Amazon S3, iş yüklerinizle ilişkili veri erişimi, veri dayanıklılığı ve maliyet gereksinimlerine göre aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli depolama sınıfları sunar. S3 depolama sınıfları, farklı erişim düzenleri için en düşük maliyetli depolamayı sağlayacak şekilde amaca özel olarak tasarlanmıştır. S3 depolama sınıfları; zorlu performans ihtiyaçları, veri yerleşimi gereksinimleri, bilinmeyen veya değişken erişim düzenleri veya arşiv depolaması da dahil olmak üzere neredeyse tüm kullanım örnekleri için idealdir.

S3 depolama sınıfları şunları içerir: bilinmeyen veya değişken erişim düzenlerine sahip verilerde otomatik maliyet tasarrufu için S3 Intelligent-Tiering, sık erişilen veriler için S3 Standard, daha az sıklıkla erişilen veriler için S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) ve S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA), anında erişim gerektiren arşiv verileri için S3 Glacier Instant Retrieval, anında erişim gerektirmeyen nadiren erişilen uzun süre saklanan veriler için S3 Glacier Flexible Retrieval (önceki adıyla S3 Glacier) ve bulutta en düşük depolama maliyetleriyle uzun süreli arşivlenmesi ve dijital olarak korunması gereken veriler için Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive). Mevcut bir AWS Bölgesinin karşılayamayacağı veri yerleşimi gereksinimleriniz varsa S3 verilerinizi şirket içinde depolamak için S3 Outposts depolama sınıfını kullanabilirsiniz. Amazon S3 ayrıca verilerinizi tüm yaşam döngüsü boyunca yönetmek için özellikler sunar. Bir S3 Yaşam Döngüsü politikası ayarlandıktan sonra uygulamanızda herhangi bir değişiklik olmadan verileriniz otomatik olarak farklı bir depolama sınıfına aktarılır.

Genel amaçlı

Amazon S3 Standard (S3 Standart)

S3 Standard, sık erişilen veriler için yüksek dayanıklılık, erişilebilirlik ve performans sunan nesne depolama alanı sunar. S3 Standard düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı sunduğundan bulut uygulamaları, dinamik web siteleri, içerik dağıtma, mobil ve oyun uygulamaları ve büyük veri analitiği dahil olmak üzere farklı kullanım amaçları için uygundur. S3 Depolama Sınıfları nesne düzeyinde yapılandırılabilir ve tek bir klasör S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standart-IA ve S3 Bir Bölge-IA’da depolanan nesneleri içerebilir. Ayrıca, S3 Yaşam Döngüsü politikalarını kullanarak uygulamada herhangi bir değişiklik olmaksızın nesneleri bir depolama sınıfından diğerine otomatik olarak geçirebilirsiniz.

Temel Özellikler:

 • Düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı
 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • Tüm Erişilebilirlik Alanını etkileyen olaylara karşı dayanıklı
 • Belirli bir yıl içinde %99,99 erişilebilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır
 • Erişilebilirlik için Amazon S3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi ile desteklenir
 • Taşıma durumundaki veriler için SSL, bekleme durumundaki veriler için de şifreleme desteği sunar
 • Nesnelerin diğer S3 Depolama Sınıflarına otomatik geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi  

Bilinmeyen ya da değişen erişim

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering)

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering), erişim sıklığına göre verileri otomatik olarak en uygun maliyetli erişim katmanına taşıyarak performansı etkilemeden, alım ücreti uygulamadan veya operasyonel iş yüküne neden olmadan depolama maliyetlerinizi ayrıntılı nesne düzeyinde otomatik olarak azaltan ilk bulut depolama hizmetidir. S3 Intelligent-Tiering; Frequent, Infrequent ve Archive Instant katmanlarında sık, seyrek ve nadiren erişilen veriler için milisaniye düzeyinde gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı performansı sağlar. S3 Intelligent-Tiering'i data lake'ler, veri analizleri, yeni uygulamalar ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler başta olmak üzere neredeyse tüm iş yükleri için varsayılan depolama sınıfı olarak kullanabilirsiniz.

S3 Intelligent-Tiering, küçük bir aylık nesne izleme ve otomasyon ücreti karşılığında erişim düzenlerini izler ve erişilmemiş olan nesneleri düşük maliyetli erişim katmanlarına otomatik olarak taşır. S3 Intelligent-Tiering, nesneleri otomatik olarak üç erişim katmanında depolar: sık erişim için optimize edilmiş bir katman, seyrek erişim için optimize edilmiş %40 daha düşük maliyetli bir katman ve nadiren erişilen veriler için optimize edilmiş %68 daha düşük maliyetli bir katman. S3 Intelligent-Tiering, erişim düzenlerini izler ve art arda 30 gün boyunca erişilmeyen nesneleri Infrequent Access katmanına, 90 gün erişim gerçekleşmediğinde ise Archive Instant Access katmanına taşır. Anında alım gerektirmeyen veriler için S3 Intelligent-Tiering'i 180 gün veya daha uzun bir süre boyunca erişilmeyen nesneleri izleyecek ve otomatik olarak Deep Archive Access katmanına taşıyacak şekilde ayarlayarak depolama maliyetinden %95'e varan oranda tasarruf elde edebilirsiniz.

S3 Intelligent-Tiering'de alma ücreti yoktur. Infrequent veya Archive Instant Access katmanındaki bir nesneye daha sonra erişilirse bu nesne otomatik olarak Frequent Access katmanına geri taşınır. Almakta olduğunuz nesne isteğe bağlı Deep Archive katmanlarında depolanıyorsa nesneyi alabilmek için önce RestoreObject'i kullanarak nesnenin bir kopyasını geri yüklemeniz gerekir.  Arşivlenmiş nesneleri geri yükleme hakkında bilgi edinmek için Arşivlenmiş Nesneleri Geri Yükleme bölümüne bakın. Nesneler, S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfı içindeki erişim katmanları arasında taşındığında ek katman ücretleri alınmaz.

Temel Özellikler:

 • Frequent, Infrequent ve Archive Instant Access katmanları S3 Standard ile aynı düşük gecikme süresine ve yüksek aktarım hızı performansına sahiptir
 • Infrequent Access katmanı, depolama maliyetlerinde %40'a varan tasarruf sağlar
 • Archive Instant Access katmanı, depolama maliyetlerinde %68'e varan tasarruf sağlar
 • Nadiren erişilen nesneler için seçilen zaman uyumsuz arşiv özellikleri
 • Deep Archive Access katmanı, Glacier Deep Archive ile aynı performansa sahip olup nadiren erişilen nesnelerde %95'e varan tasarruf sağlar
 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı ve bir yıl içerisinde %99,9 erişilebilirlik için tasarlanmıştır
 • Erişilebilirlik için Amazon S3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi ile desteklenir
 • Aylık izleme ve otomatik katmanlama için düşük bir ücret
 • Operasyonel iş yükü, yaşam döngüsü ücreti, alma ücreti ve minimum depolama süresi bulunmaz
 • 128 KB'tan küçük nesneler S3 Intelligent-Tiering'de depolanabilir ancak her zaman Frequent Access katmanı fiyatları üzerinden ücretlendirilir, izleme ve otomasyon ücreti alınmaz.

Infrequent access

Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standart-IA)

S3 Standard-IA, nispeten seyrek aralıklarla erişilmesine rağmen ihtiyaç duyulduğunda hızlı erişim gerektiren veriler içindir. S3 Standart-IA, S3 Standard'ın yüksek dayanıklılık, yüksek aktarım hızı ve düşük gecikme süresi avantajlarını GB başına düşük bir depolama fiyatı ve GB başına düşük bir alma ücreti ile sunar. Düşük maliyet ve yüksek performans kombinasyonu, S3 Standard-IA'nın uzun süreli depolama ve yedekler için uygun olmasını sağlar, olağanüstü durum kurtarma dosyaları için bir veri deposu olarak kullanılmasını mümkün kılar. S3 Depolama Sınıfları nesne düzeyinde yapılandırılabilir ve tek bir klasör S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standart-IA ve S3 Bir Bölge-IA’da depolanan nesneleri içerebilir. Ayrıca, S3 Yaşam Döngüsü politikalarını kullanarak uygulamada herhangi bir değişiklik olmaksızın nesneleri bir depolama sınıfından diğerine otomatik olarak geçirebilirsiniz.

Temel Özellikler:

 • S3 Standard düzeyinde düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı
 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • Tüm Erişilebilirlik Alanını etkileyen olaylara karşı dayanıklı
 • Bir Erişilebilirlik Alanının tamamının yok olması durumunda dahi veriler kalıcı olur
 • Belirli bir yıl içinde %99,9 erişilebilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır
 • Erişilebilirlik için Amazon S3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi ile desteklenir
 • Taşıma durumundaki veriler için SSL, bekleme durumundaki veriler için de şifreleme desteği sunar
 • Nesnelerin diğer S3 Depolama Sınıflarına otomatik geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi

Amazon S3 Bir Bölge-Infrequent Access (S3 Bir Bölge-IA)

S3 Bir Bölge-IA, nispeten seyrek aralıklarla erişilmesine rağmen ihtiyaç duyulduğunda hızlı erişim gerektiren veriler içindir. Verileri en az üç Erişilebilirlik Alanında (AZ) depolayan diğer S3 Depolama Sınıflarından farklı olarak S3 Bir Bölge-IA, verileri tek bir AZ içinde depolar ve S3 Standart-IA’dan %20 daha ucuzdur. S3 Bir Bölge-IA sık erişilmeyen veriler için düşük maliyetli bir seçenek isteyen, S3 Standard veya S3 Standart-IA’nın erişilebilirliğine ve dayanıklılığına gereksinim duymayan müşteriler için idealdir. Şirket içi verilerin veya kolayca yeniden oluşturulabilen verilerin ikincil yedeklerinin depolanması için iyi bir seçenektir. Ayrıca, S3 Bölgeler Arası Replikasyon kullanılarak başka bir AWS Bölgesinden çoğaltılan veriler için uygun maliyetli bir depolama alanı olarak kullanılabilir.

S3 Bir Bölge-IA, S3 Standard ile aynı yüksek dayanıklılık†, yüksek aktarım hızı ve düşük gecikme süresi avantajlarını GB başına düşük bir depolama fiyatı ve GB başına düşük alma ücreti ile sunar. S3 Depolama Sınıfları nesne düzeyinde yapılandırılabilir ve tek bir klasör S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standart-IA ve S3 Bir Bölge-IA'da depolanan nesneleri içerebilir. Ayrıca, S3 Yaşam Döngüsü politikalarını kullanarak uygulamada herhangi bir değişiklik olmaksızın nesneleri bir depolama sınıfından diğerine otomatik olarak geçirebilirsiniz.

Temel Özellikler:

 • S3 Standard düzeyinde düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı
 • Tek bir Erişilebilirlik Alanında† %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • Belirli bir yıl içinde %99,5 erişilebilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır
 • Erişilebilirlik için Amazon S3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi ile desteklenir
 • Taşıma durumundaki veriler için SSL, bekleme durumundaki veriler için de şifreleme desteği sunar
 • Nesnelerin diğer S3 Depolama Sınıflarına otomatik geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi

† S3 Bir Bölge-IA verileri tek bir AWS Erişilebilirlik Alanında depoladığından Erişilebilirlik Alanının yok olması durumunda bu depolama sınıfında depolanan veriler kaybedilecektir.

Arşiv

Veri arşivleme için amaca özel olarak geliştirilen Amazon S3 Glacier depolama sınıfları en yüksek performansı, veri alımında en fazla esnekliği ve bulutta arşiv depolama için en düşük maliyeti sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı erişim düzenlerine ve depolama sürelerine göre optimize edilmiş üç arşiv depolama sınıfı arasından seçim yapabilirsiniz. Tıbbi görüntüler, haber medya varlıkları veya genomik veriler gibi anında erişim gerektiren arşiv verileri için, milisaniyeler içinde alım olanağıyla en düşük maliyetli depolamayı sunan bir arşiv depolama sınıfı olan S3 Glacier Instant Retrieval depolama sınıfını seçin. Yedekleme veya olağanüstü durum kurtarma kullanım örneklerinde olduğu gibi anında erişim gerektirmeyen fakat büyük veri kümelerini maliyetsiz olarak alabilme esnekliğini gerektiren arşiv verileri için, dakikalar içinde alıma veya 5 ila 12 saat içinde ücretsiz toplu alımlara imkan sunan S3 Glacier Flexible Retrieval (eski adıyla S3 Glacier) depolama sınıfını seçin. Uygunluk arşivleri ve saklanan dijital medyalar gibi uzun süre saklanan arşiv verilerinden daha da fazla tasarruf sağlamak için, 12 ila 48 saat içinde veri alımına imkan veren, bulutta en düşük maliyetli depolama seçeneği olan S3 Glacier Deep Archive depolama sınıfını seçin.

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval, nadiren erişilen ve milisaniyeler içinde alınması gereken uzun süre saklanan veriler için en düşük maliyetli depolamayı sunan arşiv depolama sınıfıdır. Verilerinize üç ayda bir erişiliyorsa S3 Glacier Instant Retrieval ile depolama maliyetlerinden S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) depolama sınıfını kullanmaya kıyasla %68'e varan oranda tasarruf edebilirsiniz. S3 Glacier Instant Retrieval; S3 Standard ve S3 Standard-IA arşiv depolama sınıflarıyla aynı aktarım hızının ve milisaniye düzeyinde erişimin yanı sıra arşiv depolamaya en hızlı erişimi sunar. S3 Glacier Instant Retrieval; tıbbi görüntüler, haber medya varlıkları veya kullanıcı tarafından oluşturulan içerik arşivleri gibi anında erişim gerektiren arşiv verileri için idealdir. Nesneleri doğrudan S3 Glacier Instant Retrieval'a yükleyebilir veya verileri S3 depolama sınıflarından aktarmak için S3 Yaşam Döngüsü politikalarını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Glacier Instant Retrieval sayfasını ziyaret edin »

Temel Özellikler:

 • S3 Standard ile aynı performans ve milisaniyeler içinde veri alımı
 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • Bir Erişilebilirlik Alanının tamamının yok olması durumunda bile veriler dayanıklı kalır
 • Bir yıl içinde %99,9 veri erişilebilirliği için tasarlanmıştır
 • 128 KB minimum nesne boyutu
 • Erişilebilirlik için Amazon S3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi ile desteklenir
 • S3 Glacier Instant Retrieval'a doğrudan yüklemeler için S3 PUT API ve otomatik nesne geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi
Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval (Önceki Adıyla S3 Glacier)

S3 Glacier Flexible Retrieval, yılda 1-2 kez erişilen ve zaman uyumsuz bir şekilde alınan arşiv verileri için düşük maliyetli (S3 Glacier Instant Retrieval'a kıyasla %10'a varan oranda daha düşük maliyetlidir) depolama sunar. S3 Glacier Flexible Retrieval (önceki adıyla S3 Glacier), yedekleme veya olağanüstü durum kurtarma kullanım örneklerinde olduğu gibi anında erişim gerektirmeyen fakat büyük veri kümelerini maliyetsiz olarak alabilme esnekliğini gerektiren arşiv verileri için ideal depolama sınıfıdır. S3 Glacier Flexible Retrieval, dakika ila saat düzeyinde değişen erişim süreleri ve ücretsiz toplu alımlar ile maliyet arasında dengeyi kuran en esnek alım seçeneklerini sunar. Yedekleme, olağanüstü durum kurtarma ve şirket dışı veri depolama ihtiyaçları için ve ayrıca bazı verilerin zaman zaman dakikalar içinde alınmasını gerektiren ve maliyetler konusunda endişelenmek istemediğiniz durumlarda ideal çözümdür. S3 Glacier Flexible Retrieval, verileri herhangi bir yılda fiziksel olarak birbirinden ayrı AWS Erişilebilirlik Alanlarında yedekli olarak depolayarak %99,999999999 (11 adet 9) veri dayanıklılığı ve %99,99 erişilebilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Glacier depolama sınıfları sayfasını ziyaret edin »

Temel Özellikler:

 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • Bir Erişilebilirlik Alanının tamamının yok olması durumunda dahi veriler kalıcı olur
 • Taşıma durumundaki veriler için SSL, bekleme durumundaki veriler için de şifreleme desteği sunar
 • Maliyet endişesi olmaksızın büyük veri kümelerinin zaman zaman dakikalar içinde alınmasını gerektiren yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma kullanım örnekleri için idealdir
 • Ücretsiz toplu alım imkanı ve dakikalardan saatlere kadar yapılandırılabilir alım süreleri
 • S3 Glacier Flexible Retrieval'a doğrudan yüklemeler için S3 PUT API ve otomatik nesne geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi

Amazon S3 Glacier Deep Archive

S3 Glacier Deep Archive, Amazon S3'ün en düşük maliyetli depolama sınıfıdır ve yılda bir ya da iki kez erişilen verilerin uzun süre saklanmasını ve dijital olarak korunmasını destekler. Özellikle finans hizmetleri, sağlık hizmetleri ve kamu sektörleri gibi sıkı denetimlere tabi olan sektörlerde yer alan ve düzenleyici uygunluk gereksinimlerini karşılamak için veri kümelerini 7-10 yıl ya da daha uzun süre saklayan müşteriler için tasarlanmıştır. S3 Glacier Deep Archive ayrıca yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma kullanım örnekleri için de kullanılabilir ve hem şirket içi kitaplıklardaki hem de şirket dışı hizmetlerdeki manyetik bant sistemleri için uygun maliyetli ve yönetilmesi kolay bir alternatiftir. S3 Glacier Deep Archive, verilerin düzenli olarak alındığı ve bazı verilere birkaç dakika içinde ihtiyaç duyulduğu arşivler için ideal olan Amazon S3 Glacier’ı tamamlayıcı niteliktedir. S3 Glacier Deep Archive'da depolanan tüm nesneler çoğaltılır ve farklı coğrafi konumlardaki en az üç Erişilebilirlik Alanında depolanır, %99,999999999 dayanıklılık ile korunur ve 12 saat içinde geri yüklenebilir. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Glacier depolama sınıfları sayfasını ziyaret edin »

Temel Özellikler:

 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • 7-10 yıl saklanacak verilerin uzun süre saklanması için tasarlanan en düşük maliyetli depolama sınıfı
 • Manyetik bant kitaplıklarına ideal alternatif
 • 12 saat içinde geri alma
 • S3 Glacier Deep Archive’a doğrudan yüklemeler için S3 PUT API ve otomatik nesne geçişi için S3 Yaşam döngüsü yönetimi

S3 on Outposts

S3 Outposts

Amazon S3 on Outposts, şirket içi AWS Outposts ortamınıza nesne depolaması iletir. Outposts'ta S3, bugün AWS Bölgelerinde mevcut olan S3 API ve özelliklerini kullanarak verileri güvenceye alma, erişimi denetleme, etiketleme ve raporlamanın yanı sıra Outpost'unuzda veri depolamayı ve Outpost'unuzdan veri almayı da kolaylaştırır. Outposts'ta S3, S3 API'lerini kullanan ve "OUTPOSTS" adı verilen tek bir Amazon S3 depolama sınıfı sunar ve Outposts'unuzda bulunan birden fazla cihaz ve sunucuda dayanıklı ve yedekli bir şekilde veri depolamak için tasarlanmıştır. S3 Outposts depolama sınıfı, yerel veri ikameti gereksinimlerine sahip iş yüklerinin yanı sıra verileri iş yerindeki uygulamalara yakın tutarak zorlu performans ihtiyaçlarını karşılama konusunda da idealdir.

Temel Özellikler:

 • S3 SDK aracılığıyla S3 Nesne uyumluluğu ve klasör yönetimi
 • Verilerinizi Outposts’unuzda dayanıklı ve yedekli bir şekilde depolamanız için tasarlanmıştır
 • SSE-S3 ve SSE-C kullanarak şifreleme
 • IAM ve S3 Erişim Noktaları’nı kullanarak kimlik doğrulama ve yetkilendirme
 • Verileri AWS Datasync kullanarak AWS Bölgeleri’ne aktarın
 • S3 Yaşam Döngüsü süre sonu eylemleri

Tüm S3 Depolama Sınıflarında performans

  S3 Standard S3 Intelligent-Tiering*
S3 Standart-IA
S3 Bir Bölge-IA
S3 Glacier
Instant Retrieval
S3 Glacier Flexible Retrieval S3 Glacier
Deep Archive
Dayanıklılık için tasarlanmıştır
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
Erişilebilirlik için tasarlanmıştır
%99,99 %99,9 %99,9 %99,5 %99,9 %99,99 %99,99
Erişilebilirlik SLA’yi %99,9 %99 %99 %99 %99
%99,9 %99,9
Erişilebilirlik Alanları ≥3 ≥3 ≥3 1 ≥3 ≥3 ≥3
Nesne başına minimum kapasite ücreti Yok Yok 128 KB 128 KB 128 KB 40 KB 40 KB
Minimum depolama süresi ücreti Yok Yok 30 gün 30 gün 90 gün 90 gün 180 gün
Alma ücreti Yok
Yok
alınan GB başına
alınan GB başına alınan GB başına alınan GB başına alınan GB başına
İlk bayt gecikme süresi milisaniye milisaniye milisaniye milisaniye milisaniye dakika veya saat saat
Depolama türü Nesne Nesne Nesne Nesne Nesne Nesne Nesne
Yaşam döngüsü geçişleri Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

† S3 Bir Bölge-IA verileri tek bir AWS Erişilebilirlik Alanında depoladığından Erişilebilirlik Alanının yok olması durumunda bu depolama sınıfında depolanan veriler kaybedilecektir.

* S3 Intelligent-Tiering, küçük bir izleme ve otomasyon ücreti alır ve otomatik katmanlama için 128 KB'lık bir minimum uygun nesne boyutuna sahiptir. Daha küçük nesneler saklanabilir ancak her zaman Frequent Access katmanı ücretleri üzerinden ücretlendirilir ve izleme ve otomasyon ücreti alınmaz. Daha fazla bilgi edinmek için Amazon S3 Fiyatlandırması sayfasına bakın.

** Arşiv erişim katmanı ve derin arşiv erişim katmanındaki standart alımlar ücretsizdir. Arşiv erişim katmanlarından verilerinize daha hızlı şekilde erişmeniz gerekirse S3 konsolunu kullanarak hızlı alım için ödeme yapabilirsiniz.

*** Sık ve sık olmayan erişim katmanı için S3 Intelligent-Tiering ilk bayt gecikme süresi mili saniyeler ile ölçülürken arşiv erişim ve derin arşiv erişim katmanlarının ilk bayt gecikmesi dakikalar ya da saatler sürebilir.

Başlamaya hazır mısınız?

Ürün fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Yalnızca kullandığınız kadar ödeyin. Minimum ücret yoktur.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım'a anında erişim elde edin ve Amazon S3'ü denemeye başlayın. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolunda Amazon S3 ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın