Tedarik edilen kapasite modunda, uygulamanız için ihtiyaç duyduğunuz saniye başına veri okuma ve yazma miktarını belirtirsiniz. Tablonuzun kapasitesinin, kullanım oranına bağlı olarak otomatik ayarlanması amacıyla otomatik ölçeklendirmeden faydalanabilirsiniz. Bu sayede, maliyetleri azaltırken uygulamanızın performansını garanti edebilirsiniz. Bu fiyatlandırma sayfasında, DynamoDB’nin temel ve isteğe bağlı özellikleri için ücretlendirmenin nasıl yapıldığına yönelik ayrıntılar verilmektedir. AWS Çin Bölgelerindeki fiyatlandırma için AWS Çin Bölgeleri fiyatlandırma sayfasına bakın.

Temel terimler

Okuma kapasitesi birimi (RCU): Tablonuzdan veri okumak için yapılan her API çağrısı bir okuma isteğidir. Okuma istekleri kesinlikle tutarlı, nihai tutarlı veya işlemsel olabilir. Boyutu 4 KB’a kadar olan öğeler için, bir RCU saniyede bir adet kesinlikle tutarlı okuma isteği gerçekleştirebilir. 4 KB’tan büyük öğeler için ek RCU’lar gerekir. Boyutu 4 KB’a kadar olan öğeler için, bir RCU saniyede iki adet nihai tutarlı okuma isteği gerçekleştirebilir. 4 KB’a kadar olan öğelerde, işlemsel okuma isteklerine saniyede bir okuma gerçekleştirmek için iki RCU gerekir. Örneğin, 8 KB boyutlu bir öğenin kesinlikle tutarlı okuması için iki RCU, nihai tutarlı okuması için bir RCU ve işlemsel okuması için de dört RCU gerekebilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. Okuma Tutarlılığı.

Yazma kapasitesi birimi (WCU): Tablonuza veri yazmaya yönelik her API çağrısı bir yazma isteğidir. Boyutu 1 KB’a kadar olan öğeler için, bir WCU saniyede bir adet standart yazma isteği gerçekleştirebilir. 1 KB’tan büyük öğeler için ek WCU’lar gerekir. 1 KB’a kadar olan öğelerde, işlemsel yazma isteklerine saniyede bir yazma gerçekleştirmek için iki WCU gerekir. Örneğin, 1 KB boyutlu öğenin standart yazma isteği için bir WCU, 3 KB boyutlu öğenin standart yazma isteği için üç WCU ve 3 KB boyutlu öğenin işlemsel yazma isteği için altı WCU gerekir.

Çoğaltılmış yazma kapasitesi birimi (rWCU): DynamoDB genel tabloları kullanılırken verileriniz, otomatik olarak seçtiğiniz birden çok AWS Bölgesine yazılır. Her yazma işlemi, yerel Bölgede ve çoğaltılmış Bölgelerde gerçekleşir.

Akış okuma isteği birimi: DynamoDB Streams’e yapılan her GetRecords API çağrısı, bir akış okuma isteği birimidir. Her akış okuma isteği birimi 1 MB’a kadar veri döndürebilir.

İşlemsel okuma/yazma istekleri: DynamoDB'de işlemsel okuma veya yazma, tek bir işlem kümesinde bulunan tüm işlemlerin topluca başarılı veya başarısız olmasını garantilediğinden, standart bir okuma ya da yazmadan farklılık gösterir.

Değişen verileri yakalama birimleri: DynamoDB, DynamoDB tablolarınızdaki öğe düzeyinde değişiklikleri yakalayabilir ve bunları Amazon Kinesis Data Streams ve AWS Glue Elastic Görünümleri gibi diğer AWS hizmetlerine çoğaltabilir. DynamoDB bu değişiklikleri devredilmiş operasyonlar olarak yakalar. Diğer bir deyişle DynamoDB, aktarım hızı kapasitesini yönetmek zorunda kalmamanız için çoğaltma işlemini sizin adınıza gerçekleştirir. DynamoDB, tablonuza her veri yazımı (1 KB'a kadar) için bir adet değişen verileri yakalama birimi ücreti alır. 1 KB'tan büyük öğeler için ek değişen verileri yakalama birimleri gerekir.


DynamoDB özelliklerine ve faturalamasına genel bakış

Özellik

İşlevi

Faturalama birimi

Temel özellikler

 

Tedarik edilen yazma kapasitesi

Tablonuza veri yazar

WCU

 

Tedarik edilen okuma kapasitesi

Tablonuzdan veri okur

RCU

 

Veri depolama

Dizin verileri de dahil olmak üzere verileri depolar

GB-ay

İsteğe bağlı özellikler

 

Sürekli yedekleme

Sürekli olarak önceki 35 güne yönelik yedek alır

GB-ay

 

İstek üzerine yedekleme

Belirtilen zamanlarda anlık yedekler alır

GB-ay

 

Yedekten geri yükleme

Bir tabloyu belirli bir anlık yedeğe veya zamana geri yükler

GB

 

Global tablolar

Çok Bölgeli, çoklu aktif bir tablo oluşturmak için verileri çoğaltır

rWCU

  Amazon Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama Amazon Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama Değişen verileri yakalama birimi
  AWS Glue Elastic Görünümleri için değişen verileri yakalama Bir tablodaki öğe düzeyinde veri değişikliklerini yakalar ve bunları AWS Glue Elastic Görünümleri'ne çoğaltır Değişen verileri yakalama birimi
  Amazon S3'e dışa veri aktarımı DynamoDB tablo yedeklerini belirli bir noktadan Amazon S3’e zamanında aktarın GB

 

DynamoDB Accelerator (DAX)

Bellek içi önbellek sayesinde gecikme süresini kısaltır

Düğüm saati

 

DynamoDB Streams

Bir tablodaki öğe düzeyinde değişikliklerin zamana göre sıralamasını sağlar

Akış okuma isteği birimi

 

Dışarı veri aktarımı

Verileri diğer AWS Bölgelerine aktarır

GB

DynamoDB ayrıntılı özellik fiyatlandırması

 • • Okuma ve yazma istekleri

  Tedarik edilen kapasite

  Tedarik edilen kapasite modunu seçtiğinizde, uygulamanızın ihtiyaç duymasını beklediğiniz okuma ve yazma kapasitesini belirtirsiniz. Tablonuzun kapasitesinin, kullanım oranına bağlı olarak otomatik ayarlanması amacıyla otomatik ölçeklendirmeden faydalanabilirsiniz. Bu sayede, maliyetleri azaltırken uygulamanızın performansını garanti edebilirsiniz. DynamoDB, saniyedeki her yazma (1 KB’a kadar) için bir WCU ve saniyedeki her işlemsel yazma için iki WCU cinsinden ücret alır. Okumalar için DynamoDB, saniye başına kesinlikle tutarlı her okuma için bir RCU, saniye başına her işlemsel okuma için iki RCU ve saniye başına her nihai tutarlı okuma (4 KB’a kadar) için yarım RCU ücret alır. Tedarik edilen kapasitenin tamamını kullanmasanız bile sizden Amazon DynamoDB tablolarınızda tedarik ettiğiniz aktarım hızı kapasitesi (okumalar ve yazmalar) için ücret alınır. DynamoDB tablolarınızın gerçek okuma ve yazma performansı farklılık gösterebilir ve tedarik ettiğiniz aktarım hızı kapasitesinden düşük olabilir.

  Rezerve edilmiş kapasite

  Rezerve edilmiş kapasite, DynamoDB tedarik edilmiş kapasitesinin standart fiyatına kıyasla büyük oranda tasarruf sağlar. Tek seferlik peşin ödeme yapar ve rezerve edilmiş kapasite süresi boyunca minimum performans düzeyi için saatlik ücret üzerinden ödeme yapmayı kabul edersiniz. Rezerve edilmiş kapasitenizin üzerinde tedarik ettiğiniz kapasite, standart tedarik edilen kapasite ücretleri üzerinden faturalandırılır. Birleştirilmiş faturalama ile ilişkilendirilmiş birden fazla hesabınız varsa, ödeyen hesabı düzeyinde veya bağlı hesap düzeyinde satın alınan rezerve edilmiş kapasite birimleri, ödeyen hesabına bağlı tüm hesaplar arasında paylaştırılır. Rezerve edilmiş kapasite önce satın alan hesaba ve ardından kullanılmayan kapasite diğer bağlantılı hesaplara uygulanır.

  AWS Management Console aracılığıyla bir istek göndererek DynamoDB rezerve edilmiş kapasitesi satın alabilirsiniz. Rezerve edilmiş kapasite, 100 standart WCU’luk veya 100 RCU'luk bloklar halinde satın alınır. Çoğaltılan WCU'ların bloklarını satın alamazsınız. DynamoDB rezerve edilmiş kapasitesi satın alırken bir AWS Bölgesi, miktar ve süre belirtmeniz gerekir. Sizden (1) bir defalık peşin ücret ve (2) satın aldığınız DynamoDB rezerve edilmiş kapasitesi miktarına bağlı olarak süre boyunca saatlik ücret alınır. DynamoDB rezerve edilmiş kapasitesi ayrıca tüm depolama ücretlerine, veri aktarımı ücretlerine ve AWS Müşteri Sözleşmesi veya aramızda imzalanmış olup hizmetlerimizi kullanımınızı düzenleyen başka bir sözleşme kapsamında geçerli olan her türlü ücrete tabidir.

 • • Veri depolama

  Depolama tedarik etmeniz gerekmez: DynamoDB, depolama ücretlerinizi belirlemek için tablolarınızın boyutunu sürekli olarak izler. DynamoDB, faturalanabilir verilerinizin boyutunu ölçmek için, yüklediğiniz verilerin ham bayt boyutu ile, dizinlemeyi hesaba katmak amacıyla öğe başına 100 baytlık depolama ek yükünü toplar. 

 • • Yedekleme ve geri yükleme

  DynamoDB, tablo verilerinizi yedeklemek için iki yöntem sunar. Belirli bir noktaya kurtarma (PITR) ile sürekli yedeklemeler, önceki 35 gün için tablonuzun devam eden bir yedeklemesini sağlar. Tablonuzu, önceki beş hafta içinde belirtilen herhangi bir andaki durumuna geri yükleyebilirsiniz. İsteğe bağlı yedeklemeler, kurumsal ve resmi yasal gereksinimleri karşılamanıza yardımcı olmak üzere, genişletilmiş dönemler için arşivlenecek tablonuzun anlık yedeklerini oluşturur.

  Sürekli yedekleme (PITR)

  DynamoDB, etkinleştirildiği her bir DynamoDB tablosunun boyutuna (tablo verileri ve yerel ikincil dizinler) göre PITR için ücret alır. DynamoDB, yedekleme ücretlerinizi belirlemek için ay boyunca sürekli olarak PITR etkin tablolarınızın boyutunu izler ve siz her tabloda PITR’yi devre dışı bırakıncaya kadar faturalamaya devam eder.

  İstek üzerine yedekleme

  DynamoDB, isteğe bağlı yedeklemeler için tablonun depolama boyutuna göre (tablo verileri ve yerel ikincil dizinler) ücret alır. Her yedeklemenin boyutu, her yedekleme isteği sırasında belirlenir. Her ay faturalanan toplam yedek depolama alanının boyutu, tüm DynamoDB tablosu yedeklerinin toplamıdır. DynamoDB, yedekleme ücretlerinizi belirlemek için, istek üzerine yedeklemelerin boyutunu ay boyunca sürekli olarak izler.

  Bir tabloyu geri yükleme

  Bir tabloyu istek üzerine yedeklerden veya PITR özelliğiyle geri yükleme, her istek için geri yüklenen toplam veri boyutuna (tablo verileri, yerel ikincil dizinler ve global ikincil dizinler) göre faturalandırılır.

 • • Global tablolar

  DynamoDB global tablo kullanımını her replika tablosunda kullanılan kaynaklar temelinde ücretlendirir. Global tablolar için yazma istekleri, standart WCU’lar yerine çoğaltılmış WCU’lar cinsinden ölçülür. Replikasyon için kullanılan çoğaltılmış WCU sayısı, kullandığınız global tabloların sürümüne bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Global Tabloları Yönetmek İçin En İyi Uygulamalar ve Gereksinimler. Okuma istekleri ve veri depolama alanı, standart tablolarla (global olmayan tablolar) tutarlı şekilde faturalandırılır. Yeni Bölgelerde bir global tablo oluşturmak veya genişletmek için bir tablo replikası eklerseniz DynamoDB, eklenen Bölgelerdeki bir tablo geri yüklemesi için geri yüklenen verilerde gigabayt başına ücret uygular. Bölgeler arası replikasyon ve veri içeren tablolara replika ekleme için de dışarı veri aktarımı ücreti ödersiniz. Ayrıntılar için bu fiyatlandırma sayfasındaki "Veri aktarımı" bölümüne bakın.

 • • Amazon Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama

  DynamoDB, değişen verileri yakalama birimi cinsinden Amazon Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama ücreti alır. DynamoDB, her yazma işlemi (1 KB'a kadar) için bir adet değişen verileri yakalama birimi ücreti alır. Tabloda aktarım hızı kapasitesini yönetmek zorunda kalmadan, sadece uygulamanızın gerçekleştirdiği yazma işlemleri için ödeme yaparsınız.

  DynamoDB değişikliklerini bir Kinesis veri akışına çoğalttığınızda, Kinesis Data Streams ücretleri geçerliliğini korur. Daha fazla bilgi için bkz. Amazon Kinesis Data Streams fiyatlandırması.

 • • AWS Glue Elastic Görünümleri için değişen verileri yakalama

  DynamoDB, değişen verileri yakalama birimi cinsinden AWS Glue Elastic Görünümleri için değişen verileri yakalama ücreti alır. DynamoDB, her yazma işlemi (1 KB'a kadar) için bir adet değişen verileri yakalama birimi ücreti alır. Tablonuzda aktarım hızı kapasitesini yönetmek zorunda kalmadan, sadece uygulamanızın gerçekleştirdiği yazma işlemleri için ödeme yaparsınız.

  DynamoDB değişikliklerini bir AWS Glue Elastic Görünümleri hedef veritabanına çoğalttığınızda, AWS Glue Elastic Görünümleri ücretleri geçerliliğini korur. Daha fazla bilgi için bkz. AWS Glue Elastic Görünümleri fiyatlandırması.

 • • Amazon S3'e dışa veri aktarımı

  DynamoDB sürekli yedeklerinizden (belirli bir noktadan öncesini kurtarma) Amazon S3’e dışa veri aktarmak için bu özelliği kullanın. Desteklenmiş çıktı veri formatları DynamoDB JSON ve Amazon Ion’dur. Amazon Athena, Amazon SageMaker ve AWS Lake Formation gibi AWS hizmetlerini kullanarak dışa aktarılan verileri analiz edebilirsiniz.

  DynamoDB, yedeğin oluşturulduğu belirli bir noktada her bir DynamoDB tablosunun (tablo verileri ve yerel ikincil dizinler) boyutuna bağlı olarak dışa aktardığınız veriler için ücret alır.

  Ek ücretler, dışa aktarılan verileri Amazon S3'te depolama ve Amazon S3 klasörünüze yönelik PUT istekleri için geçerlidir. Bu ücretler hakkında daha fazla bilgi için bk: Amazon S3 fiyatlandırması.

 • • DynamoDB Accelerator (DAX)

  DynamoDB, DAX kapasitesi için saatlik olarak ücret alır ve DAX bulut sunucularınız uzun vadeli taahhütler olmadan çalışır. Fiyatlandırma, tüketilen düğüm saati başına belirlenir ve seçtiğiniz bulut sunucusu türüne bağlıdır. Tüketilen her kısmi düğüm saati, tam saat olarak faturalandırılır. Fiyatlandırma, DAX kümesindeki tüm bağımsız düğümler için geçerlidir. Örneğin, üç düğümlü bir DAX kümeniz varsa, ayrı düğümlerin her biri için (toplamda üç düğüm) saatlik olarak ücretlendirilirsiniz.

  Aynı Erişilebilirlik Alanında bulunan Amazon EC2 ve DAX arasında veri aktarım ücreti alınmaz. Aynı AWS Bölgesinin farklı Erişilebilirlik Alanlarındaki bir DAX düğümü ile Amazon EC2 bulut sunucusu arasında veri aktarılırken, standart Amazon EC2 veri aktarım ücretleri geçerli olur. Ancak, yalnızca Amazon EC2 bulut sunucusuna/sunucusundan veri aktarımı için ücret ödersiniz. DAX düğümüne gelen veya düğümden giden trafik için DAX veri aktarım ücreti alınmaz.

  DAX T3 bulut sunucuları sınırsız modda çalıştığından, 24 ardışık saatten oluşan bir dönemde ortalama CPU kullanımınız bulut sunucusunun taban çizgisini aşarsa ücret ödersiniz. CPU kredileri, vCPU saati başına 0,096 USD olarak ücretlendirilir. CPU kredisi fiyatlandırması, tüm AWS Bölgelerinde T3 bulut sunucusu boyutlarının tamamı için aynıdır.

 • • DynamoDB Streams

  DynamoDB, DynamoDB Streams’ten veriler okunduğunda, okuma isteği birimleri cinsinden ücret alır. Her GetRecords API çağrısı, akış okuma isteği birimi cinsinden faturalanır ve DynamoDB Streams’den 1 MB’a kadar veri döndürür. Akış okuma isteği birimleri, DynamoDB tablonuzdaki okuma isteklerinden farklıdır. AWS Lambda tarafından DynamoDB tetikleyicileri kapsamında yapılan GetRecords API çağrıları için ücret alınmaz. Ayrıca DynamoDB global tabloları tarafından yapılan GetRecords API çağrıları için de ücret alınmaz.

 • • Veri aktarımı

  İçeri ve dışarı veri aktarımı, DynamoDB'den veya DynamoDB’ye yapılan veri aktarımlarını ifade eder. DynamoDB, gelen veri aktarımı için ücret almaz ve DynamoDB ile aynı AWS Bölgesindeki diğer AWS hizmetleri arasında yapılan veri aktarımlarından ücret almaz (başka bir deyişle, GB başına 0,00 USD). AWS Bölgeleri arasında (örneğin, ABD Doğu [K. Virginia] Bölgesindeki DynamoDB ile AB [İrlanda] Bölgesindeki Amazon EC2 arasında) aktarılan veriler, aktarımın her iki tarafında da ücretlendirilir. AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında, AWS GovCloud (ABD) Bölgesi hariç olmak üzere tüm AWS hizmetlerinde her ay ücretsiz olarak toplam 1 GB dışarı veri aktarımı hakkına sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için bkz. AWS Ücretsiz Kullanım. Aylık 500 TB’ı aşan veri aktarımları için bize ulaşın.


DynamoDB ücretsiz kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım sayesinde, AWS hizmetlerinde ücretsiz, uygulamalı deneyim elde edebilirsiniz. AWS Ücretsiz Kullanım'a aşağıdaki DynamoDB avantajları dahildir. Her bir avantaj, Bölge başına ve ödeyen hesabı başına aylık olarak hesaplanır.

 • 25 WCU ve 25 RCU tedarik edilen kapasite
 • 25 GB veri depolama
 • İki AWS Bölgesinde dağıtılan global tablolar için 25 rWCU
 • DynamoDB Streams’den 2,5 milyon akış okuma isteği
 • AWS hizmetlerinde toplam 1 GB dışarı veri aktarımı (ilk 12 ayınız için 15 GB)

DynamoDB fiyatlandırma örnekleri

 • • Temel örnek

  Bu örnekte, tedarik edilen kapasite moduyla otomatik ölçeklendirme özelliğinin etkin olduğu bir tablo için fiyatlandırmanın nasıl hesaplandığı gösterilir. Otomatik ölçeklendirme, gerçek kullanımın hedef kullanıma yakın olması için, tüketilen gerçek kapasiteye göre tedarik edilen kapasiteyi sürekli olarak ayarlar.

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde hedef kullanımı varsayılan yüzde 70 değerine, minimum kapasite birimi 100 RCU ve 100 WCU’ya, maksimum kapasite ise 400 RCU ve 400 WCU’ya ayarlanmış olan yeni bir tablo oluşturduğunuzu düşünelim (bkz. DynamoDB Sınırları). Kolaylık sağlaması için, bir kullanıcı, uygulamanızla her etkileşim kurduğunda 1 KB’lık bir yazma ve 1 KB’lık bir kesinlikle tutarlı okuma gerçekleştirildiğini varsayın.

  İlk 10 gün için, tüketilen RCU ve WCU’ların 1 ile 70 arasında değiştiğini varsayalım. Otomatik ölçeklendirme, hiçbir ölçeklendirme etkinliğini tetiklemez ve saatlik faturanız 0,078 USD (tedarik edilen 100 WCU için 0,065 USD [0,00065 USD * 100] ve 100 RCU için 0,013 USD [0,00013 USD * 100]) olur.

  Şimdi, 11. gün tüketilen kapasitenin 100 RCU’ya ve 100 WCU’ya çıktığını varsayalım. Otomatik ölçeklendirme, tedarik edilen kapasiteyi 143 WCU’ya ve 143 RCU’ya (100 tüketilen ÷ 143 tedarik edilen = yüzde 69,9) yükseltmek için ölçeği artırma etkinliklerini tetiklemeye başlar. Saatlik fatura 0,11109 USD’dir (143 WCU için 0,0925 USD ve 143 RCU için 0,01859 USD).

  21. gün, tüketilen kapasitenin 80 RCU’ya ve 80 WCU’ya düştüğünü varsayalım. Otomatik ölçeklendirme, tedarik edilen kapasiteyi 114 WCU’ya ve 114 RCU’ya (80 tüketilen ÷ 114 tedarik edilen = yüzde 70,2) düşürmek için ölçeği azaltma etkinliklerini tetiklemeye başlar. Saatlik fatura 0,08952 USD’dir (114 WCU için 0,0741 USD ve 114 RCU için 0,01482 USD).

  İlgili ay için, aşağıda açıklandığı gibi 66,86 USD ücret alınır:

  1 – 10 Gün: 18,72 USD (saatlik 0,078 USD x 24 saat x 10 gün)

  11 – 20 Gün: 26,66 USD (saatlik 0,11109 USD x 24 saat x 10 gün)

  21 – 30 Gün: 21,48 USD (saatlik 0,08952 USD x 24 saat x 10 gün)

  AWS Ücretsiz Kullanım 25 WCU ve 25 RCU içerdiğinden, aylık faturanız 14,04 USD düşer

  25 WCU x saatlik 0,00065 USD x 24 saat x 30 gün = 11,70 USD

  25 RCU x saatlik 0,00013 USD x 24 saat x 30 gün = 2,34 USD

  Veri depolama: Tablonuzun ay başında 25 GB depolama alanı kapladığını ve ay sonunda 29 GB’a yükseldiğini, tablo boyutunuzun sürekli izlenmesine göre ortalama 27 GB kapladığını varsayın. İlk 25 GB depolama alanı AWS Ücretsiz Kullanım’a dahildir. Kalan 2 GB depolama alanı, GB başına 0,25 USD olarak ücretlendirilir ve bu da ayda 0,50 USD tablo depolama maliyetiyle sonuçlanır.

  O aya ait faturanız toplam 53,32 USD olur. Okuma ve yazma kapasitesi için 52,82 USD, veri depolama için de 0,50 USD ücret alınır.

 • • Ayrıntılı örnek

  Bu örnekte, tedarik edilen kapasite moduyla otomatik ölçeklendirme özelliğinin etkin olduğu bir tablo için fiyatlandırmanın nasıl hesaplandığı gösterilir. Otomatik ölçeklendirme, gerçek kullanımın hedef kullanıma yakın olması için, tüketilen gerçek kapasiteye göre tedarik edilen kapasiteyi sürekli olarak ayarlar.

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde hedef kullanımı varsayılan yüzde 70 değerine, minimum kapasite birimi 100 RCU ve 100 WCU’ya, maksimum kapasite ise 400 RCU ve 400 WCU’ya ayarlanmış olan yeni bir tablo oluşturduğunuzu düşünelim (bkz. DynamoDB Sınırları). Otomatik ölçeklendirme bu sınırlar dahilinde çalışır ve tedarik edilen kapasite, minimum değerin altına inmez veya maksimum değerin üzerine çıkmaz. Tablo oluşturulduğunda, otomatik ölçeklendirme minimum kapasite birimlerini tedarik ederek başlar. Kolaylık sağlaması için, bir kullanıcı uygulamanızla her etkileşim kurduğunda, 1 KB’lık 1 yazma ve 1 KB’lık 1 kesinlikle tutarlı okuma gerçekleştirildiğini varsayın.

  Tablo oluşturulduktan sonraki ilk saat içinde tüketilen RCU ve WCU’ların 1 ile 70 arasında değiştiğini kabul edelim. Gerçek kullanım, yüzde 1 (tüketilen 1 ÷ tedarik edilen 100) ile yüzde 70 (tüketilen 70 ÷ tedarik edilen 100) arasında değişir ve hedef kullanım yüzde 70 olur. Otomatik ölçeklendirme, hiçbir ölçeklendirme etkinliğini tetiklemez ve saatlik faturanız 0,078 USD (tedarik edilen 100 WCU için 0,065 USD [0,00065 USD * 100] ve 100 RCU için 0,013 USD [0,00013 USD * 100]) olur.

  İkinci saatte, tüketilen kapasitenin 100 RCU ve 100 WCU'ya yükselerek gerçek kullanımın yüzde 100'e ulaştığını (tüketilen 100 ÷ tedarik edilen 100) ve hedef kullanım olan yüzde 70'in üzerine çıktığını kabul edelim. Otomatik ölçeklendirme, gerçek kullanımı yüzde 70’lik hedefe yakınlaştırmak amacıyla, tedarik edilen kapasiteyi yükseltmek için ölçeği artırma etkinliklerini tetiklemeye başlar. Sonuçta 143 WCU ve 143 RCU düzeyinde bir tedarik edilen kapasite (tüketilen 100 ÷ tedarik edilen 143 = yüzde 69,9) elde edilir. Bu ikinci saatin ücreti 0,11154 USD’dir (143 WCU için 0,09295 USD ve 143 RCU için 0,01859 USD).

  Üçüncü saatte, tüketilen kapasitenin 80 RCU ve 80 WCU'ya inerek gerçek kullanımın yüzde 56'ya düştüğünü (tüketilen 80 ÷ tedarik edilen 143) ve hedef kullanım olan yüzde 70'in altına indiğini kabul edelim. Otomatik ölçeklendirme, gerçek kullanımı yüzde 70 hedefine yaklaştırmak amacıyla, tedarik edilen kapasiteyi düşürmek için ölçeği küçültme etkinliklerini tetiklemeye başlar ve 114 RCU ile 114 WCU düzeyinde (tüketilen 80 ÷ tedarik edilen 114 = yüzde 70,2) kapasite tedarik edilmesini sağlar. Bu üçüncü saatin ücreti 0,08892 USD’dir (114 WCU için 0,0741 USD ve 114 RCU için 0,01482 USD).

  Kolaylık sağlama açısından, tüketilen kapasitenizin 80 RCU ve 80 WCU düzeyinde sabit kaldığını varsayalım. Ayrıca tablonuz da 114 WCU ve 114 RCU için tedarik edilmiş olarak kalır. Günlük ücret 2,1341 USD’dir ve dağılımı şöyledir:

  114 WCU x saatlik 0,00065 USD x 24 saat = 1,7784 USD

  114 RCU x saatlik 0,00013 USD x 24 saat = 0,3557 USD

  İlgili ay için 64,04 USD ücret alınır:

  1. Gün toplamı: günlük 2,14578 USD

  1. Saat: saatlik 0,078 USD

  2. Saat: saatlik 0,1154 USD

  3-24. Saatler: saatlik 0,08892 USD

  2-30. Günler: günlük 2,1341 USD

  AWS Ücretsiz Kullanım 25 WCU ve 25 RCU içerdiğinden, aylık faturanız 14,04 USD düşer:

  25 WCU x saatlik 0,00065 USD x 24 saat x 30 gün = 11,70 USD

  25 RCU x saatlik 0,00013 USD x 24 saat x 30 gün = 2,34 USD

  Veri depolama: Tablonuzun ay başında 25 GB depolama alanı kapladığını ve ay sonunda 29 GB’a yükseldiğini, tablo boyutunuzun sürekli izlenmesine göre ortalama 27 GB kapladığını varsayın. İlk 25 GB depolama alanı AWS Ücretsiz Kullanım’a dahildir. Kalan 2 GB depolama alanı, GB başına 0,25 USD olarak ücretlendirilir ve bu da ayda 0,50 USD tablo depolama maliyetiyle sonuçlanır.

  Yedekleme ve geri yükleme: Tüm isteğe bağlı yedek depolama alanınızın toplamı 30 günlük ay için 60 GB ise, yedeklerinizin aylık maliyeti (0,10 USD x 60 GB) = 6,00 USD/ay olur. Ancak, ayın 10. gününde isteğe bağlı yedekleme verilerinizin 15 GB’ını sildiyseniz (0,10 USD x 60 GB) – (0,10 USD x 15 GB x 20/30) = 5,00 USD/ay ödersiniz.

  Şimdi de isteğe bağlı yedekleme gerçekleştirmeye ek olarak, sürekli yedeklemeler kullandığınızı varsayın. Tablonuzun boyutu 29 GB’tır ve aylık maliyeti (0,20 USD x 29 GB) = 5,80 USD/ay olur.

  Boyutu 29 GB olan tabloyu ay boyunca bir kez geri yüklemeniz gerekirse, bu geri yüklemenin maliyeti (0,15 USD x 29 GB) = 4,35 USD olur.

  Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama: Şimdi veri değişikliklerinizi Amazon Kinesis hizmetlerini kullanarak işlemek amacıyla bir Kinesis veri akışına doğru akışı etkinleştirdiğinizi varsayın. Ayrıca yazma aktarım hızınızın önceki örnekle tutarlı olduğunu varsayalım. Uygulamanız her saniye, 1 KB boyutunda 80 adet yazma işlemi gerçekleştirir. DynamoDB, Kinesis veri akışı yönünde yakaladığı her 1 KB'lık yazma işlemi için bir adet değişen verileri yakalama birimi ücreti alır. Bir aylık sürede (80 x 3.600 x 24 x 30) = 207.360.000 değişen veri yakalama birimi gerçekleştirilir. Aylık maliyetiniz (0,10 USD x 207.360.000/1.000.000) = 20,74 USD olacaktır.

  Amazon S3'e dışa veri aktarımı: Analiz için tablo yedeklerini Amazon S3'e aktarmak istediğinizi varsayalım. Tablonuzun boyutu 29 GB olduğu anda dışa aktarım ücretiniz (0,10 USD x 29 GB) = 2,90 USD şeklinde olacaktır.

  DynamoDB Accelerator (DAX): Uygulamanızın yanıt süresini hızlandırmanız gerektiğini belirlediniz ve DynamoDB Accelerator (DAX) kullanmaya karar verdiniz. Kullanılabilir donanım teknik özelliklerini gözden geçirdiniz ve t2.small bulut sunucusu türünün üç düğümlü bir kümesinin ihtiyacınıza uygun olduğunu belirlediniz. 26. günde DAX’ı etkinleştirdiniz. DynamoDB, saat başına 0,12 USD (0,04 USD x 3 düğüm) ücret alır ve ayın son 5 günü boyunca toplam maliyet 14,40 USD (0,12 USD x 120 saat) olur.

  Global tablolar: Şimdi ABD Batı (Oregon) Bölgesinde bir olağanüstü durum kurtarma replikası oluşturduğunuzu düşünün. Tablonuzun boyutunun 25 GB ve bunun sonucunda tablo geri yükleme ücretinin 3,75 USD olduğu (0,15 USD x 25 GB) bir durumda ABD Batı (Oregon) Bölgesinde replika eklediğinizi düşünün. Bu replikayı eklemek, aşağıdaki "Veri aktarımı" bölümünde anlatıldığı gibi, 25 GB büyüklüğünde bir veri aktarımı oluşturur. Ayrıca kapasite ihtiyaçlarınızın önceki örnekle tutarlı olduğunu varsayalım. Otomatik ölçeklendirme, uygulamanızın performans gereksinimleri için 114 WCU ve 114 RCU tedarik etmeye devam eder ama artık replika tabloların her ikisine de yazmak için rWCU’lar da tedarik etmesi gerekir. Tedarik edilen rWCU’lar, her iki Bölgedeki uygulama yazma işlemleri için gereken toplam rWCU sayısına eşittir. Bu senaryoda şimdi hem ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesine hem de ABD Batı (Oregon) Bölgesine saniyede 80 yazma işlemi gerçekleştirirsiniz. Sonuçta tedarik edilen minimum kapasite 160 rWCU (K. Virginia’da 80 rWCU + Oregon’da 80 rWCU = 160 rWCU) olur. Otomatik ölçeklendirme, gerçek kullanımı tedarik edilen kapasitenin yüzde 70’i düzeyinde tutmak için 229 rWCU (160 rWCU/%70) tedarik eder. Daha fazla bilgi için bkz. Global Tabloları Yönetmek İçin En İyi Uygulamalar ve Gereksinimler. Her Bölge için ilk 25 rWCU’nuz AWS Ücretsiz Kullanım kapsamındadır ve sonuçta saatlik ücret 0,174525 USD veya 30 günlük bir ayda 125,66 USD'dir. Ayrıca, ABD Batı (Oregon) Bölgesindeki çoğaltılmış tablonuzda ek 27 GB veri depolarsınız. İlk 25 GB depolama alanı her AWS Bölgesinde AWS Ücretsiz Kullanım’a dahildir. Kalan 2 GB depolama alanı, GB başına 0,25 USD olarak ücretlendirilir ve bu da ayda ek 0,50 USD tablo depolama maliyetiyle sonuçlanır.

  DynamoDB Streams: Şimdi DynamoDB Streams’i etkinleştirdiğinizi ve uygulamanızı, akış verilerine yönelik saniyede bir okuma isteği gerçekleştirecek şekilde oluşturduğunuzu varsayın. Bir aylık sürede, 2.592.000 akış okuma isteği gerçekleştirilir. İlk 2.500.000 okuma isteği, AWS Ücretsiz Kullanım’a dahildir. Yalnızca kalan 92.000 okuma isteği için ödeme yaparsınız ve bu, 100.000 okuma isteği birimi başına 0,02 USD’ye karşılık gelir.

  Veri aktarımı: Global tablo uygulamanız için şimdi AWS Bölgeleri arasında veri aktardığınızdan DynamoDB, Bölge dışına aktarılan veriler için ücret alır ancak gelen veri aktarımı için ücret almaz. Saniyede her biri 1 KB olan sabit 80 yazma varsayımıyla, Bölgeler arasındaki veri aktarımında saniyede 80 KB oluşturursunuz ve sonuçta ayda Bölgeler arası veri aktarımı 198 GB (30 günden oluşan bir ayda saniye başına 80 KB x 2.592.000 saniye) olur. ABD Batı (Oregon) Bölgesinde replika eklemek, ek 25 GB veri aktarımıyla sonuçlanır. AWS Ücretsiz Kullanım veri aktarımı kotanızı diğer AWS hizmetlerinde kullandıysanız, veri aktarımı için sizden 20,07 USD (0,09 USD x [198 GB + 25 GB]) ücret alınır.

  Özet olarak, tek bir Bölge DynamoDB tablosu için toplam aylık ücretiniz:

  • Tedarik edilen kapasite: 50,00 USD
  • Veri depolama: 0,50 USD
  • İstek üzerine yedekleme: 5,00 USD
  • Sürekli (PITR) yedekleme: 5,80 USD
  • Tablo geri yükleme: 4,35 USD
  • Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama: 20,74 USD
  • Amazon S3'e dışa veri aktarımı: 2,90 USD
  • DynamoDB Accelerator (DAX): 14,40 USD
  • DynamoDB Streams: 0,02 USD

  Toplam ücret: 103,71 USD

  ABD Batı (Oregon) Bölgesini ekledikten sonra toplam aylık DynamoDB ücretiniz:

  • Tedarik edilen okuma kapasitesi: 10,68 USD
  • Veri depolama (K. Virginia): 0,50 USD
  • İstek üzerine yedekleme: 5,00 USD
  • Sürekli (PITR) yedekleme: 5,80 USD
  • Tablo geri yükleme (K. Virginia): 4,35 USD
  • Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama: 20,74 USD
  • Amazon S3'e dışa veri aktarımı: 2,90 USD
  • DynamoDB Accelerator (DAX): 14,40 USD
  • DynamoDB Streams: 0,02 USD
  • Global tablolar için tablo geri yükleme (Oregon): 3,75 USD
  • Global tablolar için çoğaltılmış yazma kapasitesi: 125,66 USD
  • Global tablolar için veri depolama (Oregon): 0,50 USD
  • Veri aktarımı: 20,07 USD

  Toplam ücret: 214,38 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçişle ilgili ek kaynaklar

Web sayfası görüntüsü
Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Öğreticileri ve videoları inceleyip eğitim için kaydolun.

Daha fazla bilgi edinin 
Hesap açma görüntüsü
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Araç kutusu görüntüsü
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console’da Amazon DynamoDB ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın