iPaaS nedir?

Hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS), birden çok uygulamadan gelen verileri tek bir çözüme entegre eden bulut tabanlı bir yazılım modelidir. Günümüzde çoğu kuruluş, iş süreçlerinin ve BT operasyonlarının çeşitli yönlerini ele almak için birden fazla uygulama kullanır. Analizler ve derin iş zekası için uygulamalarının tamamından gelen verileri entegre etmeleri gerekir. Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar, iPaaS ile hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarından ve şirket içi veri merkezlerinden gelen verileri bulut tabanlı merkezi bir hizmete kolayca entegre edebilir. iPaaS çözümü, temel veri entegrasyonu karmaşıklıklarını özetler. Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar, böylece, karmaşık yazılım geliştirme veya ek ara yazılım teknolojilerine gerek duymadan entegrasyon ihtiyaçlarını karşılar.

Hizmet olarak entegrasyon platformunun avantajları nelerdir?

Hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS), birden fazla araç ve sisteme dayanan, aynı zamanda sorunsuz veri entegrasyonuna ihtiyaç duyan işletmeler için çok önemli bir çözüm haline gelmiştir. Sonraki bölümde çeşitli avantajlardan bahsedeceğiz.

Otomatik iş akışları

iPaaS, sistemler arasındaki iş akışlarını otomatikleştirmenize yardımcı olarak işlemleri kolaylaştırır ve manuel süreçleri azaltır. Bağlı sistemler arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu elde edersiniz. Böylece analizlerde her zaman güncel bilgiler bulunur. Farklı sistemlerin entegrasyonu veri silolarını ortadan kaldırır ve daha iyi karar verme için iş verilerinin kapsamlı bir görünümünü destekler.

Uygun ölçekte hız

Geleneksel entegrasyon zaman alıcıdır. iPaaS platformları, karmaşık entegrasyonların geniş ölçekte daha hızlı dağıtılmasını destekleyen önceden oluşturulmuş bağlayıcılar ve şablonlarla birlikte gelir. Önemli altyapı ayarlamaları yapmadan artan veri hacimlerine veya daha fazla entegrasyona uyum sağlayabilirsiniz. Şirketler ayrıca çeşitli sistemleri nerede barındırıldıklarına bakılmaksızın (şirket içinde, özel bir bulutta veya farklı bulut sağlayıcılarıyla) entegre edebilirler.

Güvenli ve basitleştirilmiş entegrasyon

iPaaS, geleneksel olarak entegrasyon görevleriyle ilişkilendirilen karmaşıklığı azaltır. Şirket içi entegrasyon uzmanlarına veya ısmarlama çözümlere olan ihtiyacı azaltır.

Aynı zamanda güvenlik ve kaliteden de ödün verilmez. iPaaS sağlayıcıları güvenliğe öncelik verir ve veri yönetimi, şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve düzenleyici standartlara bağlılık gibi özellikler sunar. Kuruluşlar ayrıca tüm entegrasyonları merkezi bir panodan yönetebilir ve izleyebilir, bu da hata tespiti ve olay yönetimini kolaylaştırır.

Hizmet olarak entegrasyon platformunun kullanım alanları nelerdir?

SaaS uygulama yöneticileri ve iş analistleri, hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS) sayesinde ihtiyaç duydukları entegrasyon iş akışlarının çoğunu uygulayabilir. BT ekibinin entegrasyon projelerini bitirmesi için aylarca beklemek zorunda kalmazlar. Sonraki bölümde bazı kullanım örneklerini vereceğiz.

Uygulamalar arasında veri senkronizasyonu

iPaaS, farklı veri kaynakları ve uygulamalar arasında verilerin tutarlılığını sağlamaya yardımcı olur. Böylece gerçek zamanlı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Örneğin, iPaaS sayesinde pazarlama otomasyon platformunuzdaki verileri müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerinizle senkronize edebilirsiniz. Böylece satış, pazarlama, ürün ve sipariş karşılama ekipleri güncel müşteri etkinliklerine anında erişebilir.

Uygulama entegrasyonu

iPaaS, birden fazla uygulamanın iş mantığının birleştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu entegrasyon, iş operasyonlarının verimliliğini artıran daha geniş, daha faydalı iş akışları ve prosedürler oluşturur.

Örneğin, yeni Marketo müşteri adaylarını kullanarak Salesforce'ta kayıtlar oluşturabilirsiniz. Olay yönetimi, sigorta taahhüdü, sipariş işleme ve lojistik gibi senaryolardaki uygulamalar için kullanışlıdır.

Veri geçişi

iPaaS, verileri birden fazla kaynaktan yeni bir hedefe aktarmanıza yardımcı olur. İşletmelerin verileri taşımasının çeşitli nedenleri vardır. Örneğin, şirket içi barındırmadan bulut depolamaya geçiş yapmak, eski sistemleri ERP gibi bulut tabanlı sistemlere yükseltmek veya maliyet avantajları açısından veri kaynaklarını entegre etmek isteyebilirsiniz.

Automation

Süreç otomasyonu iş operasyonlarınızı daha verimli hale getirir. iPaaS veri ve uygulamaları birbirine bağlar. Verimlilik için belirli iş süreçlerini otomatikleştiren entegrasyon akışları oluşturur. Örneğin, çalışanları işe almak, kredi başvurularını onaylamak veya sipariş işlemlerini kolaylaştırmak için entegrasyon akışlarından yararlanabilirsiniz.

Hizmet olarak entegrasyon platformunun işleyiş şekli nasıldır?

Hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS) sağlayıcısı, SaaS uygulamaları arasında veri paylaşabilmeniz için entegrasyon araçları ve altyapısı sağlar. iPaaS platformları genellikle size merkezi bir pano veya kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Bu arayüzden sistemler arasındaki entegrasyonları tasarlayabilir, düzenleyebilir, dağıtabilir ve yönetebilirsiniz.

iPaaS platformunda, hem veri kaynaklarınızı (çeşitli iş uygulamaları gibi) hem de varış noktası hedeflerinizi (veri gölleri veya ambarları gibi) yapılandırabilir ve seçebilirsiniz. Birçok iPaaS çözümünde, popüler uygulamalar ve veritabanları için önceden oluşturulmuş bağlayıcılar bulunur. Entegrasyon çözümlerini sıfırdan oluşturmak yerine ihtiyaçlarınıza uygun bağlayıcıyı seçebilir ve yapılandırabilirsiniz. Belirli iş uygulamaları desteklenmiyorsa iPaaS satıcısıyla iletişime geçmeniz gerekir.

Diğer iPaaS yazılım özelliklerini daha sonra tartışacağız.

Özel entegrasyonlar

Birçok iPaaS satıcısı esnek çözümler sunar. Böylece kullanıcılar bir programa göre, bir iş etkinliğine yanıt olarak veya talep üzerine hızlı ve ölçekli özel entegrasyonlar oluşturabilir. Kullanıma hazır veriler oluşturmak için entegrasyon akışlarınızın bir parçası olarak veri dönüştürme özelliklerini yapılandırabilirsiniz. Örneğin, veri yapıları genellikle sistemler arasında farklılık gösterir. iPaaS araçları, kullanıcıların veri alanlarını sistemler arasında eşleştirmesine ve verileri hedef sistem için gereken uygun biçime veya yapıya dönüştürmesine olanak tanır.

Belirli olaylar tarafından tetiklenen entegrasyon akışları da geliştirebilirsiniz. Örneğin, bir uygulamadaki yeni bir kayıt, başka bir uygulamada yeni bir kayıt oluşturmak gibi belirli bir entegrasyon eylemini tetikler. Bu şekilde, kullanıcılar sistemler arasında iş akışları tanımlayabilir ve oluşturabilir. Bunlar, hangi verilerin aktarılacağını, aktarım sıklığını ve uygulanması gereken koşulları veya filtreleri belirtmeyi içerir.

Hizmet olarak entegrasyon platformu ile PaaS arasındaki fark nedir?

Hizmet olarak platform (PaaS), geliştiricilerin temeldeki altyapı hakkında endişelenmeden uygulama oluşturmaları, dağıtmaları ve yönetmeleri için bir platform ve ortam sağlar. Uygulama geliştirme için donanım ve yazılım kurulumu, bakımı ve ölçeklenebilirliğinin karmaşıklıklarını ortadan kaldırır ve yönetir.

Her ikisi de altyapı karmaşıklıklarını ortadan kaldırır ancak hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS), uygulamaların entegrasyonuna odaklanır. PaaS ise daha çok yeni uygulamalar geliştirmek ve dağıtmak için bir platform sağlamakla ilgilidir. İş analizi ve veri yönetimi paydaşları, iPaaS çözümlerinin ana kullanıcıları iken geliştiriciler, PaaS çözümlerinin ana kullanıcılarıdır.

Hizmet olarak entegrasyon platformu ile diğer entegrasyon mekanizmaları arasındaki fark nedir?

Kurumsal veri yolları (ESB'ler) ve API'ler, kurumsal düzeyde iki geleneksel entegrasyon yaklaşımıdır. Her ikisini de hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS) ile karşılaştırabilirsiniz.

ESB'ler hakkında bilgi edinin »

API'ler hakkında bilgi edinin »

iPaaS ve ESB karşılaştırması

ESB, çok sayıda uygulamayı veri yolu benzeri bir altyapı üzerinden birbirine entegre etmek için bir dizi kural ve ilke sağlayan bir entegrasyon mimarisidir. Hizmet odaklı mimaride iletişim merkezi olarak görev yapar.

Ancak ESB, yeni entegrasyonlar oluşturmak için geliştirici girdisi gerektirir. Ayrıca, daha fazla entegrasyon eklendikçe daha karmaşık ve yönetimi zor hale gelen merkezi bir platformdur. Ek olarak, iletişim ve performans konusunda darboğazlar oluşturur.

Buna karşılık, iPaaS doğası gereği dağıtılır ve merkezi olmayan entegrasyonu destekler. Bulut tabanlı bir entegrasyon çözümü olarak ölçeklenebilirliği ve esnekliği destekler. Tamamen yönetilen bir bulut hizmeti olarak, geliştirici desteği de gerektirmez.

iPaaS ve API yönetimi

API'ler, iki uygulamanın iletişim kurmak ve veri alışverişi yapmak için kullanabileceği yazılım mekanizmalarıdır.

Geliştiriciler veri çekmek veya göndermek üzere SaaS uygulamalarındaki genel API'leri kullanabilirken, iPaaS herkes için bulut entegrasyonuna izin vererek müşterilerin zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur. iPaaS sayesinde, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar da bir dizi yaygın kurumsal entegrasyon görevini yerine getirebilir.

iPaaS satıcıları veri akışını düzenlemek için bilgi işlem, depolama ve ağ kaynakları sağlar. iPaaS, API karmaşıklıklarını ortadan kaldırır ve API yetkilendirmesi ile erişim belirteçleri ve API anahtarlarının yaşam döngüsü gibi görevleri yönetir. Ayrıca akışın bir parçası olarak verileri işler.

AWS, iPaaS gereklilikleriniz konusunda nasıl yardımcı olabilir?

Amazon AppFlow, Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan ve tam olarak yönetilen bir entegrasyon hizmetidir. Sadece birkaç tıklamayla SaaS uygulamaları ve AWS bulut hizmetleri arasında güvenli bir şekilde veri aktarımı yapmak için kullanabilirsiniz.

Salesforce gibi SaaS uygulamalarını Amazon Basit Depolama Hizmeti (Amazon S3) ve Amazon Redshift ile sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Amazon AppFlow, akış başına 100 GB'a kadar veri çalıştırabilir. Bu da milyonlarca Salesforce kayıtlarını, Marketo aday müşterilerini veya Zendesk biletlerini kolay bir şekilde aktarmanıza yardımcı olur.

Amazon AppFlow'u iş ihtiyaçlarınızın çoğu için kullanabilirsiniz:

  • Veri akışlarını seçtiğiniz sıklıkta, programlı bir şekilde, bir iş olayına yanıt olarak veya istek üzerine çalıştırın.
  • Dönüşümler, bölümleme ve toplama ile veri hazırlamayı basitleştirin.
  • AWS Glue Veri Kataloğu ile şemanızın hazırlanmasını ve kaydedilmesini otomatikleştirin. Bu şekilde, AWS analiz ve makine öğrenimi hizmetleriyle verileri keşfedebilir ve paylaşabilirsiniz.

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de iPaaS kullanmaya başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ücretsiz bir hesap açmak için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın