Amazon Kinesis Veri Akışları; günlükleri, olayları, tıklama akışlarını ve diğer akış verilerini gerçek zamanlı olarak esnek bir şekilde almayı ve depolamayı kolaylaştıran, tam olarak yönetilen, sunucusuz bir akış verisi hizmetidir. Kinesis Data Streams, basit bir kullandıkça öde fiyatlandırmasına sahiptir. Herhangi bir ön maliyet veya minimum ücret yoktur ve yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız. Kinesis Data Streams, istek üzerine ve tedarik edilen olmak üzere iki kapasite moduna sahiptir ve her ikisi de belirli faturalandırma seçenekleriyle birlikte gelir. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki sekmelere tıklayın.

 • İstek Üzerine Modu
 • İstek üzerine kapasite modunda, veri akışlarınızdaki yazılan ve okunan veri GB'ı başına ödeme yaparsınız. Uygulamanızın gerçekleştirmesini beklediğiniz okuma ve yazma aktarım hızını önceden belirtmenize gerek yoktur. Kinesis Data Streams, iş yüklerinizin kapasitesi arttıkça veya azaldıkça otomatik olarak ölçeklendirme yapar.

  İstek üzerine modunda fiyatlandırma, hesabınızdaki her veri akışı için saatlik ücrete ek olarak içeri aktarılan ve alınan veri hacmine bağlıdır. İsteğe bağlı özellikler için ek ücretler vardır: Uzatılmış veri saklama (ilk 24 saatten fazla ve ilk yedi gün içinde), Uzun Vadeli veri saklama (yedi günden fazla ve bir yıla kadar) ve Gelişmiş Yayma. Ayrıca, hesabınızda istek üzerine kapasite modunda çalışan her akış için saatlik ücret ödersiniz.

  Bilinmeyen iş yükleriyle yeni veri akışları oluşturuyorsanız, öngörülemeyen uygulama trafiğiniz varsa veya kapasiteyi yönetmemeyi tercih ediyorsanız istek üzerine kapasite modu en iyisi olabilir.

  Anahtar terimler

  Veri Girişi: Kinesis Data Streams'e alınan veriler, veri akışınıza yazılan GB başına faturalandırılır. Bu, hizmete gönderdiğiniz veri kayıtlarının sayısı ile en yakın 1 KB'a (1.024 bayt) yuvarlanmış her kaydın boyutuyla çarpılarak hesaplanır. Örneğin, veri kayıtlarınızın her biri 4,5 KB ise Kinesis Data Streams her kaydı, alınan 5 KB veri olarak sayar. Kinesis Data Streams'e alınan tüm veriler varsayılan olarak 24 saat saklanır ve ek ücret alınmaz.

  Veri Çıkışı: Kinesis Data Streams'ten alınan veriler, bir veri akışından okunan GB başına faturalandırılır. Bu, alınan kayıt sayısının her kaydın boyutuyla çarpılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplama için yuvarlama faktörü uygulanmaz. Veri kayıtlarınızın her biri 4,5 KB ise Kinesis Data Streams her birini 4,5 KB veri çıkışı olarak sayar.

  Akış Başına: Hesabınızda istek üzerine kapasite modunda çalışan her akış için saatlik ücret ödersiniz.

  Uzatılmış veri saklama: Kinesis Data Streams, verilerinizi varsayılan olarak 24 saat depolar. Uzatılmış veri saklama, veri depolama süresini yedi güne kadar uzatma seçeneği sunar. 24 saatten fazla, yedi güne kadar saklanan veriler için GB-ay ücreti ödersiniz.

  Uzun vadeli veri saklama: Uzun vadeli veri saklama, veri akışınızı 365 güne kadar depolama seçeneği sunar. İlk yedi gün için uzatılmış veri saklama fiyatları üzerinden ücretlendirilirsiniz. Daha sonra, yedi günü aşan özel saklama süreniz için daha düşük GB-ay fiyatı üzerinden ücretlendirilirsiniz.

  Gelişmiş yayma: Gelişmiş yayma, her veri tüketicisine 2 MB/saniyeye kadar olmak üzere, parça başına kendi okuma aktarım hızını sunarak okuma paralelliğini iyileştirir. Tüketiciler gelişmiş yayma özelliğini kullandıklarında, alınan veri GB'ı başına ek ücret öderler.

  Bölgeye Göre Fiyatlandırma

  Fiyatlandırma örneği

  ABD Doğu Bölgesinde istek üzerine kapasite modunda çalışan bir Amazon Kinesis Data Streams'e saniyede 1.000 akış verisi kaydı gönderdiğinizi, bu kayıtların her birinin boyut olarak 3 KB olduğunu varsayalım. Verileri bir gün boyunca tutmak ve tek bir tüketici kullanarak işlemek istiyorsunuz. Ödeyeceğiniz aylık ücret şu şekilde hesaplanır:

  Yukarı doğru en yakın 1 KB değerine yuvarlanmış 3 KB değerinde kayıt boyutu = 3 KB

  Alınan veri (GB/saniye) = (1.000 kayıt/saniye * 3 KB/kayıt)/1.048.576 KB/GB = 0,00286 GB/saniye

  Alınan veri (GB/ay) = 30 gün/ay * 86.400 saniye/gün * 0,00286 GB/saniye = 7.413,12 GB/ay

  Tek tüketiciniz olduğundan:
  Alınan veri (GB/saniye) = 1 (tüketici) * (1.000 kayıt/saniye * 3 KB/kayıt)/1.048.576 KB/GB = 0,00286 GB/saniye

  Alınan veri (GB/ay) = 30 gün/ay * 86.400 saniye/gün * 0,00286 GB/saniye = 7.413,12 GB/ay

  Bir günlük saklama, Alınan Veri ücretlerine dahildir.

  ABD Doğu Bölgesindeki fiyat, alınan her GB veri başına 0,08 USD'dir

  Aylık veri girişi ücreti = 7.413,12 GB * 0,08 USD/GB = 593,04 USD

  ABD Doğu Bölgesindeki fiyat, alınan her GB veri başına 0,040 USD'dir

  Aylık veri çıkışı ücreti = 7.413,12 GB * 0,040 USD/GB = 296,50 USD

  Akış ayda 30 gün kullanıldığı için:
  Akış başına ücret = 30 * 24 * 0,040 (fiyat) = 28,80 USD

  Aylık toplam ücret = 593,04 USD + 296,50 USD + 28,80 USD = 918,34 USD

 • Tedarik Edilen Modu
 • Tedarik edilen kapasite modunda, yazma ve okuma isteği hızına göre uygulamanız için gerekli olan parça sayısını belirtirsiniz. Parça, 1 MB/saniye yazma ve 2 MB/saniye okuma aktarım hızı sağlayan bir kapasite birimidir.

  Öngörülebilir uygulama trafiğiniz varsa, trafiği tutarlı olan veya kademeli olarak artan uygulamalar çalıştırıyorsanız veya maliyetleri kontrol etmek için kapasite gereksinimlerini tahmin edebiliyorsanız tedarik edilen kapasite modu en iyisi olabilir.

  Anahtar terimler

  Parça saati: Parça, bir Amazon Kinesis veri akışının temel aktarım hızı birimidir. Aktarım hızı gereksinimlerinize bağlı olarak akışta gerekli parça sayısını belirtirsiniz. Her parça için saatlik ücret ödersiniz.

  Her parça, 1 MB/saniye veya 1.000 kayıt/saniye alma kapasitesi sağlar.

  Veri tüketicileri gelişmiş yayma kullanırsa her parça onu kullanan tüketici başına 2 MB/saniyeye kadar veri çıkışı sağlar.

  Veri tüketicileri gelişmiş yayma kullanmazsa bir parçadan paralel olarak veri işleyen tüketici sayısından bağımsız olarak her parça 2 MB/saniyeye kadar veri çıkışı sağlar.

  PUT Yük Birimi (25 KB): Kayıt, veri üreticinizin Amazon Kinesis veri akışınıza eklediği verilerdir. PUT Yük Birimleri, bir kaydı oluşturan 25'er KB'lık yük "öbekleri" üzerinden hesaplanır. Örneğin, 5 KB boyutlu bir kayıt bir PUT Yük Birimi, 45 KB boyutlu bir kayıt iki PUT Yük Birimi, 1 MB boyutlu bir kayıt ise 40 PUT Yük Birimi içerir. PUT Yük Birimleri, bir milyon PUT Yük Birimi başına uygulanan bir fiyat üzerinden ücretlendirilir.

  Gelişmiş yayma: Gelişmiş yayma, her veri tüketicisine 2 MB/saniyeye kadar olmak üzere, parça başına kendi okuma aktarım hızını sunarak okuma paralelliğini iyileştirir. Tüketiciler gelişmiş yayma kullandığında, tüketici-parça saati başına ve alınan veri GB'ı başına saatlik olarak ücretlendirilirler.

  Uzatılmış veri saklama: Kinesis Data Streams, verilerinizi varsayılan olarak 24 saat depolar. Uzatılmış veri saklama, veri depolama süresini yedi güne kadar uzatma seçeneği sunar. Uzatılmış veri saklama özelliğini başlattığınızda veri akışınız tarafından kullanılan her parça saati için ek ücret ödersiniz.

  Uzun vadeli veri saklama: Uzun vadeli veri saklama, veri akışınızı 365 güne kadar depolama seçeneği sunar. İlk yedi gün için uzatılmış veri saklama fiyatları üzerinden ücretlendirilirsiniz. Daha sonra, yedi günü aşan özel saklama süreniz için GB-ay fiyatı üzerinden ücretlendirilirsiniz.

  Uzun vadeli saklama verilerinin alınması: GetRecords API kullanarak veri alıyorsanız yedi günden fazla depolanan verilerin alınması için GB başına ücretlendirilirsiniz. Varsayılan 24 saat veya yedi güne kadar uzatılmış veri saklama için depolanan verilerin alınması için ücret ödemezsiniz. Gelişmiş yayma tüketicisi (SubscribeToShard API) kullanılırsa uzun vadeli veri alımı için ücretlendirilmezsiniz.

  Bölgeye Göre Fiyatlandırma

  Fiyatlandırma örneği

  Veri üreticilerinizin saniyede toplam 100 kayıt eklediğini ve her kaydın 35 KB olduğunu varsayalım. Bu durumda, toplam veri giriş hızı 3,4 MB/saniyedir (100 kayıt/saniye * 35 KB/kayıt, 1.024'e bölünür = 3,4 MB/saniye). Hesabın basit olması için her kaydın aktarım hızı ile veri boyutunun gün boyunca kararlı ve sabit kaldığını varsayalım. Amazon Kinesis akışının aktarım hızını dilediğimiz zaman dinamik olarak ayarlayabileceğimizi lütfen unutmayın.

  Önce gerekli aktarım hızına ulaşabilmemiz için akışımızda kaç parça olması gerektiğini hesaplarız. Her parça 1 MB/saniye veri girişi sağlayıp saniyede 1.000 kaydı desteklediğinden, dört parça 4 MB/saniye veri girişi kapasitesi sağlar ve saniyede 4.000 kaydı destekler. Bu nedenle, dört parça içeren bir akış, saniyede 100 kayıt hızla 3,4 MB/saniye aktarım hızı gereksinimimizi karşılar.

  Bunun üzerine, ABD Doğu Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak aylık Kinesis Data Streams maliyetlerimizi hesaplayabiliriz:

  Parça Saati: Bir parçanın saatlik maliyeti 0,015 USD, günlük maliyetiyse 0,36 USD'dir (0,015 USD * 24). Akışımız dört parça içerdiğinden, akışın günlük maliyeti 1,44 USD (0,36 USD * 4) olur. 31 gün içeren aylarda aylık parça saati maliyetimiz 44,64 USD (1,44 USD * 31) olur.

  PUT Yük Birimi (25 KB): Kaydımız 35 KB olduğundan, her kayıt iki PUT Yük Birimi içerir. Veri üreticilerimiz saniyede toplam 100 kayıt veya 200 PUT Yük Birimi ekliyor. Bu da aylık 267.840.000 kayıt veya 535.680.000 PUT Yük Birimi kullanıldığı anlamına gelir. 1 milyon PUT Yük Biriminin maliyeti 0,014 USD olduğundan, aylık Put Yük Birimi maliyetimiz 7,499 USD (0,014 USD * 535,68) olur.

  İsteğe bağlı olarak, akışın veri saklama süresini 24 saatten yedi güne çıkarabiliriz. Bu örnekte, ayın tamamı boyunca veri akışında uzatılmış veri saklama özelliğinin etkin olduğunu varsayıyoruz. Alternatif olarak, yalnızca veri kaybını önlemenin kritik olduğu zamanlarda uzatılmış veri saklamayı seçebilirsiniz. Bu da uzatılmış saklama maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar.

  (Yedi güne kadar) Uzatılmış Veri Saklama: Uzatılmış veri saklamanın maliyeti, parça saati başına ek olarak 0,020 USD'dir. Akışımızda aylık 2.976 parça saati (4 parça * 24 saat/gün * 31 gün/ay) kullanıldığından, aylık Uzatılmış Veri Saklama maliyetimiz 59,52 USD (0,020 USD * 2.976) olur.

  Parça saati ve Put Yük Birimi maliyetlerini topladığımızda, Amazon Kinesis Data Streams maliyetinin günlük 1,68 USD veya aylık 52,14 USD olduğu sonucuna varırız. Günlük 1,68 USD karşılığında, güvenilir ve esnek bir biçimde sürekli olarak saniyede 4 MB ya da günde 337 GB veri almanıza olanak tanıyan, tam olarak yönetilen bir akış veri altyapınız olur. Ayrıca, aylık 59,52 USD daha ödeyerek saklama sürenizi 24 saatten yedi güne çıkarabilirsiniz.

  Yedi günden daha uzun bir süre boyunca verileri saklayabilir ve gelişmiş yayma kullanabilirsiniz. 

  Uzun vadeli veri saklama (yedi günden eski veri): Veri akışınızı 30 gün boyunca saklamak istediğinizi varsayalım. 24 saatten yedi güne kadar uzatılmış veri saklama parça saati ücreti (yukarıdaki hesaplamaya bakın) ve yedi gün ile 30 gün arasındaki süreç (23 günlük süreç) için uzun vadeli veri saklama ücretine tabi tutulursunuz. 23 günlük uzun vadeli saklamada varsayılan tüketiciyi (GetRecords API) kullanırsanız depolama için ek olarak 0,023 USD/GB-ay üzerinden ve veri almalar için GB başına 0,021 USD üzerinden ücretlendirilirsiniz. 3,4 MB/saniye hızında veri girişine göre saatte toplamda 3,4 (giriş hızı) * 1.024 * 1.024 * 3.600 = 12.902.400.000 bayt biriktirmiş olursunuz.

  Ay sonunda aşağıdaki kullanımı gerçekleştirmiş olursunuz:

  3.565.158 * 23 gün * 24 saat/gün = 7.122.124.800.000 bayt-saat

  Bunu GB-aya dönüştürelim:
  7.122.124.800.000 bayt-saat / GB başına 1.073.741.824 bayt = aylık 6.633 GB

  Böylece, 23 günlük saklamanın toplam maliyeti = 6.633 * 0,023 USD = aylık 152,56 USD olacaktır.

  Uzun vadeli veri alma (yedi günden eski veriler): Kayıtları getirmek için GetRecords API kullanan tek bir tüketici ile tüm uzun vadeli verileri almak isterseniz yalnızca ilk yedi günü aşan veriler için alım ücretine tabi tutulursunuz. 6.623 GB veri aldığınıza göre ay sonunda yansıyacak ücret 6.623 * 0,021 = 139,08 USD olacaktır. Gelişmiş yayma tüketicileri ile alınan uzun vadeli veriler aşağıda açıklandığı gibi gelişmiş yayma veri alma ücretine tabi tutulur.

  Gelişmiş yayma tüketici parça saati: Gelişmiş yaymanın maliyeti parça başına ek olarak 0,015 USD'dir ve her veri tüketicisi için ayrı uygulanarak toplanır. Bu örnekteki akış aylık 2.976 parça saati (4 parça * 24 saat/gün * 31 gün/ay) kullandığından, bu dönem boyunca her tüketicinin gelişmiş yayma kullanması halinde maliyet 44,64 USD (2.976 * 0,015 USD) olur. Aynı dönem için tüketici sayısı iki olsaydı maliyet 89,28 USD olurdu.

  Gelişmiş yayma veri almaları: Bir tüketicinin gelişmiş yayma kullanarak bir akıştan aldığı veriler için ödeyeceği ücret, GB başına 0,013 USD'dir. Bir ay boyunca iki parçalı bir akış 50.000 MB veri alır ve iki veri tüketicisi ay boyunca gelişmiş yayma kullanarak bu verilerin tümünü alırsa alınan toplam veri 100.000 MB (50.000 MB * 2 tüketici) veya 97,6 GB olacaktır. Her GB'ın maliyeti 0,013 USD olduğundan, toplam gelişmiş yayma maliyeti 1,26 USD'dir (97,6 * 0,013 USD).

* Veriler varsayılan 24 saatliğine ya da uzatılmış veri saklama işlemi için 7 güne kadar saklandığında bir Amazon Kinesis veri akışından kayıt almak ücretsizdir. 7 günden fazla, 365 günlük limite kadar uzun vadeli saklama için depolanan verilerin alınmasında GB başına fiyat üzerinden ücretlendirilirsiniz.

* Gelişmiş yaymayı kullanmayı seçerseniz tüketici parça saati ve alınan veri GB'ı başına saatlik ücret ödersiniz.

* AWS, tüm kaynaklar aynı bölgede ise veri üreticilerinizden Amazon Kinesis Data Streams'e ya da Amazon Kinesis Data Streams'ten tüketen uygulamalarınıza veri aktarımı için ücret almaz.

* Veri üreticileriniz farklı bir bölgedeki Kinesis Data Stream'e yazıyorsa AWS, veri aktarımı için ücret almaz. Ancak, tüketen uygulamalarınız farklı bir AWS bölgesindeki bir veri akışından veri okuyorsa istek üzerine modunda ek ücret ödersiniz. Standart AWS Veri Aktarım Ücretleri üzerinden faturalandırılırsınız.

* Amazon Kinesis Data Streams'in şu anda AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında OLMADIĞINI unutmayın. AWS Ücretsiz Kullanım, belirli AWS hizmetlerinin ücretsiz kullanılmasını sağlayan bir programdır. AWS Ücretsiz Kullanım hakkında daha fazla bilgi için bkz. AWS Ücretsiz Kullanım.

Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

SSS bölümümüzü ziyaret ederek Amazon Kinesis Data Streams Hizmet Düzeyi Sözleşmesi hakkında bilgi edinin.

Diğer Amazon Kinesis Data Streams kaynaklarını keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın