Kullandığınız Kadar Ödeme Yapma

Amazon Route 53 ile peşin ücretler ödemek veya hizmetin etki alanınız için yanıtlayacağı sorgu sayısıyla ilgili taahhütlerde bulunmak zorunda kalmazsınız. Diğer AWS hizmetlerinde olduğu gibi kullandıkça ve yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz:

 • Barındırılan bölgeleri yönetme: Route 53 ile yönetilen her barındırılan bölge için aylık bir ücret ödersiniz.
 • DNS sorguları sunma: Ek ücret olmaksızın sağlanan Elastic Load Balancing bulut sunucuları, CloudFront dağıtımları, AWS Elastic Beanstalk ortamları, API Gateway'ler, VPC uç noktaları veya Amazon S3 web sitesi klasörleriyle eşlenen Alias A kayıtlarına yönelik sorgular haricinde, Amazon Route 53 hizmeti tarafından yanıtlanan her DNS sorgusu ücrete tabidir.
 • Etki alanı adlarını yönetme: Route 53 aracılığıyla kaydedilen veya Route 53'e aktarılan her etki alanı için yıllık ücret ödersiniz.

AWS tarafından gönderilen aylık faturanızda, Amazon Route 53 hizmetiyle ilgili toplam kullanımınız ve bunun dolar tutarı, diğer AWS hizmetlerinden ayrı olarak listelenir.

Fiyatlandırma bileşenleri

 • Yetkili DNS
 •  

  Barındırılan Alanlar ve Kayıtlar

  • İlk 25 alan için barındırılan alan başına 0,50 USD/ay
  • Ek barındırılan alanlar için barındırılan alan başına 0,10 USD/ay

  Kısmi aylar için yukarıda listelenen aylık barındırılan alan fiyatları günlere eşit olarak dağıtılmaz. Barındırılan alanlar, her ayın ilk gününde oluşturulduğu zamanda ücretlendirilir. Test yapılabilmesi için oluşturulduktan sonra 12 saat içinde silinen barındırılan alanlar ücretlendirilmez ancak bu alanda gerçekleştirilen tüm sorgular aşağıdaki fiyatlar üzerinden ücretlendirilir. Özel barındırılan bölgelerle ilgili sorgular, Route 53 müşterilerine hiçbir ek ücret ödemeden sağlanır.

  Barındırılan bir bölge en fazla 10.000 kayıt içerir. Alan başına 10.000'den fazla her kayıt için ayda 0,0015 USD ücretlendirilirsiniz.

  500'ün üzerinde barındırılan alana veya bir barındırılan alan içerisinde 10.000'den fazla kayda mı ihtiyacınız var? Lütfen bize ulaşın.

  DNS Sorguları

  Aşağıdaki sorgu fiyatları günlere eşit olarak dağıtılır; örneğin, ayda 100.000 standart sorgu gerçekleştirilen bir barındırılan alan için 0,04 USD, ayda 100.000 Gecikme Süresi Temelli Yönlendirme Sorgusu gerçekleştirilen bir alan için 0,06 USD ücret uygulanır. Route 53, özel barındırılan bölgelerdeki sorgular için ücret talep etmez.

  Standart Sorgular
  • Bir milyon sorgu başına 0,40 USD -- ilk 1 Milyar sorgu/ay
  • Bir milyon sorgu başına 0,20 USD -- 1 Milyar sorgu/ay üzeri
  Gecikme Süresi Temelli Yönlendirme Sorguları
  • Bir milyon sorgu başına 0,60 USD -- ilk 1 Milyar sorgu/ay
  • Bir milyon sorgu başına 0,30 USD -- 1 Milyar sorgu/ay üzeri
  Coğrafi Konum ve Coğrafi Yakınlık Sorguları
  • Bir milyon sorgu başına 0,70 USD -- ilk 1 Milyar sorgu/ay
  • Bir milyon sorgu başına 0,35 USD -- 1 Milyar sorgu/ay üzeri
  IP Tabanlı Yönlendirme Sorguları*
  • Bir milyon sorgu başına 0,80 USD -- ilk 1 Milyar sorgu/ay
  • Bir milyon sorgu başına 0,40 USD -- 1 Milyar sorgu/ay üzeri

  *1.000 IP'ye (CIDR) kadar bloğun depolanması için herhangi bir ücret alınmaz ancak 1.000 bloğun üzerindeki her depolanmış IP bloğu için aylık 0,0015 USD (saatlik olarak eşit olarak dağıtılır) ücret uygulanır.


  Aşağıdaki DNS sorguları için standart oranda ücretlendirme yapıyoruz:

  • Etki alan adının veya alt etki alan adının bir kayıt ismi ile eşleştiği fakat kayıt türü ile eşleşmediği sorgular. Örneğin acme.example.com için bir kayıt oluşturduğunuzu ve türünü A belirlediğimizi varsayalım. acme.example.com için AAAA türünde bir sorgu alırsak bu sorgular için ücretlendirme yaparız. Bazı tarayıcılar belirli bir etki alanı veya alt etki alan adı için otomatik olarak hem "A" hem de "AAAA" sorgusu gönderdiğinden mümkün olduğunda hem "A" hem de "AAAA" sorgusu oluşturmanızı öneririz.
  • Var olmayan bir kayıt için sorgular (w.example.com).

  Alias Sorguları

  Alias kayıtlarını nitelendirme amaçlı sorgular Route 53 müşterilerine ek ücret olmadan sağlanır. AWS kaynakları için alias kayıtları oluşturabilirsiniz, örneğin:

  • Elastic Load Balancers
  • Amazon CloudFront dağıtımları
  • AWS Elastic Beanstalk ortamları
  • Web sitesi uç noktası olarak yapılandırılan Amazon S3 klasörleri

  Alias kayıtları için desteklenen AWS kaynak türlerinin tam listesi için Amazon Route 53 Yazılım Geliştirme Kılavuzu’nda Alias Target’a bakınız.

  Amazon Route 53 kullanım raporunuzda gözüken tüm sorgu türleri için alias kayıtları oluşturabilirsiniz:

  • Standart sorgular (yük devretme, birden fazla değerli yanıt ve ağırlıklı yönlendirme politikaları içeren kayıtlar), Amazon Route 53 kullanım raporunda “Intra-AWS-DNS-Queries” olarak listelenir
  • Gecikme tabanlı yönlendirme sorguları (gecikme yönlendirmesi politikaları içeren kayıtlar), Amazon Route 53 kullanım raporunda “Intra-AWS-LBR-Queries” olarak listelenir
  • Coğrafi sorgular (coğrafi konum ve coğrafi yakınlık yönlendirme politikaları), Amazon Route 53 kullanım raporunda "Intra-AWS-Geo-Queries" olarak listelenir
  • Amazon Route 53 kullanım raporunda "Intra-AWS-Cidr-Queries" olarak listelenen IP tabanlı yönlendirme sorguları (IP tabanlı yönlendirme politikalarına sahip kayıtlar)

  Aşağıdakilerden her ikisi de mevcut olduğunda DNS sorguları ücretsiz olur:

  • Etki alanı veya alt etki alan adı (example.com veya acme.example.com) ve sorgudaki kayıt türü (A) bir alias kaydı ile eşleşmiştir.
  • Alias target, başka bir Route 53 kaydından farklı bir AWS kaynağıdır.

  Etki alan adı ve türünün bir kayıt ile eşleştiği fakat kaydın alias target’ının aynı barındırılan alanda alias olmayan bir kayıt olduğu durumlarda DNS sorguları için standart oranda ücretlendirme yaparız. Diğer alias kayıtlarını kaynak gösteren bir alias zinciri oluşturursanız ve zincirdeki son alias kaydı ELB yük dengeleyici gibi bir AWS kaynağını kaynak gösteriyorsa DNS sorguları için ücretlendirme yapmayız. Örneğin, a.example.com adresinin başka bir alias kaydı olan b.example adresini kaynak gösteren bir alias kaydı olduğunu varsayalım. b.example.com ELB yük dengeleyici gibi bir AWS kaynağına trafik yönlendirirse DNS sorguları hem a.example.com hem de b.example.com için ücretsiz olur.

  Route 53 ve Amazon S3 Arasındaki API Çağrıları

  Route 53 konsolunu kullanarak S3'e API çağrıları oluşturabilirsiniz. Alias kayıt hedeflerinin belirlenmesi gibi işlemler, S3'e LIST_ALL_MY_BUCKETS gibi API çağrıları gönderir. Bu iş akışını kaç kez başlattığınıza bağlı olarak, S3 hizmetine yapılan API çağrıları, S3 faturanıza LIST istekleri olarak görünen ücretler yansıtılmasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için S3 Fiyatlandırma Sayfasına bakın.

  Yetkili DNS Sorgu Günlükleri

  Route 53, yetkili DNS sorgu günlükleri için ücret almaz. Ancak, DNS sorgu günlüğünü yapılandırdığınızda, US Doğu (K.Virginia) Bölgesinde veri alma, arşiv depolama ve analiz dahil olmak üzere Amazon CloudWatch ücretleri yansıtılır. CloudWatch ücretleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Amazon CloudWatch fiyatlandırma sayfasına bakın.

  CloudWatch ücretleri, DNS sorgu günlüklerinizdeki girdilerin boyutuna bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek için Amazon Route 53 Yazılım Geliştirme Kılavuzu’ndaki DNS Sorgu Günlükleri içinde Görünen Değerlere bakın.

  Trafik Akışı

  • Politika kaydı başına 50,00 USD/ay

  Bir Amazon Route 53 Trafik Akışı politikasını belirli bir DNS adıyla (www.example.com gibi) ilişkilendirdiğinizde trafik politikasının bu DNS adı için trafiği yönetebilmesi amacıyla bir politika kaydı oluşturursunuz. Yukarıda listelenen aylık fiyat, kısmi aylarda günlere eşit olarak dağıtılır. Politika kaydı aracılığıyla bir DNS adıyla ilişkilendirilmeyen trafik politikaları ücretsizdir.

 • Durum Denetimleri
 •  

  Ek Ücret Ödemeden DNS Yük Devretme ile Çalışmaya Başlama*

  Yeni ve mevcut müşteriler, aynı AWS hesabında bulunan veya aynı AWS hesabıyla bağlantılı olan AWS uç noktaları** için toplam 50 hizmet durumu denetimi oluşturabilir.

    AWS Uç Noktaları AWS Dışı Uç Noktaları
  Temel sağlık kontrolleri (hesaplanan sağlık kontrolleri ve metrik tabanlı sağlık kontrolleri dahil) Aylık sağlık kontrolü başına 0,50 ABD doları Aylık sağlık kontrolü başına 0,75 ABD doları
  İsteğe bağlı durum kontrolü özellikleri (HTTPS, dize eşleştirme; hızlı istek aralığı ve gecikme ölçümü dahil) İsteğe bağlı sağlık kontrolü özelliği başına aylık 1,00 ABD doları İsteğe bağlı sağlık kontrolü özelliği başına aylık 2,00 ABD doları

  Yukarıda listelenen aylık durum denetimi fiyatları, kısmı aylar için günlere eşit olarak dağıtılır.

  200'den fazla durum denetimine mi ihtiyacınız var? Lütfen bize ulaşın.

  *Yeni ve mevcut müşteriler, AWS hesapları (“Teklif”) içinde yer alan veya hesaplarına bağlı olan 50'ye kadar AWS uç noktasına yönelik durum denetimleri için ücret ödemez. Teklif, AWS Müşteri Sözleşmesine tabidir ve AWS Hizmet Koşulları kapsamındaki bir Özel Fiyatlandırma Programıdır. Teklif kapsamında ek ücret ödemeden sağlanan kullanım miktarını aşan tüm kullanımlar için AWS'nin standart fiyatları üzerinden ücret ödersiniz. Teklif döneminin sonunda kalan kullanılmamış miktarlar sonraki aylara devretmez. Teklif kapsamında AWS hizmetleri kullanımınızı hesaplarken tüm AWS bölgelerinde gerçekleştirdiğiniz kullanımları toplarız.

  AWS uç noktası, AWS içinde çalışan ve durum denetimiyle aynı AWS hesabında tedarik edilen ya da faturası aynı hesaba gönderilen bir kaynaktır (örn. Amazon EC2 bulut sunucusu). Hesaplanan durum denetimleri ve ölçüm tabanlı durum denetimleri, bir AWS uç noktasının durum denetimleri olarak faturalandırılır. Elastic Load Balancing veya web sitesi uç noktası olarak yapılandırılan Amazon S3 klasörlerinin durum denetlemeleri için ücret ödemezsiniz. Elastic Load Balancing kaynaklarının veya Amazon S3 web sitesi klasörü arka uçlarının durum denetimleri AWS tarafından otomatik olarak tedarik edilebilir ve Amazon Route 53 kapsamında ek ücret olmaksızın sunulur.

 • Çözücü
 •  

  Route 53 Çözümleyici uç noktaları

  HTTPS üzerinden DNS (DoH)* içeren veya içermeyen Route 53 Çözümleyici uç noktalarını, şirket içi kaynaklarınız ile bölgelerdeki VPC'ler arasında veya AWS Outposts rafları ile diğer şirket içi kaynaklarınız arasında DNS sorgularını çözümleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bir Route 53 Çözümleyici uç noktası için iki veya daha fazla IP adresi gerekir. Her IP adresi, bir Esnek Ağ Arabirimi'ne (ENI) karşılık gelir. Tek bir giden uç noktası, aynı bölgedeki birkaç hesap tarafından oluşturulmuş birden çok VPC tarafından kullanılabilir.

  • 0,125 USD ENI başına saatlik

  Şirket içi ağlara giden ve şirket içi ağlardan gelen tekrarlamalı DNS sorguları

  Yalnızca Route 53 Çözümleyici uç noktasından (gelen veya giden) geçen sorgular ücretlendirilir. Route 53 Resolver kullanılarak yerel olarak çözümlenen sorgular ücretlendirilmeyecektir.

  • Bir milyon sorgu başına 0,40 USD -- ilk 1 Milyar sorgu/ay
  • Bir milyon sorgu başına 0,20 USD -- 1 Milyar sorgu/ay üzeri

  *DoH için çözümleyici uç noktaları desteği şu anda AWS Outposts rafı için kullanılamıyor

  Route 53 Çözümleyici Sorgu Günlükleri

  Amazon Route 53, Çözümleyici sorgu günlükleri için ücret almaz. Ancak, DNS sorgu günlük kaydını yapılandırdığınızda, günlükleriniz için seçtiğiniz hedefe bağlı olarak Amazon CloudWatch, Amazon S3 veya Amazon Kinesis Data Firehose ücretleri ödersiniz. Günlük ücretleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amazon CloudWatch fiyatlandırma sayfasında “Günlükler” bölümüne bakın.

  Route 53 Çözümleyici DNS Güvenlik Duvarı

  DNS Sorguları

  Güvenlik duvarı kural grubu ilişkilendirmelerine sahip VPC'lerden gelen DNS sorguları ve şirket içindeki ağlardan güvenlik duvarı kural grubu ilişkilendirmelerine sahip VPC'ler yönündeki gelen Çözümleyici uç noktalarından geçen DNS sorguları için ücretlendirme yaparız. Aşağıdaki CNAME'lerden kaynaklanan DNS sorguları için de ücret alınacağını lütfen unutmayın.

  • Bir milyon sorgu başına 0,60 USD -- ilk 1 Milyar sorgu/ay
  • Bir milyon sorgu başına 0,40 USD -- 1 Milyar sorgu/ay üzeri

  Etki Alanı Adları

  Bir kural grubu içerisindeki bir etki alanı listesi kapsamında saklanan her bir etki alanı adı için ücretlendirme yaparız. Yönetilen etki alanı listeleri kapsamındaki etki alanı adları için ücretlendirme yapılmaz.

  • Ayda 0.0005 USD (saatlik olarak dağıtılır)

  Yönetilen Etki Alanı Listeleri

  Güvenlik duvarı kurallarınız kapsamında yönetilen etki alanı listelerini kullanırken, üstteki etki alanı adı ücreti tarafınıza yansıtılmaz ancak yönetilen etki alanı listelerini kullanan kurallara yönelik olarak incelenen sorgular için ücretlendirme yaparız.

   

   

 • Uygulama kurtarma denetleyicisi
 •  

  Route 53 Uygulama Kurtarma Denetleyicisi için hazırlık denetimleri ve kümeler olmak üzere iki boyutta ödeme yaparsınız. Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz ve Route 53 Uygulama Kurtarma Denetleyicisi'ni kullanmak için önceden herhangi bir ücret alınmaz.

  Hazırlık denetimi: Hazırlık denetimi, kurtarma için hazır olduklarından emin olmanıza yardımcı olmak için Erişilebilirlik Alanları veya Bölgeler genelinde kaynaklarınızı denetler. Yapılandırdığınız her hazırlık denetimi için saat başına 0,045 USD ödersiniz. Örneğin, Route 53 Uygulama Kurtarma Denetleyicisi'ni kullanarak bir uygulama modellediyseniz ve hem Otomatik Ölçeklendirme Grupları hem de DynamoDB tabloları için bir hazırlık denetimine sahipseniz her biri 0,045 USD ücret alan iki hazırlık denetiminiz olacaktır. Bu nedenle toplam hazır olma denetimi faturanız saat başına 0,09 USD olacaktır.

  Küme: Bir küme, bir veya daha fazla yönlendirme denetiminin durumunu güncellemek veya almak için API çağrıları yürütebileceğiniz bir dizi yedekli bölgesel uç noktadır. Yapılandırılan her küme için saat başına 2,5 USD ödersiniz. Her küme (en fazla 2), yük devretmeleri tetiklemek için kullanabileceğiniz birden fazla yönlendirme denetimini barındırabilir.

 • Ek Özellikler
 •  

  Etki Alanları

  Etki alanı adları için uygulanan fiyatlandırma TLD'ye göre değişkenlik gösterir. TLD'ye göre tam güncel fiyatlandırma listesini görüntüleyin. Etki alanı adları birer yıllık arayla kaydedilir. Aksi belirtilmediği sürece listelenen fiyatlar etki alanı yılı başınadır. Şu anda etki alanı kayıtları için toplu indirim fiyatlandırması sunmuyoruz.

  Promosyon Kredisini herhangi bir harç veya Amazon Route 53 etki alanı kayıt ücretleri için kullanamazsınız. Promosyon Kredilerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayın.

  Hesap başına etki alanı adı kayıt limiti 20'dir. Daha yüksek bir limit istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

  DNSSEC

  Amazon Route 53, genel barındırılan alanlarınızda DNSSEC oturum açmasını etkinleştirmeniz veya Amazon Route 53 Resolver için DNSSEC doğrulamasını etkinleştirmeniz sebebiyle sizi ücretlendirmez. Ancak, genel barındırılan alanlarınızda DNSSEC oturum açmasını etkinleştirdiğinizde özel anahtar depolama için ve alanlarınıza giriş yapmada anahtar bulut sunucularınızı kullandığınız için AWS Anahtar Yönetimi Hizmeti (KMS) ücretleri yansıtılır. KMS ücretleri hakkında daha fazla bilgi için Route 53 Geliştirici Kılavuzu ve KMS fiyatlandırma sayfasındaki Route 53'teki KMS anahtarı ve ZSK yönetimi bölümüne bakın.

  Birden fazla genel barındırılan alan boyunca KMS'de depolanan, müşteri tarafından yönetilen tek bir AWS KMS anahtarını kullanmayı seçebileceğinizi unutmayın.

  Route 53 Profilleri

  Route 53 Profilleri için, bir hesap tarafından oluşturulan Profillerle ilgili 100 adede kadar Profil-VPC ilişkilendirmesi için saatlik ücret AWS hesabı başına 0,75 USD’dir. İlk 100 ilişkilendirme aşılınca saatlik profil-VPC ilişkilendirmesi başına 0,0014 USD ücret alınır. İlk 100 Profil-VPC ilişkilendirmesinin temel katmanının saatlik ücreti, AWS hesabına ait tüm Profillerdeki ilişkilendirmeleri içerir.

  Fiyatlandırma Örneği 1
  Bir AWS hesabı ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde 3 Profil oluşturur. Her Profil, hesaptaki 30 VPC ile ilişkilendirilir ve 3 Profilde toplam 90 VPC bulunur.

  Toplam Profil-VPC ilişkilendirmeleri = 30 + 30 + 30 = 90

  30 günlük bir ayın sonunda AWS hesabınız Route 53 Profilleri için şu maliyetlere tabi olacaktır =
  [0,75 USD (saatlik) (ilk 100 VPC için) + 100'ün üzerindeki toplam VPC ilişkilendirmeleri * 0,0014 USD] x [24 saat x 30 gün]
  = [0,75 USD + 0 USD] x 720
  = 540 USD

  Fiyatlandırma Örneği 2
  Bir AWS hesabı ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde bir Profil oluşturur. Profil, hesaptaki 50 VPC ile ilişkilendirilir. Profil ayrıca, Profili hesabındaki 50 VPC ile ilişkilendiren başka bir AWS Hesabıyla (AWS Resource Access Manager kullanılarak) paylaşılır.

  Toplam Profil-VPC ilişkilendirmeleri = 100 (sahip hesabında 50 + paylaşılan hesapta 50)

  30 günlük bir ayın sonunda AWS hesabınız Route 53 Profilleri için şu maliyetlere tabi olacaktır =
  [0,75 USD (saatlik) (ilk 100 VPC için) + 100'ün üzerindeki toplam VPC ilişkilendirmeleri * 0,0014 USD] x [24 saat x 30 gün]
  = [0,75 USD + 0 USD] x 720
  = 540 USD

  Fiyatlandırma Örneği 3
  Bir AWS hesabı, ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde, hesabındaki 200 VPC ile ilişkilendirilmiş bir Route 53 Profili oluşturur.

  Toplam Profil-VPC ilişkilendirmeleri = 200

  30 günlük bir ayın sonunda AWS hesabınız Route 53 Profilleri için şu maliyetlere tabi olacaktır =
  [0,75 USD (saatlik) (ilk 100 VPC için) + 100'ün üzerindeki toplam VPC ilişkilendirmeleri * 0,0014 USD] x [24 saat x 30 gün]
  = [0,75 USD + 100 x 0,0014 USD] x 720
  = 640,8 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma Yardımı Alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Amazon Route 53’ü kullanmaya başlayın

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolu'nda Amazon Route 53 kullanmaya başlayın.

Oturum açın