AWS Step Functions Standart İş Akışları fiyatlandırma ayrıntıları

Uygulamanızın yürütülmesi için gereken durum geçişi sayısına göre ücret ödersiniz.

Step Functions, iş akışınızın yürütülen her adımını bir durum geçişi olarak sayar. Yeniden denemeler dahil olmak üzere tüm durum makinelerinizdeki toplam durum geçişi sayısına göre ücret ödersiniz.

Step Functions ücretsiz kullanımı, ayda 4.000 ücretsiz durum geçişi içerir. Tüm ücretler günlük olarak ölçülür ve aylık olarak faturalandırılır.

Ücretsiz Kullanım

4.000 durum geçişi
(aylık)

Step Functions Ücretsiz Kullanım süresi 12 aylık AWS Ücretsiz Kullanım döneminizin sonunda otomatik olarak dolmaz ve hem mevcut hem de yeni AWS müşterileri bu tekliflerden süresiz olarak yararlanabilir.

Durum Geçişleri

AWS Step Functions ile, her ay kullandığınız durum geçişi sayısına göre ödeme yaparsınız. Ücretsiz kullanımı aşan durum geçişlerinin sayısına göre ücret ödersiniz. Ayrıntılar için Durum Geçişleri Fiyatlandırma Tablosu’na bakın. _

İş akışınızın adımlarına yeniden deneme hatası işlemelerini de eklerseniz, her yeniden deneme ek bir durum geçişi olarak ücretlendirilir. 

AWS Step Functions Standard Workflow Durum geçişleri fiyatlandırması

AWS Step Functions Express Workflows fiyatlandırma ayrıntıları

Step Functions Express Workflows ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. İş akışınız ve süresine yönelik istek sayısı üzerinden ücretlendirilirsiniz.

Step Functions Express Workflows bir iş akışını çalıştırmaya başladığı her seferde bir isteği sayar ve tüm iş akışlarınız için toplam istek sayısına göre ücret ödersiniz. Buna konsoldan alınan testler de dâhildir.

Süre, kodunuzun yürütülmeye başladığı andan tamamlandığı veya başka bir şekilde sonlandırıldığı ana kadar geçen süreye göre hesaplanır. En yakın 100 milisaniyelik değere yuvarlanır ve iş akışınızı yürütmede kullanılan bellek miktarı 64 MB'lık parçalar halinde faturalandırılır.

Bellek tüketimi bir iş akımı tanımı boyutunu, harita ve paralel durumların kullanımı ve yürütme (yük birimi) veri boyutunu temel alır. 3. ve 4. fiyatlandırma örnekleri, bellek kullanımı tahmini örneklerini gösterir. 

Ek ücretler

Uygulama iş yükünüz çalışırken başka AWS hizmetleri kullanıyorsa veya veri aktarımı gerçekleştiriyorsa ek ücret alınabilir. Örneğin, uygulama iş yükünüz bir AWS Lambda işlevi çağırırsa, her istek için ve her Lambda işlevinin süresi için faturalandırılırsınız. AWS hizmet fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili AWS hizmetinin ayrıntı sayfalarına göz atın. Aşağıda yaygın olarak kullanılan bazı hizmetlere yönelik fiyatlandırma sayfalarının bağlantıları verilmiştir.

Veri aktarımı

Amazon EC2’ye ve den dış veri aktarımları

AWS Lambda fiyatlandırması

İstekler ve süre

Amazon EC2 fiyatlandırması

İsteğe Bağlı, Rezerve Edilmiş ve Spot Bulut Sunucuları

Amazon ECS fiyatlandırması

Fargate ve EC2 Başlatma Türleri

Step Functions fiyatlandırma örnekleri

 • Bir uygulama iş akışında, grafikteki düğümlerin sayısıyla belirlenen dört durum geçişi vardır:

  1. Başlangıç
  2. RAW Dosyasını Yükleme
  3. RAW Dosyasını Silme
  4. Bitiş 

  ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde durum geçişi başına fiyat 0,000025 USD’dir ve Ücretsiz Kullanım ayda 4.000 durum geçişi sağlar. Bu durum makinesini bir ay boyunca 100.000 kere yürüttüyseniz ve hatalardan kaynaklanan hiçbir yeniden deneme yapılmadıysa, şu ücreti ödersiniz:

  İş akışındaki durum geçişi sayısı * iş akışını yürütme sayısı = toplam durum geçişi sayısı

  4 * 100.000 = 400.000

  Toplam durum geçişi sayısı – Ücretsiz Kullanım durum geçişi sayısı = faturalandırılabilir durum geçişi sayısı

  400.000 – 4.000 = 396.000

  Aylık ücretler = 396.000 * 0,000025 USD = 9,90 USD

 • Bu örnekte kullanılan durum makinesi GitHub'da bulunabilir.

  Dallanma koşulları içeren bir uygulama iş akışının birden çok yolu vardır. Bu örnekte, adımları bağlayan 10 ok (veya yay) vardır. "Start" (Başlangıç) ile "End" (Bitiş) arasındaki sorunsuz yolun üzerinde, grafikteki düğümlerin sayısıyla belirlenen dokuz durum geçişi vardır. "Start" (Başlangıç) ile "NotSupportedImageType" (GörüntüTürünüDesteklemiyor) arasındaki yollarda toplam üç veya dört durum geçişi birikecektir. Herhangi bir duruma hata işleme yeniden denemeleri eklenirse fazladan durum geçişi ücreti uygulanabilir.

  ABD Batı (K. Virginia) bölgesinde durum geçişi başına fiyat 0,000025 USD’dir ve Ücretsiz Kullanım ayda 4.000 durum geçişi sağlar. Bu uygulama iş akışını bir ay boyunca 100.000 kere yürüttüyseniz, sorunsuz yol her seferinde başarılı olduysa ve hatalardan dolayı hiçbir yeniden deneme yapılmadıysa, şu ücreti ödersiniz:

  Yürütme başına durum geçişi sayısı * iş akışını yürütme sayısı = toplam durum geçişi sayısı

  9 * 100.000 = 900.000

  Toplam durum geçişi sayısı – Ücretsiz Kullanım durum geçişi sayısı = faturalandırılabilir durum geçişi sayısı

  900.000 – 4.000 = 896.000

  Aylık ücretler = 896.000 * 0,000025 USD = 22,40 USD

  Bu örnekteki beş AWS Lambda işlevinin toplam maliyeti 97,62 USD olur. 4,7 MB boyutlu bir JPEG görüntüsünün işlendiği başarılı bir sorunsuz yol yürütmesinde, Lambda işlevlerinin boyutu ve süresi şöyle olur:

  İşlev Bellek (MB) Süre (Msec)
  ExtractImageMetadata 1.024 3.200
  TransformMetadata 256 100
  Rekognition 256 1.200
  Thumbnail 1.536 1.500
  StoreImageMetadata 256 300
 • AWS Step Functions Express Workflow’un bellek kullanımını, durum makinesinin tanımını, yürütme (yük birimi) veri boyutu ve Harita veya Paralel durumların kullanımından tahmin edebilirsiniz.

  Kullanılan iş akışı belleği = 50 MB + durum makinesi tanımı boyutu + yürütme veri boyutu X Paralel veya Harita Adımları Sayısı

  Örnek:

  Eğer 10 KB durum makinesi tanımı boyutlu bir iş akışınız varsa ve paralel veya harita adımlarınız yoksa:

  Kullanılan iş akışı belleği = 50 MB + 10 KB
  Kullanılan iş akışı belleği = 50,01 MB
  Faturalandırılmış bellek (64 MB’lık öbeklerde) = 64 MB

  CloudWatch Ölçümleri, ExpressExecutionMemory (ExpressYürütmeBelleği) altındaki bellek tüketimi ve ExpressExecutionBilledMemory (ExpressYürütmeFaturalandırılmışBelleği) altındaki faturalandırılmış bellek detaylarını içerir. AWS Step Functions Konsolu ile İzleme sekmesinde Step Functions > Durum Makineleri > Durum Makinesi Adı altında Başlatılan Yürütmeler, Yürütme Süresi, Faturalandırılan Süre ve Faturalandırılan Bellek gibi ölçümleri görüntüleyebilirsiniz.

  Her ay 1 milyon iş akışı çalıştırıyorsanız ve iş akışlarının ortalama süresi 30 saniye ise:

  Aylık istek ücreti

  Bir milyon istek fiyatı 1,00 USD'dir
  Aylık istek ücreti = 1 milyon istek x 1,00 USD = 1,00 USD

  Aylık süre ücreti

  GB-saniye başına süre fiyatı 0,00001667 USD'dir
  1 milyon iş akışı x 30 saniye süre = 30.000.000 saniye
  30.000.000 x 64 MB (faturalandırılmış bellek) /1024 MB = 1.875.000 GB
  Aylık süre ücreti = 1.875.000 GB-saniye x 0,00001667 USD = 31,26 USD

  Aylık toplam ücret

  Aylık toplam ücret = istek ücretleri + süre ücretleri
  Aylık toplam ücret = 1,00 USD + 31,26 USD = 32,26 USD
 • AWS Step Functions Express Workflow’un bellek kullanımını, durum makinesinin tanımını, yürütme (yük birimi) veri boyutu ve Harita veya Paralel durumların kullanımından tahmin edebilirsiniz.

  Kullanılan iş akışı belleği = 50 MB + durum makinesi tanımı boyutu + yürütme veri boyutu X Paralel veya Harita Adımları Sayısı

  Eğer 50 KB durum makinesi tanımı boyutlu bir iş akışınız, adım başı 32 KB’lık iş yüklü 400 harita adımınız varsa:

  Kullanılan iş akışı belleği = 50 MB + 50 KB + (32 KB x 400 adım)
  Kullanılan iş akışı belleği = 50 MB + 50 KB + 12.800 KB
  Kullanılan iş akışı belleği = 62,85 MB
  Faturalandırılmış bellek (64 MB’lık öbeklerde) = 64 MB

  CloudWatch Ölçümleri, ExpressExecutionMemory (ExpressYürütmeBelleği) altındaki bellek tüketimi ve ExpressExecutionBilledMemory (ExpressYürütmeFaturalandırılmışBelleği) altındaki faturalandırılmış bellek detaylarını içerir. AWS Step Functions Konsolu ile İzleme sekmesinde Step Functions > Durum Makineleri > Durum Makinesi Adı altında Başlatılan Yürütmeler, Yürütme Süresi, Faturalandırılan Süre ve Faturalandırılan Bellek gibi ölçümleri görüntüleyebilirsiniz.

  Her ay 100 milyon iş akışı çalıştırıyorsanız ve iş akışlarının ortalama süresi 10 saniye ise:

  Aylık istek ücreti

  Bir milyon istek fiyatı 1,00 USD'dir
  Aylık istek ücreti = 100 milyon istek x 1,00 USD = 100,00 USD

  Aylık süre ücreti

  100 milyon iş akışı x 10 saniye süre = 1.000.000.000 saniye
  1.000.000.000 x 64 MB (faturalandırılmış bellek) /1024 MB = 62.500.000 GB
  62.500.000 GB-saniye/60/60 = 17.361,11 GB-saat
  GB-saat başına 0,06000 USD x 1.000 GB-saat = 60,00 USD
  GB-saat başına 0,03000 USD x 4.000 GB-saat = 120,00 USD
  GB-saat başına 0,01642 USD x 12.361,11 GB-saat = 202,97 USD

  Aylık süre ücreti = 60,00 USD + 120,00 USD + 202,97 USD = 382,97 USD

  Aylık toplam ücret

  Aylık toplam ücret = istek ücretleri + süre ücretleri
  Aylık toplam ücret = 100,00 USD + 382,97 USD = 482,97 USD

 • Harita Durumu, büyük veri kümelerini yinelemek ve işlemek için kullanılabilir. Bu örnek, işleme ön ve son işleme adımlarını içerir ve bir Amazon Basit Depolama Hizmeti (S3) klasöründe 1 milyondan fazla nesneyi yineler. 

  Harita durumunda iki mod bulunur: Satır İçi ve Dağıtılmış. Bu örnek, yüksek eş zamanlılık elde etmek için Dağıtılmış modda Harita durumunu kullanır ve Dağıtılmış Harita, yineleme başına bir durum geçişine mal olur. Aynı zamanda Dağıtılmış Harita durumuyla, veri işleme iş akışı için yürütme türünü de belirleyebilirsiniz. Bu örnekte, Ekspres yürütme türü kullanılır. Dağıtılmış Harita içindeki Ekspres iş akışı, 64 MB’tan daha az bellek kullanır ve bir yürütmenin ortalama süresi 30 saniyedir. 

  Bu iş akışındaki bir yürütme; 1.000.005 durum geçişi, 1.000.000 Ekspres istek ve 520,33 GB-saat süre içerir:

  • 1 Yürütme başlat durum geçişi
  • 1 Ön işlemeye gir durum geçişi
  • 1 Haritaya gir durum geçişi
  • 1.000.000 Haritayı Başlat yinelemeleri durum geçişi
   • Not: Satır İçi Harita kullandığınızda her yinelemeyi başlatmak için durum geçişi yoktur. Satır İçi modda veya Dağıtılmış modda Harita’nın ne zaman kullanılacağıyla ilgili belgelere bakın.
   • Not: Dağıtılmış Harita durumunda, iş yükünüzü toplu işleyerek yineleme sayısını azaltabilirsiniz. Toplu işlemeyle optimizasyon hakkındaki belgelere bakın.
  • 1.000.000 Ekspres istekler
  • 520,83 GB-saat Ekspres süre
   • 1 milyon yineleme x 30 saniye süre = 30.000.000 saniye
   • 30.000.000 saniye x 64 MB (faturalandırılmış bellek)/1024 MB = 1.875.000 GB-sn.
   • 1.875.000 GB-sn./60/60 = 520,83 GB-saat
  • 1 Son işlemeye gir durum geçişi
  • 1 Yürütmeyi sonlandır durum geçişi

  Durum geçişi ücreti

  ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde durum geçişi başına ücret 0,000025 USD’dir. Ücretsiz Kullanım, ayda 4.000 ücretsiz durum geçişi sağlar.

  Toplam durum geçişi sayısı - Ücretsiz Kullanım durum geçişi sayısı = faturalandırılabilir durum geçişi sayısı

  1.000.005 - 4000 = 996.005

  Durum Geçişi ücreti = 996.005 * 0,000025 USD = 24,90 USD

  Ekspres İstek ücreti
  ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde milyon istek başına ücret 1,00 USD’dir
  İstek ücreti = 1 milyon istek x 1,00 USD = 1,00 USD

  Ekspres Süre ücreti
  ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde ilk 1.000 GB-saat için ücret 0,0600 USD’dir.

  Süre ücreti = 520,83 GB-saat x 0,0600 USD = 31,25 USD

  Toplam Ücret

  Toplam Ücret = 24,90 USD + 1,00 USD + 31,25 USD = 57,15 USD

AWS Step Functions’ı kullanmaya başlayın

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
AWS Step Functions konsolunda oturum açın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın