Amazon DynamoDB sayesinde, iş yüklerinizi 10 kata kadar performans iyileştirmesi için Amazon DynamoDB Hızlandırıcı (DAX), gerçek zamanlı arama ve analiz özelliklerini etkinleştirmek için Amazon OpenSearch Hizmeti ve çeşitli diğer AWS hizmetleri ile kolayca entegre edebilirsiniz. DynamoDB, kullanım örneği gereksinimlerinizi karşılayan çok çeşitli AWS hizmetleriyle entegre etme esnekliği sağlar.

Amazon DynamoDB Hızlandırıcı

Amazon DynamoDB Hızlandırıcı (DAX), Amazon DynamoDB için tasarlanmış, tam olarak yönetilen, yüksek oranda erişilebilir bir önbelleğe alma hizmetidir. DAX, saniyede milyonlarca istekte bile milisaniyeden mikro saniyeye kadar 10 kata kadar performans iyileştirmesi sağlar. DAX, DynamoDB tablolarınıza bellek içi hızlandırma eklemek için tüm önbelleği geçersiz kılma ve veri doldurma işlemlerini yönetir. DAX satır içi bir önbellektir, bu nedenle önbelleğe alınan öge mevcut değilse veya eskiyse DAX otomatik olarak temel tabloya geçer.

Artık uygun ölçekte performans konusunda endişelenmenize gerek kalmadan müşterileriniz için harika uygulamalar oluşturmaya odaklanabilirsiniz. DAX mevcut DynamoDB API çağrılarıyla uyumlu olduğundan başlamayı kolaylaştırmak için uygulama değişikliği gerekmez. 

Amazon OpenSearch Hizmeti ile Amazon DynamoDB sıfır ETL entegrasyonu

Amazon OpenSearch Hizmeti ile Amazon DynamoDB sıfır ETL entegrasyonu, DynamoDB'den OpenSearch Hizmeti'ne neredeyse gerçek zamanlı çoğaltma ile kodsuz, tam olarak yönetilen bir ETL işlem hattı sağlar. Bu sıfır ETL entegrasyonu, müşterilerin verilerini DynamoDB'den OpenSearch Hizmeti'ne saniyeler içinde sorunsuz bir şekilde eşitlemelerini sağlayarak ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) işlemleri için karmaşık veri işlem hatlarını oluşturmak ve sürdürmek üzere özel kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu entegrasyon, verilerin işlem ve arama veri tabanları arasında eşitlenmesi ile ilgili operasyonel yükü ve maliyeti azaltarak müşterilerin temel iş sorunlarına odaklanmalarını sağlar. 

İlk işlem hattınızı DynamoDB konsolundaki Entegrasyonlar sekmesinden hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Entegrasyon, Dynamo DB verilerinizin belirli OpenSearch Hizmeti dizinlerine dönüştürülmesini, yönlendirilmesini ve eşlemesini tanımlamak ve işlemek için Amazon OpenSearch Veri Alımı işlem hatlarından faydalanır.

Bu sıfır ETL entegrasyonu; tam metin arama, coğrafi uzamsal arama, vektör araması ve daha fazlasını gerçekleştirmek için dizin oluşturmayı kolaylaştırır. OpenSearch Hizmeti aramaları ve toplamaları, etkileşimli, yüksek performanslı uygulamaları etkinleştirmek için DynamoDB sorgularıyla birlikte çalışır. DynamoDB müşterileri, kullanıcı etkileşimini ve uygulamalarına ilişkin memnuniyet düzeylerini artıran yeni deneyimler sunmak için OpenSearch Hizmeti'nin kapsamlı arama ve makine öğrenimi özelliklerinden yararlanabilirler. Bu sıfır ETL eğitiminde daha fazla bilgi edinin.

AWS Lambda ile olay tabanlı tetikleyiciler

Amazon DynamoDB için AWS Lambda tetikleyicileri, DynamoDB'deki bir ögede yapılan değişikliklere yanıt olarak çalışacak şekilde özel mantığı kolayca ayarlamanıza olanak tanır. DynamoDB Akışlar'ı etkinleştirdikten sonra DynamoDB konsolundaki Dışarı Aktarımlar ve Akışlar sekmesinden hızlı bir şekilde ilk tetikleyicinizi oluşturabilirsiniz. Tetikleyicinizi yapılandırdıktan sonra Lambda kodunuz, tablonuzdaki verilerde yapılan değişiklikleri saniyeler içinde tetikleyebilir.

DynamoDB için AWS Lambda tetikleyicileriyle, verileri doğrulamak ve zenginleştirmek için kolayca veri tabanı tetikleyicileri oluşturabilir, verileri çoğaltarak diğer hizmetlerle entegre edebilir ya da sipariş karşılama veya medya işleme gibi DynamoDB tablolarındaki veri değişikliğine tepki veren olay odaklı mimarilerin tamamını oluşturabilirsiniz. Lambda işlevi bildirim gönderme veya iş akışı başlatma gibi belirleyeceğiniz herhangi bir işlemi gerçekleştirebilir.  

SSS

Amazon OpenSearch Hizmeti ile Amazon DynamoDB sıfır ETL entegrasyonunu neden kullanmalıyım?

OpenSearch Hizmeti ile DynamoDB sıfır ETL entegrasyonu, verilerin işlem veri deposundan arama veri deposuna çoğaltılması işlemini düzenleme sırasında meydana gelebilecek operasyonel karmaşıklığı azaltır. İşlem ve arama veri depolarını eşitlemek için kullanılan veri işlem hatlarının oluşturulması ve yönetilmesi zor ve maliyetli olabilir, sürekli olmayan ve izlenmesi zor hatalar meydana gelebilir. 

Bu entegrasyon, Amazon DynamoDB müşterilerinin DynamoDB'den gelen işlem verilerini yazıldıktan sonra saniyeler içinde OpenSearch Hizmeti'nde kullanıma sunmak için tam olarak yönetilen bir çözüm sunarak işlem verilerinden neredeyse gerçek zamanlı arama sonuçları elde etmelerini sağlar. Müşterilerin, OpenSearch Hizmeti ile analiz etmek istedikleri verileri içeren DynamoDB tablolarını seçmeleri yeterlidir. Bu sıfır ETL entegrasyonu, OpenSearch Veri Alımı işlem hatlarını kullanarak şemayı ve verileri sorunsuz bir şekilde OpenSearch Hizmeti'ne kopyalar. Müşteriler, birden çok DynamoDB tablosundaki verileri tek bir OpenSearch Hizmeti tarafından yönetilen etki alanına veya sunucusuz koleksiyonuna çoğaltabilir ve aynı zamanda temel analiz varlıklarını birleştirerek önemli ölçüde maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik elde edebilirler. 

Amazon OpenSearch Hizmeti ile Amazon DynamoDB sıfır ETL entegrasyonunu kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Müşteriler, DynamoDB için AWS Yönetim Konsolu, OpenSearch Hizmeti, AWS CLI veya AWS SDK ya da AWS CloudFormation kullanarak başlayabilirler. Müşteriler, bir entegrasyonu etkinleştirmek için önce verilerinin çoğaltılması gereken DynamoDB tablosunu seçerler. Müşteriler daha sonra, iki sistem arasında verileri eşitlemek adına CDC mekanizması olarak gerçek zamanlı çoğaltma için DynamoDB Akışlar'ı veya gecikmeli çoğaltma için DynamoDB Artımlı Dışarı Aktarımlar'ı seçerler. 

Bu sıfır ETL entegrasyonu, müşterinin hesabında, verileri OpenSearch Hizmeti tarafından yönetilen bir kümeye veya sunucusuz koleksiyonuna çoğaltmakla ilgilenen bir OpenSearch Veri Alımı işlem hattı kurar. OpenSearch Veri Alımı, DynamoDB tablolarının yapısını anlar ve ardından eş değer bir OpenSearch Hizmeti tarafından yönetilen etki alanı veya sunucusuz koleksiyonu oluşturarak hedefi DynamoDB tablolarındaki mevcut verilerle önceden yükler. İsteğe bağlı olarak müşteriler, OpenSearch Hizmeti'nde oluşturulacak dizinler için bir şema belirtebilirler. 

Amazon DynamoDB ve Amazon OpenSearch Hizmeti arasındaki entegrasyonumun durumunu nasıl izleyebilirim?

Bu sıfır ETL entegrasyonu, Amazon CloudWatch üzerinde uçtan uca entegrasyonunuzun durumunu gerçek zamanlı ölçümler ve günlüklerle izleyebileceğiniz bir pano sağlar. Kullanıcı tanımlı eşiklerin ihlali durumunda uyarı alma özelliğini ayarlayabilirsiniz. Bu entegrasyon ayrıca, DynamoDB tablolarının ve OpenSearch Hizmeti dizinlerinin durumunu sürekli olarak izler ve bu varlıklardan herhangi birinde regresyon durumunda kullanıcıları anında bilgilendirir.

Amazon OpenSearch Hizmeti ile Amazon DynamoDB sıfır ETL entegrasyonu için hangi güvenlik izinleri gereklidir?

OpenSearch Hizmeti ile DynamoDB sıfır ETL entegrasyonu, OpenSearch Veri Alımı'nın bu iki sistemde verileri çoğaltmak için gerekli izinlere sahip olmasını sağlamak üzere DynamoDB tablolarından verileri okumak ve bir OpenSearch etki alanına veya koleksiyonuna yazmak için gerekli izinlere sahip bir IAM rolü oluşturur. Bu rol daha sonra, veriler kaynaktan hedefe taşınırken her zaman doğru güvenlik duruşunun korunmasını sağlamak için OpenSearch Veri Alımı işlem hatları tarafından üstlenilir.

Veriler Amazon DynamoDB'den Amazon OpenSearch Hizmeti'ne taşınırken veri dönüştürme nasıl çalışır?

Bu sıfır ETL entegrasyonu, hareket hâlindeki verileri toplamak ve filtrelemek için OpenSearch Veri Alımı işlem hatlarının yerel veri dönüştürme özelliklerini kullanır. Müşteriler, bir DynamoDB tablosundan verileri taşırken birkaç alanı bırakmak veya mevcut alanlardaki toplamalara dayalı olarak yeni alanlar oluşturmak isteyebilir. 

İsteğe bağlı olarak müşteriler, özel dönüşüm özelliği elde etmek adına OpenSearch Veri Alımı için özel mantık da yazabilir. Bu sıfır ETL entegrasyonu, tüm verilerini kaynaktan biriktiriciye taşımak isteyen diğer kullanıcıların yalnızca birkaç tıklamayla entegrasyonları gerçekleştirebilmeleri için kullanıma hazır OpenSearch Veri Alımı ayrıntılı planları sağlayacaktır.

Verileri Amazon DynamoDB'den Amazon OpenSearch'e taşırken özel şemamı nasıl belirleyebilirim?

Bu sıfır ETL entegrasyonu, müşterilere DynamoDB'den OpenSearch Hizmeti'ne veri yazımı sırasında, OpenSearch Veri Alımı tarafından kullanılan dizin eşlemeleriyle birlikte özel veri şemalarını belirleme seçenekleri sunar. Bu deneyim DynamoDB'deki kullanıcı arabirimi konsoluna eklenir, böylece müşteriler OpenSearch Hizmeti'nde oluşturulan dizinlerin biçimi üzerinde tam kontrole sahip olurlar.

Bu özelliği kullanmanın bir maliyeti var mı?

OpenSearch Hizmeti ile DynamoDB sıfır ETL entegrasyonunu kullanmanın, mevcut temel bileşenlerin maliyeti dışında ek bir maliyeti yoktur. Bu sıfır ETL entegrasyonu, DynamoDB tablolarındaki verileri okumak ve OpenSearch Hizmeti'ne çoğaltmak için Amazon OpenSearch Veri Alımı'nı kullanır. OpenSearch Hizmeti ile DynamoDB sıfır ETL entegrasyonunun kullanım maliyeti, OpenSearch Veri Alımı'nın verileri sistemler arasında çoğaltması için gereken OpenSearch Bilgi İşlem Birimleri'nin (OCU'lar) maliyetidir. Ayrıca müşteriler, CDC'nin tercihine bağlı olarak DynamoDB akışlarını veya artımlı dışarı aktarımları seçme seçeneğine sahiptirler. Artımlı dışarı aktarımlarda, S3 bucket'larına veri yazma maliyeti vardır. DynamoDB akışlarında, müşterilerden DynamoDB akışlarının kullanımı için standart ücret tahsil edilir.

Bu özellik hesaplar arasında çalışır mı?

OpenSearch Hizmeti ile DynamoDB sıfır ETL entegrasyonu, hesaplar arasında veri alımına olanak tanır. Kullanıcılar bir hesaptaki DynamoDB tablolarından veri okuyabilir ve başka bir hesaptaki OpenSearch Hizmeti etki alanlarına veya sunucusuz koleksiyonlarına yazabilirler. OpenSearch Veri Alımı hâlihazırda verilerin okunduğu Amazon S3 bucket'ları ve Amazon MSK kümeleri gibi diğer kaynaklarla hesaplar arası veri alımına olanak tanır ve aynı IAM paradigmalarını kullanan Amazon DynamoDB tabloları için de hesaplar arası erişim sağlayacaktır.

OpenSearch Hizmeti ile DynamoDB sıfır ETL entegrasyonu hangi bölgelerde sunuluyor?

Amazon OpenSearch Hizmeti ile DynamoDB sıfır ETL entegrasyonu, şu anda OpenSearch Veri Alımı'nın kullanılabildiği tüm bölgelerde mevcuttur.

Web sitesi görüntüsü
AWS Ücretsiz Kullanım ile Amazon DynamoDB'yi
kullanmaya başlayın 
Hesap görüntüsü
Diğer AWS hizmetleriyle DynamoDB entegrasyonunun sunduğu
tüm özellikleri keşfedin 
Araçlar görüntüsü
Amazon DynamoDB Kullanmaya Başlama Kılavuzu
ile daha fazla bilgi edinin »