Amazon SageMaker ile jeo-uzamsal makine öğrenimi

Jeo-uzamsal verileri kullanarak makine öğrenimi modellerini oluşturun, eğitin ve dağıtın

Neden Jeo-uzamsal ML?

Videoda uydu görüntüleri, haritalar ve konum verileri gibi jeo-uzamsal verilerin, daha hızlı yenilik yapıp akıllı kararlar almak üzere çok sayıda kullanım durumu ve sektör için nasıl kullanılabileceği gösterilir.

Neden Jeo-uzamsal ML?

Neden Jeo-uzamsal ML?

Videoda uydu görüntüleri, haritalar ve konum verileri gibi jeo-uzamsal verilerin, daha hızlı yenilik yapıp daha akıllı kararlar almak üzere çok sayıda kullanım durumu ve sektör için nasıl kullanılabileceği gösterilir.

Neden Jeo-uzamsal ML?

Nasıl çalışır?

Amazon SageMaker, jeo-uzamsal makine öğrenimini (ML) destekleyerek veri bilimcilerin ve makine öğrenimi mühendislerinin jeo-uzamsal verileri kullanarak model oluşturmalarını, eğitmelerini ve dağıtmalarını sağlıyor. Jeo-uzamsal makine öğrenimini daha hızlı ve geniş ölçekte çalıştırmak için coğrafi veri kaynaklarına, amaca özel tasarlanmış işlemlere, önceden eğitilmiş makine öğrenimi modellerine ve yerleşik görselleştirme araçlarına erişin.
Şema, Amazon SageMaker jeo-uzamsal makine öğrenimi yeteneklerinin veri kaynaklarına erişmek, verilerinizi dönüştürmek ve zenginleştirmek, modellerinizi seçmek veya eğitmek, bir modeli dağıtmak ve model tahminlerinizi bir harita üzerinde görselleştirmek için nasıl kullanılacağını gösterir.

Nasıl çalışır?

Amazon SageMaker, jeo-uzamsal makine öğrenimini (ML) destekleyerek veri bilimcilerin ve makine öğrenimi mühendislerinin jeo-uzamsal verileri kullanarak model oluşturmalarını, eğitmelerini ve dağıtmalarını sağlıyor. Jeo-uzamsal makine öğrenimini daha hızlı ve geniş ölçekte çalıştırmak için coğrafi veri kaynaklarına, amaca özel tasarlanmış işlemlere, önceden eğitilmiş makine öğrenimi modellerine ve yerleşik görselleştirme araçlarına erişin.
Şema, Amazon SageMaker jeo-uzamsal makine öğrenimi yeteneklerinin veri kaynaklarına erişmek, verilerinizi dönüştürmek ve zenginleştirmek, modellerinizi seçmek veya eğitmek, bir modeli dağıtmak ve model tahminlerinizi bir harita üzerinde görselleştirmek için nasıl kullanılacağını gösterir.

SageMaker jeo-uzamsal yeteneklerinin avantajları

Uydu görüntüleri, haritalar ve konum verileri de dahil olmak üzere kullanıma hazır jeo-uzamsal veri kaynaklarına erişin
Açık kaynak kitaplıklarla veya mozaikleme ve ters coğrafi kodlama gibi amaca özel tasarlanmış işlemlerle büyük ölçekli jeo-uzamsal veri kümelerini verimli bir şekilde dönüştürün veya zenginleştirin.
Arazi örtüsü segmentasyonu ve bulut maskeleme gibi yerleşik, önceden eğitilmiş derin sinir ağı modellerini kullanarak model oluşturmayı hızlandırın.
Yerleşik görselleştirme araçlarıyla 3B hızlandırılmış grafikleri kullanarak jeo-uzamsal verileri analiz edin ve etkileşimli bir harita üzerinde model tahminlerini keşfedin.

Kullanım Örnekleri

Riski ölçün, talepleri doğrulayıp dolandırıcılığı önleyin, doğal afetlerin yerel ekonomiler üzerindeki hasar etkisini analiz edin ve inşaat projelerini takip edin.

Ormansızlaşmayı ve biyoçeşitliliği takip edin, metan gazı emisyonlarını ölçün, iklime dayanıklılık planları oluşturun, olağanüstü durum yanıtını yönetin ve enerji şebekesi güvenilirliğini artırın.

Daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kentsel çevreler tasarlayın, arazi geliştirme için alanlar belirleyin, trafik eğilimlerini takip edin veya enerji projelerinin fizibilitesini değerlendirin.

Bitki sağlığını teşhis etmek, mahsulleri sigortalayıp sınıflandırmak, hasat verimini tahmin etmek, tarım ürünlerine yönelik talebi tahmin etmek veya çiftlik sınırlarını tespit etmek için uydu görüntülerini görüntüleyin.

Global olarak finansal varlıkları izleyin, piyasa emtia fiyatlarını tahmin edin, riskten korunma veya ticaret stratejilerinizi geliştirin ve fiyat değişkenliğinin etkisini azaltın.


AWS hakkında daha fazlasını keşfedin