Kullandığınız Kadar Ödeme Yapma

Amazon Route 53 ile peşin ücretler ödemek veya hizmetin etki alanınız için yanıtlayacağı sorgu sayısıyla ilgili taahhütlerde bulunmak zorunda kalmazsınız. Diğer AWS hizmetlerinde olduğu gibi kullandıkça ve yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz:

 • Barındırılan bölgeleri yönetme: Route 53 ile yönetilen her barındırılan bölge için aylık bir ücret ödersiniz.
 • DNS sorguları sunma: Ek ücret olmaksızın sağlanan Elastic Load Balancing bulut sunucuları, CloudFront dağıtımları, AWS Elastic Beanstalk ortamları, API Gateway'ler, VPC uç noktaları veya Amazon S3 web sitesi klasörleriyle eşlenen Alias A kayıtlarına yönelik sorgular haricinde, Amazon Route 53 hizmeti tarafından yanıtlanan her DNS sorgusu ücrete tabidir.
 • Etki alanı adlarını yönetme: Route 53 aracılığıyla kaydedilen veya Route 53'e aktarılan her etki alanı için yıllık bir ücret ödersiniz.

AWS tarafından gönderilen aylık faturanızda, Amazon Route 53 hizmetiyle ilgili toplam kullanımınız ve bunun dolar tutarı, diğer AWS hizmetlerinden ayrı olarak listelenir.

Barındırılan Alanlar ve Kayıtlar

Sorgular

Standart Sorgular
Gecikme Süresi Temelli Yönlendirme Sorguları
Coğrafi DNS ve Coğrafi Yakınlık Sorguları
IP Tabanlı Yönlendirme Sorguları*

Alias Sorguları

Alias kayıtlarını nitelendirme amaçlı sorgular Route 53 müşterilerine ek ücret olmadan sağlanır. AWS kaynakları için alias kayıtları oluşturabilirsiniz, örneğin:

 • Elastic Load Balancers
 • Amazon CloudFront dağıtımları
 • AWS Elastic Beanstalk ortamları
 • Web sitesi uç noktası olarak yapılandırılan Amazon S3 klasörleri

Alias kayıtları için desteklenen AWS kaynak türlerinin tam listesi için Amazon Route 53 Yazılım Geliştirme Kılavuzu’nda Alias Target’a bakınız.

Amazon Route 53 kullanım raporunuzda gözüken tüm sorgu türleri için alias kayıtları oluşturabilirsiniz:

 • Standart sorgular (yük devretme, birden fazla değerli yanıt ve ağırlıklı yönlendirme politikaları içeren kayıtlar), Amazon Route 53 kullanım raporunda “Intra-AWS-DNS-Queries” olarak listelenir
 • Gecikme tabanlı yönlendirme sorguları (gecikme yönlendirmesi politikaları içeren kayıtlar), Amazon Route 53 kullanım raporunda “Intra-AWS-LBR-Queries” olarak listelenir
 • Coğrafi sorgular (coğrafi konum ve coğrafi yakınlık yönlendirme politikaları), Amazon Route 53 kullanım raporunda "Intra-AWS-Geo-Queries" olarak listelenir
 • Amazon Route 53 kullanım raporunda "Intra-AWS-Cidr-Queries" olarak listelenen IP tabanlı yönlendirme sorguları (IP tabanlı yönlendirme politikalarına sahip kayıtlar)

Aşağıdakilerden her ikisi de mevcut olduğunda DNS sorguları ücretsiz olur:

 • Etki alanı veya alt etki alan adı (example.com veya acme.example.com) ve sorgudaki kayıt türü (A) bir alias kaydı ile eşleşmiştir.
 • Alias target, başka bir Route 53 kaydından farklı bir AWS kaynağıdır.

Etki alan adı ve türünün bir kayıt ile eşleştiği fakat kaydın alias target’ının aynı barındırılan alanda alias olmayan bir kayıt olduğu durumlarda DNS sorguları için standart oranda ücretlendirme yaparız. Diğer alias kayıtlarını kaynak gösteren bir alias zinciri oluşturursanız ve zincirdeki son alias kaydı ELB yük dengeleyici gibi bir AWS kaynağını kaynak gösteriyorsa DNS sorguları için ücretlendirme yapmayız. Örneğin, a.example.com adresinin başka bir alias kaydı olan b.example adresini kaynak gösteren bir alias kaydı olduğunu varsayalım. b.example.com ELB yük dengeleyici gibi bir AWS kaynağına trafik yönlendirirse DNS sorguları hem a.example.com hem de b.example.com için ücretsiz olur.

Trafik Akışı

Durum Denetimleri

Ek Ücret Ödemeden DNS Yük Devretme ile Çalışmaya Başlama*
Yeni ve mevcut müşteriler, aynı AWS hesabında bulunan veya aynı AWS hesabıyla bağlantılı olan AWS uç noktaları** için toplam 50 hizmet durumu denetimi oluşturabilir.

Yukarıda listelenen aylık durum denetimi fiyatları, kısmı aylar için günlere eşit olarak dağıtılır.

200'den fazla durum denetimine mi ihtiyacınız var? Lütfen bize ulaşın.

* Yeni ve mevcut müşteriler, AWS hesapları (“Teklif”)içinde yer alan veya hesaplarına bağlı olan 50'ye kadar AWS uç noktasına yönelik durum denetimleri için ücret ödemez. Teklif, AWS Müşteri Sözleşmesine tabidir ve AWS Hizmet Koşulları kapsamındaki bir Özel Fiyatlandırma Programıdır. Teklif kapsamında ek ücret ödemeden sağlanan kullanım miktarını aşan tüm kullanımlar için AWS'nin standart fiyatları üzerinden ücret ödersiniz. Teklif döneminin sonunda kalan kullanılmamış miktarlar sonraki aylara devretmez. Teklif kapsamında AWS hizmetleri kullanımınızı hesaplarken tüm AWS bölgelerinde gerçekleştirdiğiniz kullanımları toplarız.

** "AWS uç noktası", AWS içinde çalışan ve durum denetimiyle aynı hesapta yer alan ya da faturası aynı hesaba gönderilen bir kaynaktır (örn. Amazon EC2 bulut sunucusu). Hesaplanan durum denetimleri veya ölçüm tabanlı durum denetimleri, bir AWS uç noktasının durum denetimleri olarak faturalandırılır. Elastic Load Balancing veya web sitesi uç noktası olarak yapılandırılan Amazon S3 klasörlerinin durum denetlemeleri için ücret ödemezsiniz. Elastic Load Balancing kaynaklarının veya Amazon S3 web sitesi klasörü arka uçlarının durum denetimleri AWS tarafından otomatik olarak tedarik edilebilir ve Amazon Route 53 kapsamında ek ücret olmaksızın sunulur.

Route 53 Çözümleyici Uç Noktaları

Route 53 Çözümleyici Sorgu Günlükleri

Amazon Route 53, Çözümleyici sorgu günlükleri için ücret almaz. Ancak, DNS sorgu günlük kaydını yapılandırdığınızda, günlükleriniz için seçtiğiniz hedefe bağlı olarak Amazon CloudWatch, Amazon S3 veya Amazon Kinesis Data Firehose ücretleri ödersiniz. Günlük ücretleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amazon CloudWatch fiyatlandırma sayfasında “Günlükler” bölümüne bakın.

Route 53 Çözümleyici DNS Güvenlik Duvarı

Route 53 Uygulama Kurtarma Denetleyicisi

Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Route 53 Uygulama Kurtarma Denetleyicisi'ni kullanmak için önceden ücret alınmaz.

Bölgesel kayma: Uygulamanızı Erişilebilirlik Alanındaki bir sorundan kurtarmak için bir bölgesel kayma kullanabilirsiniz. Bölgesel kayma kullanımı için ek ücret uygulanmaz.

Hazır olma denetimi: Hazır olma denetimi, kaynaklarınızı Erişebilirlik Alanları veya Bölgeleri genelinde denetleyerek beklemedeki uygulama kopyanızın ve kaynaklarının sürekli olarak üretim kopyanızla eşleştiğinden emin olmanıza yardım eder. Yapılandırdığınız her hazır olma denetimi için saat başına 0,045 USD ödersiniz. Örneğin Route 53 Uygulama Kurtarma Denetleyicisi'ni kullanarak bir uygulama modellediyseniz ve bir adet Otomatik Ölçeklendirme grupları için bir adet de DynamoDB tabloları için hazır olma denetimi oluşturduysanız iki hazır olma denetiminiz olacaktır. Her birinin maliyeti saat başına 0,045 USD'dir. Bu nedenle toplam hazır olma denetimi faturanız saat başına 0,09 USD olacaktır.

Küme: Bir küme, uygulama yük devretme sürecinin bir parçası olarak bir veya daha fazla yönlendirme kontrolünün durumunu güncellemek veya almak için API çağrıları başlatabileceğiniz bir yedekli bölgesel uç noktalar topluluğudur. Yapılandırılan her küme için saat başına 2,50 USD ödersiniz. Her bir küme (en fazla iki adet), uygulama yük devretmelerini tetiklemek için kullanabileceğiniz birden fazla yönlendirme kontrolünü barındırabilir.

Etki Alanı Adları

Etki alanı adları için uygulanan fiyatlandırma TLD'ye göre değişkenlik gösterir. TLD'ye göre tam güncel fiyatlandırma listesini görüntüleyin. Etki alanı adları birer yıllık arayla kaydedilir. Aksi belirtilmediği sürece listelenen fiyatlar etki alanı yılı başınadır. Şu anda etki alanı kayıtları için toplu indirim fiyatlandırması sunmuyoruz.

Hesap başına etki alanı adı kayıt limiti 20'dir. Daha yüksek bir limit istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

DNSSEC

Amazon Route 53, genel barındırılan alanlarınızda DNSSEC oturum açmasını etkinleştirmeniz veya Amazon Route 53 Resolver için DNSSEC doğrulamasını etkinleştirmeniz sebebiyle sizi ücretlendirmez. Ancak, genel barındırılan alanlarınızda DNSSEC oturum açmasını etkinleştirdiğinizde özel anahtar depolama ve alanlarınıza giriş yapmak için anahtar bulut sunucularınızı kullandığınız için AWS Key Management Service (KMS) ücretleri yansıtılır. KMS ücretleri hakkında daha fazla bilgi için AWS KMS fiyatlandırma sayfasına bakın.

Birden fazla genel barındırılan alan boyunca KMS'de depolanan, tek bir müşteri tarafından yönetilen AWS KMS anahtarını kullanmayı seçebileceğinizi unutmayın.

Genel DNS Sorgu Günlüğü

Amazon Route 53, herkese açık DNS sorgu günlükleri için ücret almaz. Ancak, DNS sorgu günlüğünü yapılandırdığınızda, US Doğu (K.Virginia) Bölgesinde veri alma, arşiv depolama ve analiz dahil olmak üzere Amazon CloudWatch ücretleri yansıtılır. CloudWatch ücretleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Amazon CloudWatch fiyatlandırma sayfasına bakın.

CloudWatch ücretleri, DNS sorgu günlüklerinizdeki girdilerin boyutuna bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek için Amazon Route 53 Yazılım Geliştirme Kılavuzu’ndaki DNS Sorgu Günlükleri içinde Görünen Değerlere bakın.

Vergiler ve Promosyon Kredileri

Aksi belirtilmediği sürece yukarıdaki fiyatlara geçerli vergiler, ücretler veya benzer resmi ücretler dahil değildir. Promosyon Kredisini herhangi bir harç veya Amazon Route 53 etki alanı kayıt ücretleri için kullanamazsınız. Promosyon Kredilerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayın.

Amazon Route 53 ve Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Arasındaki API Çağrıları

Amazon Route 53 konsolunun kullanılması, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) hizmetine API çağrıları oluşturabilir. Alias kayıt hedeflerinin belirlenmesi gibi işlemler, S3'e LIST_ALL_MY_BUCKETS gibi API çağrıları gönderir. Bu iş akışını kaç kez başlattığınıza bağlı olarak, S3 hizmetine yapılan API çağrıları, S3 faturanıza LIST istekleri olarak görünen ücretler yansıtılmasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için S3 Fiyatlandırma Sayfasına bakın.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma Yardımı Alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Amazon Route 53’ü kullanmaya başlayın

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolu'nda Amazon Route 53 kullanmaya başlayın.

Oturum açın