AWS IoT Core, milyarlarca IoT cihazını güvenilir ve güvenli bir şekilde bağlayıp trilyonlarca IoT mesajını AWS hizmetlerine ve diğer cihazlara altyapı yönetimi gereksinimi olmadan yönlendirmenize olanak tanır. Yalnızca kullandığınız bileşenler için ödeme yaparsınız. Minimum veya zorunlu kullanım hizmet ücreti yoktur. Bağlantı, Mesajlaşma, Cihaz Gölgesi kullanımı (cihaz durumu depolama), Kayıt Defteri kullanımı (cihaz meta verilerini depolama) ve Kural Altyapısı kullanımı (mesaj dönüştürme ve yönlendirme) için ayrı ayrı faturalandırılırsınız. Bu yaklaşım, iş yükünüzün türünden bağımsız olarak size şeffaflık ve düşük fiyat sunar.

AWS IoT Core ile AWS Ücretsiz Kullanım

AWS IoT Core müşterileri, AWS Ücretsiz Kullanım'dan AWS hesaplarını oluşturdukları tarihten itibaren 12 ay boyunca yararlanabilir. Ücretsiz kullanımınızın süresi dolduğunda veya uygulama kullanımınız aşağıda özetlenen ücretsiz kullanım katmanlarını aşarsa AWS IoT Core fiyatlandırması üzerinden ödeme yaparsınız.

 • 2.250.000 dakika bağlantı 
 • 500.000 mesaj
 • 225.000 Kayıt Defteri veya Cihaz Gölgesi işlemi
 • Tetiklenen 250.000 kural ve yürütülen 250.000 eylem

Örneğin, Ücretsiz Kullanım ile her bir cihaz şunları gerçekleştirecek şekilde 50 cihazlık bir iş yükü çalıştırabilirsiniz:

 • Günde 24 saat bağlantı
 • Günde 300 mesaj alışverişi (mesaj boyutu 5 KB veya daha küçük)
 • Günde 130 Kayıt Defteri veya Cihaz Gölgesi işlemi tetikleme (Kayıt Defteri veya Cihaz Gölgesi kayıt boyutu 1 KB veya daha küçük)
 • Her biri bir eylem çağıran 150 kural tetikleme/gün (işlenen mesaj boyutu 5 KB veya daha küçük) 

Ücretsiz kullanım katmanı, GovCloud (ABD) Bölgesi dışındaki tüm AWS Bölgelerinde kullanılabilir. Her ay tüm bölgeler için kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır. Kullanılmayan ücretsiz kullanım kotası bir sonraki aya devretmez.

Tek bakışta fiyatlandırma

Bağlantı

Bağlantı, cihazlarınız ile AWS IoT Core arasında güvenli, kimliği doğrulanmış bir bağlantı sağlar. Bağlantı 1 dakikalık artışlarla ölçülür ve cihazlarınızın AWS IoT Core’a bağlı kaldığı toplam süreyi temel alır.

Örneğin, ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde 7/24 bağlantı için cihaz başına yıllık 0,042 USD (bir bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı * 525.600 dakika/yıl) ödersiniz. Cihazların bağlı kalabilmesi için 20 dakika ile 30 saniye arasında değişen aralıklarla etkin tutma ("Ping") mesajları göndermesi gerekebilir ve bu mesajlar ek maliyete yol açmaz. Ek bağlantı fiyatlandırma ayrıntılarına göz atın »

Mesajlaşma

Mesajlar cihaz verilerini AWS IoT Core ile cihaz arasında taşır. Mesajlaşma, cihazlarınız ile AWS IoT Core arasında aktarılan mesaj sayısına göre ölçülür.

MQTT ve HTTP için Basic Ingest veya AWS IoT Core İçin Alexa Voice Service Entegrasyonu'nun rezerve konuları kullanılarak gönderilen veya alınan Mesajlar için mesaj ücreti ödemezsiniz. 

Boyutu 128 kilobayta (KB) kadar olan mesajlar gönderip alabilirsiniz. Mesajlar 5 KB'lık artışlarla ölçülür. Örneğin, 8 KB'lık bir mesaj, iki mesaj olarak ölçülür.

Ek mesajlaşma fiyatlandırma ayrıntılarına göz atın »

 

Firmware Update Over-the-Air (FUOTA) ile, müşteriler LoRaWAN Multicast'i (MC) ve LoRa Alliance tarafından tanımlanan bölümlendirme mekanizmalarını kullanarak sahadaki cihazlara güvenli ve güvenilir ürün yazılımı güncellemelerini uzaktan sağlayabilir.  Her FUOTA, bir görev olarak tanımlanır.

1.000 cihazdan oluşan bir grup için bir FUOTA görevi oluşturursanız 1.000 görev için ücretlendirilirsiniz. Müşteriler, ilk 100 FUOTA görevine ücretsiz olarak sahip olur.

Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri

Cihaz Gölgesi, bir cihazın istenen durumunu veya gerçek durumunu depolar ve cihazların adlandırılıp yönlendirilmesi için Kayıt Defteri kullanılır. Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri kullanımı, Cihaz Gölgesi veya Kayıt Defteri verilerine erişen ya da bunları değiştiren işlem sayısına göre ölçülür.

Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri işlemleri, Cihaz Gölgesi veya Kayıt Defteri boyutunun 1 KB’lık artışlarıyla ölçülür. Örneğin, 1,5 KB boyutlu bir Cihaz Gölgesi kaydına yönelik bir güncelleme iki işlem olarak ölçülür. Ek Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri fiyatlandırma ayrıntılarına göz atın »

Kural Altyapısı

Kural Altyapısı, cihaz verilerini aritmetik işlemler veya AWS Lambda gibi harici işlevler kullanarak dönüştürmenize, sonra da verileri Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB veya Amazon Kinesis gibi bir AWS hizmetine yönlendirmenize olanak sağlar. Kural Altyapısı kullanımı, kural başına en az bir eylem olacak şekilde bir kural her tetiklendiğinde ve kural içinde yürütülen eylem sayısına göre ölçülür.

Kurallar ve eylemler, mesaj boyutunun 5 KB’lık artışlarıyla ölçülür. Örneğin, 5 KB'lık bir mesaj işleyen ve herhangi bir eylem gerçekleştirmeyen bir kural, bir kural ve bir eylem olarak ölçülür. 8 KB'lık bir mesaj işleyen ve iki eylem gerçekleştiren bir kural ise iki kural ve dört eylem olarak ölçülür. Ayrıca, belirli kural eylemleri için bölgenin dışında "içeri" ve "dışarı" veri aktarımı gerçekleştiriliyorsa buradaki "Veri Aktarımı" bölümünde listelenen Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) veri aktarımı fiyatları uygulanır. Ek Kural Altyapısı fiyatlandırma ayrıntılarına buradan göz atın »

Device Advisor

Device Advisor kullanımı ücretsizdir. Ancak müşteriler testlerinin bir parçası olarak AWS kullanımı ile ilişkili her türlü maliyetten sorumlu olacaklardır (örneğin testin bir parçası olarak AWS IoT kullanımı veya Amazon CloudWatch’taki her bir test için günlükler). AWS kaynak kullanımını müşteriler AWS hesaplarından görebilecekler ve bu kullanımlar için ücretler geliştiricilerin AWS faturalarına yansıtılacaktır.

AWS IoT Core bileşenleri için fiyatlandırma örnekleri

Bağlantı ücretleri

Örnek 1

Avrupa (İrlanda) bölgesinde 30 gün süreyle AWS IoT Core'a sürekli bağlı olan 10.000 cihazınız var. Bölgede geçerli bağlantı ücreti 0,08 USD/1.000.000 bağlantı dakika sayısı. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Bağlantı dakika sayısı = 10.000 bağlantı * 60 dakika/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 432.000.000 dakika bağlantı
 • Bağlantı ücreti toplamı = 432.000.000 dakika bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı = 34,56 USD

Örnek 2

Bu örnekte aynı 10.000 cihaz, Avrupa (İrlanda) bölgesinde AWS IoT Core'a saat başına 15 dakika ve 30 gün boyunca her saat bağlanır. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Bağlantı dakika sayısı = 10.000 bağlantı * 15 dakika/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 108.000.000 dakika bağlantı
 • Bağlantı ücreti toplamı = 108.000.000 dakika bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı = 8,64 USD
 

Mesajlaşma ücretleri

Örnek 1

Avrupa (İrlanda) bölgesinde 30 gün süreyle AWS IoT Core'a her saat 2 KB'lık bir mesaj yayımlayan bir cihazınız olduğunu hayal edin. Ardından AWS IoT Core, her (2 KB) mesajı aynı bölgede bulunan beş farklı cihaza ulaştırıyor. İlk bir milyar mesaj için MQTT ve HTTP mesajlaşma ücreti 1 USD/1.000.000 mesajdır. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

AWS IoT Core'a yayımlama maliyeti

 • Yayımlanan mesaj sayısı: 1 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 720 mesaj
 • Yayımlanan mesaj ücretleri: 720 mesaj * 1 USD/1.000.000 mesaj = 0,00072 USD

Cihazlara teslimat maliyeti

 • Teslim edilen mesaj sayısı: 5 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 3.600 mesaj
 • Teslim edilen mesaj ücretleri: 3.600 mesaj * 1 USD/1.000.000 mesaj = 0,0036 USD

Mesajlaşma Ücretleri Toplamı

 • Mesajlaşma ücretleri toplamı = Yayımlanan mesaj ücretleri + Teslim edilen mesaj ücretleri
 • Mesajlaşma ücretleri toplamı = 0,00072 USD + 0,0036 USD = 0,00432 USD

Örnek 2

Bu örnekte, Avrupa (İrlanda) bölgesinde 30 gün süreyle AWS IoT Core'a her saat 8 KB'lık on mesaj yayımlayan bir cihazınız var. Her saat gönderilen bu on mesajdan dört tanesi, Basic Ingest aracılığıyla AWS IoT Core Kural Altyapısı'na gönderiliyor. Bu örnekte MQTT veya HTTP kullanıyor olduğunuz için sizden Basic Ingest rezerve konusu kullanılarak gönderilen veya alınan dört mesaj için mesajlaşma ücreti talep edilmez. Diğer altı mesaj ise, ilk bir milyar mesaj için 1 USD/1.000.000 mesaj ücretle yayımlanır. Ödeyeceğiniz mesajlaşma ücreti şu şekilde hesaplanır:

AWS IoT Core'a yayımlama maliyeti

Her mesaj 5 KB'tan büyük olduğundan iki (5 KB) mesaj olarak ölçülür.

 • Basic Ingest aracılığıyla yayımlanan mesaj sayısı: 2 ölçülen mesaj * (4 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün) = 5.760 mesaj
 • Kalan yayımlanan mesaj sayısı: 2 ölçülen mesaj * (6 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün) = 8.640 mesaj
 • Basic Ingest aracılığıyla yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücreti: 5.760 mesaj * 0 USD = Ücretsiz
 • Kalan yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücretleri: 8.640 mesaj * 1 USD/1.000.000 mesaj = 0,00864 USD

Mesajlaşma ücreti toplamı = Basic Ingest aracılığıyla yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücreti + Kalan yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücretleri = 0 USD + 0,00864 USD = 0,00864 USD

 
Örnek 3
 
ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde 30 gün süreyle AWS IoT Core LoRaWAN'a her 15 dakikada bir mesaj (saatte 4 adet) yayımlayan bir LoRaWAN cihazınız var. Uygulamanız cihaz durumunu değiştirmek için günde iki kez cihaza mesaj göndermektedir. Cihaz aynı zamanda cihaz oturumunu koruma altına almak için haftada bir kez katılım isteği göndermektedir (bu 30 günlük örnekte dört haftaya yuvarlanmıştır). ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde LoRaWAN mesajlaşma fiyatlandırması, ilk bir milyar mesaj için 2,3 USD/1.000.000 mesaj şeklindedir. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:
 
Yer-uydu bağı maliyeti:
 
 • Yer-uydu bağı mesajı sayısı: 4 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 2,880 mesaj
 • Yer-uydu bağı mesajı ücretleri: 2.880 mesaj * 2,3 USD/1.000.000 mesaj = 0,006624 USD

Uydu-yer bağı maliyeti:

 • Uydu-yer bağı mesajı sayısı: 2 mesaj/gün * 30 gün = 60 mesaj
 • Uydu-yer bağı mesaj ücretleri: 60 mesaj * 2,3 USD/1.000.000 mesaj = 0,000138 USD

Katılım maliyeti:

 • Katılım mesaj sayısı: 1 mesaj/hafta * 4 hafta = 4 mesaj
 • Katılım mesaj ücretleri: 4 mesaj * 2,3 USD/1.000.000 mesaj = 0,0000092 USD

Mesajlaşma Ücretleri Toplamı:

 • Mesajlaşma ücretleri toplamı = Yer-uydu bağı mesaj ücretleri + Uydu-yer bağı mesaj ücretleri + Katılım mesaj ücretleri
 • Mesajlaşma ücretleri toplamı = 0,006624 USD + 0,000138 USD + 0,0000092 USD = 0,0067712 USD

Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri ücretleri

Örnek 1

Kanada (Orta) bölgesinde toplamda 1.000.000 Cihaz Gölgesi güncellemesi tetikleyen 100 cihazınız var. Her güncelleme için Cihaz Gölgesi kayıt boyutu 1,5 KB. Kanada (Orta) bölgesi için Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri ücreti 1,25 USD/1.000.000 işlem şeklindedir. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

Cihaz Gölgesi boyutu 1 KB'tan büyük olduğundan, işlemler bir sonraki kat aralığından (2 KB) iki işlem olarak ölçülür.

Cihaz Gölgesi ücretleri toplamı = 2 işlem * 1.000.000 güncelleme * 1,25 USD/1.000.000 işlem = 2,50 USD

Örnek 2

Yukarıda kullandığınız çözüm, ListThing API'yi 30 gün süresince 100 kez çağırıyor. API her seferinde 500 kayıt döndürüyor. Her kaydın boyutu 1 KB. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

Kayıt Defteri istekleri = 100 istek * 500 = 50.000 istek

Kayıt Defteri ücretleri toplamı = 50.000 istek * 1,25 USD/1.000.000 istek = 0,0625

Kural Altyapısı ücretleri

Örnek 1

Kanada (Orta) bölgesinde toplamda 1.000.000 kural tetikleyen 100 cihazınız var. Her kural, verileri Amazon S3'e ileterek bir eyleme yol açıyor. Kanada (Orta) bölgesinde hem tetiklenen kurallar hem de yürütülen eylemler için uygulanan fiyat 0,15 USD'dir (tetiklenen milyon kural başına/yürütülen milyon eylem başına). Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Tetiklenen kural ücretleri = Tetiklenen 1.000.000 kural * 0,15 USD/tetiklenen 1.000.000 kural = 0,15 USD
 • Yürütülen eylem ücretleri = Tetiklenen 1.000.000 kural * yürütülen 1 eylem/tetiklenen kural * 0,15 USD/yürütülen 1.000.000 eylem = 0,15 USD

Toplam Kural Altyapısı ücretleri = Kural ücretleri + Eylem ücretleri = 0,15 USD + 0,15 USD = 0,30 USD

Örnek 2

Bu örnekte, yukarıda sözü geçen 100 cihaz Kanada (Orta) bölgesinde toplam 1.000.000 kuralı tetikliyor. Bununla birlikte, her kural ayrıca harici bir işleve çağrı yapıyor ve sonra verileri Amazon S3'e ileterek iki eylem gerçekleşmesine neden oluyor. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Tetiklenen kural ücretleri = Tetiklenen 1.000.000 kural * 0,15 USD/tetiklenen 1.000.000 kural = 0,15 USD
 • Yürütülen eylem ücretleri = Tetiklenen 1.000.000 kural * yürütülen 2 eylem/tetiklenen kural * 0,15 USD/yürütülen 1.000.000 eylem = 0,30 USD

Toplam Kural Altyapısı Ücretleri = Kural Ücretleri + Eylem Ücretleri = 0,15 USD + 0,30 USD = 0,45 USD

Tüm AWS IoT Core bileşenlerini kullanan bir iş yükü için fiyatlandırma örneği

Avrupa (İrlanda) bölgesinde 30 gün süreyle AWS IoT Core'a sürekli bağlı olan 100.000 cihazınız var. Her gün cihazların her biri, boyutu 1 KB olan 325 mesaj gönderiyor. Cihaz başına her gün gönderilen bu 325 mesajın 100'ü bir Cihaz Gölgesi güncellemesini, 200'ü ise bir eylem gerçekleştiren bir kuralı tetikliyor. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

Bağlantı Ücretleri

 • Bağlantı dakika sayısı = 100.000 bağlantı * 60 dakika/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 4.320.000.000 dakika bağlantı
 • Bağlantı ücretleri = 4.320.000.000 dakika bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı = 345,60 USD

Mesajlaşma Ücretleri

 • Mesaj sayısı = 100.000 cihaz * 325 mesaj/cihaz-gün * 30 gün = 975.000.000 mesaj
 • Mesajlaşma ücretleri = 975.000.000 mesaj * 1,00 USD/1.000.000 mesaj = 975,00 USD

Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri Ücretleri

 • Cihaz Gölgesi istekleri = 100.000 cihaz * 100 istek/cihaz-gün * 30 gün = 300.000.000 istek
 • Cihaz Gölgesi boyutu 1 KB'tan az olduğundan en yakın KB (1 KB) değerine yuvarlanır
 • Cihaz Gölgesi ücretleri = 300,000,000 istek * 1,25 USD/1.000.000 işlem = 375,00 USD

Kural Altyapısı Ücretleri

 • Tetiklenen kural sayısı = 100.000 cihaz * 200 tetiklenen kural/cihaz-gün * 30 gün = 600.000.000 tetiklenen kural
 • Yürütülen eylem sayısı = Tetiklenen 600.000.000 kural * 1 yürütülen eylem/tetiklenen kural = 600.000.000 tetiklenen eylem
 • Tetiklenen kural ücretleri = Tetiklenen 600.000.000 kural * 0,15 USD/tetiklenen 1.000.000 kural = 90,00 USD
 • Yürütülen eylem ücretleri = Yürütülen 600.000.000 eylem * 0,15 USD/yürütülen 1.000.000 eylem = 90,00 USD

Toplam Kural Altyapısı ücretleri = 90,00 USD + 90,00 USD = 180,00 USD

Toplam İş Yükü Ücretleri

 • Toplam ücret = 346,60 USD + 975,00 USD + 375,00 USD + 180,00 USD = 1.876,60 USD

AWS IoT Core'un telekomünikasyon hizmetlerinin yeniden satışını kapsamadığını ve bağlantının üçüncü taraflarca sağlanacağını unutmayın.

Daha fazla AWS IoT Core kaynağını keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın