Amazon RDS Okuma Replikaları

Amazon RDS Okuma Replikaları, Amazon RDS veritabanı (DB) bulut sunucuları için yüksek performans ve dayanıklılık sunar. Bunlar, yoğun okuma gerektiren veritabanı iş yükleri için ölçeği tek bir veritabanı bulut sunucusunun kapasite kısıtlamalarını aşacak şekilde esnek olarak genişletmenize imkan tanır. Belirli bir kaynak veritabanı bulut sunucusunun bir veya daha fazla replikasını oluşturabilir ve verilerinizin birden fazla kopyasından yüksek hacimli uygulama okuma trafiği sunarak toplam okuma performansını artırabilirsiniz. Ayrıca okuma replikaları gerektiğinde yükseltilerek tek başına veritabanı bulut sunucuları haline getirilebilir. Okuma replikaları MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle ve SQL Server için Amazon RDS’nin yanı sıra, Amazon Aurora tarafından desteklenir.

Amazon RDS; MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle ve SQL Server veritabanı altyapıları için kaynak veritabanı bulut sunucusunun anlık yedeğini kullanarak ikinci bir veritabanı bulut sunucusu oluşturur. Ardından altyapının yerel zaman uyumsuz replikasyonunu kullanarak kaynak veritabanı bulut sunucusunda bir değişiklik olduğunda okuma replikasını günceller. Okuma replikası yalnızca okuma bağlantılarına izin veren bir veritabanı bulut sunucusu olarak görev yapar. Uygulamalar bir okuma replikasına herhangi bir veritabanı bulut sunucusuna bağlanır gibi bağlanabilir. Amazon RDS, kaynak veritabanı bulut sunucusundaki tüm veritabanlarını çoğaltır.

Amazon Aurora, veritabanı iş yükleri için tasarlanmış olan SSD destekli bir sanal depolama katmanı kullanarak okuma replikalarının avantajlarını daha da genişletir. Amazon Aurora replikaları, kaynak bulut sunucusuyla aynı depolama hizmetini kullanarak maliyetleri düşürür ve replika düğümlere veri kopyalama gereksinimini ortadan kaldırır. Amazon Aurora ile sunulan kopyalama özellikleri hakkında daha fazla bilgi için çevrimiçi belgeleri inceleyin.

Okuma ölçeklendirme ve olağanüstü durum kurtarma

Amazon RDS Okuma Çoğaltmaları'nın Avantajları

Uygulamalarınızdan gelen okuma sorgularını okuma replikasına yönlendirerek kaynak veritabanı bulut sunucunuzun üzerindeki yükü azaltabilirsiniz. Okuma replikaları yoğun okuma gerektiren veritabanı iş yükleri için ölçeği tek bir veritabanı bulut sunucusunun kapasite kısıtlamalarını aşacak şekilde esnek olarak genişletmenize imkan tanır. Okuma replikaları birincil bulut sunucusu durumuna yükseltilebileceği için parçalama işlevinin uygulamaya alınması aşamasında da faydalı olur. RDS için Amazon MySQL, okuma performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla tablo dizinlerini birincil sunucuya eklemeden doğrudan Okuma Replikalarına eklemenizi sağlar.
MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle ve SQL Server İçin Amazon RDS'deki okuma çoğaltmaları, Amazon RDS Multi-AZ Dağıtımları için tamamlayıcı bir erişilebilirlik mekanizması sağlar. Kaynak veritabanı bulut sunucusu başarısız olursa bir okuma replikası yükseltebilir ve farklı bir erişilebilirlik alanında kendine ait yedek bulut sunucusuna sahip bir okuma replikası ayarlayabilirsiniz. Bu işlev Multi-AZ dağıtımları ile sunulan zaman uyumsuz çoğaltma, hata tespiti ve yük devretme özelliklerini tamamlar.
MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle veya SQL Server için Amazon RDS'ye yönelik bir okuma replikası oluşturduğunuzda Amazon RDS, farklı bölgeler arasında replikasyon yaparken bile kaynak veritabanı bulut sunucusu ile okuma replikası arasında ortak anahtar şifrelemesini kullanarak güvenli bir iletişim kanalı oluşturur. Amazon RDS, güvenli kanal oluşturmak için gerekli olan güvenlik grubu girişi ekleme gibi AWS güvenlik yapılandırmalarını gerçekleştirir. Ayrıca AWS Anahtar Yönetimi Hizmeti'ni (KMS) kullanarak MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle ve SQL Server İçin Amazon RDS veri tabanı bulut sunucularınıza yönelik beklemedeyken şifreli okuma çoğaltmaları da oluşturabilirsiniz.

Kurulum

AWS Yönetim Konsolu'nu kullanarak mevcut veri tabanı bulut sunucularına kolayca okuma kopyaları ekleyebilirsiniz. AWS Yönetim Konsolu'nda veritabanı bulut sunucunuza ait olan "Create Read Replica" (Okuma Replikası Oluştur) seçeneğini kullanın. MySQL, MariaDB ve PostgreSQL için Amazon RDS ile her veritabanı bulut sunucusuna 15 adede kadar okuma replikası ekleyebilirsiniz. Oracle ve SQL Server için Amazon RDS ile her veritabanı bulut sunucusuna 5 adede kadar okuma replikası ekleyebilirsiniz.

MySQL, MariaDB, PostgreSQL ve Oracle için Amazon RDS, veritabanı depolama alanına yönelik SSD tabanlı iki seçenek sunar: Genel Amaçlı ve Tedarik Edilmiş IOPS. Bu altyapıların üzerinde bulunan okuma replikalarının birincil veritabanı bulut sunucularıyla aynı depolama türünü kullanması şart değildir. Okuma replikaları için alternatif depolama türü seçerek performans veya harcama optimizasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için MySQL İçin Amazon RDS, MariaDB, PostgreSQL, Oracle ve SQL Server'ın yanı sıra Amazon Aurora'ya yönelik okuma kopyaları belgelerini inceleyin.

Okuma replikaları, Multi-AZ dağıtımları ve çoklu bölge dağıtımları

Amazon RDS okuma replikaları, Multi-AZ dağıtımlarını tamamlar. İki özellikte de verilerinizin ikinci bir kopyası tutulur ancak arada belirli farklar vardır:

Multi-AZ dağıtımları

Multi-Bölge dağıtımları

Okuma Replikaları

Ana amaç yüksek erişilebilirliktir

Ana amaç olağanüstü durum kurtarmadır

Ana amaç ölçeklenebilirliktir

Aurora Dışı: zaman uyumlu çoğaltma; Aurora: zaman uyumlu çoğaltma

Zaman uyumsuz çoğaltma

Zaman uyumsuz replikasyon

Aurora dışı: sadece birincil bulut sunucusu aktiftir. Aurora: tün bulut sunucuları aktiftir

Tüm replikasyonlara erişilebilir ve okuma için kullanılabilir durumdadır

Tüm okuma çoğaltmaları erişilebilir ve okuma ölçekleme için kullanılabilir durumdadır

Aurora dışı: otomatik yedeklemeler bekleme durumundaki sunucudan alınır; Aurora: otomatik yedeklemeler paylaşılan sunucu katmanından alınır.

Otomatik yedeklemeler her bölgede alınabilir

Varsayılan olarak yapılandırılan yedekleme yoktur

Tek bir bölgede her zaman en az iki Erişilebilirlik Alanı kullanılır

Her bölgede bir Multi-AZ dağıtımı olabilir

Bir Erişilebilirlik Alanında, Farklı Erişilebilirlik Alanlarında veya Farklı Bölgelerde bulunabilir

Aurora dışı: veritabanı altyapı sürümü yükseltmeleri birincil bulut sunucusunda gerçekleştirilir; Aurora: tüm bulut sunucuları birlikte güncellenir

Aurora dışı: veritabanı altyapı sürümü yükseltmeleri her bölgede bağımsız olarak gerçekleştirilir; Aurora: tüm bulut sunucuları birlikte güncellenir

Aurora dışı: veritabanı altyapı sürümü yükseltmeleri kaynak bulut sunucusundan bağımsız olarak gerçekleştirilir; Aurora: tüm bulut sunucuları birlikte güncellenir

Bekleme durumundaki sunucuya otomatik yük devretme (Aurora dışı) veya bir sorun tespit edildiğinde okuma replikasyonu

Aurora, ikinci bölgenin birincil olarak atanmasına olanak tanır

Manuel olarak bekleme durumundaki veritabanı bulut sunucusu (Aurora dışı) veya birincil bulut sunucusu olarak atanabilir

Okuma replikalarını ve diğer Amazon RDS özelliklerini birlikte kullanarak ikisinin de avantajlarından faydalanabilirsiniz. Örneğin, bir kaynak veritabanını yüksek erişilebilirlik için Multi-AZ olarak yapılandırabilir ve okuma ölçeklenebilirliği için bir okuma replikası (Single-AZ) oluşturabilirsiniz. Veya, Multi-AZ Aurora dağıtımınızdaki verileri ek bölgelere replikasyon yapmak için Aurora Global Database kullanabilirsiniz.

MySQL, MariaDB, PostgreSQL ve Oracle için RDS ile okuma replikasını Multi-AZ olarak ayarlayabilir ve okuma replikasının olağanüstü durum kurtarma hedefi olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Okuma kopyasını tek başına veri tabanı olacak şekilde yükselttiğinizde, Multi-AZ etkinleştirilmiş olacaktır.