Veri yedekleme nedir?

Veri yedeklemesi; sisteminizin, yapılandırmanızın veya uygulama verilerinizin, orijinalinden ayrı olarak depolanan bir kopyasıdır. Bazen kuruluşlar; doğal afetler, insan hataları, güvenlik olayları veya sistem arızaları gibi beklenmedik olaylarla karşılaşabilir. Veri yedekleme, bu tür olaylarda tam veya kısmi veri kaybı riskini azaltmaya yönelik kritik bir veri koruma işlevidir. Kuruluşlara sistem ve uygulamaları, istenen önceki bir duruma geri yükleme olanağı sunar. 

Veri yedekleme neden önemlidir?

Her kuruluş, sistemlerinin her zaman beklendiği gibi çalışacağını ümit etse de, izole sistem bileşenleri arızalanabilir ve arızalanır. Sistem çapında arıza seyrek olmakla birlikte mümkündür. Veri yedekleme, arıza durumunda geri yükleme için kurumsal verileri kopyalayan altyapı, teknoloji ve süreçleri ifade eder. Uygun veri yedekleme stratejisi ve çözümleri ile tamamlanmış bir olağanüstü durum kurtarma planı içerir.

Etkili veri yedekleme, olağanüstü bir durum olduğunda veri ve sistem kaybını önler. Beklenmedik koşullarda bile iş sürekliliği ve kesintisiz hizmet sağlamaya yardımcı olur. Kritik iş sistemleri, işi minimum etkileyerek hızla operasyonel hale gelir.

Uygun veri yedekleme ve kurtarma olmadığında, sistemler saatler, günler veya haftalarca çevrimdışı kalabilir. Bazı durumlarda, uzman adli bilişim yardımı ile bile hiçbir şekilde kurtarılamayabilir.

Veri yedeklemenin avantajları nelerdir?

Aşağıda daha fazla veri yedekleme avantajı yer almaktadır.

Gereksiz harcamaları azaltın

Sistem kapalı kalma süresi, boşa harcanan zaman ve kaçırılan fırsatlar nedeniyle, kuruluşlara çok pahalıya mal olabilir. Ticari itibarın zedelenmesini telafi etmek, en az gerçek bir olağanüstü durum kurtarması kadar zor olabilir. Uygun ve kapsamlı bir veri yedekleme ve kurtarma planı mevcut olduğunda, kuruluşlar sorunlara önceden hazırlanabilir ve ticari itibarlarını koruyabilir.

Sözleşmeli anlaşmaları yerine getirin

Hizmet düzeyi anlaşmaları, iş ortaklığı anlaşmaları ve satıcı anlaşmaları gibi anlaşmaların yürürlükte olduğu kuruluşlar, olağanüstü bir durum sırasında bile bu anlaşmaların şartlarını yerine getirmeye devam eder. Olağanüstü durum sırasında kesintisiz veya temel düzeyde hizmet sağlayarak müşteri güvenini her zaman korumaya yardımcı oluyorsunuz.

Sürüm geçmişine erişin

Sürüm geçmişi, veri yedeklemenin ana amacı olmasa da, faydalı bir yan etkisidir. Sistemde yapılan bazı değişiklikler istenmeyen sonuçlara yol açtığında, yararlı olduğu kanıtlanır. Kuruluşlar, mevcut duruma tercih ederlerse belirli bir zamandaki sistem anlık yedeğini geri yükleyebilir.

Uyumluluk ve denetim yükümlülüklerini yerine getirin

Dünya çapında çeşitli mevzuat ve endüstri standartları, işletmelerin hassas verileri korumasını ve belirli süreler boyunca saklamasını gerektirir. Veri koruma standartlarını karşılama gereklilikleri olarak belirli veri yedekleme mekanizmalarını zorunlu kılabilir. Veri yedekleme ve kurtarma özelliği, kuruluşun veri bütünlüğü ve uyumluluğuna ilişkin kanıt göstermesini sağlayarak denetimler sırasında durumunu güçlendirir.

Veri yedeklemenin işleyiş şekli nedir?

Veri yedekleme süreci, kuruluşa ait veri ve sistemlerin önem derecesinin belirlenip önceliklendirilmesiyle başlar. Ardından, kritik veri kopyalarının güncel olmasını sağlamak için yedekleme yazılımıyla düzenli yedekleme planlayabilirsiniz.

Optimum kapsama ve maliyet için planlama, farklı yöntemler ve depolama türleri içerebilir. Canlı ortamdan yedek depolama alanına kopyalama işlemi, kullandığınız depolama türüne ve teknolojilerine de bağlıdır.

Aşağıda veri yedekleme yöntemlerinin ve yedekleme testinin işleyiş şeklini ele alacağız.

Veri yedekleme yöntemleri

Veriler çeşitli yöntemlerle yedeklenebilir. Bazı yöntemler her seferinde verilerin tam kopyasını yedeklerken, diğerleri yalnızca verilerdeki yeni değişiklikleri kopyalar. Her yöntemin avantajları ve eksiklikleri vardır.

Yedeklemeler hakkında daha fazla bilgi edinin »

Tam yedekleme

Tam yedeklemeler, her seferinde tüm verilerin tam bir kopyasını alır. Bunlar, olduğu gibi saklanır veya sıkıştırılır ve şifrelenir. Sentetik tam yedeklemeler, tam yedeklemeden tam yedeklemeler ve bir veya daha fazla artımlı yedekleme oluşturur.

Artımlı yedekleme

Artımlı yedeklemeler, son yedekleme yönteminden bağımsız olarak son yedeklemeden bu yana değiştirilen tüm verileri kopyalar. Ters artımlı yedeklemeler, değiştirilen verileri son tam yedeklemeye ekler.

Ayrımlı yedekleme

Ayrımlı yedeklemeler, arada başka bir yöntemle başka bir yedekleme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, son tam yedeklemeden bu yana tüm verileri kopyalar. 

Ayna yedekleme

Ayna yedekleme, kaynak verilerdeki tüm dosya ve yapılandırmaları yansıtan, sıkıştırılmamış bir biçimde saklanır. Bu yedeklemeye orijinal veriler gibi erişilebilir.

Yedekleme testi

Kuruluşlar, bir veya daha fazla sistemin arızasından kurtarmayı simüle ederek, yedekleme verisi çözümlerini test eder. Ardından, ortalama kurtarma süresi gibi ölçümleri izlerler. Ayrıca kuruluşlar, yedekleme kopyalarının sonsuza kadar varlığını sürdürerek depolama alanı kaplamasının yerine, yedekleme yazılımlarıyla yedekleme imhası planlayabilir.

Farklı yedek depolama alanı türleri nelerdir?

Farklı depolama türlerinde veriler farklı şekilde saklanabilir. Bu; nesne, blok veya dosya tabanlı depolama dahil olmak üzere kullanılan ortama ve protokollere bağlıdır. Yedekleme verisi depolama alanı; sabit veya taşınabilir, fiziksel veya sanal, şirket içinde veya bulutta olabilir. Ayrıca, bağımsız veya bir depolama dizisinin parçası olabilir.

Kuruluşlar genellikle veri yedeklemeleri için depolama türlerinin bir kombinasyonunu kullanır.

Çıkarılabilir depolama

Çıkarılabilir depolama, geçici olarak doğrudan bir cihaza bağlanır, daha sonra farklı bir konuma taşınır. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

 • Bant depolama, Linear Tape-Open (LTO) gibi, dijital verileri depolayan fiziksel bantları içerir.
 • Harici sürücü türleri arasında sabit disk sürücüleri (HDD'ler) ve SSD'ler bulunur.
 • Optik disk biçimleri, DVD ve Blu-ray'i içerir.

Ağa bağlı depolama

Ağa bağlı depolamanın (NAS), yedeklediği cihaza doğrudan ağ bağlantısı vardır.

NAS, büyük miktarda depolama için tek bir cihazda birden çok sürücü içerir. Disk dizisi, tek bir cihazda genellikle NAS'tan daha fazla sayıda depolama sürücüsüne sahiptir. Depolama alanı ağı (SAN), ağa bağlı merkezi depolama için bir denetleyici tarafından yönetilen depolama cihazlarının yapılandırmasıdır.

Yedek depolama cihazları da sanallaştırılabilir. Sanal NAS, disk dizileri ve benzerleri, yedekleme durumlarında kullanılabilir.

Veri merkezi

Veri merkezi, bir veya daha fazla farklı depolama türü sunan fiziksel bir konumdur. Bir kuruluşun veri merkezine bağlantıları, internet üzerinden veya özel kablolama yoluyla olabilir. Kuruluşlar, şirket içi veri yedeklemeleri için özel şirket içi veri merkezlerini, bulut tabanlı yedeklemeler için ise bulut sağlayıcılarının veri merkezlerini kullanır.

Bulut tabanlı depolama

Bulut depolama, genellikle yedek depolama alanının fiziksel veya sanallaştırılmış olabildiği dağıtılmış veri merkezlerinde olmak üzere uzak bir konumda, site dışı depolamadır. Bulut tabanlı depolama, depolama cihazlarının teknik yönetim, yapılandırma ve bakımını büyük ölçüde basitleştirir. Kuruluşlar bunun yerine, kural ve politikaya dayalı yönetime odaklanır. Bulut tabanlı yedeklemeler, bulut tabanlı kaynakları ve şirket içi kaynakları yedekleyebilir.

Veri kurtarmanın işleyiş şekli nedir?

Kurtarma mekanizmaları, sistem durumunu geri yüklemek için veri yedeklemesini kullanır. Kuruluşlar genellikle, bir sistem durumunun kurtarılabilir olması gereken zamanı tam olarak belirleyen bir kurtarma noktası hedefi (RPO) tanımlar. Kuruluşlar, önceden özetlenmiş bir veri kurtarma planı üzerinde çalışarak mümkün olan en kısa sürede tamamen veya kısmen operasyonel hale gelebilir. 

Kurtarma süreci dört faktöre bağlıdır:

 1. Kurtarmanın başlatılmasına yol açan olay;
 2. Mevcut sistem durumu ve koşulları;
 3. Sistemin hemen istenen durumu;
 4. Yedeklemeler için kullanılan teknolojiler.

Bazen gerçek sistem yerine, yedekleme verilerinin yüklendiği sanal sistemler çevrimiçi hale getirilebilir ve halihazırda çalışan diğer sistemlere bağlanabilir. Böyle bir görevi koordine etmek için bu tür koşulları öngörecek şekilde dikkatlice önceden plan yapmanız gerekir.

Veri yedekleme çözümü seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Yedekleme stratejisi, veri ve sistemleri etkileyen farklı türlerde olağanüstü durumları ve veri güvenliği durumlarını hesaba katmalıdır. Kuruluşunuzda kullanılacak yedek depolama alanı türlerinin seçimi şu gibi faktörlere bağlıdır:

 • Maliyet
 • Kopyalama ve kurtarma süresi;
 • Depolama kalıcılığı ve ölçeklenebilirliği;
 • Konum ve enerji verimliliği;
 • Veri güvenliği ve uyumluluğu.

Kuruluşlar, istenen depolama yöntemini veya depolama yöntemlerinin kombinasyonunu değerlendirmelidir. Ayrıca, benzersiz iç ihtiyaçlarına göre sürüm geçmişinin zaman içinde ne kadar geriye gitmesi gerektiğine de karar vermeleri gerekir. 

Gereksiz görünse de yedeklemeleri birden çok farklı depolama türünde ve birden çok farklı konumda saklamak önemlidir. Bu, koşullar ne olursa olsun her zaman kullanılabilir bir yedeklemenin olmasına yardımcı olur.

Birçok kuruluş 3-2-1 kuralına uymayı tercih eder. Bu kural, her türlü arızada maksimum kurtarılabilirlik için biri site dışında olmak üzere iki farklı ortam türünde, en az üç veri kopyası olmasını şart koşar.

AWS, veri yedekleme gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon Web Services (AWS), hibrit yedekleme yapılandırmalarının yanı sıra birinci sınıf bulut yedekleme ve kurtarma çözümleri de sunar. Bu, kuruluşların iş sürekliliği konusunda daha güçlü bir şekilde desteklendiği ve her durumda veri kaybının önlenebileceği anlamına gelir.

Kuruluşlar, kendi kendini yöneten yedeklemeler için Amazon Basit Depolama Hizmeti (Amazon S3), Amazon Esnek Blok Deposu (Amazon EBS) ve Amazon FSx gibi AWS depolama çözümlerini seçebilir. AWS Yedekleme'yi yönetilen bir çözüm olarak da kullanabilirsiniz.

AWS Yedekleme, verilerin yedeklenmesini merkezileştirmeyi ve otomatikleştirmeyi kolaylaştıran, tam olarak yönetilen bir yedekleme hizmetidir. Buluttaki AWS hizmetlerinde çalışmasının yanı sıra AWS Depolama Ağ Geçidi kullanımıyla şirket içinde de çalışır.

AWS Yedekleme kullanımından farklı şekillerde yararlanabilirsiniz:

 • Yedekleme politikalarını merkezi olarak yapılandırın ve AWS kaynakları için yedekleme etkinliğini izleyin.

 • Daha önce hizmet bazında gerçekleştirilen yedekleme görevlerini otomatikleştirip birleştirin. Bu, özel komut dosyaları ve manuel işlemler oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırır.

 • İşletim sistemlerinde karmaşık yedekleri daha kolay geri yükleyin.

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de veri yedekleme ve kurtarma hizmetlerini kullanmaya başlayın.

AWS'de sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Veri Yönetimi Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap açmak için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın