Giriş

Uygulama entegrasyonu hizmetleri; mikro hizmetlerin, dağıtılmış sistemlerin ve sunucusuz uygulamaların içindeki ayrıştırılmış bileşenler arasında iletişimi sağlar. Amazon Web Services (AWS), bulutta çalışan çeşitli iş yüklerini desteklemek için yarım düzineden fazla uygulama entegrasyon hizmeti sunar. Kuruluşunuz ve iş yükleriniz için en uygun entegrasyon hizmetini seçmek zor olabilir.

Bu karar kılavuzu, gereksinimlerinizi keşfetmek için doğru soruları sormanızı sağlar ve iş yükleriniz için entegrasyon hizmetlerini nasıl değerlendirip seçeceğiniz konusunda anlaşılır bir rehberlik sunar.

Bu sekiz buçuk dakikalık klip, AWS kurumsal strateji direktörü Gregor Hohpe'nin AWS re:Invent 2022'de yaptığı bir saatlik sunumdan alınmıştır. Mevcut AWS uygulama entegrasyon hizmetlerine genel bir bakış sağlar.

Okuma zamanı

20 dakika

Amaç

İş yükleriniz için hangi AWS uygulama entegrasyonu hizmetlerinin en uygun olduğunu belirlemeyi sağlamak.

Seviye

Başlangıç Seviyesi

Son güncelleme

31 Mayıs 2023

Anlama

Modernizasyonun en önemli faydalarından biri, operasyonel sorumlulukları değiştirme yeteneğiyle daha fazla katma değerli ve inovasyon odaklı faaliyetler yapmak üzere kaynakları serbest bırakmanıza olanak tanımasıdır.
 
Farklı modernizasyon düzeylerinde, mesaj aracınızı Amazon EC2'de barındırmaktan (ki burada ölçeklendirmeyi, güvenlik yapılandırmalarını, provizyonu, düzeltme ekini ve daha fazlasını yönetirsiniz) tüm temel altyapının yönetildiği sunucusuz tekliflere kadar değişen çeşitli paylaşılan sorumluluk seçenekleri vardır.

Kriterlerinizi, ortamınızı ve AWS'nin sunduğu entegrasyon hizmetlerini keşfetmeye ve anlamaya başladığınızda, seçtiğiniz hizmet (veya hizmet kümesi) hangisi olursa olsun, kullanılabilir olan bazı en iyi pratikleri gözden geçirmenizi öneririz.

Ortamınızdaki entegrasyonu anlayın

Bazı kuruluşların açık kaynak entegrasyonlarını sürdürmek için arzu ettiklerinden daha fazla zaman harcamaları yaygın bir durumdur. Bu yatırımları yaparken topluluk kaynaklarını ve/veya işletme ya da vakıfların verebileceği destekleri göz önünde bulundurmanızı öneririz. Bu projelere yapılan yatırım sadece finansal değil, aynı zamanda bilgi sermayesine ve potansiyel olarak teknik borca yapılan bir yatırımdır. Çünkü bu bileşenler ve ilgili entegrasyonlar genellikle güncellenmeye ihtiyaç duyar. Daha fazla bilgi için bkz. AWS Açık Kaynak blogu.

Mimari özelliklerinizi anlayın

Çok çeşitli mimarileri destekleme yeteneği önemlidir. AWS'de sistem oluştururken aldığınız kararları anlamanızı sağlayacak bir kılavuz olarak AWS Well-Architected Çerçevesinden faydalanmanızı öneririz. Ek olarak Çerçeveyi kullanmak; Bulutta güvenilir, ölçeklenebilir, emniyetli, verimli ve uygun maliyetli sistemler tasarlamak ve çalıştırmak için mimari en iyi uygulamaları öğrenmenizi sağlar.

Entegrasyon hizmetlerinin bir kombinasyonunu kullanın

Amaca yönelik hizmetlerde, kullanım durumunuza en uygun seçeneğin hizmetlerin bir kombinasyonu olabileceğini unutmayın. Müşterilerin hizmetleri birlikte kullanmasının birkaç yaygın yolu vardır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

 • Amazon EventBridge veya Amazon Basit Bildirim Hizmeti (Amazon SNS) olaylarını, aşağı akış tüketicileri için arabelleğe alınmak üzere bir Amazon Basit Sıra Hizmeti (Amazon SQS) kuyruğuna yönlendirme.
 • EventBridge İşlem Hatları ile olayları doğrudan bir akıştan (Kinesis Veri Akışları veya Apache Kafka İçin Amazon Yönetilen Akış (Amazon MSK)) ya da kuyruktan (SQS veya Amazon MQ) çekme ve tüketicilere iletmek üzere bir EventBridge Veri Yolu'na gönderme.
 • EventBridge veya SNS olaylarını analiz için Kinesis Veri Akışlarına veya Amazon MSK'ya yönlendirme.

Tanımlayın

Hedefleriniz, stratejik yönünüz ve mevcut hizmetleriniz (hem dağıtımda barındırılan hem de yönetilen modaliteler dahil) hakkında daha net bir resme sahip olduğunuzda entegrasyon gereksinimlerinizi belirlemeniz gerekir. Mevcut bir entegrasyon platformuna veya mesaj aracısına geçiş yapıyorsanız bazı gereksinimleri halihazırda biliyor olabilirsiniz. Ancak bir bulut ortamına geçerseniz bu gereksinimlerin değişip değişmeyeceğini, değişecekse nasıl değişeceğini belirlemeniz gerekir.  

Mesajlaşma veya akış platformunun işletmeniz için belirli bir işlevi yerine getirmesi beklenir. Hangi işlevlere ihtiyaç duyacağınızı düşünürken aşağıdaki örnek kullanım durumlarını dikkate alın.  

Örnek 1:

Farklı talep türleri (otomobil, ev veya hayat) için farklı talepleri mesaj olarak alan bir sigorta şirketi düşünün. Bu talep türlerinin her birinin farklı iş kuralları olabilir. Bu, mesaj tüketicisinin, mesajdaki başlık özellikleri temelinde talepleri farklı hedeflere yönlendirme işlevselliğine sahip olması gerektiği anlamına gelebilir.

Örnek 2:

Bir uçuş durumu güncellemesini, AMQP gibi bir protokol kullanarak bagaj veya kapı işlemleri gibi tüm bağlı sistemlere bildirmesi gereken bir havayolu şirketini düşünün. İşlevsel ve ticari kullanım senaryosu primitifleri ile ilgili en büyük soru, en uygun mesajlaşma platformunu oluşturan şeyin ne olduğudur. Bir platformun, kullanım senaryosuna uygunluğunu belirleyebilecek birden fazla faktör vardır.

Pazarda benimsenme: Platform, büyük bir müşteri topluluğu tarafından yaygın olarak benimsenmiştir ve kullanım durumlarının çoğu için yeterince uygundur. Karşılaşılabilecek herhangi bir sorun için canlı bir destek topluluğuyla denenmiş ve test edilmiştir. Geliştirme kaynakları için yeterli eğitim olanaklarının mevcut olduğu düşük riskli bir karardır.

Kullanım durumu için en uygun seçenek olma: Bu tür platformlar havayolları, lojistik veya sağlık hizmetleri gibi belirli sektör kullanım durumlarına göre uyarlanır. Benimsenmeye hazır şablonlarla bu kullanım durumları için en uygun seçenek olabilirler. Belki bu tür platformları kullanmaya başlamak kolaydır, ancak bunların pazarda benimsenme ve esneklik düzeyleri düşük olabilir. Böyle bir platformun benimsenmesi, doğrulama ve kurum içi uzmanlık oluşturmak için fazla zaman ve kaynak gerektirebilir.

Modern: Bulut ölçeğinde dağıtımlar, çoklu kiralama, olağanüstü durum kurtarma ve sunucusuz fiyatlandırma gibi olanaklara sahip yeni nesil mimariyle oluşturulmuş platformlardır. Böyle bir platformun kullanılması, uzun vadede uygulanabilirlik için iş yüklerinin bir noktaya kadar yeniden düzenlenmesini gerektirebilir. Bulut tabanlı bir
platform kullanır ve modern uygulamaların iyi tasarlanmış ilkelerini kullanmaya odaklanır.

Özet

Entegrasyon platformu, kredi başvurularının zaman uyumsuz olarak işlenmesini kolaylaştırmalı veya çok adımlı bir medya işleme iş akışı için depolama ve iletme kanalı olarak hareket etmelidir.

İş sürecinin kritikliği, ihtiyaç duyduğumuz ve mesajlaşma veya akış platformunun sahip olması gereken yetenekleri belirler. Örneğin mesajlaşma platformu çok bölgeli olması gereken daha büyük bir kredi işleme iş akışının parçasıysa mesajlaşma platformunun da aynı iş gereksinimini desteklemesi gerekir. İşletmenin bazı zorlu koşullarda kurtarma ve önceki duruma geri alma yeteneğine ihtiyacı varsa temel mesajlaşma veya akış platformunun sistemin durumunu yeniden oluşturmak için bazı anlık görüntü alma veya yeniden oynatma yeteneklerine sahip olması gerekir.

Göz önünde bulundurun

Buluttaki büyük bir entegrasyon mimarisini düşündüğünüzde her bir entegrasyon noktası için gereksinimleri belirlemenin farklı yolları vardır. İşlevsel gereksinimler sistemin ne yapması gerektiğini tanımlar.

Aşağıda, bir entegrasyon hizmeti seçerken dikkate alınması gereken bazı kriterler yer alır.    

 • Operasyonel yükü AWS'ye kaydıran yönetilen hizmetlerde standartlaştırmaya giderek operasyonel maliyeti azaltmak için buluta geçmeyi düşünün. Daha yüksek soyutlama seviyeleri, geliştiricilerin ve operatörlerin farklılaşmamış görevler yerine kendi benzersiz katma değerli etkinliklerine odaklanmalarını sağlar.

 • Açık kaynak teknolojilerinde standardizasyona gitmeyi düşünün. Açık kaynak, bir kuruluşun doğru becerileri bulmasını ve kilitlenme riskinden kaçınmasını sağlayabilir.
   
  Açık kaynaklı bir ekosistemde yanlış seçimler yapmak, soyutlamalara ve yerel entegrasyonlara kilitlenmeye yol açabilir. Ayrıca farklı açık kaynak bileşenlerinin birlikte çalışmasını sağlama sorumluluğu genellikle seçimi yapan kuruluşa aittir. Bu durum, kuruluşların açık kaynak entegrasyonlarını sürdürmek için önemli ölçüde zaman harcamasına yol açabilir.
 • Doğru entegrasyon hizmetini seçerken uygulamalar arasında gönderilmesi gereken mesajların özelliklerini anlamak önemlidir. Mesaj formatı, boyutu, saklama süresi ve önceliği gibi temel özellikler entegrasyon hizmeti kararını yönlendirebilir.
   
  Bazı entegrasyon hizmetleri küçük metin tabanlı mesajlar için daha uygunken bazıları metin ve ikili gibi birden fazla formatı destekleyecek ve daha büyük mesaj boyutları sunacak şekilde tasarlanmıştır. Bazı senaryolarda mesajların sıralanmasının yanı sıra yeniden oynatma özelliğine sahip olma ihtiyacı da önemli bir faktör olabilir.
   
  Örneğin mesaj sıralaması, Amazon SNS ve Amazon SQS tarafından sunulan FIFO işlevselliği kullanılarak uygulanabilir. Ayrıca bir Lambda işlevini zaman uyumsuz olarak çağıran EventBridge veya SNS gibi çekme veya itme tabanlı bir mimariye sahip olma düşüncesi de söz konusudur.
   
  Çekme tabanlı bir mimari, SQS veya Kinesis Veri Akışları gibi hizmetleri kullanabilir. Burada mesajlar bir kuyrukta veya akışta saklanır ve daha sonra tüketen bir sistem tarafından alınabilir. Amazon MQ gibi mesajlaşma hizmetleri, daha büyük mesaj yüklerine ilişkin yetenekler sunar ve sınırsız saklama süresine sahiptir. Ancak tekrar oynatma özelliği sunmazlar.
 • Birincil odak noktanız hızlı bir şekilde oluşturmak ve yinelemek ise sunucusuz hizmetler en iyi değeri sağlayabilir. Sunucusuz hizmetler, altyapıyı yönetmeden uygulamalar oluşturmanızı sağlar. Kazan plakası kodu yazmak için harcanan zamanı azaltmak üzere yönetilen işlevsellik ve entegrasyonlar sağlarlar.

  Sunucusuz hizmetlerin yeni fikirleri test ederken sağladığı bir diğer fayda ise kullanıma dayalı fiyatlandırma sunmalarıdır. Kodunuz yalnızca hizmet çağrıldığında çalışır, bu nedenle bir deney peşin yatırım gerektirmez.

 • Birçok uygulama, bir mesajlaşma hizmetine bağlanmak için Gelişmiş Mesaj Kuyruğu Protokolü (AMQP) veya MQ Telemetri Aktarımı (MQTT) gibi belirli protokolleri kullanır. Alternatif olarak, belirli bir mesajlaşma protokolünü kullanan bazı kütüphane destek dosyalarına sahiptirler. Bu tür kütüphanelere veya çerçevelere örnek olarak Spring Boot, Celery veya MassTransit verilebilir.
   
  Bu tür uygulamaları farklı nedenlerle korumak isteyebilirsiniz. Bu durumlarda entegrasyon hizmetinizin seçimi, uygulamalarınızla birlikte taşınabilirliğe sahip olmak için gerekli protokolleri desteklemesine de bağlıdır.
 • Altyapı ve dağıtım araçlarınıza uyum sağlayan bir hizmete sahip olmanız ve şirket içinde barındırdığınız entegrasyon sisteminin aynısını (Apache ActiveMQ, RabbitMQ ve Apache Kafka gibi) çalıştırmanız gerekebilir.
   
  Yönetilen açık kaynak hizmetleri (Amazon MQ ve Amazon MSK gibi) bulutun avantajlarını sağlarken şirket içi dağıtımlar için kullanılan birçok popüler dağıtım aracıyla da uyumludur.
   
  Uygulamayı yeniden düzenlemek bir seçenekse bu özelliği yerel olarak sağlamak için sunucusuz hizmetleri kullanmanın yanı sıra çeşitli AWS hizmetleriyle zengin entegrasyondan da yararlanabilirsiniz.
 • Doğru entegrasyon hizmetine karar verirken kuruluşunuzun becerileri önemli bir faktördür. Ekipleriniz kendi kendini yöneten bir ürüne aşinaysa ve bu ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa aynı ürün için yönetilen bir hizmete sahip olmak en az zarara neden olan yolu sağlar. Bunu yapmak, hizmet için en iyi pratikleri uygulamanızı ve katma değerli faaliyetlere odaklanmanızı sağlayabilir.

Seçin

Artık uygulama entegrasyon gereksinimlerinizi hangi kriterlere göre değerlendireceğinizi bildiğinize göre kurumsal ihtiyaçlarınız için doğru olan AWS hizmetlerini seçmeye hazırsınız demektir.

Hizmet türü
Ne zaman kullanılır?
Ne için optimize edilmiştir?
İlişkili hizmetler
Kapat

Bir olay, bir sistemdeki durum veya güncellemedeki herhangi bir değişikliktir. Bu kategorideki hizmetlerin tümü olay odaklı bir mimaride kullanılabilir.

Yayıncıları ve aboneleri ayırmanız ve aynı anda birden fazla aboneye olay göndermeniz gerektiğinde kullanın.
Yayıncılar ve aboneler arasında zaman uyumsuz ve esnek bir iletişim üzerine optimize edilmişlerdir. Mesaj yönlendirme ve dağıtımında esneklik sağlarlar ve olayların eylemleri veya iş akışlarını tetiklemede merkezi bir rol oynadığı olay odaklı mimariler için çok uygundurlar.
Kapat

Amazon EventBridge

Amazon EventBridge, hem olayları yönlendirmek için bir Olay Veri Yolu hem de noktadan noktaya entegrasyon için hat sağlar. Bunu AWS'de, mevcut sistemlerde veya SaaS uygulamaları genelinde uygun ölçekte olay odaklı uygulamalar geliştirmekte kullanabilirsiniz.

Kapat

Amazon SNS

Amazon SNS, mesaj iletimi (yayımlama ve abone olma) sağlar ve bunu yaparken güvenilir yüksek aktarım hızı sunar. SMS, e-posta ve mobil anlık bildirimlerini destekler.

Kapat

Mesajlaşma hizmetleri, genellikle farklı programlama dilleri kullanan ve farklı platformlarda bulunan çeşitli yazılım sistemlerine ve uç cihazlara iletişim kurma ve bilgi alışverişi yapma imkanı sağlar.

Birden fazla alıcıya aynı anda mesaj yaymak için pub/sub mesajlaşmaya ihtiyacınız olduğunda veya bileşenler arasında güvenilir ve zaman uyumsuz iletişim gerektiğinde noktadan noktaya mesajlaşmada kullanın.
Dağıtılmış bileşenler arasında yüksek aktarım hızı, ölçeklenebilir ve güvenilir zaman uyumsuz pub/sub ve noktadan noktaya mesajlaşma için optimize edilmiştir.
Kapat

Amazon SNS

Amazon SNS, mesaj iletimi (yayımlama ve abone olma) sağlar ve bunu yaparken güvenilir yüksek aktarım hızı sunar. SMS, e-posta ve mobil anlık bildirimlerini destekler.

Kapat

Amazon SQS

Amazon Basit Sıra Hizmeti (Amazon SQS) güvenli, dayanıklı ve kullanılabilir bir ana sunucu kuyruğu sunar. Aşağı akış tüketicileri için olayları ve mesajları kalıcı hale getirmek ve arabelleğe almak için optimize edilmiştir.

Kapat

Amazon MQ

Amazon MQ, Apache ActiveMQ ve RabbitMQ'yu destekleyen tam olarak yönetilen bir mesaj aracısı hizmetidir. Taşımayı kolaylaştırmak ve hibrit mimarileri mümkün kılmak için tasarlanmıştır.

Kapat

Akış verileri, genelde veri kayıtlarını aynı anda ve küçük boyutlarda (kilobayt ölçeğinde) gönderen binlerce veri kaynağı tarafından sürekli olarak oluşturulan verilerdir. Mobil veya web uygulamalarını kullanan müşteriler, e-ticaret alışverişleri, oyun içi oyuncu etkinlikleri, sosyal ağlardan alınan bilgiler, finansal alım/satım rakamları veya jeo-uzamsal hizmetler tarafından oluşturulan günlük dosyaları ve bağlı cihazlardan ya da veri merkezlerindeki cihazlardan gelen telemetri verileri gibi çok çeşitli veriler içerir.

Gerçek zamanlı akış verilerinin yönetilip işlenmesini içeren senaryolarda Amazon Kinesis Veri Akışları ve Amazon MSK (Apache Kafka için Yönetilen Akış) gibi akış hizmetlerini kullanın.
Gerçek zamanlı analitik, gerçek zamanlı izleme, veri keşfi ve yüksek hızlı veri akışlarının işlenmesini talep eden uygulamalar gerektiren kullanım durumları için büyük hacimli gerçek zamanlı akış verilerini almak, işlemek ve analiz etmek üzere optimize edilmiştir.
Kapat

Amazon Kinesis Veri Akışları

Bu sunucusuz akış veri hizmeti, büyük veri kaydı akışlarını gerçek zamanlı olarak toplar ve işler.

Kapat

Amazon MSK

Amazon MSK, akış verilerini işlemek için Apache Kafka kullanan uygulamalar oluşturmanızı ve çalıştırmanızı sağlayan tam olarak yönetilen bir hizmettir. Küme oluşturma, güncelleme ve silme gibi kontrol düzlemi işlemlerini sağlar ve veri üretme ve tüketme gibi Apache Kafka veri düzlemi işlemlerini kullanmanıza olanak tanır.

Kapat

İş akışı, insanların işleri baştan sona nasıl yaptıklarını açıklar. İş akışı, bir süreçteki adımlardan ve durumlardan oluşur. İş akışları, bir kontrol listesindeki adımlar dizisi veya bu adımları görselleştiren bir diyagram olarak görünebilir.

İş akışlarını veya görev dizilerini düzenli ve ölçeklenebilir bir şekilde tasarlamanız, koordine etmeniz ve yönetmeniz gerektiğinde kullanın.
İş süreci yönetimi, uygulama düzenleme, veri işlem hattı otomasyonu ve mikro hizmet koordinasyonu gibi kullanım durumları için optimize edilmişlerdir. Temel altyapı karmaşıklığını soyutlayıp iş akışlarınızı etkili bir şekilde tasarlamaya ve yönetmeye odaklanmanızı sağlarlar. Güvenilir bir iş akışı yürütmesi sağlamak için hata toleransı, hata işleme ve yeniden deneme olanakları sağlarken paralellik ve koşullu dallanmaya izin vererek bağımlılıkları ve sıralamayı idare edebilirler.
Kapat

AWS Step Functions

AWS Step Functions, iş açısından kritik uygulamalar oluşturmak için AWS Lambda işlevleri ve diğer AWS hizmetleriyle entegre olmanızı sağlayan sunucusuz bir düzenleme hizmetidir. Step Functions grafik konsolu aracılığıyla uygulamanızın iş akışını bir olay odaklı adım serisi olarak görürsünüz.

Kapat

Apache Airflow İçin Amazon Yönetilen İş Akışları

Apache Airflow İçin Amazon Yönetilen İş Akışları (Amazon MWAA), Apache Airflow için yönetilen bir düzenleme hizmetidir. Bulutta uygun ölçekte veri işlem hatları kurmak ve bunları çalıştırmak için kullanabilirsiniz. Apache Airflow, iş akışları olarak adlandırılan süreç ve görev dizilerini programlı olarak yazmak, planlamak ve izlemek için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır.

Kullanımı

Artık her bir AWS uygulama entegrasyon hizmetinin neler yaptığını ve hangisinin sizin için doğru olabileceğini net bir şekilde anlamış olmalısınız. Mevcut AWS uygulama entegrasyon hizmetlerinin her birinin nasıl kullanılacağını keşfetmeniz ve onlar hakkında daha fazla bilgi edinmeniz için bu hizmetlerin her birinin nasıl çalıştığına dair bir keşif yolu sağladık. Aşağıdaki bölümde derinlemesine belgelere, uygulamalı eğitimlere ve başlamanızı sağlayan kaynaklara bağlantılar verilmektedir.

 • Amazon SNS
 • Amazon SNS'yi kullanmaya başlama  Amazon SNS konsolunu kullanarak konuları, abonelikleri ve mesajları nasıl yöneteceğinizi gösteriyoruz.

  Kılavuzu keşfedin »

  Amazon SNS

  Amazon SNS ve Amazon SQS ile Konulara Yayımlanan Mesajları Filtreleyin

  Amazon SNS'in mesaj filtreleme özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenin.  


  Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon SNS

  Amazon SNS için mesaj veri korumasıyla tanışın


  Bu blog yazısı, mesaj veri korumasının ne olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklar.   

   Blog gönderisini okuyun »

  Amazon SNS - Sorun Giderme  Yapılandırma bilgilerini görüntülemeyi, süreçleri izlemeyi ve Amazon SNS tanılama verilerini toplamayı öğrenin.


   Kılavuzu keşfedin »

  Amazon DynamoDB ve Amazon SNS ile sıra tabanlı bir oyun geliştirin

  Amazon DynamoDB ve Amazon SNS'i kullanarak çok oyunculu, sıra tabanlı bir oyunun nasıl geliştirileceğini öğrenin.


   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Olay odaklı mimariler oluşturma


  Yayımlama hizmeti olarak Amazon SNS'i ve abone olarak Amazon SQS'i kullanarak basit bir pub/sub uygulamasını nasıl geliştireceğinizi öğrenin.

  Kılavuzu keşfedin »

 • Amazon SQS
 • Amazon SQS

  Amazon SQS'e Giriş

  Amazon Simple Queue Service (SQS) ve esnek bir sistem kullanmanın avantajları hakkında üst düzey bir genel bakış.

  Kılavuzu keşfedin »

  Amazon SQS

  Amazon SQS'i kullanmaya başlama

  Bu kılavuz, Amazon SQS konsolunu kullanarak kuyrukları ve mesajları nasıl yöneteceğinizi gösterir.


  Kılavuzu keşfedin »

  Amazon SQS

  Yayma Olay Bildirimleri Gönderme

  Amazon SNS ve Amazon SQS kullanarak bir yayma mesajlaşma senaryosunu nasıl uygulayacağınızı öğrenin.


   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon SQS

  Kuyruğa Dayalı Mikro Hizmetleri Düzenleyin

  Mesaj kuyruğuna dayalı bir mikro hizmeti düzenleyen sunucusuz bir iş akışının nasıl tasarlanıp çalıştırılacağını öğrenin.


  Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon SQS

  Dağıtılmış Uygulamalar Arasında Mesaj Gönderin

  Amazon SQS konsolunu mesaj kuyruğu oluşturmak ve yapılandırmak, mesaj göndermek, o mesajı almak ve silmek ve ardından kuyruğu silmek için kullanın.

  Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

 • Amazon EventBridge
 • Amazon EventBridge'i Kullanmaya Başlayın

  EventBridge'in temeli, olayları bir hedefe yönlendiren kurallar oluşturmaktır. Bu kılavuzda, temel bir kural oluşturursunuz.

  Kılavuzu keşfedin »

  Amazon EventBridge

  Amazon EventBridge başlangıç öğreticileri

  Bu öğreticiler, EventBridge'in özelliklerini ve bunları nasıl kullanacağınızı keşfetmenizi sağlar.


   Öğreticilerle kullanmaya başlayın »

  Amazon EventBridge

  Diğer AWS hizmetleriyle entegrasyon

  Aşağıdaki öğreticiler, EventBridge'i diğer AWS hizmetleriyle nasıl entegre edeceğinizi gösterir.


   Öğreticilerle kullanmaya başlayın »

  Olay odaklı mimariler oluşturun  Olay odaklı tasarımın temellerini, iş için doğru AWS hizmetini nasıl seçeceğinizi ve hem maliyet hem performans optimizasyonlarını nasıl yapacağınızı öğrenin.   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon EventBridge ile olay odaklı uygulamalar oluşturma

  Amazon EventBridge tarafından sağlanan sunucusuz olay veri yolunu kullanarak SaaS uygulamaları ve AWS hizmetleri de dahil olmak üzere birden fazla uygulamayı birbirine bağlamak suretiyle olay odaklı uygulamaları nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

  Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

 • Amazon MQ
 • Amazon MQ

  Mesajlaşma modernizasyonunu hızlandırma

  Sizi Amazon MQ ile tanıştırırken daha iyi anlamak için birkaç uygulamalı laboratuvara katılabilirsiniz.


   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MQ

  Bağlı mesaj aracısı oluşturma

  Bir Amazon MQ ileti aracısı ayarlamayı ve kodunuzu yeniden yazmadan bir Java uygulaması bağlamayı öğrenin.


   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MQ

  RabbitMQ aracısı oluşturma ve bu aracıya bağlanma

  Bir RabbitMQ aracısı oluşturmak ve uygulamanızı ona eklemek için AWS Yönetim Konsolunu nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.


   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MQ

  ActiveMQ aracısı oluşturma ve bu aracıya bağlanma

  Temel bir aracı oluşturmak için AWS Yönetim Konsolunu nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.


   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MQ

  ActiveMQ atölyesi


  Kuyruklar, konular gibi mesajlaşma kavramlarını ve yük devretme, aracı ağı gibi Amazon MQ özelliklerini keşfedin.

   Atölyeyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MQ

  AWS sunucusuz kullanarak bir Amazon MQ aracısına dağıtıp yayımlayın

  AWS SAM'i kullanarak tek adımda sunucusuz bir arka uç ve bir Amazon MQ aracısı dağıtma konusunda size yol gösteriyoruz.

  Blog gönderisini okuyun »

 • Amazon Kinesis Veri Akışları
 • Amazon Kinesis Veri Akışları

  Amazon Kinesis Veri Akışlarına Giriş


  Amazon Kinesis Veri Akışlarının değerli içgörüler oluşturmak üzere gerçek zamanlı akış verilerini toplamak, işlemek ve analiz etmek üzere nasıl kullanıldığını açıklıyoruz.     Kılavuzu keşfedin »

  Amazon Kinesis Veri Akışları

  Amazon Kinesis Veri Akışlarını kullanmaya başlama


  Temel Kinesis Veri Akışları veri akışı ilkelerini ve bir Kinesis veri akışına veri koymak ve oradan veri almak için gerekli adımları öğrenin.   Kılavuzu keşfedin »

  Amazon Kinesis Veri Akışları

  Amazon Kinesis Veri Akışları ile yüksek oranda kullanılabilir akışlar oluşturun

  Birincil operasyon bölgesinde hizmet kesintileri, gecikmeler veya fireler olması durumunda yüksek oranda kullanılabilir bir Kinesis veri akışı oluşturmak için farklı stratejileri kıyaslayıp karşılaştırıyoruz.

   Blog gönderisini okuyun »

  Amazon Kinesis Veri Akışları

  Amazon Kinesis Veri Akışları için Örnek Öğreticiler

  Bu öğreticiler, Amazon Kinesis Veri Akışları kavramlarını ve işlevlerini daha iyi anlamanızı sağlamak üzere tasarlanmıştır.

   Öğreticilerle kullanmaya başlayın »

  Amazon Kinesis Veri Akışları

  Amazon Kinesis ile AWS Lambda'yı Kullanma

  Kinesis akışındaki olayları tüketmek için Lambda işlevinin nasıl oluşturulacağını öğrenin.


   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon Kinesis Veri Akışları

  Amazon Kinesis ile Gerçek Zamanlı Akış

  Kullanıcıların AWS'de bir akış analizi uygulaması oluşturmalarını sağlayan bir dizi laboratuvar alıştırmasını keşfedin.


   Öğreticilerle kullanmaya başlayın »

 • Amazon MSK
 • Amazon MSK

  Amazon MSK'yi kullanmaya başlama

  Bu öğreticide size bir MSK kümesi oluşturmaya, veri üretip tüketmeye ve ölçümleri kullanarak kümenizin durumunu izlemeye dair bir örnek gösterilir.   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MSK

  MSK Sunucusuz kümelerini kullanmaya başlama

  Bu öğreticide size bir MSK Sunucusuz kümesi oluşturmaya, ona erişebilecek bir istemci makinesi oluşturmaya ve kümede konular oluşturup o konulara veri yazmak üzere istemciyi kullanmaya dair bir örnek gösterilir.

   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MSK

  Amazon MSK Laboratuvarları


  Bu laboratuvarlar, kişisel veya kurumsal AWS hesaplarında ya da atölye stüdyosunu kullanan olaylar için AWS Hesap ekipleri tarafından sağlanan hesaplarda çalıştırılabilir.   Laboratuvarlarla kullanmaya başlayın »

 • AWS Step Functions
 • Amazon MSK

  AWS Step Functions'ı kullanmaya başlama

  Bu öğreticiler, kredi kartı uygulamalarını işlemek için temel bir iş akışı oluşturmanızda size yol gösterir.


   Öğreticilerle kullanmaya başlayın »

  Amazon MSK

  Step Functions'a Giriş


  Bu kurs, bir uygulama içindeki iş akışlarını yönetmeye başlamanızı sağlamak için Step Functions'ın temel bileşenlerini tanıtır.

   Kursa başlayın »

  Amazon MSK

  "İlk yanıt" görev isteği yayma modeli oluşturun

  E-ticaret şirketiniz için teslimat yapan bir grup sürücüyü koordine etmeyi öğrenin.


   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MSK

  AWS Step Functions için Tasarım Modelleri


  Step Functions durum makinelerinizde tasarım modellerini nasıl uygulayacağınızı ve her birini neden kullanacağınızı öğrenin.

  Kursa başlayın »

  Amazon MSK

  AWS Step Functions ve Amazon EventBridge Zamanlayıcısı ile bir Sunucusuz İş Akışı planlayın

  EventBridge Zamanlayıcısını kullanarak bir durum makinesini tanımladığınız plana göre nasıl çağıracağınızı gösteriyoruz.

   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MSK

  AWS Step Functions Atölyesi  Bir dizi etkileşimli modül aracılığıyla AWS Step Functions temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

   Atölyeyle kullanmaya başlayın »

 • Amazon MWAA
 • Amazon MSK

  Apache Airflow İçin Amazon Yönetilen İş Akışlarını kullanmaya başlayın

  Bu kılavuz, Amazon MWAA'yı kullanmaya başlamak için gereken ön koşulları ve gerekli AWS kaynaklarını açıklar.   Kılavuzu keşfedin »

  Amazon MSK

  CD işlem hattında aws-mwaa-local-runner yapılandırma

  Bu öğretici, Apache Airflow kodunuzu yerel olarak test etmek üzere Apache Airflow İçin Amazon Yönetilen İş Akışlarının aws-mwaa-local-runner ögesini kullanarak GitHub'da bir sürekli teslim (CD) işlem hattı oluşturma sürecinde size rehberlik eder.

   Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MSK

  Bir Amazon MWAA kullanıcısının bir DAG alt kümesine erişimini kısıtlama

  Bireysel Amazon MWAA kullanıcılarını yalnızca belirli bir DAG'ı veya bir dizi DAG'ı görüntüleyip sadece bunlarla etkileşimde bulunmaları için nasıl kısıtlayabileceğinizi gösteriyoruz.   
  Öğreticiyle kullanmaya başlayın »

  Amazon MSK

  Analitik İçin Amazon MWAA Atölyesi

  Yukarıda belirtilen hizmetlerin birçoğunu içeren veri ve ML işlem hatları oluşturmayı ve düzenlemeyi öğrenin. Böylece AWS'deki işlem hatlarınızı/iş akışlarınızı yönetmek için Airflow'un bir parçası olarak sunulan kanca ve operatörleri daha iyi anlamış olursunuz.

  Atölyeyle kullanmaya başlayın »

Keşfedin

Ortamınız için iş yükünüze en uygun yaklaşımı belirledikten sonra yaklaşımınızı uygulamaya başlamanızı sağlaması için bu kaynakları incelemenizi öneririz. Hizmete özel kaynakları yukarıda, olay odaklı genel mimari kaynaklarını ise aşağıda bulabilirsiniz.

Mimari diyagramlar

Yüksek oranda erişilebilir, güvenli, esnek ve uygun maliyetli mimariler oluşturmanızı sağlayacak referans mimari diyagramlarını keşfedin.

Mimari diyagramları keşfedin »

Teknik incelemeler

Başlamanızı sağlayacak teknik incelemeleri keşfedin ve olay odaklı mimarilerle ilgili en iyi pratikleri öğrenin.


Teknik incelemeleri keşfedin »

Bloglar

En son teknolojilerden haberdar olmanızı ve uygulamalarınızı modernleştirmenizi sağlayacak blogları keşfedin.


Blogları keşfedin »

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?