Kod kalitesi nedir?

Kod kalitesi, kodun ne kadar verimli, okunabilir ve kullanılabilir olduğu hakkında konuşmanın bir yoludur. Kodlama doğası gereği açık uçlu olduğundan, aynı problemi aynı programlama dilinde farklı şekillerde çözebilirsiniz. Kod kalitesi, kodun doğruluk ve güvenilirliğini ölçer ancak kod kalitesinin tek ölçütü, hatasız ve taşınabilir olması değildir. Aynı zamanda kodun geliştirici açısından ne kadar uygun olduğunu içerir. Ayrıca kod kalitesi; kodu anlamanın, değiştirmenin ve gerekirse yeniden kullanmanın ne kadar kolay olduğunu tanımlar.

Kod kalitesi neden önemlidir?

Birkaç yüz satır kod veya sadece birkaç düzine satır kullanarak bir yazılım işlevi yazabilirsiniz. Yaklaşımınız bir dizi unsura bağlı olabilir. Örneğin, programlama paradigmanızı ele alabilirsiniz. Ayrıca tasarım kalıplarınızı, problem çözme yaklaşımınızı, programlama dilinizin kapasitesini ve harici kütüphanelerinizi kullanımınızı da hesaba katabilirsiniz.

Kod kalitesi, kodun yalnızca işlevselliğini değil, aynı zamanda okunabilirliğini ve uzun vadeli yönetimini de temsil eder.

Kaliteli kod, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak herkesin işini kolaylaştırır. Aşağıda AWS’nin hedef kitlesi ve nasıl yardımcı olduğuna yönelik bir özet mevcuttur:

 • Kaliteli kod, geliştiricinin kendi kodunu yeniden okumasına, geliştirmesine ve yeniden düzenlemesine yardımcı olur
 • Diğer geliştiricilerin başka birinin kodunu anlamasına ve üzerinde birlikte çalışabilmesine yardımcı olur
 • Sistem mimarının veya proje liderinin yapıya uyumu denetlemesine ve ekip çalışmasını koordine etmesine yardımcı olur
 • Güvenlik veya operasyon ekipleri gibi yazılım geliştirmedeki diğer paydaşların kodu test etmesine, dağıtmasına ve güvenliğini sağlamasına yardımcı olur

Zaman içinde edinilen deneyim, geliştiricilerin yüksek kaliteli kod üretmek için kodlama tekniklerini ve yaklaşımlarını iyileştirmelerine yardımcı olur. 

Kod kalitesi nasıl ölçülebilir?

Nicel kod kalitesi metrikleri ayrık ve ölçülebilirdir. Örneğin, 1000 saat boyunca çalışan bir yazılım uygulamasının kodunda yakalanan hata sayısı önem arz eder.

Nitel kod kalite metrikleri öznel ve tanımlayıcıdır. Örneğin, uzman bir geliştirici, daha az deneyime sahip bir geliştiricinin çalışmasını kontrol edebilir ve çalışmasına ilişkin yorum yapabilir.

Nicel ve nitel değerlendirmeleri birleştirerek, yazılım kalitesinde en iyi ölçüyü elde etmek mümkündür. Kod kalitesini oluşturan diğer faktörler arasında belgeleme, verimlilik, son kullanıcı kullanılabilirliği, zamanlılık ve güvenlik sayılabilir.

Bir sonraki bölümde, altı temel kod kalitesi ölçüm faktörünü açıklayacağız.

Güvenilir

Güvenilir kod, her çalıştırdığınızda belgelendiği gibi çalışır. Güvenilir kod aynı zamanda beklenmedik girdileri ve kesintileri çökme veya diğer hileli davranışlar olmadan ele aldığı için sağlamdır.

Güvenilirliği ölçmek için, belirli bir zaman dilimindeki sistem arızalarının sayısı, ortalama arıza süresi ve bilinen hataların sayısı gibi izleme metrikleri içerir.

Genişletilebilir

Bir yazılım parçası her seferinde mükemmel çalışabilir, ancak ya kodun biraz değiştirilmesi gerekiyorsa?  Ya da yeni işlevsellik oluşturmak için kullanılması gerekiyorsa? Ya kodu başlangıçta yazan geliştirici artık mevcut değilse?

Kod genişletilebilirse, ilk spesifikasyonlarda tamamlandıktan ve düzeltildikten sonra kodun güncellenmesi veya değiştirilmesi kolaydır. Genişletilebilir kodla ilgili faktörler şunlardır:

 • Genel yazılım mimarisi
 • Modülerlik
 • Kodlama standartlarına uygunluk
 • Kod tabanının uzunluğu, boyutu ve karmaşıklığı

Kod tabanını okuduktan sonra bu metrikleri puanlayabilen statik analiz ve destek dosyası eşleme gibi çeşitli araçlar vardır.

Test edilebilir

Bir kod parçasının testleri geliştirmesi ve üzerinde test gerçekleştirilmesi kolay olmalıdır.

Örneğin, tek bir işlev birden fazla mantık adımı içeriyorsa veya yazılımın diğer bölümlerine referansta bulunuluyorsa, her senaryoyu kapsayan testler yazmak zordur. Buna karşılık, yazılımı mantıksal olarak ayrı birimlere veya modüllere ayırmak test etmeyi kolaylaştırır.

Test edilebilirliği ölçmek için aşağıdaki teknikleri kullanabilirsiniz:

 • Testleri yazılı gereksinimlere göre eşleyin
 • Test-kod kapsamını inceleyen araçları kullanın
 • Kod karmaşıklığını değerlendirmek için Halstead karmaşıklık ölçümleri gibi siklomatik karmaşıklık araçlarından yararlanın

Geliştiriciler ayrıca test odaklı geliştirme paradigmalarını takip edebilir ve test edilebilirliği artırmak için düzenli manuel kod incelemeleri yapabilirler.

Taşınabilir

Kodu bir ortamdan alıp başka bir ortamda tekrar çalıştırmanın kolay olmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda taşınabilirliği ölçebilirsiniz.

Örneğin, bir Android uygulamasını alıp iOS'a taşımak isteseydiniz, ne kadar çalışma gerekirdi? Platformlar arası kullanım durumlarını göz önünde bulundurarak kod üretirseniz, yeni bir hedef sisteme taşıma nispeten kolay hale gelir.

Taşınabilirlik, kodun temel yazılım ve donanım hedef sistemine ne kadar sıkı bağlandığına bağlıdır. Sıkıca bağlanmış kod çalışması için son derece spesifik sanal makineler gerektirir.

Buna karşılık, container’larda dağıtılan kod herhangi bir ortamda çalışabilir. Bazı durumlarda, işlevselliği hedef sistemden ayırmak için tam kod yeniden düzenleme gerekebilir. 

Yeniden kullanılabilir

Yüksek kaliteli kod modülerdir ve yeniden kullanım için tasarlanmıştır. Örneğin, bir görev izleme veritabanına görev eklemek için tasarlanmış bir işlev, bir yazılım projesinin farklı bölümlerinde veya tamamen farklı bir yazılım projesinde yeniden kullanılabilir.

Yeniden kullanım için tasarlanan yazılım bileşenleri genellikle API'lere bağlanır. API'ler, bir işlevi kopyalayıp yapıştırmak yerine, yeniden kullanılabilir kodun işlevselliği ile arayüz oluşturmak için standart bir yol sağlar.

Kod kalitesini artırmak için bazı ipuçları nelerdir?

Kod kalitesini kontrol etmeye ve iyileştirmeye yardımcı olan birçok farklı araç mevcuttur. Örneğin, test çerçevelerini ve araçlarını birçok amaç için kullanabilirsiniz:

 • Statik kod analizi
 • Yazılım sürümü oluşturma
 • Kodlama stili kontrolleri
 • Kod karmaşıklığı ve siklomatik karmaşıklık denetimleri
 • Geniş test kapsamı
 • Performans testi
 • Güvenlik doğrulaması

Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne bir veya daha fazla araç dahil edildiğinde, her projede yüksek kaliteli kod oluşturmak daha kolay hale gelir. Geliştiricilerin en başından itibaren yüksek kaliteli yazılım projeleri oluşturabilmeleri için araçları entegre geliştirme ortamına (IDE) entegre ettiğinizden emin olun.

Ayrıca, kodu bir Git kaynağına sürüklemek gibi sürekli entegrasyon ve geliştirme (CI/CD) etkinlikleri sırasında tetiklenen otomatik kod kalite kontrolleri ve kod inceleme araçları da oluşturabilirsiniz.

Kod kalitesini artırmak için başka stratejiler de mevcuttur.

IDE'ler hakkında bilgi edinin »

İncelemeler

Otomasyon ve özel yazılım araçları kod kalitesinin gözden geçirilmesine yardımcı olur, ancak kodların manuel olarak da gözden geçirilmesi uygun olacaktır.

Eşli programlama faaliyetleri, tek başına programlama yaparken gözden kaçan kalite sorunlarını yakalamak için geliştiricilerin birbirlerinin kodlarını kontrol etmeleridir. Nesne yönelimli programlama, işlevsel programlama ve model-görünüm-denetleyici kalıbı gibi programlama paradigmaları ve tasarım kalıplarının rehberliğine dayalı olarak programlamanızı gözden geçirebilirsiniz.

Yeniden düzenleme

Kod kalitesi testi ve kod incelemesi bir kod tabanındaki düşük kaliteli kodu belirledikten sonra, kodu yeniden düzenlemek için işaretleyebilirsiniz.

Yeniden düzenleme, aynı kodu daha yüksek kalitede veya daha performanslı olacak şekilde yeniden oluşturur. Kod, geliştirme sürecinde herhangi bir hata oluşmamasını sağlamak için yeniden düzenlemeden önce ve sonra etraflıca test edilmelidir.

Belgeler

Yüksek kaliteli kod oluşturmak için yüksek kaliteli gereksinimlere sahip belgelere ihtiyacınız vardır. Belgeler; sistemin işlevsel olan, işlevsel olmayan ve performansa yönelik gereksinimlerini tutarlı ve kapsamlı bir şekilde özetlemelidir. Bu belgeler etkili, kapsamlı mimari tasarım ve testlere rehberlik eder. 

Stil kılavuzları

Stil kılavuzları, kod geliştirmeye yönelik bir dizi kuralı kapsar. Bu kurallar; biçimlendirme, adlandırma ve girinti gibi stil tabanlı faktörleri kapsar. Kod bu kurallara göre oluşturulmasa bile hala işlevseldir, fakat sürdürülebilirlik açısından kalitede düşüş yaşanır.

Python'un PEP 8 gibi stil kılavuzlarını takip eden geliştiriciler, diğer geliştiriciler tarafından okunabilen ve sürdürülebilen kodlar oluşturabilirler.

Kodlama standartları

Kodlama standartları, stil kılavuzlarının temel stilistik kurallarının ötesine geçer. Söz konusu standartlar, kodun nasıl geliştirileceğine ilişkin standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) haline gelir. Kullanılacak tasarım modelleri, mimari kurallar ve hata işlemenin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin yönergeleri barındırır.

Kodlama standartları, güvenli kodlama için SEI CERT C Kodlama Standardı gibi topluluk tabanlı olabilir. Şirketinize veya projelerinize özel rehberlik amacıyla bu standartları kurum içinde de geliştirebilirsiniz.

Hem stil kılavuzları hem de kodlama standartları, bir proje başlamadan çok önce kod kalitesini tanımlamaya yardımcı olur.

AWS, kod kalitesini iyileştirmeye nasıl yardımcı olabilir?

Amazon Web Services (AWS), geliştiricilerin kaliteli kod oluşturmalarına ve kod kalitesini ölçmelerine yardımcı olmak için birçok çözüm sunar:

 • Amazon Q Developer, yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca geliştiricilere ve BT uzmanlarına kodlama, test etme ve yükseltme işlemlerinden sorun gidermeye, güvenlik taraması ve düzeltmeleri gerçekleştirmeye, AWS kaynaklarını optimize etmeye ve veri mühendisliği işlem hatları oluşturmaya kadar tüm görevlerinde yardımcı olur.
 • Amazon CodeGuru Güvenliği, makine öğrenimi (ML) ile otomatik akıl yürütmeyi birleştiren bir statik uygulama güvenliği testi (SAST) aracıdır. Koddaki güvenlik açıklarını tanımlar, güvenlik açıklarının nasıl düzeltileceğine dair öneriler sunar ve güvenlik açıkları kapatılana kadar mevcut durumu izler.
 • Amazon CodeGuru Profil Oluşturucu, geliştiricilerinizin bir uygulamanın en pahalı kod satırlarını bulmalarına yardımcı olur. Böylece geliştiriciler, uygulamalarının çalışma zamanı davranışını anlayabilirler. Kod verimsizliklerini belirleyebilir ve kaldırabilir, performansı artırabilir ve işlem maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilirler. 
 • AWS Cloud9, dinamik programlama dillerinde geliştirmeniz gereken yazılım ve araçları sağlayan bulut tabanlı bir IDE'dir. Bu diller arasında JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go ve C++ bulunur.

Ayrıca AWS Pazar Yeri’nde çeşitli amaçlar için çeşitli kod kalitesi araçları arasından seçim yapabilirsiniz.

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de kaliteli kodlar oluşturmaya başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Geliştirici Araçları Hizmetlerine göz atın 
Ücretsiz bir hesap açmak için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın