Jeo-uzamsal ML için Amazon SageMaker Fiyatlandırması

Fiyatlandırmaya genel akış

Amazon SageMaker, jeo-uzamsal makine öğrenimini (ML) destekleyerek veri bilimcilerin ve makine öğrenimi mühendislerinin jeo-uzamsal verileri kullanarak model oluşturmalarını, eğitimlerini ve dağıtımlarını kolaylaştırır. Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz.

Faturanızı belirleyen dört bileşen:

 • jeo-uzamsal iş yükünü görselleştirmek ve üzerinde iş birliği yapmak,
  jeo-uzamsal veri kataloğuna erişmek ve amaca yönelik jeo-uzamsal container kullanmak
  için aylık kullanıcı ücreti
 • Amazon SageMaker Stüdyosu, İşlem Merkezi işleri veya tam olarak yönetilen jeo-uzamsal işlemlerin çalıştırılması için kullanılan bilgi işlem saati ücretleri
 • içeri aktarılan veya önbelleğe alınan verilerin boyutuna göre depolama ücretleri
 • jeo-uzamsal işlemler için talep başına ücretler

Aylık kullanıcı ücreti

Amaca yönelik jeo-uzamsal görselleştirme ve entegre iş birliği özellikleri için jeo-uzamsal görüntü ile önceden yüklenmiş SageMaker Stüdyo not defterine erişim için kullanıcı başına 150 USD tutarındaki aylık kullanıcı ücretini ödersiniz. Bu aylık kullanım ücreti ayrıca bir jeo-uzamsal veri kataloğuna ve SageMaker İşlem Merkezi üzerinde çalışan amaca yönelik bir jeo-uzamsal container'a erişmenizi sağlar.

İşlem ücretleri

 • Kullanılan işlem türüne göre ödeme yaparsınız. SageMaker jeo-uzamsal
 • özelliği; etkileşimli CPU
 • (ml.geospatial.interactive), GPU işlem bulut sunucuları ve SageMaker
 • İşlem Merkezi bulut sunucuları seçimini destekler. SageMaker jeo-uzamsal özelliği şu işlem bulut sunucularını sunar:
 • İş akışınızı yapılandırmak ve düzenlemek için etkileşimli bir jeo-uzamsal not defteri (ml.geospatial.interactive) başlatma Uydu görüntülerini veya diğer jeo-uzamsal verileri analiz etmek için işleme işleri çalıştırma (ml.geospatial.jobs) Uydu görüntülerinde kullanıma hazır, amaca yönelik ML modelleri (ml.geospatial.models) çalıştırma Büyük ölçekli jeo-uzamsal iş yüklerini çalıştırmak için Amazon SageMaker İşlem Merkezi işlerini başlatma Kullanılan her işlem bulut sunucusu türü için farklı ücretler alınır.

Depolama alanı ücretleri

Aylık kullanılan toplam depolama miktarına (GB) ve depolamayı kullandığınız süreye göre depolama ücreti ödersiniz.

Jeo-uzamsal işlemler

Jeo-uzamsal işlemler için talep başına ödeme yaparsınız. Uygulamanızın hizmet yaptığı her jeo-uzamsal işlem talep türü için ayrı faturalandırılırsınız. Ters coğrafi kodlama işlemini kullanarak enlem ve boylam koordinatlarını okunabilir bir sokak adresine veya yer adına dönüştürebilirsiniz. Harita eşlemesi kullanarak OpenStreetMap yoluna ve ağ yoluna bir sürüş sırasında kaydedilen GPS izlerini de ekleyebilirsiniz.

Jeo-uzamsal ML için SageMaker ücretsiz kullanım özeti

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında SageMaker jeo-uzamsal özelliklerini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz kullanım, ilk SageMaker kaynağınızı oluşturduğunuz aydan itibaren başlar. Ücretsiz Kullanım süresi 60 gündür ve aylık kullanıcı ücreti olmadan 10 ücretsiz ml.jeo-uzamsal-etkileşimli işlem saati ve 10 GB’a kadar ücretsiz depolama içerir. 60 günlük ücretsiz deneme süresini tamamlamanız veya yukarıda belirtilen Ücretsiz Kullanım sınırını aşmanız durumunda, aşağıda yer alan fiyatlandırma tablosunda belirtilen bileşenler için ödeme yapmanız gerekir.

Jeo-uzamsal ML için SageMaker Ücretsiz Kullanım özeti

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında SageMaker jeo-uzamsal özelliklerini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz kullanım, ilk SageMaker kaynağınızı oluşturduğunuz aydan itibaren başlar. Ücretsiz Kullanım süresi 60 gündür ve aylık kullanıcı ücreti olmadan 10 ücretsiz ml.jeo-uzamsal-etkileşimli işlem saati ve 10 GB’a kadar ücretsiz depolama içerir. 60 günlük ücretsiz deneme süresini tamamlamanız veya yukarıda belirtilen Ücretsiz Kullanım sınırını aşmanız durumunda, aşağıda yer alan fiyatlandırma tablosunda belirtilen bileşenler için ödeme yapmanız gerekir.

Fiyatlandırma tablosu

SageMaker jeo-uzamsal özellikleri, G5 ve İşlem Merkezi bulut sunucularını da destekler. G5 ve İşlem Merkezi bulut sunucusu türleri ve fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntılar için SageMaker fiyatlandırma sayfasına göz atın.

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1: SageMaker jeo-uzamsal özellikler not defteri ve jeo-uzamsal işlemleri kullanma

SageMaker jeo-uzamsal özellikleri denemek isteyen bir veri bilimcisi ve bir jeo-uzamsal analistten oluşan bir ekibe sahipsiniz. Diyelim ki içlerinden biri mahsul verimini tahmin etmek için bir Makine Öğrenimi (ML) modeli oluşturdu ve bunun için Utah’taki çiftlik tarlaları için Landsat 8 verilerine erişti. Jeo-uzamsal analist, mahsul verimi tahminlerini uydu görüntüsü üzerinde oluşturmak, sonuçları araştırmak ve analiz etmek ister. Analiz boyunca (Ücretsiz Kullanım kaynakları bittikten sonra), ekip ayda 10 saat boyunca SageMaker jeo-uzamsal özellikler not defterinde oturum açar. Ay boyunca, veri bilimcisi jeo-uzamsal işlemleri 20 saat boyunca iş olarak yürütür ve bir ay boyunca depolanan 30 GB veri üretir. Ay sonunda fatura şu şekilde hesaplanır:

Aylık kullanıcı ücreti = 150 USD * 2 = 300 USD
ml.jeo-uzamsal.etkileşimli için işlem ücreti: 1,20 USD * 10 = 12,00 USD
ml.jeouzamsal.işler için işlem ücreti: 0,40 USD * 20 = 8,00 USD
Depolama ücretleri: 0,023 USD * 30 = 0,69 USD

Toplam= 300 USD + 12,00 USD + 8,00 USD + 0,69 USD = 320,69 USD

Örnek 2: SageMaker jeo-uzamsal özellikler not defteri ve jeo-uzamsal işlemler ve modelleri kullanma

Diyelim ki SageMaker jeo-uzamsal özellikleri olan bir model kullanmak isteyen iki veri bilimcisi ve sekiz karar vericiden oluşan bir ekibiniz var. Veri bilimcileri Londra ve New York için 5 yıllık Sentinel-2 verilerine erişir, SageMaker jeo-uzamsal özelliklerini Sentinel-2 verileri üzerinde sağlanan modelde çalıştırır, model tahminlerini görüntüler ve karar vericilerle paylaşır. Bu süreç sırasında (Ücretsiz Kullanım kaynakları bittikten sonra), ekip ayda toplam 100 saat SageMaker jeo-uzamsal özellikler not defterinde oturum açar, verileri ön işleme tabi tutmak için 220 saatlik işler yürütür, 20 saat boyunca önceden oluşturulmuş bir arazi örtüsü segmentasyon modeli çalıştırır ve bir ay boyunca depolanan 200 GB veri oluşturur. Ay sonunda fatura şu şekilde hesaplanır:

Aylık kullanıcı ücreti = 150 USD * 10 = 1.500 USD
ml.jeo-uzamsal.etkileşimli için işlem ücreti: 1,20 USD * 100 = 120,00 USD
ml.jeo-uzamsal.işler için işlem ücreti: 0,40 USD * 220 = 88,00 USD
ml.jeo-uzamsal.işler için işlem ücreti: 2,50 USD * 20 = 50,00 USD
Depolama ücretleri: 0,023 USD * 200 = 4,60 USD

Toplam= 1.500 USD + 120,00 USD + 88,00 USD + 50 USD + 5,20 USD = 1.763,20 USD 

Ek fiyatlandırma kaynakları

TCO Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Cloud Economics Kaynak Merkezi

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin