Amazon Kinesis Data Streams, basit bir kullandıkça öde fiyatlandırmasına sahiptir. Peşin ödeme veya minimum ücret yoktur ve yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız. Fiyatlandırma, Parça Saati ve PUT Yük Birimi şeklindeki iki temel boyutun yanı sıra gelişmiş yayma, uzatılmış veri saklama ve uzun vadeli veri saklama gibi isteğe bağlı boyutları temel alır.

Parça saati

Parça, bir Amazon Kinesis veri akışının temel performans birimidir. Aktarım hızı gereksinimlerine bağlı olarak akışta gerekli parça sayısını belirtirsiniz. Her parça için saatlik ücret ödersiniz.

  • Her parça, 1 MB/sn veya 1000 kayıt/sn alma kapasitesi sağlar.
  • Veri tüketicileri gelişmiş yayma kullanmayı tercih ederse her parça gelişmiş yaymayı kullanarak tüketici başına 2 MB/sn'ye kadar veri çıkışı sağlar.
  • Veri tüketicileri gelişmiş yayma kullanmazsa, bir parçanın sağladığı verileri paralel olarak işleyen tüketici sayısından bağımsız olarak her parça 2 MB/sn'ye kadar veri çıkışı sağlar.  

PUT Yük Birimi (25 KB)

Kayıt, veri üreticinizin Amazon Kinesis veri akışınıza eklediği verilerdir. PUT Yük Birimleri, bir kaydı oluşturan 25'er KB'lık yük "öbekleri" üzerinden hesaplanır. Örneğin, 5 KB boyutlu bir kayıt bir PUT Yük Birimi, 45 KB boyutlu bir kayıt iki PUT Yük Birimi, 1 MB boyutlu bir kayıt ise 40 PUT Yük Birimi içerir. PUT Yük Birimleri, bir milyon PUT Yük Birimi başına uygulanan bir fiyat üzerinden ücretlendirilir.

Gelişmiş yayma

Gelişmiş yayma, her veri tüketicisine ayrı bir parça başına okuma aktarım hızı (2 MB/sn'ye kadar) kapasitesi sağlayarak okuma paralelliğini geliştirir. Tüketiciler gelişmiş yayma kullandığında, tüketici-parça saati başına saatlik bir ücretin yanı sıra, alınan veriler için GB başına ücret uygulanır.

Uzatılmış veri saklama

Amazon Kinesis Data Streams, varsayılan olarak verilerinizi 24 saat depolar. Uzatılmış veri saklama size veri akışınızın depolanma süresini 24 saatten 7 güne uzatma seçeneği verir. Uzatılmış veri saklama özelliğini etkinleştirdiğinizde veri akışınız tarafından kullanılan her parça saati için ek ücret ödersiniz.

Uzun vadeli veri saklama

Uzun vadeli veri saklama veri akışınızı 365 güne kadar depolama seçeneğini size sunar. İlk yedi gün için uzatılmış veri saklama ücretleri üzerinden ücretlendirilirsiniz. Daha sonra 7 günü aşan özel saklama süreniz için aylık GB verisi üzerinden ücretlendirilirsiniz.

Uzun vadeli saklanan verinin geri alımı

GetRecords API kullanarak veri alıyorsanız 7 günü aşan veri alım işlemleri için GB başına ücretlendirilirsiniz. Varsayılan 24 saat için veri saklama işlemi ya da 7 günlük uzatılmış veri saklama işlemi için ücretlendirilmezsiniz. Geliştirilmiş dağıtım kullanıcısı (SubscribeToShard API) kullanılmışsa uzun vadeli veri alımı için ücretlendirilmezsiniz.

AWS kaynaklarınızı yönetin

* Veriler 24 saatliğine ya da uzatılmış veri saklama işlemi için 7 güne kadar saklandığında bir Amazon Kinesis veri akışından kayıt elde etmek ücretsizdir. 365 günlük limitte 7 güne varan uzun vadeli saklama için GB başına saklanan veri üzerinden ücretlendirilirsiniz.

* Gelişmiş bir dağıtım seçerseniz kullanıcının paylaştığı saat ve GB başına saklanan veri üzerinden ücretlendirilirsiniz.

* AWS, veri üreticilerinizden Amazon Kinesis Data Streams'e ya da Amazon Kinesis Data Streams hizmetinden Amazon Kinesis uygulamalarınıza veri aktarımı için ücret almaz.

* Amazon Kinesis Data Streams'in şu anda AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında OLMADIĞINI unutmayın. AWS Ücretsiz Kullanım, belirli AWS hizmetlerinin ücretsiz kullanılmasını sağlayan bir programdır. AWS Ücretsiz Kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı için bk. AWS Ücretsiz Kullanımı.

* Amazon Kinesis veri akışından kayıt almak ücretsizdir.

* Veri aktarımı ücretsizdir. AWS, veri üreticilerinizden Amazon Kinesis Data Streams'e ya da Amazon Kinesis Data Streams hizmetinden Amazon Kinesis uygulamalarınıza veri aktarımı için ücret almaz.

* Amazon Kinesis Data Streams'in şu anda AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında OLMADIĞINI unutmayın. AWS Ücretsiz Kullanım, belirli AWS hizmetlerinin ücretsiz kullanılmasını sağlayan bir programdır. AWS Ücretsiz Kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. AWS Ücretsiz Kullanımı.

Bölgeye Göre Fiyatlandırma

Fiyatlandırma örneği

Veri üreticilerimizin saniyede toplam 100 kayıt eklediğini ve her kaydın 35 KB olduğunu varsayalım. Bu durumda, toplam veri giriş hızı 3,4 MB/sn'dir (100 kayıt/sn*35 KB/kayıt, 1024 = 3.4 MB/sn’ye bölünür). Hesabın basit olması için her kaydın aktarım hızı ile veri boyutunun gün boyunca kararlı ve sabit kaldığını varsayalım. Amazon Kinesis akışımızın aktarım hızını dilediğimiz zaman dinamik olarak ayarlayabileceğimizi lütfen unutmayın.

Önce gerekli aktarım hızına ulaşabilmemiz için akışımızda kaç parça olması gerektiğini hesaplarız. Her parça 1 MB/sn veri girişi sağlayıp saniyede 1000 kaydı desteklediğinden dört parça 4 MB/sn veri girişi kapasitesi sağlar ve saniyede 4000 kaydı destekler. Bu nedenle, dört parça içeren bir akış, saniyede 100 kayıt hızla 3,4 MB/sn düzeyindeki aktarım hızı gereksinimimizi karşılar.

Bunun üzerine, ABD Doğu Bölgesindeki Kinesis Data Streams fiyatlandırmasını kullanarak aylık Kinesis Data Streams maliyetlerimizi hesaplayabiliriz.

  • Parça Saati: Bir parçanın saatlik maliyeti 0,015 USD, günlük maliyetiyse 0,36 USD'dir (0,015 USD*24). Akışımız dört parça içerdiğinden, akışın günlük maliyeti 1,44 USD (0,36 USD*4) olur. 31 gün içeren aylarda aylık Parça Saati maliyetimiz 44,64 USD (1,44 USD*31) olur.
  • PUT Yük Birimi (25 KB): Kaydımız 35 KB olduğundan, her kayıt iki PUT Yük Birimi içerir. Veri üreticilerimiz saniyede toplam 100 kayıt veya 200 PUT Yük Birimi ekliyor. Bu da aylık toplam 267.840.000 kayıt veya 535.680.000 PUT Yük Birimi kullanıldığı anlamına geliyor. Bir milyon PUT Yük Biriminin maliyeti 0,014 USD olduğundan, aylık Put Yük Birimi maliyetimiz 7,499 USD (0,014 USD*535,68) olur.

İsteğe bağlı olarak akışımızın veri saklama süresini 24 saatten 7 güne çıkarabiliriz. Bu örnekte, ayın tamamı boyunca veri akışımızda uzatılmış veri saklama özelliğinin etkin olduğunu varsayıyoruz. Alternatif olarak, uzatılmış veri saklama özelliğini yalnızca verilerin kaybolmasını engellemek için uzatılmış veri saklamanın kritik önemde olduğu durumlarda etkinleştirmeyi tercih ederek uzatılmış veri saklama maliyetinden tasarruf edebiliriz.

  • 7 güne kadar Uzatılmış Veri Saklama: Uzatılmış veri saklamanın maliyeti, parça saati başına ek olarak 0,020 USD'dir. Akışımızda aylık 2.976 parça saati (4 parça*24 saat/gün*31 gün/ay) kullanıldığından, aylık Uzatılmış Veri Saklama maliyetimiz 59,52 USD (0,020 USD*2.976) olur.

Parça Saati ve Put Yük Birimi maliyetlerini topladığımızda, toplam Amazon Kinesis Data Streams maliyetimizin günlük 1,68 USD veya aylık 52,14 USD olduğu sonucuna varırız. Günlük 1,68 USD karşılığında, güvenilir ve esnek bir biçimde sürekli olarak saniyede 4 MB ya da günde 337 GB veri almamıza olanak tanıyan, tam olarak yönetilen bir akış veri altyapımız olur. Ayrıca, aylık 59,52 USD daha ödeyerek Amazon Kinesis veri akışı saklama süresini 24 saatten 7 güne çıkarabiliriz.

7 günden daha uzun bir süre boyunca verileri saklayabilir ve Gelişmiş Dağıtım kullanıcılarına başvurabilirsiniz. 

  • Uzun vadeli veri saklama (7 günden eski veri): Veri akışınızı 30 gün boyunca saklamak istediğinizi varsayalım. 24 saatten 7 güne kadar uzatılmış veri saklama parça saati ücreti ve (yukarıdaki hesaplamaya bakın) ve 7 gün ile 30 gün arasındaki süreç için uzun vadeli veri saklama ücretine tabi tutulursunuz (23 günlük süreç). 23 güne dayanan uzun vadeli saklama işlemi için varsayılan kullanıcıyı kullanıyorsanız aylık depolama için ek olarak 0.023/GB-Ay USD üzerinden ve GB başına 0.021 USD üzerinden ücretlendirilirsiniz (GetRecords API). 3.4MB/s veri girişine göre saatte toplamda 3.4 (giriş oranı)*1024 *1024*3600 = 12.902.400.000 byte girilmiş olur. Ay sonunda şu saatlik byte kullanımına ulaşmış olursunuz: Toplam Saatlik Byte kullanımı= 3.565.158*23 gün * 24 saat/gün = 7.122.124.800.000 Byte-Saat. Bunu GB-Ay cinsinden ifade edelim: 1.967.967.436.80 Byte-Saat/1.073.741.824 byte/GB = ayda 6633 GB. Böylece, 23 günlük veri saklama işleminin toplam ücreti ay başına 6633*0.023 USD = 152,56 USD olacaktır.
  • Uzun vadeli veri alma (7 günden eski veriler): Kayıtları getirmek için GetRecords API kullanan tek bir kullanıcı ile tüm uzun vadeli verileri almak isterseniz yalnızca ilk yedi günü aşan veriler için alım ücretine tabi tutulursunuz. 6623 GB veri aldığınıza göre ay sonunda yansıyacak ücret 6623*0.021= 139,08 USD olacaktır. Gelişmiş yayma kullanıcıları ile alınan uzun vadeli veriler aşağıda tanımlandığı gibi gelişmiş yayma alım ücreti üzerinden yansır.
  • Gelişmiş yayma tüketici parça saati: Gelişmiş yaymanın maliyeti parça başına ek olarak 0,015 USD'dir ve her veri tüketicisi için ayrı ayrı uygulanarak toplanır. Bu örnekteki akış aylık 2.976 parça saati (4 parça*24 saat/gün*31 gün/ay) kullandığından, bu dönem boyunca her tüketicinin gelişmiş yayma kullanması halinde maliyet 44,64 USD (2.976 x 0,015 USD) olur. Aynı dönem için tüketici sayısı iki olsaydı maliyet 89,28 USD olurdu.
  • Gelişmiş yayma ile veri alma: Bir tüketicinin gelişmiş yayma kullanarak bir akıştan aldığı veriler için ödeyeceği ücret, GB başına 0,013 USD'dir. Bir ay boyunca iki parçalı bir akış 50.000 MB veri alır ve 2 veri tüketicisi ay boyunca gelişmiş yayma kullanarak bu verilerin tümünü alırsa 100.000 MB (50.000 x 2 veri tüketicisi) sonucu oluşur

Fiyatlandırma hesaplama aracı

Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

SSS bölümümüzü ziyaret ederek Amazon Kinesis Data Streams Hizmet Düzeyi Sözleşmesi hakkında bilgi edinin.

Diğer Amazon Kinesis Data Streams kaynaklarını keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın