İstek Üzerine Veritabanı Bulut Sunucuları

İstek Üzerine Veritabanı Bulut Sunucuları, işlem kapasitesi için uzun vadeli taahhüt olmaksızın Veritabanı Bulut Sunucunuzun çalıştığı saat başına ödeme yapmanıza imkan tanır. Bu sayede donanım planlama, satın alma ve donanım bakımı yapmanın getirdiği maliyetlerden ve karmaşıklıklardan kurtulabilir, genellikle büyük ve sabit olan maliyetleri daha küçük, değişken maliyetlere dönüştürebilirsiniz. 

Hem Single-AZ hem de Multi-AZ dağıtımları için fiyatlandırma, bir veritabanı bulut sunucusunun başlatıldığı an ile durdurulduğu veya silindiği an arasındaki süre boyunca kullanılan veritabanı bulut sunucusu saati başına uygulanır. Kısmi veritabanı bulut sunucusu saatleri, veritabanı bulut sunucusunun durumundaki oluşturma, başlatma veya değiştirme gibi faturalandırılabilir bir değişiklik sonrasındaki 10 dakikalık minimum ücretle, bir saniyelik artışlar cinsinden faturalandırılır.

 • Single-AZ Dağıtımı
 • Aşağıdaki fiyatlandırma, Tek Erişilebilirlik Alanında dağıtılmış bir Veritabanı Bulut Sunucusu için geçerlidir.

 • Multi-AZ Dağıtımı (tek yedek)
 • Veri Tabanı Bulut Sunucunuzu gelişmiş veri dayanıklılığı ve erişilebilirlik için bir Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırdığınızda Amazon RDS, planlı veya plansız bir kesinti durumunda otomatik yük devretme için farklı Erişilebilirlik Alanında bir yedek tedarik edip bu yedeğin devamlılığını sağlar. Multi-AZ dağıtımları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Multi-AZ Dağıtımı (iki okunabilir yedek)
 • Multi-AZ dağıtımları, gelişmiş veri dayanıklılığı ve erişilebilirlik sağlar. Veritabanınızı, iki okunabilir yedek bulut sunucusuyla bir Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırdığınızda Amazon RDS, üç farklı Erişilebilirlik Alanında aynı veritabanı bulut sunucularını tedarik edip bu bulut sunucularının devamlılığını sağlar. Birincil veritabanı bulut sunucusunu etkileyen planlı veya plansız bir kesinti olması durumunda Amazon RDS, yedek veritabanı bulut sunucularından birine otomatik yük devretme gerçekleştirir. İki yedek veritabanı bulut sunucusu da salt okunur iş yüklerine hizmet sunar. Okunabilir yedek bulut sunucularına sahip Multi-AZ dağıtımları hakkında daha fazla bilgi edinin.

T4g ve T3 CPU Kredileri

Amazon RDS T4g ve T3 veritabanı bulut sunucuları Sınırsız modda çalıştığından, 24 ardışık saatten oluşan bir dönemde ortalama CPU kullanımınız bulut sunucusunun taban çizgisini aşarsa ücret ödersiniz. CPU Kredileri, vCPU Saati başına 0,075 USD olarak ücretlendirilir. CPU Kredisi fiyatlandırması, tüm bölgelerde T4g ve T3 bulut sunucusu boyutlarının tamamı için aynıdır ve Rezerve Edilmiş Bulut Sunucularının kapsamına dahil değildir.

Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları

Amazon RDS Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları, bir Veritabanı bulut sunucusunu bir veya üç yıllık bir dönem boyunca rezerve etme ve buna karşılık olarak veritabanı bulut sunucusu için İstek Üzerine Bulut Sunucusu fiyatlandırmasına göre önemli oranda indirimden yararlanma seçeneği sunar. Amazon RDS, peşin ödediğiniz tutar ile geçerli saatlik fiyatınız arasında bir denge sağlamanıza imkan tanıyan üç Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu ödeme seçeneği sunar: Peşin Ödemesiz, Kısmi Peşin Ödemeli, Tamamı Peşin Ödemeli.

Amazon RDS Rezerve Bulut Sunucuları, PostgreSQL veritabanı altyapısı için boyut esnekliği sağlar. Boyut esnekliği sayesinde aynı bulut sunucusu ailesindeki (M5, T3, R5 vb.) tüm boyutların kullanımı için indirimli Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu ücretiniz otomatik olarak geçerli olur.

Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu fiyatlarının, depolama alanı ve G/Ç maliyetlerini karşılamadığını lütfen unutmayın. Özellikler, ödeme seçenekleri ve kurallar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları sayfamızı ziyaret edin.

AWS konsolunda Satın Alma API'sini çağırarak veya Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu seçeneğini belirleyerek veri tabanı bulut sunucularını Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu olarak atayabilirsiniz. Bir veritabanı bulut sunucusunu Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu olarak belirttiğinizde bir bölge, bulut sunucusu tipi ve uygulanabilir Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları için miktar belirtmelisiniz. Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları yalnızca belirtilen bölgede kullanılabilir. Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları fiyatlandırması programını herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz. Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları, Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu fiyatlandırmasının yanı sıra tüm veri aktarımı ücretlerine ve AWS Müşteri Sözleşmesi veya aramızda imzalanmış olup hizmetlerimizi kullanımınızı düzenleyen başka bir sözleşme kapsamında geçerli olan her türlü ücrete tabidir.

* Bu, rezerve edilmiş bulut sunucusu dönemi boyunca ödenecek ortalama aylık ücrettir. Gerçekte her aya ait aylık ödeme, çalıştırdığınız Oracle İçin RDS bulut sunucusu tipine bağlı olarak ilgili ay içinde fiili olarak kullanılan saat sayısının saatlik kullanım fiyatı ile çarpılması ya da ilgili ay içinde kullanılan saniye sayısının saatlik kullanım fiyatı ile çarpılıp 3600'e bölünmesiyle elde edilir. Saatlik kullanım fiyatı, rezerve edilmiş bulut sunucusu dönemi boyunca toplam ortalama aylık ödemenin rezerve edilmiş bulut sunucusu dönemi boyunca kullanılan toplam saat sayısına (yılın 365 gün olduğu varsayılarak) bölünmesiyle elde edilir.

** Geçerli olan saatlik fiyatlandırma, istek üzerine fiyatlandırmayla karşılaştırıldığında bir rezerve edilmiş bulut sunucusu ile ne kadar para tasarrufu sağlayabileceğinizi hesaplamanıza yardımcı olur. Rezerve edilmiş bulut sunucusu satın aldığınızda, bulut sunucusunun çalışıp çalışmadığından bağımsız olarak, seçtiğiniz rezerve edilmiş bulut sunucusu döneminin tamamında yer alan tüm saatler için faturalandırılırsınız. Geçerli olan saatlik fiyat, bulut sunucusunun amorti edilmiş saatlik maliyetini gösterir. Bu hesaplamada peşin ödemeler dahil olmak üzere dönem boyunca rezerve edilmiş bulut sunucusunun toplam maliyeti alınıp rezerve edilmiş bulut sunucusu dönemindeki her saate bölüştürülür.

Veritabanı Depolama Alanı

Genel Amaçlı (SSD) Depolama

Amazon RDS, birincil veri kümenize yönelik olarak 20 GiB ile 64 TiB arasında ilişkili Genel Amaçlı (SSD) depolama kapasitesi seçmenize olanak sağlar. 

 • Single-AZ Dağıtımı
 • Aşağıdaki fiyatlandırma, Tek Erişilebilirlik Alanında dağıtılmış bir Veritabanı Bulut Sunucusu için geçerlidir.

 • Multi-AZ Dağıtımı (tek yedek)
 • Veritabanı Bulut Sunucunuzu gelişmiş veri dayanıklılığı ve erişilebilirlik için bir Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırdığınızda Amazon RDS, planlı veya plansız kesintiler durumunda otomatik yük devretme için farklı Erişilebilirlik Alanında bir yedek tedarik edip bu yedeğin devamlılığını sağlar. Multi-AZ dağıtımları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tedarik Edilmiş IOPS (SSD) Depolama

Tedarik Edilmiş IOPS hacimleri, özellikle veri tabanı iş yükleri olmak üzere düşük G/Ç gecikme süresi ve tutarlı G/Ç aktarım hızına ihtiyaç duyan, en yoğun G/Ç kullanımına sahip iş yüklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Tedarik edilmiş IOPS hacimleri sayesinde, 1.000 IOPS ile 256.000 IOPS arasında ve depolama için 100 GiB ile 64 TiB arasında ölçeklendirme yapabilirsiniz. Tedarik ettiğiniz IOPS ve depolama alanı için ücret ödersiniz. Gerçekleşen IOPS üst sınırının veri tabanı iş yüküne göre değişkenlik göstereceğini unutmayın.

 • Single-AZ Dağıtımı
 • Aşağıdaki fiyatlandırma, Tek Erişilebilirlik Alanında dağıtılmış bir Veritabanı Bulut Sunucusu için geçerlidir.

 • Multi-AZ Dağıtımı (tek yedek)
 • Veritabanı Bulut Sunucunuzu gelişmiş veri dayanıklılığı ve erişilebilirlik için bir Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırdığınızda Amazon RDS, planlı veya plansız kesintiler durumunda otomatik yük devretme için farklı Erişilebilirlik Alanında bir yedek tedarik edip bu yedeğin devamlılığını sağlar. Multi-AZ dağıtımları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Multi-AZ Dağıtımı (iki okunabilir yedek)
 • Multi-AZ dağıtımları, gelişmiş veri dayanıklılığı ve erişilebilirlik sağlar. Veritabanınızı, iki okunabilir yedek bulut sunucusuyla bir Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırdığınızda Amazon RDS, üç farklı Erişilebilirlik Alanında aynı veritabanı bulut sunucularını tedarik edip bu bulut sunucularının devamlılığını sağlar. Birincil veritabanı bulut sunucusunu etkileyen planlı veya plansız bir kesinti olması durumunda Amazon RDS, yedek veritabanı bulut sunucularından birine otomatik yük devretme gerçekleştirir. İki yedek veritabanı bulut sunucusu da salt okunur iş yüklerine hizmet sunar. Okunabilir yedek bulut sunucularına sahip Multi-AZ dağıtımları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Manyetik Depolama Alanı

Amazon RDS, birincil veri kümenize yönelik olarak 20 GiB ile 3 TiB arasında ilişkili manyetik depolama kapasitesi seçmenize olanak sağlar. Manyetik depolama desteği, geriye dönük uyumluluk için sunulmaktadır. Yeni depolama ihtiyaçlarınız için Genel Amaçlı SSD veya Tedarik Edilmiş IOPS SSD kullanmanızı öneririz.

 • Single-AZ Dağıtımı
 • Multi-AZ Dağıtımı
 • Veritabanı Bulut Sunucunuzu gelişmiş veri dayanıklılığı ve erişilebilirlik için bir Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırdığınızda Amazon RDS, planlı veya plansız kesintiler durumunda otomatik yük devretme için farklı Erişilebilirlik Alanında bir yedek tedarik edip bu yedeğin devamlılığını sağlar. Multi-AZ dağıtımları hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Multi-AZ dağıtımları için veritabanınızı güncellediğinizde Amazon RDS eş zamanlı olarak verilerinizi yedek Veritabanı bulut sunucusuna çoğalttığından yazma G/Ç kullanımı ikiye katlanır. Veritabanından okuma için okuma G/Ç kullanımı aynı kalır.

Yedek Depolama Alanı

Anlık Yedek Dışarı Aktarma

Amazon Relational Database Service (RDS) Anlık Yedek Dışarı Aktarma, RDS veya Aurora anlık yedeği içindeki verileri Amazon S3'e Parquet biçiminde dışarı aktarmak için otomatik bir yöntem sunar. Parquet biçimi, 2 kata kadar daha hızlı yük boşaltmaya sahiptir ve metin biçimlerine kıyasla Amazon S3'te 6 kata kadar daha az depolama alanı kullanır. Amazon Athena, Amazon EMR ve Amazon SageMaker gibi AWS hizmetlerini kullanarak dışarı aktarılan verileri analiz edebilirsiniz.

Veri Aktarımı

Aşağıdaki fiyatlandırma, Amazon RDS'de "içeri" ve "dışarı" aktarılan verileri temel alır.

 • Aynı Erişilebilirlik Alanında Amazon RDS ile Amazon EC2 Bulut Sunucuları arasında veri aktarımı ücretsizdir.
 • Multi-AZ dağıtımlarının replikasyonu için Erişilebilirlik Alanları arasında veri aktarımı ücretsizdir.
 • VPC dışındaki Amazon RDS Veritabanı Bulut Sunucuları: Aynı Bölgenin farklı Erişilebilirlik Alanlarındaki bir Amazon EC2 bulut sunucusu ile Amazon RDS Veritabanı Bulut Sunucusu arasında veri aktarımı söz konusu olduğunda, Amazon RDS Veritabanı Bulut Sunucusuna yönelik gelen veya giden trafik için Veri Aktarımı ücreti uygulanmaz. Yalnızca Amazon EC2 bulut sunucusunda içeri veya dışarı Veri Aktarımı için ücret ödersiniz ve standart Amazon EC2 Bölgesel Veri Aktarımı ücretleri (giren/çıkan GB başına 0,01 USD) geçerli olur.
 • VPC içindeki Amazon RDS Veritabanı Bulut Sunucuları: Aynı Bölgenin farklı Erişilebilirlik Alanlarındaki bir Amazon EC2 bulut sunucusu ile Amazon RDS Veritabanı Bulut Sunucusu arasında veri aktarımı söz konusu olduğunda, aktarımın her iki tarafı için de Amazon EC2 Bölgesel Veri Aktarımı ücretleri geçerli olur.
 • Anlık yedek verilerinin bir bölgeden diğerine kopyalanması amacıyla aktarılan veriler için Veritabanı Anlık Yedek Kopyalama ücreti uygulanır. Kopyalanan anlık yedeğin hedef bölgede depolanması için standart veritabanı anlık yedeği ücretleri uygulanır.
 • Bölgeler Arası Otomatik Yedeklemeler, bölgeler arasında DB anlık görüntüsünü ve DB işlem günlüklerini kopyalamak için aktarılan veriler için ücretlendirilir. Kopyalanan anlık yedeğin hedef bölgede depolanması için standart veritabanı anlık yedeği ücretleri uygulanır. Veritabanı işlem günlüklerinin depolanması için ek ücret uygulanmaz.
 • AWS Ücretsiz Kullanım Katmanı kapsamında AWS müşterileri, tüm AWS Hizmet ve Bölgelerinde (Çin ve GovCloud hariç) her ay ücretsiz olarak toplam 100 GB internete dışarı veri aktarımı hakkına sahip olur.
 • Fiyat katmanları hesaplanırken Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway, Amazon DynamoDB ve Amazon VPC'de Dışarı Veri Aktarımı kullanımlarınızın toplamı göz önünde bulundurulur.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS hizmetlerinin kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma Yardımı Alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin