Fiyatlandırmaya genel akış

Amazon GuardDuty; kötü amaçlı etkinlikleri ve anormal davranışları sürekli izleyerek AWS hesaplarınızı, iş yüklerinizi ve verilerinizi korumaya yardımcı olan bir kullandıkça öde fiyatlandırmalı tehdit algılama hizmetidir. GuardDuty fiyatları; hizmet günlüklerinin, olayların, iş yüklerinin veya analiz edilen verilerin hacmi üzerinden belirlenir.

GuardDuty fiyatlandırma katmanları, varsayılan hizmet kapsamı düzeyi olan temel fiyatlandırmanın yanı sıra GuardDuty koruma planı fiyatlandırmasını içerir. GuardDuty'yi bir hesapta ilk defa etkinleştirdiğinizde varsayılan GuardDuty tehdit algılama kapsamı ve mevcut koruma planı kapsamı otomatik olarak etkinleştirilir. Ancak Çalışma Zamanı İzleyicisi dışında herhangi bir yeni hesabın GuardDuty'de farklı koruma planlarını nasıl devraldığını özelleştirebilirsiniz. Her hesabın, konsoldaki Çalışma Zamanı İzleyicisi özelliğini manuel olarak etkinleştirmesi gerekir.

GuardDuty koruma planları ile istediğiniz zaman hangi planları etkinleştirip devre dışı bırakacağınıza karar verme esnekliğine ve seçeneğine sahipsiniz. Ancak GuardDuty'deki varsayılan tehdit algılama, etkin GuardDuty hesaplarında devre dışı bırakılamaz.

Analiz edilen hizmet günlükleri, maliyet optimizasyonu için filtrelenir ve doğrudan GuardDuty ile entegre olur. Dolayısıyla bunları ayrı olarak etkinleştirmeniz veya ayrı bir ödeme yapmanız gerekmez.

Fiyatlandırma; veri kaynağına ve AWS Bölgesi'ne göre, yeni günlük kaynakları sunuldukça, maliyetleri düşürmek için mevcut günlük kaynakları optimize edildikçe ve AWS'deki iş yüküne ilişkin çeşitli etkinliğinizle günlük hacimleri artıp azaldıkça değişebilir. Bölgeye özgü özellik kullanılabilirliği için GuardDuty Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Amazon GuardDuty ve mimari maliyetlerinizi tek bir tahminle hesaplayın.

Ücretsiz Deneme

GuardDuty'yi henüz denememiş AWS hesap sahipleri, desteklenen bölgelerde hizmeti 30 gün boyunca ücretsiz deneyerek tüm özelliklere* ve algılama bulgularına erişebilirler. GuardDuty ile etkinleştirilen her bölgedeki her AWS hesabı için ücretsiz deneme sürümü bulunur. GuardDuty konsolu, ücretsiz denemede kaç gün kaldığını ve ortalama günlük maliyeti (analiz edilen ve taranan veri hacmine göre) gösterir ve böylece bütçe planlamasında varsayımda bulunma ihtiyacını ortadan kaldırır.

*Kötü Amaçlı Yazılım Koruması ücretsiz denemesi, yalnızca Amazon EBS veri hacimleri için GuardDuty tarafından başlatılan taramalar için kullanılabilir. Amazon S3 İçin Kötü Amaçlı Yazılım Koruması'nın ücretsiz deneme sürümü yoktur.

Temel tehdit algılama fiyatlandırması

AWS ortamınızdaki yetkisiz ve beklenmedik etkinlikleri tespit etmek için GuardDuty, AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) erişim anahtarları ve Amazon Esnek İşlem Bulutu (Amazon EC2) ile ilgili anormallikleri tespit etmek üzere temel veri kaynaklarından gelen verileri analiz eder ve işler. 

 • AWS CloudTrail yönetim olay analizi: GuardDuty, CloudTrail yönetim olaylarını sürekli olarak analiz eder. Yönetim olayları (denetim düzlemi olarak da bilinir), AWS hesabınızdaki kaynaklar üzerinde gerçekleştirilen yönetim operasyonları hakkında bilgi sağlar. CloudTrail yönetim olay analizi, aylık 1 milyon olay başına ücretlendirilir ve ücret, günlere eşit olarak dağıtılır.
 • Amazon Sanal Özel Bulut (Amazon VPC) Akış Günlüğü ve DNS sorgu günlüğü analizi: GuardDuty, Amazon VPC Akış Günlüklerini ve DNS sorgu günlüklerini sürekli olarak analiz eder. VPC Akış Günlüğü ve DNS sorgu günlüğü analizi, aylık gigabayt (GB) başına ücretlendirilir. Hem VPC Akış Günlüğü hem de DNS sorgu günlüğü analizlerine hacme göre indirim uygulanır.

 

GuardDuty, hizmeti daha önce hiç etkinleştirmemiş hesaplar için AWS Ücretsiz Kullanımda 30 günlük deneme sürümü ile birlikte gelir. Ücretsiz deneme süresi boyunca ve sonrasında, tahmini aylık harcamalarınızı veri kaynağına göre ayrılmış şekilde GuardDuty konsolu kullanım sayfasından takip edebilirsiniz. 
 
 
 

Fiyatlandırma örnekleri

CloudTrail yönetim olayı analizi

Bir ay içinde GuardDuty, ortamınızda ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde 40.000.000 CloudTrail yönetim olayını işliyor.

Toplam ücretler:

40 yönetim olayı * 4,00 USD (40 milyon yönetim olayı, milyon başına fiyatlandırılır)

Toplam = Aylık 160 USD

VPC Akış Günlüğü ve DNS sorgu günlüğü analizi

Bir ay içinde GuardDuty, 2.000 GB VPC Akış Günlüğü ve 1.000 GB DNS sorgu günlüğü olmak üzere ortamınızda toplam 3.000 GB günlük hacmi işliyor.

Toplam ücretler:

   500 GB günlük * 1,00 USD (ilk 500 GB)
+ 2.000 GB günlük * 0,50 USD (sonraki 2.000 GB)
+ 500 GB günlük * 0,25 USD (son 500 GB)

Toplam = Aylık 1.625 USD

GuardDuty koruma planları

GuardDuty, temel günlük veri kaynaklarına ek olarak olası güvenlik tehditlerini izlemek ve analiz etmek için AWS ortamınızdaki diğer AWS hizmetlerinden alınan verileri kullanabilir. Bu özellikler, yeni GuardDuty hesapları için otomatik olarak etkinleştirilir (Çalışma Zamanı İzleyicisi hariç) ve bu etkin AWS iş yüklerine sahip hesaplar için bu korumaların etkinleştirilmesi önerilir. Ancak Çalışma Zamanı İzleyicisi dışında herhangi bir yeni hesabın GuardDuty'de farklı koruma planlarını nasıl devraldığını özelleştirebilirsiniz. Her hesabın, konsoldaki Çalışma Zamanı İzleyicisi özelliğini manuel olarak etkinleştirmesi gerekir. Tüm GuardDuty koruma planları ile istediğiniz zaman hangi planları etkinleştirip devre dışı bırakacağınıza karar verme esnekliğine ve seçeneğine sahipsiniz.

Bazı özellikler bazı bölgelerde kullanılamaz. Belirli bir özellik için fiyatlandırma verisi görünmüyorsa sayfadaki bölge seçiciyi farklı bir bölge olarak değiştirmeyi deneyin.

 

 • GuardDuty, CloudTrail yönetim olaylarını ve CloudTrail S3 veri olaylarını analiz ederek Amazon Basit Depolama Hizmeti (Amazon S3) kaynaklarınıza yönelik tehditleri izler. GuardDuty S3 Koruması özelliği açıldığında GuardDuty, kimliği doğrulanmış CloudTrail S3 veri olaylarını sürekli analiz ederek S3 bucket'larınızdaki erişimleri ve etkinlikleri izler. CloudTrail S3 veri olay analizi; aylık 1 milyon olay başına ücretlendirilir, günlere eşit olarak dağıtılır ve hacme göre indirim uygulanır.

  Henüz bir GuardDuty özelliğini etkinleştirmeyen yeni ve mevcut GuardDuty hesap sahipleri, bu özelliği AWS Ücretsiz Kullanımda 30 gün ücretsiz olarak deneyebilir. Ücretsiz deneme süresi boyunca ve sonrasında, tahmini aylık harcamalarınızı veri kaynağına göre ayrılmış şekilde GuardDuty konsolu kullanım sayfasından takip edebilirsiniz. 

  Kullanmaya başlayın »

   

  Fiyatlandırma örneği

  CloudTrail S3 veri olayı analizi

  GuardDuty, ortamınızda bir ay içinde ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde 1.000.000.000 CloudTrail S3 yönetim olayını işliyor. 

  Toplam ücret:

     500 Amazon S3 veri olayı * 0,80 USD (ilk 500 milyon veri olayı, milyon başına fiyatlandırılır)
  + 500 Amazon S3 veri olayı * 0,40 USD (sonraki 500 milyon veri olayı, milyon başına fiyatlandırılır)

  Toplam = Aylık 600 USD

 • GuardDuty'deki Amazon Esnek Kubernetes Hizmeti (Amazon EKS) Koruması, AWS ortamınızdaki Amazon EKS kümelerini korumanıza yardımcı olmak için tehdit algılama kapsamı sağlar.
   
  EKS Denetim Günlüğü İzleyicisi etkinleştirildiğinde GuardDuty, EKS denetim günlüklerini sürekli olarak analiz eder ve yalnızca güvenlik analizi için kullanılan olayları işleyerek maliyetleri optimize eder. EKS denetim günlüğü analizi, aylık 1 milyon denetim günlüğü başına ücretlendirilir, günlere eşit olarak dağıtılır ve hacme göre indirim uygulanır.
   
  Ayrıca GuardDuty, EKS iş yükleri için dosya erişimi, ağ bağlantıları ve işlem yürütme etkinliği gibi işletim sistemi düzeyindeki davranışları analiz etmek için Çalışma Zamanı İzleyicisi koruması sağlar. Bu özelliğin fiyatlandırması hakkında bilgi almak için Çalışma Zamanı İzleyicisi sekmesine bakın.
   
  Henüz bir GuardDuty özelliğini etkinleştirmeyen yeni ve mevcut GuardDuty hesap sahipleri, bu özelliği AWS Ücretsiz Kullanımda 30 gün ücretsiz olarak deneyebilir.  Ücretsiz deneme süresi boyunca ve sonrasında, tahmini aylık harcamalarınızı veri kaynağına göre ayrılmış şekilde GuardDuty konsolu kullanım sayfasından takip edebilirsiniz.
   

  Fiyatlandırma tabloları

  Fiyatlandırma örnekleri

  Amazon EKS denetim günlükleri

  GuardDuty, EKS container ortamınızda bir ay içinde ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde 200.000.000 EKS olayını işliyor.

  Toplam ücretler:

     100 Amazon EKS olayı * 1,60 USD (ilk 100 milyon olay, bir milyon olay başına fiyatlandırılır)
  + 100 Amazon EKS olayı * 0,80 USD (sonraki 100 milyon olay, bir milyon olay başına fiyatlandırılır)

  Toplam = Aylık 240 USD

 • GuardDuty; AWS Fargate'te çalışan dağıtımlar ve Amazon EC2 iş yükleri dahil olmak üzere EKS ve Amazon Esnek Container Hizmeti (Amazon ECS) için Çalışma Zamanı İzleyicisi sunar. Bir iş yükü için GuardDuty Çalışma Zamanı İzleyicisi etkinleştirildiğinde GuardDuty, şüpheli veya kötü amaçlı olabilecek etkinlikler için çalışma zamanı olaylarını toplamaya ve analiz etmeye başlar. GuardDuty Çalışma Zamanı İzleyicisi fiyatlandırması, sanal CPU (vCPU) olarak ölçülen korumalı iş yüklerinin sayısına ve boyutuna dayanır.

  • Hesabınız için GuardDuty EKS Çalışma Zamanı İzleyicisi veya GuardDuty EC2 Çalışma Zamanı İzleyicisi (Amazon EC2'de Amazon ECS dahil) etkinleştirilmişse GuardDuty temsilcisinin dağıtıldığı ve etkin olduğu bulut sunucularındaki VPC Akış Günlüklerinin analizi için ücretlendirilmezsiniz. Çalışma zamanı güvenlik aracısı bize benzer (ve daha bağlamsal) ağ telemetri verileri sağlar. Bu nedenle müşterilerin iki kez ücretlendirilmesini önlemek adına temsilcinin kurulu olduğu Amazon EC2 bulut sunucularından gelen VPC Akış Günlükleri için ücret almayız.
  • GuardDuty Çalışma Zamanı İzleyicisi'ni, GuardDuty güvenlik temsilcisini otomatik olarak dağıtacak şekilde yapılandırmak, izlenen iş yüklerinizi çalıştırmak için kullanılan VPC'lerde VPC uç noktaları oluşturur.
  • Etkinlik tesliminden doğan ilişkili ağ bant genişliği ücreti sizden alınmaz.

  Henüz bir GuardDuty özelliğini etkinleştirmeyen yeni ve mevcut GuardDuty hesap sahipleri, bu özelliği AWS Ücretsiz Kullanımda 30 gün ücretsiz olarak deneyebilir.  Ücretsiz deneme süresi boyunca ve sonrasında, tahmini aylık harcamalarınızı veri kaynağına göre ayrılmış şekilde GuardDuty konsolu kullanım sayfasından takip edebilirsiniz.

  • Bir bulut sunucusu için aylık vCPU = (desteklenen, tedarik edilmiş ve izlenen bulut sunucusunun veya görevin etkin olduğu toplam saat sayısı) * bulut sunucusundaki veya görevdeki vCPU sayısı / (bir aydaki saat sayısı)

  Fiyatlandırma örnekleri

  Dört EKS iş yükü için EKS Çalışma Zamanı İzleyicisi

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde çalışan ve tüm ay boyunca çalışma zamanı güvenlik tehditlerine karşı izlenen dört adet m7g.xlarge EKS iş yükünüz var ve bunun sonucunda 16 adet vCPU izleniyor. GuardDuty, hesaptaki EKS EC2 düğümlerinden gelen VPC Akış Günlüklerine dayalı güvenlik bulgularını analiz etmeye ve oluşturmaya devam ediyor ve bu da 500 GB'lik VPC Akış Günlüğü ile sonuçlanıyor.

  Toplam ücretler:

              16 vCPU * vCPU başına 1,50 USD (ilk 500 vCPU için)
          + 500 GB VPC Akış Günlüğü (GuardDuty temsilcisinin dağıtıldığı ve etkin olduğu bulut sunucularındaki VPC Akış Günlüklerinin analizi için ücret alınmaz)

  Toplam = Aylık 24 USD

  200 EKS iş yükü için EKS Çalışma Zamanı İzleyicisi

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde çalışan ve tüm ay boyunca çalışma zamanı güvenlik tehditlerine karşı izlenen 200 adet m7g.xlarge EKS iş yükünüz var ve bunun sonucunda 800 adet vCPU izleniyor. GuardDuty, hesaptaki EKS EC2 düğümlerinden gelen VPC Akış Günlüklerine dayalı güvenlik bulgularını analiz etmeye ve oluşturmaya devam ediyor ve bu da 2.000 GB'lik VPC Akış Günlüğü ile sonuçlanıyor.

  Toplam ücretler:

              500 vCPU * vCPU başına 1,50 USD (ilk 500 vCPU için)
          + 300 vCPU * vCPU başına 0,75 USD (sonraki 4.500 vCPU için)
          + 500 GB VPC Akış Günlüğü (GuardDuty temsilcisinin dağıtıldığı ve etkin olduğu bulut sunucularındaki VPC Akış Günlüklerinin analizi için ücret alınmaz)
          + 1.500 GB VPC Akış Günlüğü (GuardDuty temsilcisinin dağıtıldığı ve etkin olduğu bulut sunucularındaki VPC Akış Günlüklerinin analizi için ücret alınmaz)

  Toplam = Aylık 975 USD

  Fargate üzerinde çalışan 100 ECS iş yükü için ECS Çalışma Zamanı İzleyicisi

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde Fargate üzerinde çalışan ve tüm ay boyunca çalışma zamanı güvenlik tehditlerine karşı izlenen 100 adet ECS iş yükünüz (göreviniz) var ve bunun sonucunda 600 adet vCPU izleniyor.

  Toplam ücretler:

              500 vCPU * vCPU başına 1,50 USD (ilk 500 vCPU için)
          + 100 vCPU * vCPU başına 0,75 USD (sonraki 4.500 vCPU için)

  Toplam = Aylık 825 USD

  EC2 üzerinde çalışan 100 EC2 iş yükü ve 200 ECS iş yükü için Çalışma Zamanı İzleyicisi

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde çalışan ve tüm ay boyunca çalışma zamanı güvenlik tehditlerine karşı izlenen 100 adet r6g.xlarge EC2 iş yükünüz var ve bunun sonucunda 400 adet vCPU izleniyor. Ayrıca ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde EC2 üzerinde çalışan ve tüm ay boyunca çalışma zamanı güvenlik tehditlerine karşı izlenen 200 adet m7g.xlarge ECS iş yükünüz var ve bunun sonucunda 800 adet vCPU izleniyor.

  Toplam ücret:

                 500 vCPU * vCPU başına 1,50 USD (ilk 500 vCPU için)
              + 700 vCPU * vCPU başına 0,75 USD (sonraki 4.500 vCPU için)

  Toplam = Aylık 1.275 USD

 • GuardDuty, kötü amaçlı yazılım tarafından tehlikeye atılmış kaynaklarınızı veya risk altındaki kaynakları tanımlar. Kötü Amaçlı Yazılım Koruması, GuardDuty'nin bu tehlikenin kaynağı olabilecek kötü amaçlı yazılımları tespit etmesini sağlar.

  EC2 İçin Kötü Amaçlı Yazılım Koruması:

  GuardDuty, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bulut sunucularına ve container iş yüklerine bağlı Amazon Esnek Blok Deposu (Amazon EBS) birimleri ve Amazon S3 bucket'ları için tam olarak yönetilen kötü amaçlı yazılım taraması sunar.

  GuardDuty Kötü Amaçlı Yazılım Koruması özelliği EBS veri hacmi taraması için açıldığında kötü amaçlı yazılımın göstergesi olan davranışların algılandığı EC2 bulut sunucusu veya container iş yükleri, Amazon Esnek Blok Deposu (Amazon EBS) birimlerinin olası kötü amaçlı yazılım için taranmak üzere eklenmiş bir replikasını içerecektir. GuardDuty Kötü Amaçlı Yazılım Koruması için ücret, her ay taranan Amazon EBS verilerinin toplam ve günlere eşit olarak dağıtılmış GB hacmine dayalıdır. Kurduğunuz yapılandırılabilir veri bütünlüğü korumaları, örneğin kullanım belirli bir sınırı aştığında bildirimler ayarlamak ve etiketleri kullanarak hangi EC2 bulut sunucularının taranacağını kontrol etmek gibi işlevlerle harcamaları denetlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca 2 TB'ı (2.048 GB) aşan eklenen EBS birimleri taranmaz.

  GuardDuty tarafından başlatılan kötü amaçlı yazılım taramasını kullanma seçeneğiniz vardır veya istek üzerine kötü amaçlı yazılım taramasını başlatabilirsiniz. Kötü Amaçlı Yazılım Koruması İstek Üzerine Taraması için ücretsiz deneme süresi yoktur.

  EBS anlık yedekleri, EC2 İçin GuardDuty Kötü Amaçlı Yazılım Koruması için gereklidir ve EC2 İçin GuardDuty Kötü Amaçlı Yazılım Koruması'ndan ayrı olarak ücretlendirilir. Ayrıntılar için Amazon EBS fiyatlandırması sayfasına göz atın.

  S3 İçin Kötü Amaçlı Yazılım Koruması:

  GuardDuty, seçtiğiniz Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket'larındaki yeni yüklenen nesneler için tam olarak yönetilen kötü amaçlı yazılım taraması sunar.

  Bir S3 bucket'ını kötü amaçlı yazılım koruması için yapılandırdıktan sonra GuardDuty, yeni yüklenen dosyaları otomatik olarak tarar. Kötü amaçlı yazılım tespit edilirse bir güvenlik bulgusu ve kötü amaçlı yazılımla ilgili ayrıntıları içeren bir Amazon EventBridge bildirimi oluşturur ve mevcut güvenlik olayı yönetimine veya iş akışı sistemlerine entegrasyona olanak tanır. Nesneyi hesabınızdaki yalıtılmış bir bucket'a taşıyarak iş akışlarını kötü amaçlı yazılımları otomatik olarak karantinaya alacak şekilde yapılandırabilir veya tarama sonucunun değerlendirmesini eklemek için nesne etiketlerini kullanarak taranan nesneleri etiketlere göre daha iyi tanımlayabilir ve kategorilere ayırabilirsiniz.

  S3 nesne tarama maliyetleri, taranan nesnelerin GB hacmine ve ayda değerlendirilen nesne sayısına bağlıdır. S3 İçin Kötü Amaçlı Yazılım Koruması için Amazon S3 API'leri gereklidir ve ayrı olarak fiyatlandırılır. Ayrıntılar için Amazon S3 fiyatlandırması sayfasına göz atın.

  Amazon S3 İçin GuardDuty Kötü Amaçlı Yazılım Koruması'nı etkinleştirmek için GuardDuty hizmetinin etkinleştirilmesine gerek yoktur.

  Amazon S3 İçin Kötü Amaçlı Yazılım Koruması özelliği, aşağıdaki koşullara uygun olarak her ay 1.000 ücretsiz istek ve 1 GB ücretsiz içeren 12 aylık Ücretsiz Katman ile birlikte sunulur:

  • Yeni AWS hesapları, hesap oluşturulduktan sonraki ilk 12 ayda her ay için 1.000 istek ve ücretsiz 1 GB alır. 
  • Mevcut AWS hesapları, 11 Haziran 2025 tarihine kadar Ücretsiz Kullanım'a katılma hakkına sahiptir. Bu süre boyunca, bu özelliğin etkinleştirildiği hesaplar her ay 1.000 istek ve ücretsiz 1 GB alır.

  Bu Ücretsiz Kullanım, özelliğin etkinleştirildiği her bölgedeki her hesap için geçerlidir. Ücretsiz Kullanım dönemi sona erdikten sonra aşağıda belirtilen standart fiyatlandırma uygulanır.

  Kullanmaya başlayın »

  Fiyatlandırma örneği

  Taranan EBS birim verilerinde kötü amaçlı yazılım algılama

  GuardDuty VPC Akış Günlüğü ve DNS sorgu günlüğü analizi, bir ay içinde ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde şüpheli davranışları algılayarak iki EC2 bulut sunucusunda ve diğer bir EC2 bulut sunucusu üzerinde çalışan bir EKS iş yükünde olası kötü amaçlı yazılım varlığına işaret ediyor. Bu nedenle, eklenmiş üç EBS biriminin tamamından anlık yedekler oluşturuluyor ve birim replikaları algılama sonrasında GuardDuty Kötü Amaçlı Yazılım Koruması özelliği tarafından taranıyor. Taranan 3 eklenmiş EBS birimi genelindeki toplam veri hacmi 540,75 GB. Ek EBS anlık yedek maliyeti, tarama süresine göre günlere eşit olarak dağıtılıyor. EBS anlık yedeği, taramanın tamamlanması sonrasında dakikalar içinde siliniyor.

  Toplam ücretler:

  540,75 GB taranan dosya hacmi * GB başına 0,03 USD

  Toplam = Aylık 16,22 USD

  Amazon S3 nesne tarama analizinden kötü amaçlı yazılım algılama

  Bir ay içinde GuardDuty, belirlenen S3 bucket'larınıza 4.000 dosya yüklemesini kötü amaçlı yazılım varlığı açısından değerlendiriyor. Dosya hacmi 350 GB.

  Toplam ücretler:

     350 GB * GB başına 60 USD
  + 4.000/1.000 * 0,215 USD

  Toplam = Aylık 210,86 USD

 • GuardDuty RDS Koruması, Amazon Aurora veritabanlarınıza (Amazon Aurora MySQL Uyumlu Sürüm ve Aurora PostgreSQL Uyumlu Sürüm) olası erişim tehditleri için Amazon İlişkisel Veritabanı Hizmeti (Amazon RDS) oturum açma etkinliğini analiz eder ve profilini oluşturur. 

  GuardDuty RDS Protection özelliği açıldığında GuardDuty, potansiyel tehditler için AWS hesabınızdaki Aurora veri tabanlarında oturum açma etkinliğinin profilini oluşturmaya ve izlemeye hemen başlayacaktır. GuardDuty RDS Koruması ücreti, her ay korumalı RDS tarafından tedarik edilen bulut sunucusu vCPU'larının sayısına dayanır. Aurora Sunucusuz v2 bulut sunucularının ücreti, her ay korumalı Aurora Sunucusuz v2 bulut sunucusu Aurora kapasite birimlerinin (ACU'lar) sayısına dayanır.

  Ek veritabanı altyapısı oturum açma izlemesine genişletmenin, GuardDuty tarafından RDS Koruması için işlenen oturum açma olaylarının hacmini artıracağını ve dolayısıyla özellik maliyetini artıracağını unutmayın. Buna uygun olarak AWS, RDS Koruması müşterilerine piyasaya sürülmeden en az 30 gün önce ek oturum açma etkinliği izleme bildirimi sağlayacaktır.

  Henüz bir GuardDuty özelliğini etkinleştirmeyen yeni ve mevcut GuardDuty hesap sahipleri, bu özelliği AWS Ücretsiz Kullanımda 30 gün ücretsiz olarak deneyebilir.  Ücretsiz deneme süresi boyunca ve sonrasında, tahmini aylık harcamalarınızı veri kaynağına göre ayrılmış şekilde GuardDuty konsolu kullanım sayfasından takip edebilirsiniz.

  Kullanmaya başlayın » 

  • Bir bulut sunucusu için aylık vCPU = (desteklenen, tedarik edilmiş ve izlenen bulut sunucusunun etkin olduğu toplam saat sayısı) * bulut sunucusundaki vCPU sayısı / (bir aydaki saat sayısı)
  • Bir bulut sunucusu için aylık ACU = (desteklenen ve taranan Aurora Sunucusuz v2 bulut sunucusunun etkin olduğu toplam saat sayısı) * bulut sunucusundaki ACU sayısı / (bir aydaki saat sayısı)
  • Amazon RDS bulut sunucuları, birden çok iş parçacığı kullanımını destekler ve bu da tek bir CPU çekirdeğinde aynı anda birden çok iş parçacığının çalışmasını sağlar. Her iş parçacığı, bulut sunucusunda bir vCPU olarak temsil edilir.
  • ACU, Aurora Sunucusuz v2'nin ölçü birimidir. Aurora Sunucusuz v2 kapasitesi, tedarik edilen kümeler için kullandığınız veritabanı bulut sunucusu sınıflarına bağlı değildir, bunun yerine bu ölçü birimini kullanarak Aurora Sunucusuz v2 için veritabanı kapasite aralığını belirtirsiniz.

  Fiyatlandırma örnekleri

  RDS olay analizi »

  RDS ortamınızda, ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'ndeki olası güvenlik tehditlerine karşı (tüm ay için) taranan üç adet desteklenen Aurora db.r6g.xlarge bulut sunucunuz var.

  Toplam ücretler:

  Desteklenen RDS tarafından tedarik edilen 3 bulut sunucusu * 4 vCPU (db.r6g.xlarge bulut sunucularının her birinde 4 vCPU vardır) * 1,00 USD (vCPU başına) * 1 ay

  Toplam = Aylık 12 USD

  Aurora Sunucusuz v2 bulut sunucusu ile RDS olay analizi

  RDS ortamınızda, desteklenen üç Aurora db.r6g.xlarge bulut sunucusu ve ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'ndeki olası güvenlik tehditlerine karşı taranan (tüm ay boyunca) bir Aurora Sunucusuz v2 bulut sunucusu (60 ACU ile) var.

  Toplam ücretler:

     Desteklenen RDS tarafından tedarik edilen 3 bulut sunucusu * 4 vCPU (db.r6g.xlarge bulut sunucularının her birinde 4 vCPU vardır) * 1,00 USD (vCPU başına) * 1 ay
  + 1 desteklenen Aurora Sunucusuz v2 bulut sunucusu * 60 ACU x 0,25 USD (ACU başına) * 1 ay

  Toplam = Aylık 27 USD

 • GuardDuty Lambda Koruması, yetkisiz kripto para madenciliği için kötü amaçlı olarak değiştirilen işlevler veya bilinen tehdit aktörü sunucularıyla iletişim kuran ve güvenliği ihlal edilmiş Lambda işlevleri gibi Lambda'ya yönelik tehditleri tespit etmek üzere AWS Lambda işlevlerinin yürütülmesinden oluşturulan ağ etkinliği günlüklerini sürekli olarak izler.

  Ek ağ etkinliği izleme biçimlerine genişlemenin, GuardDuty tarafından Lambda Koruması için işlediği veri hacmini ve buna bağlı olarak özelliğin maliyetini artıracağını unutmayın. Buna uygun olarak AWS, Lambda Koruması müşterilerine piyasaya sürülmeden en az 30 gün önce ek ağ etkinliği izleme bildirimi sağlayacaktır.

  Henüz bir GuardDuty özelliğini etkinleştirmeyen yeni ve mevcut GuardDuty hesap sahipleri, bu özelliği AWS Ücretsiz Kullanımda 30 gün ücretsiz olarak deneyebilir.  Ücretsiz deneme süresi boyunca ve sonrasında, tahmini aylık harcamalarınızı veri kaynağına göre ayrılmış şekilde GuardDuty konsolu kullanım sayfasından takip edebilirsiniz.

  Kullanmaya başlayın »

  Fiyatlandırma örneği

  Lambda işlevlerinin yürütülmesinden oluşturulan VPC Akış Günlükleri

  Bir ay içinde GuardDuty, ortamınızda ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde Lambda işlevlerinin yürütülmesinden oluşturulan VPC Akış Günlükleri biçiminde 100 GB ağ etkinliği günlüğü işliyor.

  Toplam ücretler:

  Lambda işlevlerinden gelen 100 GB VPC Akış Günlükleri * 1,00 USD (ilk 500 GB)

  Toplam = Aylık 100 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin