Mikro Hizmetler ile API'ler Arasındaki Fark Nedir?

Mikro hizmetler ve API'ler, modüler yazılım tasarımına yönelik iki yaklaşımdır. Modüler programlama, karmaşık işlevleri yerine getirmek için birbirleriyle etkileşime giren daha küçük yazılım bileşenleri tasarlamayı amaçlar. Bu, yazılımı tüm işlevler için büyük bir kod tabanı olarak tasarlamaktan daha verimlidir. Mikro hizmetler, yazılımı küçük, bağımsız, son derece özelleşmiş hizmetlere dönüştüren bir mimari yaklaşımdır. Her mikro hizmet tek bir sorunu çözer veya belirli bir görevi yerine getirir. 

Buna karşılık bir API, iki yazılım bileşeni arasındaki bir iletişim sözleşmesidir. API'ler, yazılım bileşeninin bir işlevi yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu verileri ve beklenen yanıtı belirtir. Mikro hizmetler, API'leri kullanarak birbirleriyle iletişim kurar. Bununla birlikte, geliştiriciler önceden var olan işlevleri kodlarına entegre etmek için üçüncü taraf API'lerini de kullanır.

Mikro hizmetler hakkında bilgi edinin »

API'ler hakkında bilgi edinin »

Çalışma şekli: mikro hizmetler ve API'ler

Bir mikro hizmet, belirli bir uygulama işlevi için gereken tüm kodları içerir. API, bu işleve erişmek için bir iletişim mekanizmasıdır. Mikro hizmetler, işlevselliği API'ler aracılığıyla ortaya çıkarır. Böylece diğer mikro hizmetler gerektiğinde bunları kullanabilir. Ancak geliştiriciler, üçüncü taraf tedarikçilerin ve ortakların API'leri gibi mikro hizmetlerle ilgisi olmayan API'leri de kullanır.

Şimdi ikisinin de nasıl çalıştığını detaylandıracağız.

Mikro hizmetler nasıl çalışır?

Mikro hizmet mimarisi, hizmet odaklı mimarinin (SOA) evrimidir. Geliştiriciler, uygulamanın tamamını küçük ve bağımsız programlar olarak çalışan bireysel işlevlere ayırır. Mikro hizmetler, daha karmaşık görevleri yerine getirmek için birbirleriyle etkileşime girer.

Örneğin bir araç paylaşımı uygulaması; coğrafi konum verilerini toplayanlar, ödemeleri işleyenler veya uyarı gönderenler gibi birden fazla esnek bağlantılı hizmete sahip olabilir. Kullanıcı uygulama üzerinden bir araç çağırdığında tüm mikro hizmetler, birlikte çalışarak kullanıcının bir sürücü bulmasına ve ödemeyi yapmasına yardımcı olur.

SOA hakkında bilgi edinin »

API'ler nasıl çalışır?

API'ler, herhangi iki yazılım bileşeninin bilgi alışverişinde bulunmasına izin veren bir arabirimdir. Bir API, iletişim sözleşmesini belirtir. Geliştiriciler, üçüncü taraf kodundan belirli işlevlere veya verilere erişmek için sözleşmeyi kullanır.

Örneğin bir araç paylaşımı uygulaması, müşterinin kredi kartı bilgilerini API'ye ileterek bir ödeme API'si kullanabilir. API'nin ardındaki kod, karttan ödemeyi güvenli bir şekilde çekebilir ve araç paylaşımı uygulamasına bir başarılı veya başarısız yanıtı döndürebilir.

Temel farklar: mikro hizmetler ve API'ler

Hem mikro hizmetler hem de API'ler, kuruluşların uygulama oluşturmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olan önemli teknoloji yığınlarıdır. Mikro hizmetler, bir uygulamanın yapı taşlarıdır. Her hizmet genelde bir veritabanı, veri erişimi katmanı, iş mantığı ve API içerir. API'ler veri biçimi, veri alışverişi beklentileri ve protokoller gibi programlama ayrıntılarını içerir. 

Dağıtılmış gelişimi farklı şekillerde desteklerler. 

Amaç

Mikro hizmetler mimarisi, büyük bir kod bloğunu birden fazla küçük hizmete bölerek yazılım geliştirme verimliliğini iyileştirmeyi amaçlar. Bu yolla birçok geliştirici, üzerinde anlaşmaya varılan özelliklere göre aynı anda farklı mikro hizmetler üzerinde çalışabilir.

Bu sırada API, bir uygulama içindeki veya ötesindeki farklı işlevleri veya hizmetleri birbirine bağlar. Dahili API'lerin kapsamı, tek bir uygulama ile sınırlıdır. Aynı zamanda, hangi programlama dilleri ve araçları üzerine inşa edildiklerine bakılmaksızın açık kaynak işlevlerine erişmek için genel bir API kullanılabilir. 

Türler

Mikro hizmetler genel olarak durum bilgili ve durum bilgisiz şeklinde kategorize edilir. Durum bilgili mikro hizmetler, mevcut talepleri işlerken geçmiş sonuçlarını hatırlar; durum bilgisiz mikro hizmetler, geçmiş belleği saklamaz.

API'ler ise kitle, mimari ve protokole göre kategorize edilir. Örneğin, geliştiriciler uygulama oluştururken şu API türlerini kullanır: özel, genel, ortak, mikro hizmetler, bileşik, SOAP ve REST API'leri.

Güvenlik

Mikro hizmetler, dahili ekibiniz tarafından geliştirilip yönetildikleri için veri güvenliği ve kullanılabilirliği üzerinde size daha fazla kontrol sağlar.

API'ler ise arkalarındaki kodu kimin yazdığına ve hangi verileri istediklerine bağlı olarak güvenli olabilir veya olmayabilir. Bu nedenle geliştiriciler, harici API'leri kullanırken dikkatli olmalıdır.

Hata Ayıklama

Dağıtılmış mimari stilleri nedeniyle mikro hizmetlerin hata ayıklaması zordur. Üstelik bireysel mikro hizmetler, farklı programlama dilleri ve çerçeveleri ile geliştirilebilir ve öngörülemeyen bir düzende etkileşime girebilir. Bu, geliştiricinin hata durumunu yeniden oluşturma, veri hareketini takip etme, programlama değişkenlerini izleme ve temel nedeni belirleme çabalarını zorlaştırır.

Mikro hizmetler mimarisinin aksine API'lerde hata ayıklamak daha kolaydır. Geliştiriciler, API davranışını gözlemlemek ve temel sorunu belirlemek için adım adım bir yaklaşım izleyebilir. 

Kullanım zamanı: mikro hizmetler ve API'ler

Mikro hizmetler ve API'ler, rakip teknolojiler değildir. Aksine, her ikisi de iş mantığını müşteri isteklerini karşılayan ölçeklenebilir modern uygulamalara dönüştürmek için birlikte çalışır. 

Mikro hizmetler, üçüncü taraf hizmetlerle etkileşim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak üzere belirli işlevleri ortaya çıkarmak için bir API'ye ihtiyaç duyar. Mikro hizmetler, API'ler sayesinde veri paylaşabilir ve kuruluşların uygulamaları hızla ölçeklendirmesine yardımcı olabilir.

Tek bir kod tabanı ekibiniz için çok karmaşık hale geldiğinde mikro hizmetleri ve API'leri birleştirmek doğru seçimdir. Dağıtılmış bir mimariye geçerek, uygulamalarınıza yeni özellikler veya değişiklikler getirdiğinizde zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz. 

Uygun ölçekte zorluklar: mikro hizmetler ve API'ler

Hem API'ler hem de mikro hizmetler, kuruluşların uygulamalarını geleneksel yazılım mimarisinden daha etkili bir şekilde ölçeklendirmelerine olanak tanır. Bununla birlikte, trafik ve uygulama karmaşıklığı arttıkça API'lerin ve mikro hizmetlerin karşılaştığı zorluklar da devam eder.

Sonuç olarak, geliştiriciler kullandıkları binlerce mikro hizmeti ve API'yi yönetmeli, izlemeli ve bunlar için sorun gidermelidir. Kod bakımı ve çevik değişiklik yönetimi için uygun altyapıya sahip mikro hizmetler dağıtmaları gerekir.

Mikro hizmetleri uygun ölçekte yönetme

Yazılım geliştiricileri, ölçeklenebilirlik zorluklarının üstesinden gelmek için mikro hizmetleri container'larla birlikte dağıtır. Container'lar, bir mikro hizmetin ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları ve işletim ortamını içeren yazılım paketleridir. Container'lı hale getirme, mikro hizmetlerin donanım ve işletim sistemlerinden bağımsız olarak çalışmasına olanak tanır. Değişen istekleri karşılamak için bilgi işlem kaynaklarını belirli mikro hizmetlere ayırabilir veya azaltabilirsiniz. 

API'leri uygun ölçekte yönetme

API'ler, çok fazla eş zamanlı API çağrısı kabul ettikleri zaman darboğaz sorunu yaşayabilirler. Bu, API sunucusunu yük altında bırakarak performans sorunlarına neden olur ve gönderici uygulamaya hata kodları döndürür.

Üçüncü taraf API'leri kullanıyorsanız uygulamanızın performansı, yönetmediğiniz kodun performansından etkilenebilir. Ancak, dahili API'ler kullanıyorsanız birden fazla API'yi uygun ölçekte izlemek ve güvenceye almak için API yönetim araçlarından faydalanabilirsiniz.

Farklılıkların özeti: mikro hizmetler ve API'ler

 

Mikro hizmetler

API'ler

Amaç

Büyük bir uygulamayı daha küçük işlevsel bileşenlere bölmek.

İki yazılım bileşeni arasında bir iletişim sözleşmesi tanımlamak.

Kullanımı

Bir mikro hizmet, belirli bir uygulama işlevi için gereken tüm kodları içerir. 

API, bu işleve erişmek için bir iletişim mekanizmasıdır. 

Tür

Durum bilgili ve durum bilgisiz mikro hizmetler.

Kitle, mimari ve protokole göre kategorize edilir.

Güvenlik

Dahili olarak kontrol edilir. Hata toleranslı mimari.

Üçüncü taraf geliştiricilere bağımlı olabilir.

Hata Ayıklama

Dağıtılmış mimari ve karmaşık veri yolu nedeniyle zorlayıcı.

Sorunları gözlemlemek, izlemek ve yalıtmak için öngörülebilir yaklaşım.

Ölçeklenebilirlik

Uygun ölçekte yönetmek için container'ları kullanın.

Uygun ölçekte yönetmek için API yönetim araçlarını kullanın.

AWS, mikro hizmet ve API gereksinimlerinize nasıl yardımcı olabilir?

Amazon Web Services (AWS), buluttaki mikro hizmetleri ve API'leri dağıtmak, yönetmek ve bunların güvenliğini sağlamak için uygun fiyatlı ve etkili çözümler sağlar. Kuruluşlar, geleneksel yazılım mimarisinden geçiş yapmak ve modern web uygulamalarını benimsemek için AWS teknolojilerini kullanır. Aşağıda iki örnek verilmiştir:

Amazon Esnek Container Hizmeti (Amazon ECS) ile bulutta mikro hizmet tabanlı uygulamaları kolayca dağıtabilir, yönetebilir ve ölçeklendirebilirsiniz. Temel altyapıyı otomatik olarak sağlar ve uygulamanızı diğer AWS kaynaklarına bağlar. 

Amazon API Ağ Geçidi, API'leri uygun ölçekte oluşturmanıza, dağıtmanıza, korumanıza ve güvenli hale getirmenize yardımcı olan merkezi bir platform sağlar. API'lerin, talepleri belirli bir hizmete minimum gecikme ve hata oranlarıyla göndermesine ve yanıtlamasına olanak tanır.

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de mikro hizmetleri ve API'leri kullanmaya başlayın.