Amazon SageMaker ile ödeme için iki seçeneğiniz vardır ve yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. İstek üzerine fiyatlandırma hiçbir minimum ücret veya peşin ödeme olmadan saniye başına faturalandırılır ve SageMaker Savings Plans, sürekli kullanım tutarını taahhüt etmeye karşılık olarak kullanıma dayanan esnek bir fiyatlandırma modeli sunmaktadır.

Amazon SageMaker'ı ücretsiz kullanmaya başlayın

Amazon SageMaker Studio'yu denemek ücretsizdir. AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında, Amazon SageMaker'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz kullanımınız, ilk SageMaker kaynağınızı oluşturduğunuz aydan itibaren başlar. Amazon SageMaker’ın ücretsiz kullanım detayları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Amazon SageMaker kapasitesi İlk iki ay boyunca aylık Ücretsiz Kullanım
Amazon SageMaker Studio not defteri, İstek Üzerine not defteri bulut sunucuları 250 saatlik Studio not defterlerinde ml.t3.medium bulut sunucusu VEYA 250 saatlik ml.t2 medium bulut sunucusu veya istek üzerine not defteri bulut sunucularında ml.t3.medium bulut sunucusu
Amazon SageMaker Data Wrangler 25 saatlik ml.m5.4xlarge bulut sunucusu
Amazon SageMaker Özellik Mağazası 10 milyon yazma birimi, 10 milyon okuma birimi, 25 GB depolama
Eğitim 50 saatlik m4.xlarge veya m5.xlarge bulut sunucuları
Çıkarım 125 saatlik m4.xlarge veya m5.xlarge bulut sunucuları

Amazon SageMaker Savings Plans

Amazon SageMaker Savings Plans maliyetinizi %64'e kadar düşürmenize yardımcı olur. Bu plan, bulut sunucusu ailesi, boyut veya bölgeye bakılmaksızın SageMaker Studio Notebooks, SageMaker On-Demand Notebooks, SageMaker Processing, SageMaker Data Wrangler, SageMaker Training, SageMaker Real-Time Inference ve SageMaker Batch Transform da dâhil olmak üzere uygun SageMaker makine öğrenimi (ML) bulut sunucusu kullanımına otomatik olarak uygulanır. Örneğin, istediğiniz zmaan ABD Doğu (Ohio) bölgesinde çalışan bir CPU bulut sunucusu ml.c5.xlarge kullanımından ABD Batı (Oregon) bölgesinde çalışan bir ml.Inf1 bulut sunucusuna geçiş yapabilir ve Savings Plans fiyatlarını otomatik olarak ödemeye devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin »

Amazon SageMaker Studio ek ücret olmaksızın sunulur

Artık ilk entegre makine öğrenimi geliştirme ortamı (IDE) olan Amazon SageMaker Studio’ya ücretsiz erişebilirsiniz. SageMaker Studio; model oluşturma, eğitme ve dağıtma adımları için tam kapsamlı erişim ve görünürlük sunar. SageMaker Studio'yu kullanmak ücretsizdir, yalnızca Studio içinde kullandığınız AWS hizmetleri için ödeme yaparsınız.

Aşağıdakiler dâhil olmak üzere SageMaker Studio içerisinde birçok hizmeti ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz:

Kullanımınıza bağlı olarak yalnızca SageMaker içindeki temel işlem ve depolama kaynakları veya diğer AWS hizmetleri için ücret ödersiniz.

Amazon SageMaker Jumpstart ve Amazon SageMaker projesi, AWS Service Catalog tarafından tedarik edilen ürünlerdir. Amazon SageMaker tarafından AWS Service Catalog'a sizin adınıza yapılan temel API çağrıları için AWS Service Catalog ücretleri alınabilir. Ayrıntılar için https://aws.amazon.com/servicecatalog/pricing/ adresine göz atın.

Amazon SageMaker Ground Truth

Makine öğrenimi için yüksek oranda doğru eğitim veri dizinleri oluşturmayı kolaylaştıran tam olarak yönetimli veri etiketleme hizmeti olan Amazon SageMaker Ground Truth fiyatlandırmasıyla ilgili daha fazla bilgi alın.

Amazon SageMaker Edge Manager

Uç cihazların filolarındaki ML modellerini optimize etmek, çalıştırmak ve görüntülemek için Amazon SageMaker Edge Manager fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi alın. 

Amazon SageMaker ile daha düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO)

Amazon SageMaker, diğer bulut tabanlı kullanıcının kendi yönettiği çözümlere kıyasla 3 yıllık bir dönemde en az %54 daha düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) sunar. Amazon SageMaker için TCO analizi hakkında daha fazla bilgi alın.

Amazon SageMaker Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

SageMaker Fiyatlandırma Hesaplama Aracı’nı kullanarak Amazon SageMaker’daki kullanım maliyetinizi artık hesaplayabilirsiniz. Fiyatlandırma hesaplama aracı ile kullanım örneğiniz için bir maliyet tahmini alabilir, tahminlerinizi çevrimdışı analiz için dışarı aktarabilir ve gerekliliklere bağlı olarak harcamanızı ayarlayabilirsiniz.

 • Studio Not Defterleri
 • İsteğe Bağlı Notebook Bulut Sunucuları
 • İşleme
 • Data Wrangler
 • Özellik Mağazası
 • Eğitim
 • Gerçek Zamanlı Çıkarım
 • Eşzamansız Çıkarım
 • Toplu Dönüşüm
 • Studio Not Defterleri
 • Amazon SageMaker Studio Notebooks
  Amazon SageMaker Notebooks, tek tıkla hızlıca başlatılabilen Jupyter not defterleridir. Altındaki işlem kaynakları tamamen esnektir ve not defterleri başkalarıyla kolayca paylaşılarak sorunsuz işbirliği sağlamaktadır. Kullanım sürenize bağlı olarak seçtiğiniz bulut sunucusu tipine göre ücretlendirilirsiniz.

 • İsteğe Bağlı Notebook Bulut Sunucuları
 • İstek Üzerine Notebook Bulut Sunucuları
  İstek Üzerine notebook bulut sunucuları, Jupyter Notebook Uygulamasını çalıştıran bilgi işlem bulut sunucularıdır. Kullanım sürenize bağlı olarak seçtiğiniz bulut sunucusu tipine göre ücretlendirilirsiniz.

 • İşleme
 • Amazon SageMaker Processing
  Amazon SageMaker Processing, ön işleme, son işleme ve model değerlendirme iş yüklerinizi tam olarak yönetilen altyapıda kolayca çalıştırmanıza olanak tanır. Kullanım sürenize bağlı olarak seçtiğiniz bulut sunucusu tipine göre ücretlendirilirsiniz.

 • Data Wrangler
 • Amazon SageMaker Data Wrangler
  Amazon SageMaker Data Wrangler, makine öğrenimi için verileri toplamak ve hazırlamak üzere gereken süreyi haftalardan dakikalara indirir. Verileri temizlemek, keşfetmek ve görüntülemek için kullanılan süreye göre ücretlendirilirsiniz. SageMaker Data Wrangler saniyeye göre bulut sunucusu tipine göre ücretlendirilir.*

 • Özellik Mağazası
 • Amazon SageMaker Özellik Mağazası
  Amazon SageMaker Özellik Mağazası, makine öğrenimi için özellikler almak, depolamak ve sunmak üzere kullanılan bir merkezi depolamadır. SageMaker Feature Store’da yazım, okuma ve veri depolama için ücretlendirilirsiniz. Yazmalar, KB başına yazma istek birimleri olarak, okumalar 4KB başına okuma istek birimleri olarak ve veri depolama aylık GB başına ücretlendirilir.

 • Eğitim
 • Amazon SageMaker Eğitim
  Amazon SageMaker, modelleri eğitmek, ayarlamak ve hata ayıklamak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayarak makine öğrenimi (ML) modellerini eğitmeyi kolaylaştırır. Seçtiğiniz bulut sunucusu tipine göre faturalandırılırsınız. Eğitim sırasında sorunları ayıklamak ve kaynakları görüntülemek için Amazon SageMaker Hata Ayıklayıcısı kullandığınızda eğitim işlerinizin sorunlarını ayıklamak veya kendi özel kurallarınızı yazmak için yerleşik kurallar kullanabilirsiniz. Eğitim işlerinizin sorunlarını ayıklamak üzere yerleşik kurallar kullanmak için ücret ödemezsiniz. Özel kurallar için kullanım sürenize bağlı olarak seçtiğiniz bulut sunucusu tipine göre ücretlendirilirsiniz.

 • Gerçek Zamanlı Çıkarım
 • Amazon SageMaker Barındırma: Gerçek Zamanlı Çıkarım
  Amazon SageMaker, gerçek zamanlı çıkarımlara ihtiyaç duyduğunuz kullanım örnekleriniz için gerçek zamanlı çıkarım sağlamaktadır. Seçtiğiniz bulut sunucusu tipine göre faturalandırılırsınız. Gerçek zamanlı çıkarım sağlayan yüksek oranda doğru modellerinizi sürdürmek için Amazon SageMaker Model Monitor kullandığınızda modellerinizi görüntülemek veya kendi özel kurallarınızı yazmak üzere yerleşik kurallar kullanabilirsiniz. Yerleşik kurallar için 30 saat ücretsiz izleme hakkı elde edersiniz. Ek ücretler, kullanım süresine bağlı olacaktır. Kendi özel kurallarınızı kullandığınızda ayrı olarak ücretlendirilirsiniz.

 • Eşzamansız Çıkarım
 • Amazon SageMaker Eşzamansız Çıkarım:
  Amazon SageMaker Eşzamansız Çıkarım, gelen istekleri sıraya alan ve bunları eşzamansız olarak işleyen, hemen hemen gerçek zamanlı bir çıkarım seçeneğidir. Veriler geldikçe büyük yükleri işlemeniz veya uzun çıkarım işleme süreleri olan ve bir saniyeden kısa gecikme süresi gereksinimleri olmayan modelleri çalıştırmanız gerektiğinde bu seçeneği kullanın. Seçtiğiniz bulut sunucusu türü için ücretlendirilirsiniz.

 • Toplu Dönüşüm
 • Amazon SageMaker Toplu Dönüşüm
  Amazon SageMaker Toplu Dönüşüm kullanarak veri kümenizi birden çok parçaya bölmeye veya gerçek zamanlı uç noktaları yönetmeye gerek yoktur. SageMaker Batch Transform, büyük veya küçük toplu veri kümeleri üzerinde tahminler çalıştırmanıza olanak tanır. Kullanım sürenize bağlı olarak seçtiğiniz bulut sunucusu tipine göre ücretlendirilirsiniz.

Fiyatlandırma Örneği 1: Studio Not Defterleri

Bir veri bilimcisi, Amazon SageMaker Studio Not Defterlerini kullanırken aşağıdaki eylem sırasını izler.

 1. Bir ml.c5.xlarge bulut sunucusunda TensorFlow çekirdeğinde not defteri 1’i açar ve ardından bu not defterinde 1 saat çalışır.
 2. Not defter 2, bir ml.c5.xlarge bulut sunucusunu açar. Not defteri 1’i çalıştıran aynı ml.c5.xlarge bulut sunucusunda otomatik olarak açılır. 
 3. Not defteri 1 ve not defteri 2 üzerinde 1 saat aynı anda çalışır.
 4. Veri bilimcisi toplam iki (2) saat ml.c5.xlarge kullanımı için faturalandırılacaktır. Aynı anda not defteri 1 ve not defteri 2 üzerinde çakışan çalışma saati için her çekirdek uygulaması 0,5 saat boyunca ölçülecek ve 1 saat için faturalandırılacaktır.
Çekirdek Uygulaması Not Defteri Bulut Sunucusu Saat Saatlik maliyet Toplam
TensorFlow ml.c5.xlarge 1 0,204 USD 0,204 USD
TensorFlow ml.c5.xlarge 0,5 0,204 USD 0,102 USD
Data Science ml.c5.xlarge 0,5 0,204 USD 0,102 USD
        0,408 USD

Fiyatlandırma Örneği 2: İşleme

Amazon SageMaker İşleme, yalnızca işleriniz yürütüldüğü sırada kullanılan bulut sunucuları için ücretlendirme uygular. Giriş verilerini işlenmeleri için Amazon S3'e sağlamanızın ardından Amazon SageMaker, bir işleme işinin başında söz konusu verileri Amazon S3'ten yerel bir depolama alanına indirir.

Veri analisti, iki ml.m5.4xlarge bulut sunucusundaki verileri ön işleme tabi tutmak ve doğrulamak için bir İşleme işi çalıştırır. Bu işlem 10 dakika sürer. İşleme işinde kullanılması için girdi olarak S3'e 100 GB veri kümesi yükler. Yaklaşık olarak aynı boyuttaki çıkış verileri de yine S3'te depolanır.

Saat İşleme Bulut Sunucuları Saatlik maliyet Toplam
1 * 2 * 0,167 = 0,334 ml.m5.4xlarge 0.922 USD 0,308 USD
Genel Amaçlı (SSD) Depolama (GB) Saatlik maliyet Toplam
100 * 2 = 200 GB 0,14 USD 0,0032 USD

Amazon SageMaker İşleme işi için ara toplam = 0,308 USD;
200 GB genel amaçlı SSD depolama için ara toplam = 0,0032 USD.
Bu örnek için toplam fiyat 0,3112 USD olur

Fiyatlandırma Örneği #3: Data Wrangler

Bir veri bilimcisi olarak günlük 6 saatinizi verilerinizi temizlemek, keşfetmek ve görüntülemek için Amazon SageMaker Data Wrangler kullanarak üç gün harcıyorsunuz. Veri hazırlama işlem hattı uygulamak için daha sonra haftalık olarak çalışacak şekilde programlanmış SageMaker Data Wrangler işi başlatıyorsunuz.

Aşağıdaki tablo, aylık toplam kullanımınızı ve Amazon SageMaker Data Wrangler kullanımı için ilgili maliyetleri özetler.

Başvuru SageMaker Studio Bulut Sunucusu Gün Süre Toplam süre Saatlik maliyet Maliyet ara toplamı
SageMaker Data Wrangler ml.m5.4xlarge 3 6 saat 18 Saat 0.922 USD 16,596 USD
SageMaker Data Wrangler işi ml.m5.4xlarge - 40 Dakika 2,67 Saat 0.922 USD 2,461 USD

Tabloya göre verilerinizi hazırlamak için Amazon SageMaker Data Wrangler'ı 3 gün boyunca toplam 18 saattir kullanıyorsunuz. Buna ek olarak haftalık olarak güncellenmiş veri hazırlamak için bir SageMaker Data Wrangler işi oluşturuyorsunuz. Her iş 40 dakika sürüyor ve iş bir ay boyunca haftalık olarak çalışıyor.

Data Wrangler kullanımının aylık toplam maliyetleri = 16,596 USD + 2,461 USD = 19,097 USD

Fiyatlandırma Örneği #4: Özellik Mağazası

Amazon SageMaker Özellik Mağazası’nda her biri 25 KB’lik okuma ve yazmalar yapan bir web uygulamanız var. Ayın ilk 10 günü için SageMaker Özellik Mağazası’na günlük 10.000 yazma ve 10.000 okuma ile uygulamanızda küçük bir trafik oluşmaktadır. Ayın 11. gününde uygulamanız sosyal medyada dikkat çeker ve uygulama trafiğiniz o gün 200.000 yazma ve 200.000 okuma değerine sıçrar. Ardından uygulamanız, daha düzenli bir trafik desenine geçerek ay sonunda, günlük 80.000 yazma ve 80.000 okuma değerine ulaşır.

Aşağıdaki tablo, aylık toplam kullanımınızı ve Amazon SageMaker Özellik Mağazası kullanımı için ilgili maliyetleri özetler.

Ayın günü Toplam Yazma Toplam Yazma Birimleri Toplam Okuma Toplam Okuma Birimleri
1.güden 10. güne 100.000 yazma 
(10.000 yazma * 10 gün)
2500000 
(100.000 * 25KB )
100000 
(10.000 * 10 gün)
700.000++ 
(100.000 * 25/4 KB )
         
11.Gün 200.000 yazma 5000000 
(200.000* 25KB)
200.000 okuma 1.400.000++ 
(200.000* 25/4KB)
         
12. günden 30. güne 1.520.000 yazma 
(80.000 * 19 gün)
38000000 
(1.520.000* 25KB)
1.520.000 yazma
(80.000 * 19 gün)
10.640.000++
(1.520.000 * 25/4KB)
         
Toplam ücretlendirilebilir birimler   45.500.000 yazma birimi   12.740.000 okuma birimi
Yazma ve okumalar için aylık ücretler   56,875 USD 
(45,5 milyon yazma birimi * 1,25 USD milyon yazma başına)
  3,185 USD 
(12.74M okuma birimi * 0,25 USD milyon okuma başına)

++ Tüm kısmi okuma birimleri sıradaki tam sayıya yuvarlanır

Veri Depolama
Depolanan toplam veri = 31,5 GB
Veri depolama için aylık ücretler = 31,5 GB * 0,45 USD = 14,175 USD

Amazon SageMaker Özellik Mağazası için toplam aylık ücretler = 56,875 USD + 3,185 USD + 14,175 USD = 74,235 USD

Fiyatlandırma Örneği 5: Eğitim

Bir veri bilimcisi, yeni bir fikir için bir hafta boyunca bir model üzerinde çalıştı. Modeli, bir ml.m4.4xlarge bulut sunucusunu kullanarak 30'ar dakikadan 4 kez eğitti. Eğitme işlemi için, 2 yerleşik kural ve kendi yazdığı 1 özel kuralla etkinleştirdiği Amazon SageMaker Hata Ayıklayıcısı'nı kullandı. Özel kural için ml.m5.xlarge bulut sunucusunu belirtti. Eğitim için, Amazon S3'teki 3 GB eğitim verisinden yararlandı ve Amazon S3'e 1 GB model çıktısı gönderdi. SageMaker, her bir Eğitim bulut sunucusu için Genel Amaçlı SSD (gp2) Birimleri oluşturur. SageMaker aynı zamanda, belirtilen her bir kural için Genel Amaçlı SSD (gp2) Birimleri oluşturur. Bu örnekte toplam 4 Genel Amaçlı SSD (gp2) Birimi oluşturulur. SageMaker Hata Ayıklayıcısı, müşterinin Amazon S3 klasörüne 1 GB hata ayıklama verisi gönderir.

Saat Eğitim Bulut Sunucusu Hata Ayıklama Bulut Sunucusu Saatlik maliyet Ara toplamı
4 * 0,5 = 2,00 ml.m4.4xlarge yok 0,96 USD 1,92 USD
4 * 0,5 * 2 = 4 yok Yerleşik kurallı bulut sunucuları için ek ücret uygulanmaz 0 USD 0 USD
4 * 0,5 = 2 ml.m5.xlarge yok 0,23 USD 0,46 USD
        -------
        2,38 USD
  Eğitim İçin Genel Amaçlı (SSD) Depolama (GB)  Hata Ayıklayıcısı yerleşik kuralları için Genel Amaçlı (SSD) Depolama (GB) Hata Ayıklayıcısı özel kuralları için Genel Amaçlı (SSD) Depolama (GB) GB-Ay başına maliyet Ara Toplam
Kullanılan kapasite 3 2 1    
Maliyet 0 USD Yerleşik kurallı depolama birimleri için ek ücret uygulanmaz 0 USD 0,10 USD 0 USD

Bu örnekteki eğitim ve hata ayıklama işlemleri için toplam ücret 2,38 USD olur. Amazon SageMaker Hata Ayıklayıcısı yerleşik kurallarının kullandığı işlem bulut sunucuları ve genel amaçlı depolama birimleri için ek ücret uygulanmaz.

Fiyatlandırma Örneği #6: Gerçek Zamanlı Çıkarım

Güvenilir bir multi-AZ dağıtımı için Örnek 5'de yer alan model daha sonra iki (2) ml.c5.xlarge bulut sunucusuna üretim için dağıtılır. Amazon SageMaker Model İzleme, bir (1) ml.m5.4xlarge bulut sunucusuyla etkinleştiriliyor ve izleme işlerinin günde bir kez gerçekleştirilmesi planlanıyor. Her bir izleme işinin tamamlanması 5 dakika sürüyor. Model günde 100 MB veri alıyor ve çıkarımların boyutu giriş verilerinin 10'da 1'i oluyor.

Aylık saat sayısı Barındırma bulut sunucuları Model İzleme Bulut Sunucuları  Saatlik maliyet Toplam
24 * 31 * 2 = 1488 ml.c5.xlarge   0,204 USD 303,522 USD
31 * 0,08 = 2,5   ml.m5.4xlarge 0.922 USD 2,305 USD
Aylık Gelen veri – Barındırma Aylık Giden veri – Barındırma Gelen veya Giden GB başına maliyet Toplam
100 MB * 31 = 3100 MB   0,02 USD 0,05 USD
  10 MB * 31 = 310 MB 0,02 USD 0,01 USD

Eğitim ve barındırma için ara toplam = 305,827 USD; Barındırma için aylık işlenen 3100 MB Gelen veri ve 310 MB Giden veri için ara toplam = 0,06 USD. Bu iş örnek için Toplam ücret tutarı aylık 305,887 USD olur.

Not: ml.m5.xlarge bulut sunucularındaki yerleşik kuraları kullanarak hiçbir ücret ödemeden tüm uç noktalarda aylık 30 saate kadar izleme imkânı elde edersiniz.

Fiyatlandırma Örneği 7: Eşzamansız Çıkarım

Amazon SageMaker Eşzamansız Çıkarım, uç noktanız tarafından kullanılan bulut sunucuları için sizden ücret alır. İstekleri aktif olarak işlemediğinde, maliyetlerden tasarruf etmek için örnek sayısını sıfıra ölçeklendirmek için otomatik ölçeklendirmeyi yapılandırabilirsiniz. Amazon S3'teki giriş yükleri için, Amazon S3'ten giriş verilerini okuma ve aynı bölgedeki çıkış verilerini S3'e yazma maliyeti yoktur.

Örnek 5'teki model, bir SageMaker Eşzamansız Çıkarım uç noktasını çalıştırmak için kullanılır. Uç nokta, 1 ml.c5.xlarge bulut sunucusunda çalışacak ve istekleri aktif olarak işlemediğinde bulut sunucusu sayısını sıfıra ölçeklendirecek şekilde yapılandırılmıştır. Uç noktadaki ml.c5.xlarge bulut sunucuna bağlı 4 GB Genel Amaçlı (SSD) depolama alanı bulunur. Bu örnekte, uç nokta günde 2 saat bulut sunucusu sayısını 1 tutar ve 30 dakikalık bir bekleme süresine sahiptir, ardından günün geri kalanı için bulut sunucusu sayısı sıfıra ölçeklenir. Bu nedenle günlük 2,5 saatlik kullanım için ücretlendirilirsiniz. 

Uç nokta günde 1024 isteği işler. Her bir çağrı isteği/yanıt gövdesinin boyutu 10 KB'dir ve Amazon S3'teki her bir çıkarım isteği yükü 100 MB'dir. Çıkarım çıkışları, aynı bölgede Amazon S3'te depolanan giriş verilerinin boyutunun 1/10'udur. Bu örnekte, veri işleme ücretleri istek ve yanıt gövdesi için geçerlidir, ancak Amazon S3'e/S3'ten aktarılan veriler için geçerli değildir. 

Aylık saat sayısı Barındırma Bulut Sunucuları Saatlik maliyet Toplam
2,5 * 31 * 1 = 77,5 ml.c5.xlarge 0,20 USD 15,81 USD
Genel Amaçlı (SSD) Depolama (GB) GB-Ay başına maliyet Toplam
4 0,14 USD 0,56 USD
Aylık gelen veri  Aylık giden veri Gelen veya Giden GB başına maliyet Toplam
10KB * 1024 * 31 = 310MB 10KB * 1024 * 31 = 310MB 0,02 USD 0,0048 USD
  10KB * 1024 * 31 = 310MB 0,02 USD 0,0048 USD

SageMaker Eşzamansız Çıkarımı için alt toplam = 15,81 USD + 0,56 USD + 2*,0048 = 16,38 USD. Bu örnek için toplam Eşzamansız Çıkarım ücretleri aylık 16,38 USD olur.

Fiyatlandırma Örneği 8: Toplu Dönüşüm

Amazon SageMaker Toplu Dönüşüm, yalnızca işleriniz yürütüldüğü sırada kullanılan bulut sunucuları için ücretlendirme uygular. Verileriniz zaten Amazon S3'teyse, aynı bölgedeki S3'ten giriş verilerini okumanın ve çıkış verilerini S3'e yazmanın maliyeti yoktur. 

SageMaker Toplu Dönüşüm’ün çalıştırılması için Örnek 5’deki model kullanılıyor. Veri bilimcisi, iş çalıştırma başına 15 dakika olmak üzere 3 ml.m4.4xlarge bulut sunucusunda dört ayrı SageMaker Toplu Dönüşüm işi çalıştırıyor. Her çalıştırma için S3'te 1 GB boyutlu bir değerlendirme veri kümesi yüklüyor ve boyutu giriş verilerinin 10'da 1'i kadar olan çıkarımlar yeniden S3'te depolanıyor.

Saat Eğitim Bulut Sunucuları Saatlik maliyet Toplam
3 * 0,25 * 4 = 3 saat ml.m4.4xlarge 0,96 USD 2,88 USD
GB veri (Gelen) – Toplu Dönüşüm GB veri (Giden) – Toplu Dönüşüm Gelen veya Giden GB başına maliyet Toplam
0 0 0,02 USD 0 USD

SageMaker Toplu Dönüşüm işi için ara toplam = 2,88 USD; Amazon S3'e gelen 4,4 GB için ara toplam = 0 USD. Bu örnek için toplam fiyat 2,90 USD olur.

Amazon SageMaker hakkında daha fazla bilgi edinin

SageMaker genel bakış sayfasını ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın