AWS IoT Device Management, her ölçekte bağlı cihaz filolarınızı yönetmenizi kolaylaştırır. Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz ve minimum ücret yoktur. Toplu kayıt iş akışımızla kaydedilen cihaz sayısı, cihazlarınıza gönderilen uzak eylem (ör. bir cihaz yazılımı güncellemesi) sayısı ve Filo Dizininize gönderilen dizin güncellemesi ve sorgu sayısı için ayrı ayrı faturalandırılırsınız.

Tek bakışta fiyatlandırma

TOPLU KAYIT

Toplu Kayıt, bağlı cihazlarınızı toplu olarak kaydetmenize olanak tanır. Toplu kayıt maliyetleriniz, kaydettiğiniz cihaz sayısına bağlıdır.

Örneğin, kayıt iş akışımızı kullanarak 10.000 cihaz kaydederseniz, sizden 10.000 cihaz kaydetme ücreti alınır. AWS IoT Device Management’ta kayıtlı cihazlara yeni bir dizi cihaz özniteliği eklemek veya cihaz sertifikalarını döndürmek gibi, kayıt iş akışlarımızı kayıt haricindeki işler için kullanımınız da ölçülür. 5.000 kayıtlı cihazın cihaz sertifikasını döndürürseniz, sizden 5.000 nesne kaydetme ücreti alınır.

Filoları Dizine Ekleme ve Arama

Filoları Dizine Ekleme ve Arama; kayıt defteri, cihaz gölgeleri, cihaz bağlantı durumu ve tespit edilen ihlaller verilerinizin dizinini tutar. Bunlar, cihazlara dair istediğiniz öznitelik ve durum kombinasyonunu kullanarak cihazları neredeyse gerçek zamanlı olarak bulmanıza veya gruplar oluşturmanıza olanak tanır. Filoları Dizine Ekleme ve Arama, dizin güncellemesi ve çalıştırılan arama sorgusu sayısıyla ölçülür.

Dizin güncellemeleri, 1 KB'lık artışlarla ölçülür. Örneğin, 1,5 KB boyutundaki bir dizin güncellemesi, iki işlem olarak ölçülür. Dizin güncellemeleri; kayıt defteriniz, cihaz gölgeleriniz veya cihaz yaşam döngüsü olaylarınız güncellendiğinde gerçekleşir. Örneğin, 2 KB'lık bir cihaz gölgesini güncellerseniz dizin güncellemenizin boyutu da 2 KB olur. Filoları Dizine Ekleme ve Arama özelliğini etkinleştirmediğiniz sürece sizden bunun için ücret alınmaz. Dinamik nesne gruplarınıza eklenen veya bu gruplardan çıkarılan cihazlar, kayıt defteri işlemleri olarak ölçülür.

Cihaz İşleri

Cihaz İşleri, cihazlarınıza uzak eylemler (ör. bir cihaz yazılımı güncellemesi veya fabrika ayarlarına sıfırlama) göndermenize olanak tanır. Cihaz İşleri, cihazlarınıza gönderilen uzak eylem sayısını ölçer.

Bir üretici yazılımı güncellemesini 100 cihaza gönderen bir cihaz işi oluşturursanız bu, 100 uzaktan eylem olarak ölçülür.

GÜVENLİ TÜNEL

Güvenli Tünel, kısıtlı bir güvenlik duvarının arkasına dağıtılmış olan tek bir cihaza, güvenlik duvarı yapılandırmasını değiştirmeden güvenli bir tünel oluşturmanıza olanak tanır.

AWS IoT Device Management ile AWS Ücretsiz Kullanım

AWS IoT Device Management’ın ücretsiz kullanımı, ayda 50 uzak eylem içerir.

AWS Ücretsiz Kullanım'dan, AWS hesabınızı oluşturduğunuz tarihten itibaren 12 ay boyunca yararlanabilirsiniz. Ücretsiz kullanımınızın süresi dolduğunda veya uygulama kullanımınız ücretsiz kullanım katmanlarını aşarsa, yukarıdaki fiyatlar üzerinden ödeme yaparsınız. Ücretsiz kullanım katmanı tüm AWS Bölgelerinde kullanılabilir. Her ay tüm bölgeler için kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır. Kullanılmayan ücretsiz kullanım kotası bir sonraki aya devretmez.

FİLO MERKEZİ

Filo Merkezi, müşterilerin AWS IoT'ye bağlı cihaz filolarını yönetmesine olanak tanıyan bir web uygulamasıdır. Filo Merkezi, müşterilere ek ücret olmadan sunulur. Filo Merkezi'ni kullanan müşteriler, diğer AWS IoT Device Management özellikleri ve AWS hizmetleri için, ilgili özellik ve hizmetlerin genel erişime açık fiyatlandırmaları üzerinden ücret öder. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki fiyatlandırma örneğine bakın.

AWS IoT Device Management Bileşenleri İçin Fiyatlandırma Örnekleri

TOPLU KAYIT

Fiyatlandırma Örneği

AWS IoT Device Management ile yönetmek istediğiniz, 10.000 sıcaklık sensöründen oluşan bir filonuz var. Cihaz özniteliklerini yükleyerek, cihaz sertifikalarını kaydederek ve her cihazınıza politikalar ekleyerek cihazlarınızı kaydetmek istiyorsunuz. 10.000 cihazınızı AWS IoT Device Management’a kaydetme maliyetiniz şöyle hesaplanır:

 • Toplam Toplu Kayıt Ücreti = 10.000 cihaz * 0,10 USD/kaydedilen 1.000 nesne = 1,00 USD
Filoları Dizine Ekleme Güncellemeleri

Fiyatlandırma Örneği

Belirli sensörleri veya sensör gruplarını cihaz özniteliklerine veya son raporlanan durumlarına göre kolayca bulabilmek için Filoları Dizine Ekleme ve Arama’yı kullanmaya karar veriyorsunuz. 10.000 sensörünüzün her biri bir ayda ayrı ayrı 1,5 KB boyutunda 300 dizin güncellemesi gerçekleştirirse, maliyetiniz şöyle olacaktır:

 • Dizin güncelleme boyutunuz 1 KB’tan yüksek olduğu için güncellemeleriniz sıradaki KB katı (2 KB) olarak ölçülür ve iki dizin güncellemesi sayılır
 • Toplam Dizin Güncelleme Ücretleri = 10.000 cihaz * 300 dizin güncellemesi * 2 dizin güncellemesi * 2,25 USD/1.000.000 dizin güncellemesi = ayda 13,50 USD
Filoları Dizine Ekleme Sorguları

Fiyatlandırma Örneği

Filo Dizininiz üzerinde ayda 500.000 sorgu gerçekleştirirseniz, maliyetiniz şöyle olacaktır:

 • Toplam Filoları Dizine Ekleme Sorgusu Ücretleri = 500.000 sorgu * 0,05 USD/10.000 sorgu = ayda 2,50 USD
Cihaz İşleri

Fiyatlandırma Örneği

3 şehirde 5.000 sıcaklık sensöründen oluşan bir filonuz var. Her şehir için farklı bir yapılandırma ayarı uygulanacak şekilde tüm sensörlerde bir yapılandırma değişikliği gerçekleştirmek istiyorsunuz. Her biri farklı bir şehirdeki tüm sensörlerin yapılandırmasını güncelleyecek şekilde 3 iş planlarsanız, maliyetiniz şu şekilde olur:

 • Cihaz İşlerinin Toplam Maliyeti = 5.000 uzaktan eylem * uzaktan eylem başına 0,003 USD = 15 USD

ABD’de 600.000 akıllı ampul cihazından oluşan bir filonuz var. Tüm akıllı ampuller için aynı takvim ayı içinde bir üretici yazılımı güncellemesi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Tüm akıllı ampullerin üretici yazılımını güncellemek için 1 iş planlarsanız, maliyetiniz şu şekilde olur:

Bu aylık kullanım hacmi, iki farklı hacim katmanına yayılır.

 • İlk 250.000 Uzaktan Eylem: 250.000 uzaktan eylem * uzaktan eylem başına 0,003 USD = 750 USD
 • 250.000’in Üzerinde Uzaktan Eylem: (kalan) 350.000 uzaktan eylem * uzaktan eylem başına 0,0015 USD = 525 USD
 • Cihaz İşlerinin Toplam Maliyeti = 750 USD + 525 USD = 1.275 USD
GÜVENLİ TÜNEL

Fiyatlandırma Örneği

Yerel proxy ve tünel aracısıyla yüklenmiş 10.000 cihaz ağ geçidinden oluşan bir filonuz var. Bu ay 10 ağ geçidinizde sorun oluştu ve ekibiniz bu cihaz sorunlarını gidermek için 30 tünel oluşturdu. Maliyetiniz şu şekilde hesaplanır:

 • Toplam Güvenli Tünel Ücreti = oluşturulan 30 tünel * oluşturulan tünel başına 1,00 USD = 30,00 USD
FİLO MERKEZİ

Fiyatlandırma Örneği

Aylık beş aktif kullanıcınız var. Her kullanıcının uygulamasında, bağlantı durumunu izlemek üzere ayarladığı 1 görselleştirme ve 1 alarm var. Her kullanıcı görselleştirmeyi saatte bir kez yeniliyor ve alarm eşiği her 15 dakikada bir değerlendiriliyor. Her kullanıcı ayrıca eylem başına 10 sorunlu cihazı yeniden başlatmak üzere günde beş eylem yürütüyor. Bu örnek doğrultusunda aylık ücretiniz şöyle olacaktır:

 • Diğer Device Management özellikleri kullanımına ilişkin toplam ücret = 22,59 USD
 • Arama sorguları için ücret hesaplaması:
  • Görselleştirmeler için yapılan arama sorgularının sayısı: 1 görselleştirme * saatte 1 kez yenileme * 24 saat * 30 gün = 720
  • Alarm için yapılan arama sorgularının sayısı: 1 alarm * saatte 4 kez değerlendirme * 24 saat * 30 gün = 2.880
  • Toplam arama sorgusu ücreti: 3.600 arama sorgusu * 0,05 USD / 10.000 sorgu = 0,0055 USD * aylık 5 aktif kullanıcı = 0,09 USD
 • Uzak eylemler için ücret hesaplaması:
  • Eylem gerçekleştirme amaçlı toplam uzak eylem sayısı: günlük 5 eylem * eylem başına 10 cihaz * 30 gün = 1.500
  • Toplam uzak eylem ücreti = 1.500 uzak eylem * 0,003 USD / uzak eylem * aylık 5 aktif kullanıcı = 22,50 USD
 • Diğer Device Management kullanımına ilişkin toplam ücret:
  • Toplam Device Management kullanım ücreti: arama sorguları için 0,09 USD + uzak eylemler için 22,50 USD = 22,59 USD
 • Aylık toplam ücret: 22,59 USD

Daha fazla AWS IoT Device Management özelliği keşfedin

Özellik sayfasını ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın