Fiyatlandırmaya genel akış

Yalnızca hedef okuma ve yazma kapasitenizin karşılanması amacıyla DynamoDB tarafından tedarik edilen kaynaklar için ücret ödeyin. Sonrasında kapasiteniz DynamoDB tarafından kullanıma göre otomatik olarak ölçeklendirilir. Tablo performansını manuel olarak yönetmeyi tercih ederseniz isteğe bağlı olarak okuma ve yazma kapasitesini doğrudan belirtebilirsiniz. Aylık faturanızı AWS Temel Aylık Hesaplama Aracı'nı kullanarak tahmin edebilirsiniz.

Tek bakışta fiyatlandırma

Veri Depolama

DynamoDB, tablonuzun kullandığı disk alanı için GB başına ücret alır. Her ay kullanılan ilk 25 GB ücretsizdir ve bunun üzerinde fiyatlandırma GB-ay başına 0,25 USD’den başlar.

Yazma Kapasitesi Birimi

Bir yazma kapasitesi birimi (WCU), saniyede 1 KB’a kadar bir istek sağlar. Daha büyük öğelerin yazılması için ek WCU gerekir. Örneğin, öğenizin boyutu 2 KB’sa saniyede bir yazma isteği hızını koruyabilmeniz için 2 WCU gerekir.

Okuma Kapasitesi Birimi

Bir okuma kapasitesi birimi (RCU), nihai tutarlılık ile saniyede 4 KB’a kadar iki okuma ya da güçlü tutarlılık ile saniyede 4 KB’a kadar bir okuma sağlar. Daha büyük öğelerin okunması için ek RCU gerekir. Örneğin, öğenizin boyutu 8 KB’sa güçlü tutarlılık ile saniyede bir okuma hızını korumanız için 2 RCU ya da nihai tutarlı okumayı seçerseniz 1 RCU gerekir.

Kapasite Planlama

Kaç kapasite birimi tedarik edilmesi gerektiğini tahmin ederken en yakın KB değerine yuvarlamalısınız. Örneğin, öğenizin boyutu 7,5 KB’sa 8 KB’a yuvarlarsınız. Bunun sonucunda, bu öğe için saniyede bir yazma isteği hızını korumanız için 8 WCU; güçlü tutarlılık ile saniyede bir okuma hızını korumanız için 2 RCU gerekir.

Ücretsiz kullanım

Aylık 25 GB

veri depolama

Aylık 200 milyon istek

(25 yazma kapasitesi birimi ve 25 okuma kapasitesi birimi aracılığıyla)

Aylık 2.5 milyon akış isteği

(DynamoDB Streams’den)

İkiye kadar AWS Bölgesinde

DynamoDB global tabloları dağıtma imkanı

Süresi sona ermez

Yalnızca bu ücretsiz kullanım sınırlarının üzerinde tedarik ettiğiniz kaynaklar için ödeme yaparsınız. DynamoDB ücretsiz kullanımı bir bölgedeki tüm tablolar için geçerlidir ve 12 aylık AWS Ücretsiz Kullanımı’nız bittiğinde sona ermez.

Fiyatlandırma örnekleri

Otomatik ölçeklendirme

Amazon DynamoDB otomatik ölçeklendirme özelliği, yeni tablolar oluşturulurken sağlanması gereken yeterli kapasiteyi tahmin etmenize gerek bırakmaz. Otomatik ölçeklendirme, tüketilen aktarım hızının sürekli izlenmesini ve tedarik edilen kapasitenin manuel olarak ayarlanmasını gereksiz hale getirerek operasyonel yükleri de azaltır. Yeni bir DynamoDB tablosu oluşturduğunuzda otomatik ölçeklendirme varsayılan olarak etkindir ve hedef kullanım yüzde 70 (kullanılan kapasite yüzdesi ÷ tedarik edilen kapasite), minimum kapasite 5 okuma kapasitesi birimi ve 5 yazma kapasitesi birimi, maksimum kapasite ise hesabınız için izin verilen sınırlarda (bkz. DynamoDB’de sınırlar) olacak şekilde ayarlanır. Otomatik ölçeklendirme, gerçek kullanımın hedef kullanıma yakın olması için dinamik olarak değişen kullanılan kapasiteye göre tedarik edilen kapasiteyi sürekli olarak ayarlar. DynamoDB faturalandırması saatlik olarak ölçülür ve tam zamanlama müşteri hesabına göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki örnekte otomatik ölçeklendirme özelliğinin etkin olduğu bir tablo için kullanılan kapasitede saatlik değişikliklerin olduğu kabul edilerek fiyatlandırma hesaplaması gösterilmiştir.

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde hedef kullanımı yüzde 70’lik varsayılan değere sahip, minimum kapasite birimleri 100 okuma kapasitesi birimi ile 100 yazma kapasitesi birimi olarak değiştirilmiş ve maksimum kapasitesi varsayılan sınırlar olan 40.000 okuma kapasitesi birimi ve 40.000 yazma kapasitesi birimi olarak ayarlanmış yeni bir tablo oluşturduğunuzu varsayalım. Otomatik ölçeklendirme bu sınırlar dahilinde çalışır ve tedarik edilen kapasitenin minimum değerin altına inmesine veya maksimum değerin üzerine çıkmasına izin vermez. Tablo oluşturulduğunda otomatik ölçeklendirme minimum kapasite birimlerini tedarik ederek başlar.

  • Tablo oluşturulduktan sonraki bir saat içinde kullanılan okuma ve yazma kapasitesi birimlerinin 1 ile 70 arasında olduğunu kabul edelim. Gerçek kullanım %1 (tüketilen 1 birimin yüzdesi ÷ 100 tedarik edilen) ve %70 (tüketilen 70 birimin yüzdesi ÷ 100 tedarik edilen) arasında değişir ve hedef kullanım %70 olur. Otomatik ölçeklendirme, herhangi bir ölçeklendirme etkinliği gerçekleştirmez ve saatlik faturalandırma tedarik edilen 100 yazma birimi kapasitesi için 0,065 USD (0,00065 USD * 100) ve 100 okuma kapasitesi birimi için 0,013 USD (0,00013 USD * 100) olur.
  • İkinci saatte yapılan ölçümde kullanılan kapasitenin 100 okuma kapasitesi birimine ve 100 yazma kapasitesi birimine yükselerek gerçek kullanımın %100'e ulaştığını (tüketilen 100 birimin yüzdesi ÷ 100 tedarik edilen) ve hedef kullanım olan %70'in üzerine çıktığını kabul edelim. Otomatik ölçeklendirme bu noktada gerçek kullanımı %70 hedefine yaklaştırma amacıyla tedarik edilen kapasiteyi artırmak için ölçeği büyütme etkinliklerini başlatır ve 143 yazma kapasitesi birimi ile 143 okuma kapasitesi birimi oranında (tüketilen 100 birimin yüzdesi ÷ 143 tedarik edilen) kapasite tedarik edilmesini sağlar. Bu ikinci saatin faturası, 143 yazma kapasitesi birimi için 0,0925 USD, 143 okuma kapasitesi birimi için 0,01859 USD olur.
  • Üçüncü saatte yapılan ölçümde kullanılan kapasitenin 80 okuma kapasitesi birimine ve 80 yazma kapasitesi birimine inerek gerçek kullanımın %56'ya düştüğünü (tüketilen 80 birimin yüzdesi ÷ 143 tedarik edilen) ve hedef kullanım olan %70'in altına indiğini kabul edelim. Otomatik ölçeklendirme bu noktada gerçek kullanımı %70 hedefine yaklaştırma amacıyla tedarik edilen kapasiteyi düşürmek için ölçeği küçültme etkinliklerini başlatır ve 114 yazma kapasitesi birimi ile 114 okuma kapasitesi birimi (tüketilen 80 birimin yüzdesi ÷ 114 tedarik edilen) kapasite tedarik edilmesini sağlar. Bu üçüncü saatin faturası, 114 yazma kapasitesi birimi için 0,0741 USD, 114 okuma kapasitesi birimi için 0,01482 USD olur.

Tablonun aylık faturası, otomatik ölçeklendirme tarafından ay boyunca tedarik edilen saatlik kapasitenin toplamı olur.

Manuel tedarik

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde çalışan uygulamanızın bir Amazon DynamoDB tablosunda günde 5 milyon yazma işlemi ile 5 milyon okuma işlemi gerçekleştirmesi ve 8 GB veri depolaması gerektiğini düşünelim. Kolaylık olması açısından iş yükünüzün gün içinde göreceli olarak sabit kaldığını ve tablo öğelerinin boyutunun 1 KB altında olduğunu kabul edelim.

  • Yazma kapasitesi birimleri: Günde 5 milyon yazma işlemi, saniyede 57,9 yazma işlemine karşılık gelir. 1 yazma kapasitesi birimi saniyede 1 yazma işlemi gerçekleştirebileceğinden, 58 yazma kapasitesi biriminizin olması gerekir. Aylık yazma kapasitesi birimi başına 0,47 USD’den 58 yazma kapasitesi biriminin maliyeti aylık 27,26 USD’dir.
  • Okuma kapasitesi birimleri: Günde 5 milyon okuma işlemi saniyede 57,9 okuma işlemine karşılık gelir. 1 okuma kapasitesi birimi nihai tutarlılık ile saniyede 2 okuma işlemi gerçekleştirebildiğinden 29 okuma kapasitesi birimine ihtiyacınız vardır. Aylık okuma kapasitesi birimi başına 0,09 USD’den 29 okuma kapasitesi biriminin maliyeti aylık 2,61 USD’dir.
  • Veri depolama: Tablonuz 8 GB depolama alanı kullanır. GB başına aylık 0,25 USD üzerinden tablonuz 2,00 USD tutar.

Toplam maliyet aylık 31,86 USD olur (27,14 USD tedarik edilmiş yazma performansı, 2,71 USD tedarik edilmiş okuma performansı, 2,00 USD veri depolama alanı).

Ücretsiz kullanım hakkınızı (25 yazma kapasitesi birimi, 25 okuma kapasitesi birimi ve 25 GB depolama) kullanmadıysanız toplam maliyet aylık 15,82 USD olur (kalan 33 yazma kapasitesi birimi için 15,44 USD, kalan 4 okuma kapasitesi birimi için 0,37 USD ve veri depolama için 0,00 USD).

Farklı kaynak gereksinimleri için tahmini DynamoDB maliyetlerini Temel Aylık Hesaplama Aracı ile hesaplayabilirsiniz.  

Fiyatlandırma ayrıntıları

Tedarik edilen aktarım hızı

Amazon DynamoDB tablonuzu oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde otomatik ölçeklendirme için hedef kullanımı, minimum ve maksimum kapasite sınırlarını veya okuma ve yazma için ayırmak istediğiniz kapasite miktarını belirtirsiniz. DynamoDB arka planda aktarım hızı gereksinimlerinizi tutarlı ve düşük gecikmeli bir profille sağlama amacıyla donanım kaynaklarının tedarik edilmesini yönetir. Tedarik edilen kapasiteye göre sabit bir aylık ücret ödersiniz. Küçük boyutlu öğelere sahip tablolar için bir kapasite birimi saniyede bir istek işleyebilir (veya tutarlı okuma işlemleri için saniyede iki istek). Büyük öğeler içeren tablolarda aynı istek hızının işlenmesi için daha fazla kapasite birimi gerekli olabilir. Daha fazla bilgi için SSS sayfasına bakın: “Okuma/yazma kapasitesi birimi nedir?”

Rezerve kapasite

Amazon DynamoDB okuma ve yazma performansı ihtiyaçlarınızı tahmin edebiliyorsanız rezerve kapasite, normal DynamoDB tedarik edilen performans kapasitesine kıyasla büyük oranda tasarruf sağlar. Tek seferlik peşin ödeme yapar ve rezerve kapasite süresi boyunca aşağıdaki saatlik ücretlerde minimum kullanım seviyesi için ödeme yapmayı kabul edersiniz. Rezerve kapasite üzerine tedarik ettiğiniz performans, standart tedarik edilen performans ücretleri üzerinden faturalandırılır. Rezerve kapasite yalnızca 100 yazma kapasitesi biriminden veya 100 okuma kapasitesi biriminden oluşan bloklar halinde satın alınabilir. Birleştirilmiş faturalama ile ilişkilendirilmiş birden fazla hesabınız varsa, ödeyen hesabı düzeyinde veya bağlı hesap düzeyinde satın alınan rezerve kapasite birimleri ödeyen hesabına bağlı tüm hesaplar arasında paylaştırılır. Rezerve kapasite birimleri önce satın alan hesaba uygulanır ve ardından varsa kullanılmayan kapasite diğer bağlantılı hesaplara uygulanır.

Veri depolama

Amazon DynamoDB, SSD destekli bir veri deposudur ve verilerinizin kullandığı disk alanı, yüklediğiniz verilerin ham boyutundan daha fazla olacaktır. DynamoDB, yüklediğiniz verilerin ham boyutuna her öğenin dizinlenmesi için 100 bayt ekleyerek faturalanabilir verilerinizin boyutunu ölçer. DynamoDB ile depolama alanı tedarik etmeniz gerekmez. Yalnızca yukarıda anlatılan şekilde yaptığınız kullanımlar için ödeme yaparsınız.

Veri aktarımı

“İçeri” ve “dışarı” veri aktarımı, Amazon DynamoDB'den veya DynamoDB’ye yapılan veri aktarımlarını ifade eder. DynamoDB ile aynı AWS Bölgesindeki diğer AWS hizmetleri arasında yapılan veri aktarımlarından ek ücret alınmaz (başka bir deyişle, GB başına 0,00 USD). AWS Bölgeleri arasında (örneğin, ABD Doğu [K. Virginia] Bölgesindeki DynamoDB ile AB [İrlanda] Bölgesindeki Amazon EC2 arasında) aktarılan veriler, aktarımın her iki tarafında da ücretlendirilir. AWS müşterileri, AWS Ücretsiz Kullanımı kapsamında AWS GovCloud (ABD) bölgeleri hariç olmak üzere bir yıl boyunca her ay ücretsiz olarak tüm AWS hizmetlerinde toplam 15 GB dışarı veri aktarımı hakkına sahip olur. Aylık 500 TB’ı aşan veri aktarımları için bize ulaşın.

İsteğe bağlı fiyatlandırma ayrıntıları

DynamoDB Accelerator

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX), DynamoDB için tam olarak yönetilen, yüksek oranda erişilebilir bir bellek içi önbellektir. İsteğe bağlı bulut sunucuları, DAX kapasitesine saatlik olarak ödeme yapmanızı ve DAX bulut sunucularınızın uzun vadeli taahhütler olmadan çalışmasını sağlar. Donanım planlama, satın alma ve donanım bakımı yapmanın getirdiği maliyetlerden ve karmaşıklıklardan kurtulmanızı sağlamasının yanı sıra büyük ve sabit olan maliyetleri daha küçük, değişken maliyetlere dönüştürebilir.

Fiyatlandırma, kullanılan düğüm saati üzerinden hesaplanır ve düğüm başlatıldıktan sonlandırılana kadar ücretlendirilir. Tüketilen her kısmi düğüm saati tam saat olarak faturalandırılır. Fiyatlandırma, DAX kümesindeki tüm bağımsız düğümler için geçerlidir. Örneğin üç düğümlü bir DAX kümeniz varsa ayrı düğümlerin her biri için (toplamda üç düğüm) saatlik olarak ücretlendirilirsiniz. Erişilebilirliği en üst düzeye çıkarmak için her düğümün ayrı bir Erişilebilirlik Alanında (mümkünse) olduğu üç düğümlü bir küme oluşturulması önerilir.

DAX, veri aktarımını güvenlik gruplarınızın bir parçası olarak tanımladığınız Amazon EC2 bulut sunucuları ile sınırlayarak ağ düzeyinde güvenlik sağlar. Aynı Erişilebilirlik Alanında bulunan Amazon EC2 ve DAX arasında veri aktarım ücreti alınmaz. Aynı Bölgedeki farklı Erişilebilirlik Alanlarında bulunan bir Amazon EC2 bulut sunucusu ile Amazon DAX düğümü arasında veri aktarımı için GB başına 0,01 USD'lik standart Amazon EC2 bölgesel veri aktarımı ücretleri geçerli olsa da yalnızca Amazon EC2 bulut sunucusuna gelen veya giden veri aktarımı için ücret ödersiniz. DAX düğümüne gelen veya düğümden giden trafik için DAX veri aktarım ücreti alınmaz.

Global tablolar

Global tablolar, Amazon DynamoDB’nin global kaplama alanını kullanarak çok büyük ölçekli ve global uygulamalar için hızlı yerel okuma ve yazma performansı sunan tam olarak yönetilen, çok bölgeli ve birden çok ana birime sahip olan bir veritabanı sunar. Global tablolar, DynamoDB tablolarınızı istediğiniz AWS Bölgelerinde otomatik olarak çoğaltır.

Global tablolar, çoğaltılan her bir tabloyla ilişkilendirilmiş kaynaklara göre ücretlendirilir. Global tablolar için yazma kapasitesi, standart yazma kapasitesi birimi yerine çoğaltılan yazma kapasitesi birimi ile gösterilir. Global tablolar için aktarım hızı kapasitesi sağlama hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Kapasite Yönetimi için En İyi Uygulamalar. Dışarı veri aktarımı fiyatlandırması (bölgeler arası çoğaltma için) kullanıma göre değişkenlik gösterir. Ayrıntılı bilgi edinmek için yukarıdaki "Veri aktarımı" bölümüne bakın.

İsteğe bağlı yedekleme

İsteğe bağlı yedekleme ile kurumsal ve resmi düzenlemelerin gereksinimlerine uymak için veri arşivleme amacıyla Amazon DynamoDB tablonuzdaki verilerin ve ayarların tam yedeklerini oluşturabilirsiniz. Üretim uygulamalarınızın performansını veya erişilebilirlik durumunu etkilemeden birkaç megabayttan yüzlerce terabayta kadar veriye sahip olan tabloları yedekleyebilirsiniz.

İsteğe bağlı yedekleme, tablonun depolama boyutuna göre (tablo verileri ve yerel ikincil dizinler) ücretlendirilir. Yedekleme boyutu, yedekleme isteği sırasında hesaplanır. Her ay faturalanan toplam yedek depolama alanının boyutu, AWS bölgelerine göre bir AWS hesabındaki tüm DynamoDB tablosu yedeklerinin toplamıdır. Ay içinde alınan yedeklerin toplam boyutundan ilgili faturalama ayında silinen yedekler için önceden belirlenen bir tutarın çıkarılmasıyla fatura tutarı elde edilir. AWS, yedekler silinene kadar isteğe bağlı yedekleri aynı fiyattan faturalamaya devam eder.

Örneğin ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde çalışan bir uygulamanızın olduğunu ve isteğe bağlı yedek depolama alanınızın toplamının 30 gün için 60 GB olduğunu düşünelim. Yedeklerinizin aylık maliyeti (0,10 USD x 60 GB) = 6,00 USD/ay olur. Ayın 10. gününde isteğe bağlı yedekleme verilerinizin tamamını sildiyseniz 4 USD kredi (0,10 USD x 60 GB x 20/30) alırsınız ve tutar 2,00 USD/ay olur. Alternatif olarak ayın 10. gününde isteğe bağlı yedekleme verilerinizin 15 GB’ını sildiyseniz (0,10 USD x 60 GB) – (0,10 USD x 15 GB x 20/30) = 5,00 USD/ay ödersiniz.

Sürekli yedekleme ve belirli bir noktaya kurtarma

Belirli bir noktaya kurtarma (PITR), DynamoDB tablosu verileriniz için sürekli yedekleme sağlar. PITR özelliğini AWS Management Console'dan tek bir tıklama veya tek bir API çağrısıyla etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde DynamoDB son 35 gün için tablonuzun sürekli yedeklerini tutar.

PITR, etkin olduğu her bir DynamoDB tablosunun geçerli boyutu (tablo verileri, yerel ikincil dizinler) üzerinden ücretlendirilir. AWS, tablolarda PITR özelliği devre dışı bırakılana kadar faturalamaya devam eder.

Bir tabloyu geri yükleme

Bir tabloyu isteğe bağlı yedeklerden veya PITR özelliğiyle geri yükleme, her istek için geri yüklenen toplam veri boyutuna (tablo verileri, global ikincil dizinler) göre ücretlendirilir.

Akışlar

Amazon DynamoDB Streams, bir DynamoDB tablosunda öğe düzeyindeki değişikliklerin zamana göre sıralamasıdır. DynamoDB Streams özelliğini etkinleştirdiğinizde ücret alınmaz. Yalnızca DynamoDB Streams verileri okunduğunda okuma isteği birimleri cinsinden ölçülen oranda ödeme yaparsınız. Her bir GetRecords API çağrısı bir DynamoDB Streams okuma isteği birimi olarak faturalanır ve DynamoDB Streams kaynağından en fazla 1 MB veri döndürür.

Ek fiyatlandırma kaynakları

TCO Hesaplama Aracı

Toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) hesaplayın

Temel Aylık Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçiş ile ilgili ek kaynaklar

Amazon DynamoDB'yi kullanmaya başlayın

Başlarken sayfasına bakın
Oluşturmaya hazır mısınız?
DynamoDB'yi kullanmaya başlayın
Sorularınız mı var?
Bize ulaşın