AWS IoT Core, milyarlarca IoT cihazını güvenilir ve güvenli bir şekilde bağlayıp trilyonlarca IoT mesajını AWS hizmetlerine ve diğer cihazlara altyapı yönetimi gereksinimi olmadan yönlendirmenize yardımcı olur. Yalnızca kullandığınız bileşenler için ödeme yaparsınız; minimum veya zorunlu kullanım hizmet ücreti yoktur. Bağlantı, mesajlaşma, Cihaz Gölgesi kullanımı (cihaz durumu depolama), kayıt defteri kullanımı (cihaz meta verilerini depolama) ve kural altyapısı kullanımı (mesaj dönüştürme ve yönlendirme) için ayrı ayrı faturalandırılırsınız. Bu yaklaşım, iş yükünüzün türünden bağımsız olarak size şeffaflık ve düşük fiyat sunar.

AWS IoT Core ile AWS Ücretsiz Kullanım

AWS IoT Core müşterileri, AWS Ücretsiz Kullanım'dan AWS hesaplarını oluşturdukları tarihten itibaren 12 ay boyunca yararlanabilirler. Ücretsiz kullanımınızın süresi dolduğunda veya uygulama kullanımınız aşağıda özetlenen ücretsiz kullanım katmanlarını aşarsa AWS IoT Core fiyatlandırması üzerinden ödeme yaparsınız.

 • 2.250.000 dakika bağlantı 
 • 500.000 mesaj
 • 225.000 Kayıt Defteri veya Cihaz Gölgesi işlemi
 • Tetiklenen 250.000 kural ve uygulanan 250.000 eylem

Örneğin, AWS Ücretsiz Kullanım ile her bir cihaz şunları gerçekleştirecek şekilde 50 cihazlık bir iş yükü çalıştırabilirsiniz:

 • Günde 24 saat bağlantı
 • Günde 300 mesaj alışverişi (mesaj boyutu 5 KB veya daha küçük) 
 • Günde 130 kayıt defteri veya Cihaz Gölgesi işlemi tetikleme (kayıt defteri veya Cihaz Gölgesi kayıt boyutu 1 KB veya daha küçük) 
 • Günde her biri bir eylem çağıran 150 kural başlatma (işlenen mesaj boyutu 5 KB veya daha küçük) 

Ücretsiz kullanım katmanı, AWS GovCloud (ABD) Bölgesi dışındaki tüm AWS Bölgeleri’nde kullanılabilir. Her ay tüm bölgeler için kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır. Kullanılmayan ücretsiz kullanım kotası bir sonraki aya devretmez.

Tek bakışta fiyatlandırma

Bağlantı

Bağlantı, cihazlarınız ile AWS IoT Core arasında güvenli, kimliği doğrulanmış bir bağlantı sağlar. Bağlantı bir dakikalık artışlarla ölçülür ve cihazlarınızın AWS IoT Core'a bağlı kaldığı toplam süreyi temel alır.

Örneğin, ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde 7/24 bağlantı için cihaz başına yıllık 0,042 USD (bir bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı * 525.600 dakika/yıl) ödersiniz. Cihazların, bağlı kalabilmesi için 20 dakika ile 30 saniye arasında değişen aralıklarla etkin tutma (Ping) mesajları göndermesi gerekebilir ve bu mesajlar ek maliyete yol açmaz. Ek bağlantı fiyatlandırma ayrıntılarına göz atın »

Mesajlaşma

Mesajlar cihaz verilerini AWS IoT Core ile cihaz arasında taşır. Mesajlaşma, cihazlarınız ile AWS IoT Core arasında aktarılan mesaj sayısına göre ölçülür.

MQTT ve HTTP için Basic Ingest'in rezerve konuları kullanılarak gönderilen veya alınan mesajlar için mesaj ücreti ödemezsiniz. 

Boyutu 128 KB kadar olan mesajlar gönderip alabilirsiniz. Mesajlar 5 KB'lık artışlarla ölçülür. Örneğin, 8 KB'lık bir mesaj, iki mesaj olarak ölçülür.

Ek mesajlaşma fiyatlandırma ayrıntılarına göz atın »

LoRaWAN İçin AWS IoT Core

LoRaWAN İçin AWS IoT Core, müşterilerin AWS Bulut ile düşük güç tüketimli, uzun menzilli geniş alan ağ bağlantısı için LoRaWAN protokolünü kullanan kablosuz cihazları bağlamasını sağlayan, tam olarak yönetilen bir LoRaWAN Ağ Sunucusudur (LNS). AWS IoT Core'u kullanan müşteriler, LoRaWAN cihazlarını ve ağ geçitlerini AWS Bulut'a bağlayarak, kendi LoRaWAN Ağ Sunucularını geliştirmeye, sürdürmeye veya çalıştırmaya gerek kalmadan hem genel hem de özel LoRaWAN ağı kurabilirler.

Kablosuz Cihaz Yazılımı Güncellemesi (FUOTA) ile, LoRaWAN Çok Noktaya Yayını'nı (MC) ve LoRa Alliance tarafından tanımlanan bölümlendirme mekanizmalarını kullanarak sahadaki cihazlara güvenli ve güvenilir ürün yazılımı güncellemelerini uzaktan sağlayabilir.  Her FUOTA bir görev olarak tanımlanır.

1.000 cihazdan oluşan bir grup için bir FUOTA görevi oluşturursanız 1.000 görev için ücretlendirilirsiniz. Müşteriler, ilk 100 FUOTA görevine ücretsiz olarak sahip olurlar.

LoRaWAN Ölçümleri fiyatlandırması

LoRaWAN Ölçümleri, IoT filosu izleme ihtiyaçlarınızı ek sistem işletim parametreleriyle desteklemek için tasarlanmış birinci sınıf bir özelliktir. Bu özellik ile LoRaWAN cihazlarınızın, ağ geçitlerinizin canlı ve geçmiş verilerini verimli bir şekilde izleyebilir ve filonuzun genel durumunu anlayabilirsiniz. Bağlantı sinyali gücü, veri hızı ve cihaz/ağ geçidi çalışma süresi ve kesinti süresi gibi kritik parametreleri izlemenize olanak tanıyan kapsamlı bir geçmiş veri izlemesi sağlar. Ayrıca ağ performansı ve cihaz güvenilirliği ile ilgili değerli öngörüler sağlar.

LoRaWAN Ölçümleri, kayıt tabanlı bir ölçüm özelliği kullanır. Etkinleştirme sonrasında LoRaWAN Ölçümleri özelliği, cihazlarınızdan ve buluta giden ağ geçitlerinden gelen her yer-uydu bağlantı ve uydu-yer bağlantı mesajı için meta verileri işler, toplar ve güvenli bir şekilde depolar. Bulutta bir "kayıt" olarak atanmış bu meta veriler, sinyal gücü (RSSI), veri hızı ve frekans gibi ayrıntıları içerir. Hesabınızda işlenen ve saklanan yer-uydu bağlantı veya uydu-yer bağlantı kaydına göre ücretlendirilirsiniz. Faturalandırma, özellik etkinleştirdikten sonra başlar.

Cihaz Gölgesi ve kayıt defteri

Cihaz Gölgesi, bir cihazın istenen durumunu veya gerçek durumunu depolar ve cihazların adlandırılıp yönlendirilmesi için kayıt defteri kullanılır. Cihaz Gölgesi ve kayıt defteri kullanımı, Cihaz Gölgesi veya Kayıt Defteri verilerine erişen ya da bunları değiştiren işlem sayısına göre ölçülür.

Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri işlemleri, Cihaz Gölgesi veya Kayıt Defteri boyutunun 1 KB’lık artışlarıyla ölçülür. Örneğin, 1,5 KB boyutlu bir Cihaz Gölgesi kaydına yönelik bir güncelleme iki işlem olarak ölçülür. Ek Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri fiyatlandırma ayrıntılarına göz atın »

Dinamik gruplar oluşturma ve güncelleme, dinamik nesne gruplarınızdan aygıt ekleme ve kaldırma kayıt defteri işlemleri olarak ölçülür.

Kural altyapısı

Kural Altyapısı, cihaz verilerini aritmetik işlemler veya AWS Lambda gibi haricî işlevler kullanarak dönüştürmenize olanak sağlar. Ardından verileri Amazon Basit Depolama Hizmeti (Amazon S3), Amazon DynamoDB veya Amazon Kinesis gibi bir AWS hizmetine yönlendirir. Kural Altyapısı kullanımı, kural başına en az bir eylem olacak şekilde bir kural her başlatıldığında ve kural içinde uygulanan eylem sayısına göre ölçülür.

Kurallar ve eylemler, 5 KB'lık mesaj boyutu artışlarıyla ölçülür. Örneğin, 5 KB'lık bir mesaj işleyen ve herhangi bir eylem uygulamayan bir kural, bir kural ve bir eylem olarak ölçülür. 8 KB'lık bir mesaj işleyen ve iki eylem uygulayan bir kural ise iki kural ve dört eylem olarak ölçülür. Belirli kural eylemleri için bölgenin dışında içeri ve dışarı aktarılan veriler için uygulanan eylemler, buradaki Veri Aktarımı bölümünde listelenen Amazon Esnek İşlem Bulutu (Amazon EC2) veri aktarımı fiyatlarından ücretlendirilir. 

Protocol Buffer (Protobuf) olarak kodlanan bir mesajı decode() işlevi kullanılarak JavaScript Object Notation (JSON) biçime dönüştürülmesi, Kural Altyapısı tarafından "1 Eylem" olarak ölçülür. Ancak Protobuf'tan JSON'a kod çözme, 5 KB'lık artışlarla ölçülmez. Maksimum 128 KB'lık yük boyutuna kadar Protobuf mesajlarının kodunu çözmek için 1 Kod Çözme (Eylem) için ödeme yaparsınız ancak normal ölçüme göre Tetiklenen Kurallar ve Yürütülen Eylemler için de ek ödeme yaparsınız.

Ek Kural Altyapısı fiyatlandırma ayrıntılarına buradan göz atın »

Cihaz Konumu

AWS IoT Core Cihaz Konumu ile, işletmeniz için faydalı olan uygun maliyetli konum teknolojisini seçebilirsiniz. Cihaz Konumu özelliğini kullanırken, cihaz filonuzun yönetimini daha iyi tamamlamak için cihaz verilerini konum bilgileriyle güçlendirebilirsiniz.

Ayrıca Semtech'in İleri Düzey Aktarım hizmetini (ör. ROSE) kullanıyorsanız her ay aktarılan toplam veri miktarı için ücretlendirilirsiniz. İlk 50 MB, her MB için 0,145 USD'dir; 50 MB üzerine çıkıldığında ücret, MB başına 0,116 USD olur. Aynı zamanda konum çözücüler için bir ücretsiz kullanım da sunuyoruz. AWS hesabınızı oluşturduğunuz tarihten itibaren ilk 12 ay boyunca, 1.000 adede kadar konumu ücretsiz olarak çözmek için Cihaz Konumu özelliğinden yararlanabilirsiniz. Ücretsiz kullanımınızın süresi dolduğunda veya uygulama kullanımınız ücretsiz kullanım katmanlarını aşarsa kullanım fiyatları üzerinden ödeme yaparsınız. Ücretsiz kullanıma AWS GovCloud (ABD) hariç tüm AWS Bölgeleri'nde erişilebilir. 

Device Advisor

Device Advisor, testlerinin bir parçası olarak AWS kullanımı ile ilişkili her türlü maliyet hariç genel olarak ücretsizdir (örneğin, testin bir parçası olarak AWS IoT Core kullanımı veya Amazon CloudWatch’taki her bir test için günlükler). AWS kaynak kullanımını AWS hesabınızdan görebilirsiniz ve bu kullanımlar için ücretler geliştiricilerin AWS faturalarına yansıtılır.

AWS IoT Core bileşenleri için fiyatlandırma örnekleri

Bağlantı ücretleri

Örnek 1

Avrupa (İrlanda) Bölgesi'nde 30 gün süreyle AWS IoT Core'a sürekli bağlı olan 10.000 cihazınız var. Bölgede geçerli bağlantı ücreti 0,08 USD/1.000.000 bağlantı dakika sayısı. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Bağlantı dakika sayısı = 10.000 bağlantı * 60 dakika/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 432.000.000 dakika bağlantı
 • Bağlantı ücreti toplamı = 432.000.000 dakika bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı = 34,56 USD

Örnek 2

Önceki örnekte olduğu gibi aynı 10.000 cihaz, Avrupa (İrlanda) Bölgesi'nde AWS IoT Core'a saat başına 15 dakika ve 30 gün boyunca her saat bağlanır. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Bağlantı dakika sayısı = 10.000 bağlantı * 15 dakika/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 108.000.000 dakika bağlantı
 • Bağlantı ücreti toplamı = 108.000.000 dakika bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı = 8,64 USD
 

Mesajlaşma ücretleri

Örnek 1

Avrupa (İrlanda) Bölgesi'nde 30 gün süreyle AWS IoT Core'a her saat 2 KB'lık bir mesaj yayımlayan bir cihazınız var. Ardından AWS IoT Core, her (2 KB) mesajı aynı bölgede bulunan beş farklı cihaza ulaştırıyor. İlk bir milyar mesaj için MQTT ve HTTP mesajlaşma ücreti 1 USD/1.000.000 mesajdır. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

AWS IoT Core'a yayımlama maliyeti

 • Yayımlanan mesaj sayısı: 1 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 720 mesaj
 • Yayımlanan mesaj ücretleri: 720 mesaj * 1 USD/1.000.000 mesaj = 0,00072 USD

Cihazlara teslimat maliyeti

 • Teslim edilen mesaj sayısı: 5 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 3.600 mesaj
 • Teslim edilen mesaj ücretleri: 3.600 mesaj * 1 USD/1.000.000 mesaj = 0,0036 USD

Mesajlaşma ücretleri toplamı

 • Mesajlaşma ücretleri toplamı = Yayımlanan mesaj ücretleri + Teslim edilen mesaj ücretleri
 • Mesajlaşma ücretleri toplamı = 0,00072 USD + 0,0036 USD = 0,00432 USD

Örnek 2

Avrupa (İrlanda) Bölgesi'nde 30 gün süreyle AWS IoT Core'a her saat 8 KB'lık on mesaj yayımlayan bir cihazınız var. Her saat gönderilen bu 10 mesajdan dört tanesi, Basic Ingest aracılığıyla AWS IoT Core Kural Altyapısı'na gönderiliyor. MQTT veya HTTP kullanıyor olduğunuz için sizden Basic Ingest rezerve konusu kullanılarak gönderilen veya alınan dört mesaj için mesajlaşma ücreti talep edilmez. Diğer altı mesaj ise, ilk bir milyar mesaj için 1 USD/1.000.000 mesaj ücretle yayımlanır. Ödeyeceğiniz mesajlaşma ücreti şu şekilde hesaplanır:

AWS IoT Core'a yayımlama maliyeti

Her mesaj 5 KB'tan büyük olduğundan iki (5 KB) mesaj olarak ölçülür.

 • Basic Ingest aracılığıyla yayımlanan mesaj sayısı: 2 ölçülen mesaj * (4 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün) = 5.760 mesaj
 • Kalan yayımlanan mesaj sayısı: 2 ölçülen mesaj * (6 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün) = 8.640 mesaj
 • Basic Ingest aracılığıyla yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücreti: 5.760 mesaj * 0 USD = Ücretsiz
 • Kalan yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücretleri: 8.640 mesaj * 1 USD/1.000.000 mesaj = 0,00864 USD

Mesajlaşma ücreti toplamı = Basic Ingest aracılığıyla yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücreti + Kalan yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücretleri = 0 USD + 0,00864 USD = 0,00864 USD

 
Örnek 3
 
ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde 30 gün süreyle AWS IoT Core LoRaWAN'a her 15 dakikada bir mesaj (saatte 4 adet) yayımlayan bir LoRaWAN cihazınız var. Uygulamanız cihaz durumunu değiştirmek için günde iki kez cihaza mesaj göndermektedir. Cihaz aynı zamanda cihaz oturumunu koruma altına almak için haftada bir kez katılım isteği göndermektedir (bu 30 günlük örnekte dört haftaya yuvarlanmıştır). ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde LoRaWAN mesajlaşma fiyatlandırması, ilk bir milyar mesaj için 2,3 USD/1.000.000 mesaj şeklindedir. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:
 
Yer-uydu bağı maliyeti:
 
 • Yer-uydu bağı mesajı sayısı: 4 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 2,880 mesaj
 • Yer-uydu bağı mesajı ücretleri: 2.880 mesaj * 2,3 USD/1.000.000 mesaj = 0,006624 USD

Uydu-yer bağı maliyeti:

 • Uydu-yer bağı mesajı sayısı: 2 mesaj/gün * 30 gün = 60 mesaj
 • Uydu-yer bağı mesaj ücretleri: 60 mesaj * 2,3 USD/1.000.000 mesaj = 0,000138 USD

Katılım maliyeti:

 • Katılım mesaj sayısı: 1 mesaj/hafta * 4 hafta = 4 mesaj
 • Katılım mesaj ücretleri: 4 mesaj * 2,3 USD/1.000.000 mesaj = 0,0000092 USD

Mesajlaşma ücretleri toplamı:

 • Mesajlaşma ücretleri toplamı = Yer-uydu bağı mesaj ücretleri + Uydu-yer bağı mesaj ücretleri + Katılım mesaj ücretleri
 • Mesajlaşma ücretleri toplamı = 0,006624 USD + 0,000138 USD + 0,0000092 USD = 0,0067712 USD

Cihaz Gölgesi ve kayıt defteri ücretleri

Örnek 1

Kanada (Orta) Bölgesi'nde toplamda 1.000.000 Cihaz Gölgesi güncellemesi başlatan 100 cihazınız var. Her güncelleme için Cihaz Gölgesi kayıt boyutu 1,5 KB'tır. Kanada (Orta) Bölgesi için Cihaz Gölgesi ve kayıt defteri ücreti, 1,25 USD/1.000.000 işlem şeklindedir. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

Cihaz Gölgesi boyutu 1 KB'tan büyük olduğundan, işlemler bir sonraki kat aralığından (2 KB) iki işlem olarak ölçülür.

Cihaz Gölgesi ücretleri toplamı = 2 işlem * 1.000.000 güncelleme * 1,25 USD/1.000.000 işlem = 2,50 USD

Örnek 2

Önceki örnekte kullandığınız çözüm, ListThing API'yi 30 gün süresince 100 kez çağırıyor. API her seferinde 500 kayıt döndürüyor. Her kaydın boyutu 1 KB. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

Kayıt Defteri istekleri = 100 istek * 500 = 50.000 istek

Kayıt defteri ücretleri toplamı = 50.000 istek * 1,25 USD/1.000.000 istek = 0,0625 USD

Kural altyapısı ücretleri

Örnek 1

Kanada (Orta) Bölgesi'nde toplamda 1.000.000 kural başlatan 100 cihazınız var. Her kural, verileri Amazon S3'e ileterek bir eyleme yol açıyor. Kanada (Orta) bölgesinde hem tetiklenen kurallar hem de başlatılan eylemler için uygulanan fiyat 0,15 USD'dir (başlatılan milyon kural başına/uygulanan milyon eylem başına). Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Başlatılan kural ücretleri = 1.000.000 başlatılan kural * 0,15 USD/1.000.000 başlatılan kural = 0,15 USD
 • Uygulanan eylem ücretleri = 1.000.000 başlatılan kural * 1 yürütülen eylem/başlatılan kural * 0,15 USD/1.000.000 uygulanan eylem = 0,15 USD

Toplam kural altyapısı ücretleri = Kural ücretleri + Eylem ücretleri = 0,15 USD + 0,15 USD = 0,30 USD

Örnek 2

Yukarıdaki örnekte sözü geçen 100 cihaz, Kanada (Orta) Bölgesi'nde toplam 1.000.000 kuralı başlatıyor. Ancak her kural, ayrıca haricî bir işleve çağrı yapıyor ve sonra verileri S3'e ileterek iki eylem gerçekleşmesine neden oluyor. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Başlatılan kural ücretleri = 1.000.000 başlatılan kural * 0,15 USD/1.000.000 başlatılan kural = 0,15 USD
 • Uygulanan eylem ücretleri = 1.000.000 başlatılan kural * 2 uygulanan eylem/başlatılan kural * 0,15 USD/1.000.000 uygulanan eylem = 0,30 USD

Toplam kural altyapısı ücretleri = Kural ücretleri + Eylem ücretleri = 0,15 USD + 0,30 USD = 0,45 USD

LoRaWAN Ölçümleri ücretleri

Örnek 1:

LoRaWAN İçin AWS IoT Core'a 30 gün boyunca her saat bir mesaj yayımlayan bir cihazınız varsa ve mesajın kaydını (Meta Veriler) işlemesi ve depolaması için Ölçümler özelliğini etkinleştirirseniz ücretler aşağıdaki gibi hesaplanır:

 • Mesaj sayısı: ölçülen 1 mesaj/saat + * 24 saat/gün * 30 gün = 1.440 mesaj
 • Ölçüm kayıt sayısı: ölçülen 1 kayıt/saat + * 24 saat/gün * 30 gün = 1.440 kayıt
 • Toplam ücret: 720 mesaj * 2,3 USD/1.000.000 mesaj + 720 kayıt * 2 USD/1.000.000 kayıt = 0,0016 USD + 0,0014 USD = 0,0030 USD

Tüm AWS IoT Core bileşenlerini kullanan bir iş yükü için fiyatlandırma örneği

Avrupa (İrlanda) Bölgesi'nde 30 gün süreyle AWS IoT Core'a sürekli bağlı olan 100.000 cihazınız var. Her gün cihazların her biri, boyutu 1 KB olan 325 mesaj gönderiyor. Cihaz başına her gün gönderilen bu 325 mesajın 100'ü bir Cihaz Gölgesi güncellemesini, 200'ü ise bir eylem uygulayan bir kuralı başlatıyor. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

Bağlantı ücretleri

 • Bağlantı dakika sayısı = 100.000 bağlantı * 60 dakika/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 4.320.000.000 dakika bağlantı
 • Bağlantı ücretleri = 4.320.000.000 dakika bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı = 345,60 USD

Mesajlaşma ücretleri

 • Mesaj sayısı = 100.000 cihaz * 325 mesaj/cihaz-gün * 30 gün = 975.000.000 mesaj
 • Mesajlaşma ücretleri = 975.000.000 mesaj * 1,00 USD/1.000.000 mesaj = 975,00 USD

Cihaz Gölgesi ve kayıt defteri ücretleri

 • Cihaz Gölgesi istekleri = 100.000 cihaz * 100 istek/cihaz-gün * 30 gün = 300.000.000 istek
 • Cihaz Gölgesi boyutu 1 KB'tan az olduğundan en yakın KB (1 KB) değerine yuvarlanır
 • Cihaz Gölgesi ücretleri = 300,000,000 istek * 1,25 USD/1.000.000 işlem = 375,00 USD

Kural altyapısı ücretleri

 • Başlatılan kurallar = 100.000 cihaz * 200 başlatılan kural/cihaz-gün * 30 gün = 600.000.000 başlatılan kural 
 • Uygulanan eylemler = 600.000.000 başlatılan kural * 1 yürütülen eylem/başlatılan kural = 600.000.000 uygulanan eylem
 • Başlatılan kural ücretleri = 600.000.000 başlatılan kural * 0,15 USD/1.000.000 başlatılan kural = 90,00 USD
 • Uygulanan eylem ücretleri = 600.000.000 uygulanan eylem * 0,15 USD/1.000.000 uygulanan eylem = 90,00 USD

Toplam kural altyapısı ücretleri = 90,00 USD + 90,00 USD = 180,00 USD

Toplam iş yükü ücretleri

 • Toplam ücret = 346,60 USD + 975,00 USD + 375,00 USD + 180,00 USD = 1.876,60 USD

AWS IoT Core telekomünikasyon hizmetlerinin yeniden satışını kapsamaz ve bağlantı üçüncü taraflarca sağlanacaktır.

Daha fazla AWS IoT Core kaynağını keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın