişkili ücretler

i) Dosyaları içeren ürünler için depolama ücretleri

AWS Veri Değişimi, müşterilerden hizmete yüklenen verilerin depolanması için ücret alır. Depolama alanı kullanımınız, ay sonunda aylık faturanız oluşturulurken toplanan Bayt-Saat birimiyle ölçülür. AWS Data Exchange maliyetlerinin daha düşük olduğu yerlerde daha az ücretlendirilirsiniz. Fiyatlar, aşağıda gösterildiği gibi verilerin boyutuna ve Bölgeye bağlıdır.

Fiyatlandırma örneği

Örnek olarak, ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bir ayın 31 gününde de 100 GB veri içeren bir veri kümeniz varsa ve ayın bitimine 16 gün kala bu veri kümesine 100 TB daha veri yayınlarsanız kullanımınız 42,3 katrilyon Bayt-Saat ([100 GB x 31 gün x (24 saat/gün)] + [100 TB x 16 gün x (24 saat/gün)] hesabıyla (0,023 USD/GB/ay üzerinden) aylık 1.217,89 USD depolama ücreti olacaktır.

Veri aktarım ücretleri

Dosya tabanlı varlıkları AWS Bölgeleri arasında içeri veya dışarı aktarırken standart S3 ücretleri uygulanır. Dosya tabanlı varlıkları dışarı aktarmak için imzalı URL'ler kullanırsanız internete standart aktarım ücretleri uygulanır. Veri aktarma maliyetleri hakkında bilgi için Amazon S3 fiyatlandırmasını inceleyin.

ii) Amazon Redshift veri paylaşımlarını içeren ürünler için Amazon Redshift ücretleri

Amazon Redshift ürünleri için AWS Data Exchange'i ayarlamak ve kullanmak amacıyla Amazon Redshift'ten ek ücretlere tabi tutulabilirsiniz. Amazon Redshift veri aktarma ücretleri hakkında bilgi için Amazon Redshift fiyatlandırmasını inceleyin.

iii) API veri kümeleri içeren ürünler için Amazon API Gateway ücretleri

API'ler için AWS Data Exchange'i kullanırken API Gateway'den ek ücretlere tabi tutulabilirsiniz. Ek ücretler hakkında bilgi için Amazon API Ağ Geçidi fiyatlandırmasını inceleyin.

iv) S3 nesnelerinize doğrudan erişim içeren ürünler için Amazon S3 ücretleri

Verilerinizi AWS Veri Değişimi'ne yüklemenize ve ilgili S3 depolama ücretlerini ödemenize gerek yoktur. Bununla birlikte, verilerinizi Amazon S3'te depolamak ve nesneleri herhangi bir depolama sınıfına taşımak için standart S3 ücretleri uygulanır. Depolama maliyetleri hakkında bilgi için Amazon S3 fiyatlandırmasını inceleyin. S3 nesnelerinize doğrudan erişimi yapılandırırken, istekte bulunanların paylaşılan Amazon S3 klasörlerinizden veri istekleri ve indirmeler için ödeme yapması için Requester Pays'i etkinleştirmeniz önerilir. Requester Pays'i devre dışı bırakmayı seçerseniz abonelerin paylaşılan Amazon S3 klasörlerinizden veri talep etmesi ve indirmesi için Amazon S3'ten ek ücretler alınabilir. Requester Pays hakkında daha fazla bilgi için Requester Pays belgelerini inceleyin.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın.

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin.

AWS Data Exchange ile bağlantı kurun

Veri kümelerini bulun
Veri kümelerini bulun
3.500'den fazla üçüncü taraf veri kümesini keşfedin ve bunlara abone olun.
Bir veri uzmanıyla konuşun
AWS Veri Değişimi'ni kullanmaya başlayın
İşinizi geliştirecek çözümler bulmak için bir veri uzmanıyla konuşun.
Bir atölyeye kaydolun
Bir atölyeye kaydolun
AWS Veri Değişimi'nin nasıl kullanılacağına ilişkin uygulamalı rehberlik alın.