Yenilikler

Amazon Redshift ve Redshift Spectrum hizmetleriyle ilgili yeni özellikler ve duyurular hakkında bilgi edinmek için Yenilikler gönderilerimizi okuyun.

Atölyeler ve Eğitimler

Amazon Redshift Self Serve Workshop'u kullanmaya başlama

Amazon Redshift Deep Dive Self Servis Atölyesi

Bloglar

Şu anda blog gönderisi bulunamadı. Diğer kaynaklar için AWS Blog sayfasına bakın.

AWS News Blog sayfasından daha fazla Amazon Redshift makalesi okuyun.

AWS Big Data Blog sayfasından en iyi uygulamalar, özellikler ve müşteri kullanım örnekleri hakkında bilgi edinin.

AWS Veri Tabanları Blogu sayfasında şirket içi veri ambarını Amazon Redshift'e taşımayı ve daha fazlasını öğrenin.

Ayarlama ve yönetim betikleri ve araçları

Amazon Redshift Yönetici Betikleri   

Sistem tablolarını kullanarak Amazon Redshift kümenizde tanılama çalıştırmaya yönelik SQL betikleri. Buradan indirin »

Betik Listesi:

 • top_queries.sql – Son 7 gün içindeki en fazla zaman harcayan 50 deyimi döndürür
 • perf_alerts.sql – En çok gerçekleşen uyarıları döndürür, tablo tarama sayısıyla birleştirir
 • filter_used.sql – Sıralama anahtarı seçme konusunda yardımcı olmak için tarama sırasında tablolara uygulanmış olan filtreyi döndürür
 • commit_stats.sql – COMMIT deyimleri aracılığıyla küme kaynağı kullanımı hakkındaki bilgileri gösterir
 • current_session_info.sql – Çalışmakta olan sorguların bulunduğu oturumlar hakkındaki bilgileri gösterir
 • missing_table_stats.sql – Temel alınan tablolarda "eksik istatistik" uyarısı vermiş olan EXPLAIN planlarını gösterir
 • queuing_queries.sql – WLM Sorgu Yuvasında bekleyen sorguları listeler
  table_info.sql – Tablo depolama bilgilerini (boyut, dengesizlik vb.) döndürür 

Yönetici SQL Görünümleri    

Amazon Redshift Kümesini yönetmek ve Şema DDL oluşturmak için kullanılan SQL Görünümleri. Tüm Görünümlerde Admin adlı bir şemanız olduğu varsayılır. Buradan indirin »

Görünüm listesi:

 • v_check_data_distribution.sql – Dilimler arasındaki veri dağılımını alır
 • v_constraint_dependency.sql – Tablolar arasındaki yabancı anahtar sabitlerini alır
 • v_generate_group_ddl.sql – Grubun DDL'sini alır
 • v_generate_schema_ddl.sql – Şemaların DDL'sini alır
 • v_generate_tbl_ddl.sql – Tablo, içerik dağıtım anahtarı, sıralama anahtarı ve sabitler için DDL'yi alır
 • v_generate_unload_copy_cmd.sql – Bir nesne için yüklemeyi kaldırma ve kopyalama komutlarını oluşturur
 • v_generate_user_object_permissions.sql – Bir kullanıcının tablolara ve görünümlere yönelik izinleri için DDL'yi alır
 • v_generate_view_ddl.sql – Görünümün DDL'sini alır
 • v_get_obj_priv_by_user.sql – Kullanıcının erişimi olan tabloyu/görünümleri alır
 • v_get_schema_priv_by_user.sql – Kullanıcının erişimi olan şemayı alır
 • v_get_tbl_priv_by_user.sql – Kullanıcının erişimi olan tabloları alır
 • v_get_users_in_group.sql – Gruptaki tüm kullanıcıları alır
 • v_get_view_priv_by_user.sql – Kullanıcının erişimi olan görünümleri alır
 • v_object_dependency.sql – Farklı bağımlılık görünümlerini birleştirir
 • v_space_used_per_tbl.sql – Tablo başına kullanılan alanı çeker
 • v_view_dependency.sql – Diğer tablolara/görünümlere bağımlı olan görünümlerin adlarını alır
 • v_check_transaction_locks.sql – İşlemlerin tarafından açık tutulan kilitler hakkında bilgi alır
 • v_check_wlm_query_time.sql – Son 7 gün için WLM bekleme süresini ve yürütme süresini alır
 • v_check_wlm_query_trend_daily.sql – Günlük WLM sorgusu sayısını, bekleme süresini, yürütme süresini alır
 • v_check_wlm_query_trend_hourly.sql – Saatlik WLM sorgusu sayısını, bekleme süresini, yürütme süresini alır
 • v_generate_cancel_query.sql – İptal sorgusunu alır
 • v_get_cluster_restart_ts.sql – Kümenin en son yeniden başlatıldığı tarihi ve saati alır
 • v_get_vacuum_details.sql – Vakum ayrıntılarını alır

Column Encoding Utility

Bu yardımcı programı kullanarak Amazon Redshift verileriniz için en uygun sıkıştırma oranını belirleyebilirsiniz. Buradan indirin »

Unload/Copy Utility

Farklı veritabanlarında, kümelerde veya bölgelerde bulunan iki Amazon Redshift tablosu arasında kolayca veri geçişi yapın. Dışa aktarılan verilerin tümü AWS Key Management Service (KMS) ile şifrelenir. Bu yardımcı programı üretim ve test sistemleri gibi iki sistem arasında düzenli veri aktarımı gerçekleştirmek veya diğer kümelerde salt okunur kopyalar tutmak için AWS Data Pipeline ile birlikte kullanabilirsiniz. Buradan indirin »

Topluluk tarafından oluşturulan işlevler ve araçlar

Analitik ve Yönetici Araçları

Kolayca  

Ortak Kullanıcı Tanımlı İşlevler (UDF). Herkesin kullanımına açık faydalı UDF'lerden oluşan bir koleksiyon. Periscope'un katkılarıyla. Daha Fazla Bilgi Edinin » | Buradan indirin »

Amazon Redshift için Yelp’in ETL aracı. Amazon Redshift'e otomatik olarak veri yüklemek için Yelp'in Mycroft aracını kullanın. Daha fazla bilgi için bu blog gönderisini okuyun. Buradan indirin »

UDF geliştirme framework'ü. Periscope, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak için UDF yönetme ve test etme amacıyla bir framework oluşturdu. Periscope Data'nın katkılarıyla. Buradan indirin »

re:Dash. Milyarlarca kayda hızlı ve kolay erişim sağlamak için oluşturulmuş olan ücretsiz açık kaynak veri işbirliği ve görselleştirme platformu. Özellikleri arasında şema tarayıcısı, gelişmiş zamanlama, otomatik tamamlama ve Python sorgusu yazma imkanı bulunur. Everthing.me'nin katkılarıyla. Buradan indirin »

EverythingMe'nin Amazon Redshift Yönetici Panosu. Bu kullanıcı dostu araçla çalışan sorgularınızı, WLM kuyruklarınızı ve tablolarınızı/şemalarınızı izleyebilirsiniz. EverythingMe'nin katkılarıyla. Buradan indirin »

Spark-Redshift Kitaplığı. Amazon Redshift'ten Apache Spark SQL DataFrames'e veri yüklemek ve Apache Spark'tan tekrar Amazon Redshift'e veri yazmak için bu kitaplığı kullanabilirsiniz. Amazon Redshift ile AVRO eklemeye iyi bir örnektir. Swiftkey'in katkılarıyla. Buradan indirin »

Videolar

Amazon Redshift'e Genel Bakış (2:07)
Amazon Redshift Sunucusuz (1:28)