Amazon RDS Multi-AZ dağıtımları, RDS veritabanı (DB) Bulut Sunucuları için gelişmiş erişilebilirlik ve sağlamlık sunarak onları üretim veritabanı iş yükleri için uygun hale getirir. Bir Multi-AZ Veritabanı Bulut Sunucusu tedarik ettiğinizde, Amazon RDS otomatik olarak birincil Veritabanı Bulut Sunucusu oluşturur ve eş zamanlı olarak verileri farklı bir Erişilebilirlik Alanındaki (AZ) yedek bir bulut sunucusuna kopyalayarak çoğaltır. Her Erişilebilirlik Alanı kendine ait, fiziksel olarak ayrı, bağımsız bir altyapı üzerinde çalışır ve yüksek oranda güvenilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Altyapıda bir hata olması durumunda Amazon RDS otomatik olarak bekleme durumundaki bir bulut sunucusuna (veya Amazon Aurora senaryosunda bir okuma replikasına) otomatik olarak yük devretme gerçekleştirerek veritabanı işlemlerine yük devretme işlemleri tamamlanır tamamlanmaz devam etmenizi sağlar. Yük devretme sonrasında Veritabanı Bulut Sunucunuzun uç noktası aynı kaldığından, uygulamanız yöneticilerin el ile müdahalesi gerekmeden veritabanı işlemlerini sürdürebilir.

Birden fazla Amazon RDS motoru, artırılabilir ölçeklenebilirlik ve bir AZ hatası durumunda veritabanı kullanılabilirliğini korumanız için okuma kopyaları eklemenize olanak tanır. Amazon RDS Okuma Replikaları, farklı AZ’lerde kendi yedek bulut sunucuları ile ayarlanabilir. Aurora durumunda, birden fazla erişilebilirlik bölgesine okuma kopyaları yerleştirmeyi seçebilirsiniz.

Amazon Aurora, veritabanı iş yükleri için tasarlanmış olan SSD destekli bir sanal depolama katmanı kullanarak Multi-AZ’nin avantajlarını daha da genişletir. Depolama alanınızı otomatik olarak üç Erişilebilirlik Alanında altı kez replikasyon yapar. Amazon Aurora depolama alanı hata toleranslıdır ve veritabanı yazma erişilebilirliği etkilenmeksizin ikiye kadar veri kopyasının, okuma erişilebilirliği etkilenmeksizin üçe kadar veri kopyasının kaybolmasını şeffaf bir şekilde işleyebilir. Aurora, veritabanınızın okuma replikaları kullanıp kullanmadığından bağımsız olarak, verilerinizi daima üç Erişilebilirlik Alanına replikasyon yapar.

Amazon RDS Bulut Sunucusunu Multi-AZ Biçimine Dönüştürme (3:01)

Avantajlar

Geliştirilmiş dayanıklılık

MySQL, MariaDB, Oracle ve PostgreSQL altyapıları için uygulanan Multi-AZ dağıtımlarında bekleme durumundaki verilerin birincil bulut sunucusuyla eşitlenmesi için zaman uyumlu fiziksel replikasyon özelliği kullanılır. SQL Server altyapısı için uygulanan Multi-AZ dağıtımlarında aynı sonuca ulaşmak için zaman uyumlu mantıksal replikasyon kullanılır ve bunun için SQL Server’ın yerel Yansıtma teknolojisinden faydalanılır. Amazon Aurora, veritabanı iş yükleri için tasarlanmış olan SSD destekli bir sanal depolama katmanı kullanır. Tüm yaklaşımlarda da Veritabanı Bulut Sunucusu hatalarında veya bir Erişilebilirlik Alanının kullanım dışı kalması durumunda verileriniz koruma kapsamında olur.

Daha fazla erişilebilirlik

Multi-AZ dağıtımları çalıştırdığınızda veritabanı erişilebilirliğinde iyileşme avantajına da sahip olursunuz. Erişilebilirlik Alanı hatasının veya Veritabanı Bulut Sunucusu hatasının erişilebilirlik üzerindeki etkisi, otomatik yük devretmenin tamamlanması için gereken süreyle sınırlıdır. Bu süre Amazon Aurora için genellikle bir dakikanın altındadır (MariaDB Connector/J kullanıldığında 30 saniyeye düşebilir) ve diğer veritabanı altyapılarında bir-iki dakika kadardır (ayrıntılar için bkz. RDS SSS).

Multi-AZ dağıtımlarının erişilebilirlik avantajları planlı bakımı ve yedekleri de kapsar. İşletim sistemi düzeltme eki uygulama veya Veritabanı Bulut Sunucusu ölçeklendirme gibi sistem yükseltme işlemleri önce bekleme durumundaki bulut sunucularına uygulanır ve ardından otomatik yük devretme gerçekleştirilir. Sonuç olarak bunun erişilebilirliğinize etkisi yine yalnızca otomatik yük devretme tamamlanana kadar geçen süreyle kısıtlıdır.

Veritbanınızın performansını korumak

Single-AZ dağıtımlarından farklı olarak MySQL, MariaDB, Oracle ve PostgreSQL altyapıları için Multi-AZ dağıtımlarında yedekleme sırasında G/Ç etkinliği birincil bulut sunucusunda askıya alınmaz, yedekleme bekleme durumundaki bulut sunucusundan alınır. Ancak yine de Multi-AZ dağıtımlarında yedekleme sırasında birkaç dakika boyunca yüksek gecikme süreleri yaşayabileceğinizi unutmayın.

Amazon Aurora dağıtımlarında bulut sunucusu hatalarında Amazon RDS, RDS Multi-AZ teknolojisini kullanarak üç Erişilebilirlik Alanlarından birinde oluşturduğunuz 15 Amazon Aurora Replikalarından birine otomatik olarak yük devretme gerçekleştirir. Hiçbir Amazon Aurora Replikası tedarik edilmediyse hata durumunda Amazon RDS, otomatik olarak sizin için yeni bir Amazon Aurora veritabanı örneği oluşturmaya çalışır.

Otomatik yük devretme

Bir Multi-AZ dağıtımında birincil bulut sunucunuzdaki depolama birimlerinden birinde hata oluşması durumunda Amazon RDS, bekleme durumundaki güncel yedeğe (veya Amazon Aurora senaryosunda bir replikaya) yük devretme gerçekleştirir. Bunu Single-AZ dağıtımıyla karşılaştırmak gerekirse, bir Single-AZ veritabanı hatası oluştuğunda kullanıcının zaman içindeki bir noktaya geri yükleme işlemi başlatması gerekir. Bu işlemin tamamlanması saatler sürebilir ve son geri yüklenebilir zaman sonrasında (genellikle son beş dakikada) gerçekleştirilen veri güncellemeleri kullanılamaz.

Veritabanı Bulut Sunucusu yük devretmesi tamamen otomatiktir ve yönetici müdahalesi gerektirmez. Amazon RDS, birincil ve bekleme durumundaki bulut sunucularınızın durumunu izler ve farklı hata koşullarında otomatik olarak yük devretme gerçekleştirir.

Yük devretme koşulları

Amazon RDS, veritabanı işlemlerini yönetici müdahalesi gerekmeksizin mümkün olduğunca kısa sürede sürdürebilmeniz için Multi-AZ dağıtımlarında gerçekleşebilecek çoğu yaygın hata senaryosunu algılayıp dağıtımı otomatik olarak kurtarır. Amazon RDS, aşağıdakilerden herhangi biriyle karşılaşıldığında otomatik olarak yük devretme gerçekleştirir:

  • Birincil Erişilebilirlik Alanında erişilebilirlik kaybı
  • Birincil bulut sunucusuna ağ bağlantısı kaybı
  • Birincil bulut sunucusunda işlem birimi hatası
  • Birincil bulut sunucusunda depolama hatası

Not: Multi-AZ dağıtımları için veritabanı bulut sunucusu ölçeklendirme veya sistem yükseltmeleri (ör. işletim sistemine düzeltme eki uygulama) gibi işlemler başlatıldığında geliştirilmiş erişilebilirlik sağlanması amacıyla bunlar otomatik yük devrinden önce ilk olarak yedekte uygulanır (yükseltme davranışının ayrıntıları için bkz. Aurora belgeleri). Sonuç olarak bunun erişilebilirliğinize etkisi, yalnızca otomatik yük devretme tamamlanana kadar geçen süreyle kısıtlıdır. Amazon RDS Multi-AZ dağıtımlarının uzun süre çalışan sorgular, kilitlenmeler veya veritabanı bozulma hataları gibi veritabanı işlemlerine yanıt olarak otomatik yük devretme gerçekleştirmediğini unutmayın.

Birden fazla veri merkezi genelinde hata toleransı

Kurulum

AWS Management Console’u kullanarak kolayca Multi-AZ dağıtımları oluşturabilir veya var olan Single-AZ bulut sunucularını Multi-AZ dağıtımı haline getirebilirsiniz. AWS Management Console’u kullanarak bir Multi-AZ dağıtımı oluşturmak için Veritabanı Bulut Sunucusu başlatırken “Multi-AZ Deployment” (Multi-AZ Dağıtımı) seçeneği için “Yes” (Evet) seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Var olan bir Single-AZ Veritabanı Bulut Sunucusunu bir Multi-AZ dağıtımına dönüştürmek için AWS Management Console’da Veritabanı Bulut Sunucunuzun "Modify" (Değiştir) seçeneğini kullanın.

Multi-AZ dağıtımları, çoklu bölge dağıtımları ve okuma replikaları

Amazon RDS Multi-AZ dağıtımları, çoklu bölge dağıtımları ve okuma replikaları ile tamamlanmaktadır. Her üç özellik de verilerinizin ek kopyalarını saklayarak erişilebilirliği ve dayanıklılığı arttırırken, bunlar arasında farklılıklar vardır:

Multi-AZ dağıtımları

Multi-Bölge dağıtımları

Okuma Replikaları

Ana amaç yüksek erişilebilirliktir

Ana amaç olağanüstü durum kurtarmadır

Ana amaç ölçeklenebilirliktir

Aurora Dışı: zaman uyumlu replikasyon; Aurora: zaman uyumsuz replikasyon

Zaman uyumsuz replikasyon

Zaman uyumsuz replikasyon

Aurora dışı: sadece birincil bulut sunucusu aktiftir. Aurora: tün bulut sunucuları aktiftir

Tüm replikasyonlara erişilebilir ve okuma için kullanılabilir durumdadır

Tüm okuma replikasyonları erişilebilir ve okuma ölçekleme için kullanılabilir durumdadır

Aurora dışı: otomatik yedeklemeler bekleme durumundaki sunucudan alınır; Aurora: otomatik yedeklemeler paylaşılan sunucu katmanından alınır.

Otomatik yedeklemeler her bölgede alınabilir

Varsayılan olarak yapılandırılan yedekleme yoktur

Tek bir bölgede her zaman en az iki Erişilebilirlik Alanı kullanılır

Her bölgede bir Multi-AZ dağıtımı olabilir

Bir Erişilebilirlik Alanında, Farklı Erişilebilirlik Alanlarında veya Farklı Bölgelerde bulunabilir

Aurora dışı: veritabanı altyapı sürümü yükseltmeleri birincil bulut sunucusunda gerçekleştirilir; Aurora: tüm bulut sunucuları birlikte güncellenir

Aurora dışı: veritabanı altyapı sürümü yükseltmeleri her bölgede bağımsız olarak gerçekleştirilir; Aurora: tüm bulut sunucuları birlikte güncellenir

Aurora dışı: veritabanı altyapı sürümü yükseltmeleri kaynak bulut sunucusundan bağımsız olarak gerçekleştirilir; Aurora: tüm bulut sunucuları birlikte güncellenir

Bekleme durumundaki sunucuya otomatik yük devretme (Aurora dışı) veya bir sorun tespit edildiğinde okuma replikasyonu

Aurora, ikinci bölgenin master olarak atanmasına olanak sağlar.

Manuel olarak bekleme durumundaki veritabanı bulut sunucusu (Aurora dışı) veya birincil bulut sunucusu olarak atanabilir

Multi-AZ dağıtımlarını ve diğer Amazon RDS özelliklerini birlikte kullanarak ikisinin de avantajlarından faydalanabilirsiniz. Örneğin, bir kaynak veritabanını yüksek erişilebilirlik için Multi-AZ olarak yapılandırabilir ve okuma ölçeklenebilirliği için bir okuma replikası (Single-AZ) oluşturabilirsiniz. Veya, Multi-AZ Aurora dağıtımınızdaki verileri ek bölgelere replikasyon yapmak için Aurora Global Database kullanabilirsiniz.

MySQL, MariaDB, PostgreSQL ve Oracle için RDS ile okuma replikasını Multi-AZ olarak ayarlayabilir ve okuma replikasının olağanüstü durum kurtarma hedefi olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Okuma replikasını tek başına veritabanı olacak şekilde yükselttiğinizde, Multi-AZ etkinleştirilmiş olacaktır.

Amazon RDS özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin
RDS özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Amazon RDS’nin temel özelliklerini keşfedin. 

Daha fazla bilgi edinin 
AWS hesabı için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda Amazon RDS ile oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

Amazon RDS Management Console’u kullanmaya başlayın

Oturum açın