Amazon Bedrock Fiyatlandırması

Fiyatlandırmaya genel akış

Amazon Bedrock, güvenlik, gizlilik ve sorumlu yapay zekayla üretici yapay zeka uygulamaları oluşturmak için geniş bir yetenek grubunun yanı sıra tek bir API aracılığıyla yüksek performanslı altyapı modelleri (FM) seçenekleri sağlayan tam yönetilen bir hizmettir.

Amazon Bedrock ile, model çıkarımı ve özelleştirme için ücretlendirilirsiniz. Çıkarım için şu iki fiyatlandırma planı arasından seçim yapabilirsiniz: 1. İsteğe Bağlı ve Toplu İşlem: Bu mod, FM'leri zamana dayalı herhangi bir vade taahhüdü vermenize gerek kalmadan kullandıkça öde temelinde kullanmanıza olanak tanır. 2. Tedarik Edilen Aktarım Hızı: Bu mod, uygulamanızın performans gereksinimlerini karşılamak için zamana dayalı bir vade taahhüdü karşılığında yeterli aktarım hızı tedarik etmenize olanak tanır.

Fiyatlandırma modelleri

İstek Üzerine

İstek Üzerine modunda zamana dayalı dönem taahhütleri olmadan yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Metin oluşturma modellerinde, işlenen her girdi belirteci ve oluşturulan her çıktı belirteci için ücretlendirilirsiniz. Yerleştirme modellerinde, işlenen her girdi belirteci için ücretlendirilirsiniz. Bir belirteç birkaç karakterden oluşur ve bir modelin hem kullanıcı girdisi hem de istemini anlamak için öğrendiği temel metin birimini ifade eder. Görüntü oluşturma modellerinde, oluşturulan her görüntü için ücretlendirilirsiniz.

Toplu İş

Toplu İş modunda bir dizi istemi tek bir girdi dosyası olarak sağlayabilir ve yanıtları tek bir çıktı dosyası olarak alabilir, böylece eş zamanlı büyük ölçekli tahminler elde edebilirsiniz. Yanıtlar işlenir ve daha sonra erişebilmeniz için Amazon S3 bucket'ınızda depolanır. Toplu İş modu için fiyatlandırma, İstek Üzerine modu fiyatlandırmasıyla aynıdır.

Tedarik Edilen Aktarım Hızı

Tedarik Edilen Aktarım Hızı modunda belirli bir temel veya özel model için model birimleri satın alabilirsiniz. Tedarik Edilen Aktarım Hızı modu öncelikle garantili aktarım hızı gerektiren büyük ve tutarlı çıkarım iş yükleri için tasarlanmıştır. Özel modellere yalnızca Tedarik Edilen Aktarım Hızı kullanılarak erişilebilir. Bir model birimi, dakikada işlenen maksimum girdi veya çıktı belirteci sayısıyla ölçülen belirli bir aktarım hızı sağlar. Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırmasında saat başına ücretlendirilir, 1 aylık veya 6 aylık taahhüt dönemleri arasından seçim yapma esnekliğine sahip olursunuz.

Model özelleştirme

Amazon Bedrock'ı kullanarak belirli görevlere ve iş bağlamınıza özel yanıtlar sunmak üzere FM'leri verilerinizle özelleştirebilirsiniz. Etiketli verilerle veya etiketsiz verilerle sürekli ön eğitimi kullanarak modellere ince ayar yapabilirsiniz. Bir metin oluşturma modelini özelleştirirken model tarafından işlenen toplam belirteç sayısına (eğitim verileri kitaplığındaki belirteç sayısı x dönem sayısı) dayalı olarak model eğitimi için ve model başına aylık olarak ücretlendirilen model depolaması için ücretlendirilirsiniz. Bir dönem, ince ayar veya sürekli ön eğitim sırasında eğitim veri kümenizden tek bir tam geçişi ifade eder. Özelleştirilmiş modeller kullanılarak yapılan çıkarımlar Tedarik Edilen Aktarım Hızı planı kapsamında ücretlendirilir ve Tedarik Edilen Aktarım Hızı satın almanızı gerektirir. Bir model birimi, özelleştirilmiş bir modelde çıkarım yapmak için taahhüt süresi olmaksızın kullanıma sunulur. Özel model çıkarımı için ilk model biriminde kullandığınız saat sayısına göre ücretlendirilirsiniz. Aktarım hızınızı bir model biriminin üstüne çıkarmak istiyorsanız 1 aylık veya 6 aylık taahhüt süresi satın almanız gerekir.

Model değerlendirmesi

Amazon Bedrock'ta model değerlendirmesi ile istemlerin veya yanıtların sayısına ilişkin hacim taahhüdü olmaksızın kullandığınız kadarı için ödeme yaparsınız. Otomatik değerlendirme için yalnızca değerlendirmedeki model seçiminizden yapılan çıkarım için ödeme yaparsınız. Otomatik olarak oluşturulan algoritmik puanlar hiçbir ek ücret olmadan sağlanır. Kendi çalışma ekibinizi getirdiğiniz insan tabanlı değerlendirme için değerlendirmedeki model çıkarımı için ücretlendirilirsiniz ve tamamlanan insan görevi başına 0,21 USD ücret alınır. Bir insan görevi, bir insan çalışanın, insan değerlendirme kullanıcı arabiriminde tek bir istem ve bununla ilişkili çıkarım yanıtlarının bir değerlendirmesini sunması olarak tanımlanır. Değerlendirme işinizde bir veya iki modeliniz olması fark etmeksizin fiyat aynıdır. Ayrıca kaç değerlendirme ölçümü ve derecelendirme yöntemi eklediğinize de bakılmaz. İnsan görevlerine ilişkin ücretler, AWS faturanızdaki Amazon SageMaker bölümünde görünür ve tüm AWS Bölgeleri için aynıdır. İş gücü sizin tarafınızdan tedarik edildiğinden, iş gücü için ayrı bir ücret alınmaz. AWS tarafından yönetilen bir değerlendirme için fiyatlandırma, AWS uzman değerlendirme ekibiyle çalışırken özel bir etkileşimde değerlendirme ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir.

Ek ücret ödemeden oluşturmak için güçlü araçlar

Amazon Bedrock için Temsilciler'i ve Amazon Bedrock için Bilgi Tabanları'nı kullanırken yalnızca bu özelliklerle birlikte kullandığınız modeller ve vektör veri tabanları için ücretlendirilirsiniz.

Fiyatlandırma dökümü

Fiyatlandırma modaliteye, sağlayıcıya ve modele bağlıdır. Ayrıntılı fiyatlandırmayı görmek için lütfen model sağlayıcıyı seçin.

AI21 Labs

İstek Üzerine ve Toplu İş fiyatlandırması

AI21 Labs modelleri 1.000 girdi belirteci başına fiyat 1.000 çıktı belirteci başına fiyat

Jurassic-2 Mid

0,0125 USD

0,0125 USD

Jurassic-2 Ultra

0,0188 USD

0,0188 USD

Amazon

Region

Anthropic

İstek Üzerine ve Toplu İş fiyatlandırması

Bölge: ABD Doğu (K. Virginia) ve ABD Batı (Oregon)

Anthropic modelleri 1.000 girdi belirteci başına fiyat 1.000 çıktı belirteci başına fiyat

Claude Instant

0,0008 USD

0,0024 USD

Claude 2.0/2.1

0,008 USD

0,024 USD

Claude 3 Opus*

0,015 USD

0,075 USD

Claude 3 Sonnet

0,003 USD

0,015 USD

Claude 3 Haiku

0,00025 USD

0,00125 USD

*Claude 3 Opus şu anda ABD Batı (Oregon) Bölgesi'nde kullanılabilir

Bölge: Asya Pasifik (Mumbai)

Anthropic modelleri 1.000 girdi belirteci başına fiyat 1.000 çıktı belirteci başına fiyat

Claude 3 Sonnet

0,003 USD

0,015 USD

Claude 3 Haiku

0,00025 USD

0,00125 USD

Bölge: Asya Pasifik (Sidney)

Anthropic modelleri 1.000 girdi belirteci başına fiyat 1.000 çıktı belirteci başına fiyat

Claude 3 Sonnet

0,003 USD

0,015 USD

Claude 3 Haiku

0,00025 USD

0,00125 USD

Bölge: Avrupa (Paris)

Anthropic modelleri 1.000 girdi belirteci başına fiyat 1.000 çıktı belirteci başına fiyat

Claude 3 Sonnet

0,003 USD

0,015 USD

Claude 3 Haiku

0,00025 USD

0,00125 USD

Bölge: Asya Pasifik (Tokyo)

Anthropic modelleri 1.000 girdi belirteci başına fiyat 1.000 çıktı belirteci başına fiyat

Claude Instant

0,0008 USD

0,0024 USD

Claude 2.0/2.1

0,008 USD

0,024 USD

Bölge: Avrupa (Frankfurt)

Anthropic modelleri 1.000 girdi belirteci başına fiyat 1.000 çıktı belirteci başına fiyat

Claude Instant

0,0008 USD

0,0024 USD

Claude 2.0/2.1

0,008 USD

0,024 USD

Claude 3 Sonnet

0,003 USD

0,015 USD

Claude 3 Haiku

0,00025 USD

0,00125 USD

Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırması

Bölge: ABD Doğu (K. Virginia) ve ABD Batı (Oregon)

Anthropic modelleri Taahhütsüz model başına saatlik
fiyat
1 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat 6 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat

Claude Instant

44,00 USD

39,60 USD

22,00 USD

Claude 2.0/2.1

70,00 USD

63,00 USD

35,00 USD

Anthropic modelleri Taahhütsüz model başına saatlik
fiyat
1 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat 6 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat

Claude Instant

44,00 USD

39,60 USD

22,00 USD

Claude 2.0/2.1

70,00 USD

63,00 USD

35,00 USD

Bölge: Asya Pasifik (Tokyo)

Anthropic modelleri 1 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat 6 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat

Claude Instant

53,00 USD

29,00 USD

Claude 2.0/2.1

86,00 USD

48,00 USD

Bölge: Avrupa (Frankfurt)

Anthropic modelleri 1 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat 6 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat

Claude Instant

49,00 USD

27,00 USD

Claude 2.0/2.1

79,00 USD

44,00 USD

Model birimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS hesap ekibinizle iletişime geçin. 

Cohere

İstek Üzerine ve Toplu İş fiyatlandırması

Cohere modelleri 1.000 girdi belirteci başına fiyat 1.000 çıktı belirteci başına fiyat
Command 0,0015 USD 0,0020 USD
Command-Light 0,0003 USD 0,0006 USD
Command R+ 0,0030 USD 0,0150 USD
Command R 0,0005 USD 0,0015 USD
Embed - İngilizce 0,0001 USD Yok
Embed - Çok dilli 0,0001 USD Yok

Özelleştirme (ince ayar) fiyatlandırması

Cohere modelleri 1.000 belirteç eğitme fiyatı Her özel model için aylık depolama fiyatı Model birimi başına saatlik özel modelden çıkarım fiyatı (taahhütsüz Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırmasıyla)

Cohere Command

0,004 USD

1,95 USD

49,50 USD

Cohere Command-Light 0,001 USD

1,95 USD

8,56 USD

*Eğitilen toplam belirteç sayısı = eğitim verileri kitaplığında bulunan belirteç sayısı x dönem sayısı

Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırması

Cohere modelleri Taahhütsüz model başına saatlik 
fiyat
1 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat

6 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat

Cohere Command

49,50 USD

39,60 USD

23,77 USD

Cohere Command - Light 8,56 USD

6,85 USD

4,11 USD
Embed - İngilizce 7,12 USD

6,76 USD

6,41 USD
Embed - Çok dilli 7,12 USD

6,76 USD

6,41 USD

Model birimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS hesap veya satış ekibinizle iletişime geçin. 

Meta Llama

Llama 3

İstek Üzerine ve Toplu İş fiyatlandırması

Region

Llama 2

İstek Üzerine ve Toplu İş fiyatlandırması

Bölge: ABD Doğu (K. Virginia) ve ABD Batı (Oregon)

Meta modelleri 1.000 girdi belirteci başına fiyat 1.000 çıktı belirteci başına fiyat

Llama 2 Chat (13B)

0,00075 USD

0,001 USD

Llama 2 Chat (70B)

0,00195 USD

0,00256 USD

Model özelleştirme (ince ayar) fiyatlandırması

Meta modelleri 1.000 belirteç eğitme fiyatı Her özel model* için aylık depolama fiyatı 1 model birimi için saatlik özel modelden çıkarım fiyatı (taahhütsüz Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırmasıyla)

Llama 2 Pretrained (13B)

0,00149 USD

1,95 USD

23,50 USD

Llama 2 Pretrained (70B)

0,00799 USD

1,95 USD 23,50 USD

*Özel model depolama = 1,95 USD

Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırması

Meta modelleri 1 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat 6 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat

Llama 2 Pretrained ve Chat (13B)

21,18 USD

13,08 USD

Llama 2 Pretrained (70B)

21,18 USD

13,08 USD

*Llama 2 Ön Eğitimli modelleri yalnızca özelleştirmenin ardından tedarik edilen aktarım hızında kullanılabilir.

Model birimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS hesap veya satış ekibinizle iletişime geçin.

Mistral AI

Region

Stability AI

İstek Üzerine ve Toplu İş fiyatlandırması

Stability AI tarafından sunulan görüntü modelleri, adım sayısına ve görüntü çözünürlüğüne bağlı olarak görüntü başına fiyatlandırılır

Stability AI modeli Görüntü çözünürlüğü Standart kalitede oluşturulan görüntü başına fiyat (<=50 adım) Premium kalitede oluşturulan görüntü başına fiyat (>50 adım)

 

SDXL 0.8

512 x 512 veya daha küçük

Görüntü başına 0,018 USD

Görüntü başına 0,036 USD

512 x 512'den büyük

Görüntü başına 0,036 USD

Görüntü başına 0,072 USD

SDXL 1.0

1024 x 1024'e kadar

0,04 USD 0,08 USD

Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırması

Stability AI modeli 1 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat* 6 aylık taahhüt durumunda model birimi başına saatlik fiyat*

SDXL 1.0

49,86 USD

46,18 USD

*Temel ve özel modeller için çıkarımı içerir

Model birimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS hesap veya satış ekibinizle iletişime geçin.

Şu anda Amazon Bedrock'ta Stability AI modelleri için model özelleştirme (ince ayar) desteklenmemektedir.

Amazon Bedrock İçin Bütünlük Korumaları

İstek Üzerine fiyatlandırması

Bütünlük koruması politikası* 1.000 metin birimi başına fiyat**

İçerik filtreleri

0,75 USD

Reddedilen konular

1 USD

Hassas bilgi filtresi (PII)

0,10 USD

Hassas bilgi filtresi (normal ifade)  Ücretsiz
Kelime filtreleri

Ücretsiz

* Her bütünlük koruması politikası isteğe bağlıdır ve uygulama gereksinimlerinize göre etkinleştirilebilir. Bütünlük korumasında kullanılan politika türüne göre ücret alınacaktır. Örneğin bir bütünlük koruması, içerik filtreleri ve reddedilen konularla yapılandırılmışsa bu iki politika için ücret alınırken, hassas bilgi filtreleriyle ilişkili herhangi bir ücret alınmaz.

**Bir metin birimi en fazla 1000 karakter içerebilir. Bir metin girdisi 1000 karakterden fazlaysa her biri 1000 veya daha az karakter içeren birden fazla metin birimi olarak işlenir. Örneğin, bir metin girdisi 5600 karakter içeriyorsa 6 metin birimi için ücretlendirilir.


Görüntüler ve yerleştirmeler için bütünlük korumaları desteklenmez.

Fiyatlandırma örnekleri

 • Bir uygulama geliştiricisi Amazon Bedrock'a şu API çağrılarını yapıyor: giriş metninin 10.000 belirteçli girişini 2.000 belirteçli bir çıkışla özetlemek için AI21'in Jurassic-2 Mid modeline talep gönderme.

  Toplam maliyet = 10.000 belirteç/1.000 * 0,0125 USD + 2.000 belirteç/1.000 * 0,0125 USD = 0,15 USD

 • İstek Üzerine fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi Amazon Bedrock'a saatlik olarak şu API çağrılarını yapıyor: giriş metninin 2.000 belirteçli girişini 1.000 belirteçli bir çıkışla özetlemek için Amazon Titan Text-Lite modeline talep gönderme.

  Toplam saatlik maliyet = 2.000 belirteç/1.000 * 0,0003 USD + 1.000 belirteç/1.000 * 0,0004 USD = 0,001 USD.

  Bir uygulama geliştiricisi Amazon Bedrock'a şu API çağrılarını yapıyor: standart kalitede ve 1024 x 1024 piksel boyutunda 1.000 görüntü oluşturmak için Amazon Titan Görüntü Oluşturucu temel modeline talep gönderme.

  Toplam maliyet = 1.000 görüntü * görüntü başına 0,01 USD = 10 USD

  Özelleştirme (ince ayar ve sürekli ön eğitim) fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, 1000 görüntü-metin çifti kullanarak bir Amazon Titan Görüntü Oluşturucu modelini özelleştiriyor. Eğitimden sonra geliştirici, modelin performansını değerlendirmek için 1 saat boyunca özel model tedarik edilen aktarım hızını kullanıyor. İnce ayarlanmış model 1 ay boyunca depolanıyor. Değerlendirmeden sonra geliştirici, özelleştirilmiş modeli barındırmak için tedarik edilen aktarım hızını (1 aylık taahhüt süresi) kullanıyor.

  İnce ayar için oluşan aylık maliyet = görüntülenen görüntü başına fiyat 0,005 USD, adım sayısı 500 ve toplu iş boyutu 64 olmak üzere ince ayar eğitimi (0,005 USD * 500 * 64) + aylık özel model depolama (1,95 USD) + 1 saatlik özel model çıkarımı (21 USD) = 160 USD + 1,95 USD + 21 = 182,95 USD

  Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, metin özetleme kullanım örneği için 1 aylık taahhütle iki Amazon Titan Text Express model birimi satın alıyor.

  Toplam aylık maliyet = 2 model birimi * 18,40 USD/saat * 24 saat * 31 gün = 27.379,20 USD

  Bir uygulama geliştiricisi, 1 aylık taahhütle temel Amazon Titan Görüntü Oluşturucu modelinin bir model birimini satın alıyor.

  Toplam maliyet = 1 model birimi * 16,20 USD * 24 saat * 31 gün = 12.052,80 USD

 • İstek Üzerine fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, ABD Batı (Oregon) Bölgesi'nde Amazon Bedrock'a şu API çağrılarını yapıyor: giriş metninin 11.000 belirteçli girişini 4.000 belirteçli bir çıkışla özetlemek için Anthropic'in Claude modeline gönderilen bir talep.

  Toplam maliyet = 11.000 belirteç/1.000 * 0,008 USD + 4.000 belirteç/1.000 * 0,024 USD = 0,088 USD + 0,096 USD = 0,184 USD

  Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, ABD Batı (Oregon) Bölgesi'nde bir Anthropic Claude Instant model birimi satın alıyor:

  Toplam aylık maliyet = 1 model birimi * 39,60 USD * 24 saat * 31 gün = 29.462,40 USD

 • İstek Üzerine fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, Amazon Bedrock'a şu API çağrılarını yapıyor: giriş metninin 6.000 belirteçli girişini 2.000 belirteçli bir çıkışla özetlemek için Cohere'in Command modeline gönderilen bir talep.

  Toplam maliyet = 6.000 belirteç/1.000 * 0,0015 USD + 2.000 belirteç/1.000 * 0,0020 USD = 0,013 USD

  Bir uygulama geliştiricisi, Amazon Bedrock'a şu API çağrılarını yapıyor: giriş metninin 6.000 belirteçli girişini 2.000 belirteçli bir çıkışla özetlemek için Cohere'in Command-Light modeline gönderilen bir talep.

  Toplam maliyet = 6.0000 belirteç/1.000 * 0,0003 USD + 2.000 belirteç/1.000 * 0,0006 USD = 0,003 USD

  Bir uygulama geliştiricisi, Amazon Bedrock'a şu API çağrılarını yapıyor: 10.000 belirteçli giriş için yerleştirmeler oluşturmak amacıyla Cohere'in Embed İngilizce veya Embed Çok Dilli modeline gönderilen bir talep.

  Toplam maliyet = 10.000 belirteç/1.000 * 0,0001 USD = 0,001 USD

  Özelleştirme (ince ayar) fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, 1.000 veri belirteci kullanarak bir Cohere Command modelini özelleştiriyor. Eğitimden sonra modelin performansını değerlendirmek üzere 1 saat boyunca özel model tedarik edilen aktarım hızını kullanıyor. İnce ayarlanmış model 1 ay boyunca depolanıyor. Değerlendirmeden sonra geliştirici, özelleştirilmiş modeli barındırmak için tedarik edilen aktarım hızını (1 aylık taahhüt) kullanıyor.

  İnce ayar için oluşan aylık maliyet: ince ayar eğitimi (0,004 USD * 1000) + aylık özel model depolaması (1,95 USD) + 1 saatlik özel model çıkarımı (49,50 USD) = 55,45 USD

  Özel model tedarik edilen aktarım hızı (1 aylık taahhüt) için oluşan aylık maliyet = 39,60 USD

  Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, metin özetleme kullanım durumu için 1 aylık taahhütle bir Cohere Command model birimi satın alıyor.

  Toplam aylık maliyet = 1 model birimi * 39,60 USD * 24 saat * 31 gün = 29.462,40 USD

 • İstek Üzerine fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, Amazon Bedrock'a şu API çağrılarını yapıyor: giriş metninin 2.000 belirteçli girişini 500 belirteçli bir çıkışla özetlemek için Meta'nın Llama 2 Chat (13B) modeline gönderilen bir talep.

  Toplam maliyet = 2.000 belirteç/1.000 * 0,00075 USD + 500 belirteç/1.000 * 0,001 USD = 0,002 USD

  Özelleştirme (ince ayar) fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, 1.000 veri belirteci kullanarak Llama 2 Pretrained (70B) modelini özelleştiriyor. Eğitimden sonra modelin performansını değerlendirmek üzere 1 saat boyunca özel model tedarik edilen aktarım hızını kullanıyor. İnce ayarlanmış model 1 ay boyunca depolanıyor. Değerlendirmeden sonra geliştirici, özelleştirilmiş modeli barındırmak için tedarik edilen aktarım hızını (1 aylık taahhüt) kullanıyor.

  İnce ayar için oluşan aylık maliyet = ince ayar eğitimi (0,00799 USD * 1.000) + aylık özel model depolaması (1,95 USD) + 1 saatlik özel model çıkarımı (23,50 USD) = 33,44 USD

  Özel model tedarik edilen aktarım hızı (1 aylık taahhüt) için oluşan aylık maliyet = 21,18 USD

  Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, metin özetleme kullanım durumu için 1 aylık taahhütle bir Meta Llama 2 model birimi satın alıyor.

  Toplam aylık maliyet = 1 model birimi * 21,18 USD * 24 saat * 31 gün = 15.757,92 USD

 • İstek Üzerine fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi Amazon Bedrock'a saatlik olarak şu API çağrılarını yapıyor: giriş metninin 2.000 belirteçli girişini 1.000 belirteçli bir çıktıyla özetlemek için Mistral 7B modeline gönderilen bir talep.

  Toplam saatlik maliyet = 2.000 belirteç/1.000 * 0,00015 USD + 1.000 belirteç/1.000 * 0,0002 USD = 0,0005 USD

  Bir uygulama geliştiricisi Amazon Bedrock'a saatlik olarak şu API çağrılarını yapıyor: giriş metninin 2.000 belirteçli girişini 1.000 belirteçli bir çıktıyla özetlemek için Mixtral 8x7B modeline gönderilen bir talep.

  Toplam saatlik maliyet = 2.000 belirteç/1.000 * 0,00045 USD + 1.000 belirteç/1.000 * 0,0007 USD = 0,0016 USD

  Bir uygulama geliştiricisi Amazon Bedrock'a saatlik olarak şu API çağrılarını yapıyor: giriş metninin 2.000 belirteçli girdisini 1.000 belirteçli bir çıktıyla özetlemek için Mistral Large modeline gönderilen bir talep. 

  Toplam saatlik maliyet = 2.000 belirteç/1.000 * 0,008 USD + 1.000 belirteç/1.000 * 0,024 USD = 0,04 USD

 • İstek Üzerine fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, Amazon Bedrock'a şu API çağrılarını yapıyor: 70 adım boyutunda (premium kalite) ve 512 x 512 piksel görüntü oluşturmak için SDXL modeline gönderilen bir talep.

  Toplam maliyet = 1 görüntü * görüntü başına 0,036 USD = 0,036 USD

  Bir uygulama geliştiricisi, Amazon Bedrock'a şu API çağrılarını yapıyor: 70 adım boyutunda (premium kalite) ve 1024 x 1024 piksel görüntü oluşturmak için SDXL 1.0 modeline gönderilen bir talep.

  Toplam maliyet = 1 görüntü * görüntü başına 0,08 USD = 0,08 USD

  Tedarik Edilen Aktarım Hızı fiyatlandırması

  Bir uygulama geliştiricisi, 1 aylık taahhütle bir adet SDXL 1.0 model birimi satın alıyor.

  Toplam maliyet = 1 * 49,86 USD * 24 saat * 31 gün = 37.095,84 USD

 • Model değerlendirme örneği 1:

  İstek üzerine fiyatlandırması
  Bir uygulama geliştiricisi, ABD Doğu (K. Virginia) AWS Bölgesi'nde Anthropic Claude 2.1 ve Anthropic Claude Instant kullanarak insan tabanlı model değerlendirmesi için bir veri kümesi gönderiyor.

  Veri kümesi, 50 istem içeriyor ve geliştirici, her bir istem-yanıt kümesini derecelendirmek için bir işçi gerekli kılıyor (değerlendirme işi oluşturmada "istem başına işçi" parametresi olarak yapılandırılabilir).

  Bu değerlendirme işinde 50 görev olacaktır (her çalışan başına her istem-yanıt kümesi için bir görev). 50 istem birleşerek 5.000 girdi belirteci oluşturur ve ilişkili yanıtlar birleşerek Anthropic Claude Instant için 15.000 belirteç ve Anthropic Claude 2.1 için 20.000 belirteç oluşturur.

  Bu model değerlendirme işi için aşağıdaki ücretler uygulanır:

  Öğe Girdi belirteçlerinin sayısı 1000 girdi belirteci başına fiyat Girdi maliyeti Çıktı belirteçlerinin sayısı 1000 çıktı belirteci başına fiyat Çıktı maliyeti İnsan görevlerinin sayısı İnsan görevi başına fiyat İnsan görevlerinin maliyeti Toplam
  Claude Instant Çıkarımı 5.000 0,0008 USD 0,004 USD 15.000 0,0024 USD 0,036 USD       0,04 USD
  Claude 2.1 Çıkarımı 5.000 0,008 USD 0,04 USD 20.000 0,024 USD 0,48 USD       0,52 USD
  İnsan Görevleri             50 0,21 USD 10,50 USD 10,50 USD
  Toplam                   11,06 USD

  Model değerlendirme örneği 2:

  İstek üzerine fiyatlandırması
  Bir uygulama geliştiricisi, ABD Doğu (K. Virginia) AWS Bölgesi'nde Anthropic Claude 2.1 ve Anthropic Claude Instant kullanarak insan tabanlı model değerlendirmesi için bir veri kümesi gönderiyor.

  Veri kümesi, 50 istem içeriyor ve geliştirici, her bir istem-yanıt kümesini derecelendirmek için iki işçi gerekli kılıyor (değerlendirme işi oluşturmada "istem başına işçi" parametresi olarak yapılandırılabilir). Bu değerlendirme işinde 100 görev olacaktır (her çalışan başına her istem-yanıt kümesi için 1 görev: 2 işçi x 50 hızlı yanıt kümesi = 100 insan görevi).

  50 istem birleşerek 5.000 girdi belirteci oluşturur ve ilişkili yanıtlar birleşerek Anthropic Claude Instant için 15.000 belirteç ve Anthropic Claude 2.1 için 20.000 belirteç oluşturur.

  Bu model değerlendirme işi için aşağıdaki ücretler uygulanır:

  Öğe Girdi belirteçlerinin sayısı 1000 girdi belirteci başına fiyat Girdi maliyeti Çıktı belirteçlerinin sayısı 1000 çıktı belirteci başına fiyat Çıktı maliyeti İnsan görevlerinin sayısı İnsan görevi başına fiyat İnsan görevlerinin maliyeti Toplam
  Claude Instant Çıkarımı 5.000 0,0008 USD 0,0040 USD 15.000 0,0024 USD 0,036 USD       0,04 USD
  Claude 2.1 Çıkarımı 5.000 0,008 USD 0,0400 USD 20.000 0,024 USD 0,48 USD       0,52 USD
  İnsan Görevleri             100 0,21 USD 21,00 USD 21,00 USD
  Toplam                   21,56 USD
 • Örnek 1: Müşteri desteği sohbet robotu
  Bir uygulama geliştiricisi bir müşteri desteği sohbet robotu oluşturuyor ve zararlı içerikleri engellemek için içerik filtrelerini, istenmeyen sorguları ve yanıtları filtrelemek için de reddedilen konuları kullanıyor.

  Sohbet robotu, saatte 1.000 kullanıcı sorgusu sunuyor. Her kullanıcı sorgusu ortalama 200 karakterlik bir girdi uzunluğuna sahip ve 1.500 karakterlik bir FM yanıtı alıyor.

  200 karakterlik her kullanıcı sorgusu 1 metin birimine karşılık geliyor.

  1.500 karakterlik her FM yanıtı 2 metin birimine karşılık geliyor.

  Her saat işlenen metin birimleri = (1 + 2) * 1.000 sorgu = 3.000 metin birimi

  İçerik filtreleri ve reddedilen konu için saat başına oluşan toplam maliyet = 3.000 * (0,75 USD + 1,00 USD)/1.000 = 5,25 USD

   

  Örnek 2: çağrı merkezi döküm özetleme
  Bir uygulama geliştiricisi, kullanıcılar ve destek temsilcileri arasındaki sohbet dökümlerini özetlemek için bir uygulama oluşturuyor. 10.000 konuşma için oluşturulan özetlerde kimliği tanımlayabilecek bilgileri (PII) düzenlemek için hassas bilgi filtresi kullanıyor.

  Oluşturulan her özet, ortalama 3.500 karaktere sahip ve bu da 4 metin birimine karşılık geliyor.

  10.000 konuşmayı özetlemek için oluşan toplam maliyet = 10.000 * 4 * (0,1 USD/1.000) = 4 USD

  Öğe Girdi belirteçlerinin sayısı 1000 girdi belirteci başına fiyat Girdi maliyeti Çıktı belirteçlerinin sayısı 1000 çıktı belirteci başına fiyat Çıktı maliyeti İnsan görevlerinin sayısı İnsan görevi başına fiyat İnsan görevlerinin maliyeti Toplam
  Claude Instant Çıkarımı 5.000 0,0008 USD 0,004 USD 15.000 0,0024 USD 0,036 USD       0,04 USD
  Claude 2.1 Çıkarımı 5.000 0,008 USD 0,04 USD 20.000 0,024 USD 0,48 USD       0,52 USD
  İnsan Görevleri             100 0,21 USD 21,00 USD 21,00 USD
  Toplam                   21,56 USD