MariaDB ve PostgreSQL Arasındaki Fark Nedir?

MariaDB ve PostgreSQL, verileri tablo biçiminde depolayan açık kaynaklı ilişkisel veritabanlarıdır. MariaDB, MySQL'nin değiştirilmiş bir sürümüdür ve MySQL'nin orijinal geliştirme ekibi tarafından oluşturulmuştur. PostgreSQL, MariaDB'den daha fazla özellik sunan bir nesne-ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. PostgreSQL, daha hızlı okuma performansı için gerçekleştirilmiş görünümler ve kısmi dizine ekleme özelliği sunar. Bununla birlikte, MariaDB uygun ölçekte daha fazla esneklik ve hata toleransı sunar.

MariaDB ile PostgreSQL arasındaki benzerlikler nelerdir?

Hem MariaDB hem de PostgreSQL, veri depolamada yüksek erişilebilirlik, eş zamanlılık ve tutarlılık sunan olgun, açık kaynaklı veritabanı sistemleridir. Bu ikisi arasındaki bazı spesifik benzerlikler şu şekildedir.

Veri modeli

MariaDB ve PostgreSQL, verileri tablo biçiminde sıralar ve sütunlar halinde depolayan açık kaynaklı ilişkisel veritabanı sistemleridir. Her ikisi de birincil ve yabancı anahtarları ve çeşitli veri türlerini ve biçimlerini destekler. Her biri, farklı bilgi tabloları arasında güçlü veri modellemesi ve ilişki oluşturma sunar. Hem MariaDB hem de PostgreSQL, sorgu performansını desteklemek için dizin oluşturmayı kullanır. Böylece optimize edilmiş ve hızlı bir şekilde sorgulama yapabilirsiniz.

Genişletilebilirlik

MariaDB ve PostgreSQL, işlevlerini genişletmek için çeşitli mekanizmalara sahiptir. Örneğin, geliştiriciler farklı programlama dillerinde özel işlevler oluşturmak için her iki sistemi de kullanabilir. Özel işlemleri gerçekleştirmek için bu kullanıcı tanımlı işlevleri (UDF'ler) kullanabilirsiniz.

Belirli koşulları sağladığınızda belirlenmiş eylemleri çalıştırmak için depolanmış prosedürleri ve tetikleyicileri de kullanabilirsiniz. Örneğin, depolama ortamındaki belirli olaylara bağlı olarak veri bütünlüğünü uygulamak için bunları kullanabilirsiniz.

Dil ve söz dizimi

İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri MariaDB ve PostgreSQL standart dil olarak SQL'i kullanır. Bu sistemlerin her ikisinde de, aynı SQL komutlarının çoğunu kullanabilir ve aynı sonucu elde edebilirsiniz.

Her ikisi de pencere işlevleri ve ortak tablo ifadeleri gibi gelişmiş SQL özelliklerini destekler. Birden fazla tablodan alabileceğiniz daha küçük veri alt kümelerinin görünümlerini oluşturabilirsiniz. Bu ek özellikler, bu sistemlerin karmaşık sorgular yapma yeteneğini arttırır.

Mimari farklılıklar: MariaDB ve PostgreSQL

MariaDB ve PostgreSQL'in bazı benzerlikleri olmasına rağmen onları ayıran birkaç temel fark da vardır.

Veri türleri

MariaDB, tam sayılar, değişkenler, dizeler ve tarihler dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini sağlar. Bunun yanı sıra MariaDB, ENUM, SET ve uzamsal verilerin yanı sıra yapılandırılmamış verilerin depolanmasına yardımcı olan bir LONGTEXT sütununu da destekler.

PostgreSQL veritabanı ayrıca kayan noktalı sayılar, tam sayılar, dizeler, tarihler, diziler ve Boolean değerleri dahil olmak üzere kapsamlı bir veri türü yelpazesi sunar. PostgreSQL ayrıca yapılandırılmamış veriler için Evrensel Olarak Benzersiz Tanımlayıcılar (UUID'ler), JSON ve JSONB'yi destekler.

Dizine ekleme ve kısmi dizinler

MariaDB'nin sütunlu depolama ve eş zamanlı işlemesi nedeniyle, dizinlere ihtiyaç duymadan büyük bir hacmi veya satırları sorgulayabilir. Ancak varsayılan olarak B ağacı dizinine eklemeyi destekler. Dört ana dizine sahiptir: Birincil anahtarlar, benzersiz dizinler, düz dizinler ve tam metin dizinleri. 

PostgreSQL; B ağacı, Genelleştirilmiş Arama Ağacı (GiST), uzay bölümlü GiST (SP-Gist), Blok Aralığı Dizini (BRIN), Genelleştirilmiş Ters Dizin (GIN) ve karma dizinleri gibi daha kapsamlı dizine ekleme seçeneklerini sunar. Bunların dışında, aynı zamanda kısmi dizinleri sağlar ve karşılıklı kapsayıcı dizine eklemeyi destekler. Böylece aynı anda birden fazla dizin kullanabilirsiniz. 

Çoğaltma

MariaDB, MariaDB çoğaltma protokolünü kullanarak zaman uyumsuz çoğaltmayı destekler. Birincil ve ikincil veritabanlarında veri kopyalarını tutar. Değişiklikler gerçekleştikten sonra, birincil veritabanı sistemi değişiklikleri çoğaltma veritabanlarında zaman uyumsuz olarak günlüğe kaydeder. MariaDB ayrıca birden fazla birincil veritabanının tekil bir çoğaltma veritabanına çoğaltılmasına izin vererek veri konsolidasyonunu iyileştirmeye yardımcı olur.

PostgreSQL hem zaman uyumsuz hem de zaman uyumlu çoğaltmayı kullanır. Zaman uyumsuz çoğaltma günlükleri birincil veritabanlarından çoğaltma veritabanlarına dönüşür. Zaman uyumlu çoğaltma, birincil veritabanı sisteminden ikincil veritabanlarına değişiklikleri gerçekleştirir. Bu süreç, işlem tamamlanmadan önce gerçekleşir ve bu da veri tutarlılığını ve bütünlüğünü artırmaya yardımcı olur. 

Sütunlu depolama

Satır bazlı veri depolamada, veri blokları bütün satırı oluşturan her bir ardışık sütun için değerleri sıralı olarak depolar. Sütun bazlı veya sütunlu depolamada ise her veri bloku birden fazla satır için tek bir sütunun değerlerini depolar.

MariaDB temelinde sütunlu depolamayı desteklemese de MariaDB'de bu özelliği destekleyen depolama altyapıları vardır. 10.5.4 güncellemesinden itibaren, MariaDB Sunucusu için sütunlu depolamayı destekleyen ColumnStore gibi depolama altyapılarını kullanabilirsiniz. 

PostgreSQL, cstore_fdw adlı açık kaynaklı bir uzantı aracılığıyla sütunlu depolama sağlar.

Performans: MariaDB ve PostgreSQL

MariaDB ve PostgreSQL, kullanım örneğine bağlı olarak farklı performans avantajları sunar.

Hız

Hem MariaDB hem de PostgreSQL, sorguları verimli bir şekilde çalıştırmayı amaçlayan gelişmiş sorgu iyileştiricilere sahiptir. Hız, sorgunun karmaşıklığına, ilgili dizinlerin erişilebilirliğine ve iyileştiricinin sorgu planı seçiminin etkinliğine bağlı olarak değişir.

Bazı performans karşılaştırma testlerinde PostgreSQL, MariaDB'den birkaç yüzde puanı daha iyi performans gösterdi.

Bununla birlikte, MariaDB daha yeni sürümlerde maliyet tabanlı bir iyileştirici (CBO) kullanır ve bu da daha iyi sorgu planlamasını ve daha hızlı veri erişimini sağlayabilir.

Ölçeklenebilirlik

MariaDB, iş yükü arttıkça altyapı kapasitesini artırdığınız dikey ölçeklenebilirlik anlamında daha fazla seçenek sunar. Performansı ve ölçeklenebilirliği artırmak için donanım geliştirmelerinden yararlanabilen InnoDB ve ColumnStore gibi takılabilir depolama altyapılarına sahiptir. MariaDB ayrıca, birden çok sunucuda verilerin parçalanması ve yatay bölümlenmesi için Spider depolama altyapısını sunar.

PostgreSQL, performansı iyileştirmek için verileri birden fazla düğüme dağıttığınız yatay ölçeklenebilirlik açısından daha fazla seçenek sunar. Tablo bölümleme yoluyla mantıksal parçalamanın yanı sıra akış ve mantıksal çoğaltma dahil çeşitli çoğaltma yöntemlerini sağlar.

Veri yazma

MariaDB, veri yazma konusunda çok esnek bir yaklaşım sunar. Veri türünü hedefle eşleşecek şekilde otomatik olarak düzeltebilirsiniz. Sistemin verileri anında kabul edip etmediği veya bir uyarıyı tetikleyip tetiklemediği gibi ek kurallar belirleyebilirsiniz. Birçok farklı türde veri girdisi kullanıyorsanız MariaDB'nin sunduğu esneklik işe yarar.

PostgreSQL aynı derecede esneklik sunmaz. Veri bütünlüğü denetimleri katıdır. Veriler hedef türle eşleşmiyorsa sistem bir hata gösterir ve bu verileri eklemenizi engeller. 

Kullanım zamanı: MariaDB ve PostgreSQL

Daha fazla esneklik istiyorsanız MariaDB işinize yarar. Bir dizi etkili depolama altyapısı sunar. Böylece veritabanı sistemini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. İşlem desteği, sütunlu depolama veya yüksek aktarım hızı istiyorsanız sisteminizi hepsini yapacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

İleri seviye veri modelleme istiyorsanız PostgreSQL daha iyi bir seçimdir. Karmaşık veri türlerini destekleyebilir, özel veri türlerini tanımlayabilir, uzantılar oluşturabilir ve özel veri gereksinimlerine odaklanabilirsiniz. Dizine ekleme yetenekleri ayrıca analiz iş yükleri için uygun ölçekte daha iyi performans sağlar. Kararlılık, yanıt verme ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için çok uygundur.

Farklılıkların özeti: MariaDB ve PostgreSQL

 

MariaDB

PostgreSQL

Veri türleri

Yapılandırılmamış veriler için LONGTEXT dahil olmak üzere veri türleri aralığı.

Yapılandırılmamış veriler için JSON verileri ve UUID'ler dahil olmak üzere veri türleri aralığı.

Dizine ekleme

B ağacı dizinleri ve diğer dört dizine ekleme türleri vardır.

Çok çeşitli dizinleri vardır ve ayrıca kısmi dizin seçenekleri sunar. 

Replikasyon

Zaman uyumsuz, yarı zaman uyumlu ve gecikmeli çoğaltma.

Zaman uyumsuz, zaman uyumlu, paralel, akış ve basamaklama gibi çeşitli çoğaltma yöntemleri. 

Sütunlu depolama

Sütunlu depolamaya izin veren 10.5.4'ten ColumnStore'u sunar.

Altyapısında sütunlu depolama alanı yoktur ancak cstore_fdw yükleyebilirsiniz.

Hız

Daha yeni sürümlerde maliyet tabanlı iyileştirici, sorgu planlaması ve performansında iyileştirme sağlar.

Üçüncü taraf karşılaştırma testlerinde daha hızlı okuma ve yazma performansı göstermiştir.

Ölçeklenebilirlik

Dikey ölçeklendirme için daha fazla seçenek.

Yatay ölçeklendirme için daha fazla seçenek.

Veri yazma

MariaDB, veri türlerini eşleştirmek için gelişmiş özelliklerle esneklik sunar.

Veri yazma söz konusu olduğunda PostgreSQL daha katıdır.

AWS, MariaDB ve PostgreSQL gereksinimleriniz konusunda size nasıl yardımcı olabilir?

Amazon Web Services (AWS), MariaDB ve PostgreSQL ile çalışmanızı destekleyecek birçok teklif sunar.

Amazon RDS

Amazon İlişkisel Veri Tabanı Hizmeti (Amazon RDS), bulutta ilişkisel veri tabanları kurmayı, çalıştırmayı ve ölçeklendirmeyi basitleştiren bir yönetilen hizmetler topluluğudur. İki tanesi PostgreSQL ve MariaDB'ye tahsis edilmiş yedi popüler altyapı arasından seçim yapın.

PostgreSQL için Amazon İlişkisel Veritabanı Hizmeti (Amazon RDS) PostgreSQL 9.6, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sürümlerini destekler. Benzer şekilde MariaDB için Amazon RDS, MariaDB Sunucusu'nun 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.6 sürümlerini destekler.

Amazon RDS'yi aşağıdaki gibi hemen kullanabilirsiniz:

  • Üretime hazır PostgreSQL ve MariaDB veritabanlarını dakikalar içinde, uygun maliyetli ve yeniden boyutlandırılabilir donanım kapasitesiyle dağıtın
  • Mevcut veri tabanlarınızla ilgili kodu, uygulamaları ve araçları yeniden kullanın
  • İşlem, bellek ve depolama alanı kapasitesi kullanımı gibi son derece önemli operasyonel ölçümleri görüntüleyin

Amazon Aurora

Ayrıca Amazon Aurora, aşağıdaki özellikleri sağlayan bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (RDBMS):

  • yerleşik güvenlik
  • sürekli yedekleme
  • sunucusuz bilgi işlem
  • 15 adede kadar okuma çoğaltması
  • otomatik çok bölgeli çoğaltma
  • diğer AWS hizmetleri ile entegrasyon

Aurora, üst düzey ticari veri tabanlarının hızı ve erişilebilirliği ile açık kaynak kodlu veri tabanlarının basitliğini ve uygun maliyetini bir araya getirir. Mevcut kurulumunuzun aktarım hızının üç katını deneyimlemek için MariaDB ve PostgreSQL iş yüklerinizi Aurora'ya kolayca taşıyabilirsiniz.

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de PostgreSQL ve MariaDB kullanmaya başlayın.

AWS İçin Sonraki Adımlar

PostgreSQL ile oluşturmaya başlayın

AWS'de PostgreSQL'yi kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin

Daha fazla bilgi edinin 
MariaDB ile oluşturmaya başlayın

AWS'de MariaDB'yi kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin

Daha fazla bilgi edinin