İstek Üzerine Kapasite Fiyatlandırması

İstek üzerine kapasite modunda, uygulamanızın tablolarınızda gerçekleştirdiği veri okuma ve yazma işlemleri için istek başına ücret ödersiniz. DynamoDB, artan veya azalan iş yüklerinize göre anında ölçeklendirme yaptığından, uygulamanızın gerçekleştirmesini beklediğiniz okuma ve yazma aktarım hızını belirtmenize gerek yoktur. Bu sayfada, DynamoDB'nin temel ve isteğe bağlı özellikleri için ücretlendirmenin nasıl yapıldığına yönelik ayrıntılar verilmektedir. AWS Çin Bölgelerindeki fiyatlandırma için AWS Çin Bölgeleri fiyatlandırma sayfasına bakın.

Anahtar terimler

Okuma isteği birimi: Tablonuzdan verileri okumaya ilişkin API çağrıları, okuma isteği birimleri cinsinden faturalandırılır. DynamoDB okuma istekleri; kesinlikle tutarlı, nihai tutarlı veya işlemsel olabilir. 4 KB'a kadar kesinlikle tutarlı okuma istekleri için tek bir okuma isteği birimi gerekir. 4 KB'tan büyük öğeler için ek okuma isteği birimleri gerekir. Boyutu 4 KB'a kadar olan öğeler söz konusu olduğunda, nihai tutarlı okuma isteği için yarım okuma isteği birimi gerekirken işlemsel okuma isteği için iki okuma isteği birimi gerekir. Örneğin, 8 KB'lık öğenin kesinlikle tutarlı okuma isteği için iki okuma isteği birimi, 8 KB'lık öğenin nihai tutarlı okuma isteği için bir okuma isteği birimi ve 8 KB'lık öğenin işlemsel okuması için dört okuma isteği birimi gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. Okuma Tutarlılığı.

Yazma isteği birimi: Tablonuza verileri yazmaya ilişkin API çağrıları, yazma isteği birimleri cinsinden faturalandırılır. Standart yazma isteği birimi, 1 KB’a kadar bir öğe yazabilir. 1 KB’tan büyük öğeler için ek yazma isteği birimleri gerekir. İşlemsel yazma istekleri için iki yazma isteği birimi gerekir. Örneğin, 1 KB’lık öğenin yazma isteği için bir yazma isteği birimi, 3 KB’lık öğenin yazma isteği için üç yazma isteği birimi ve 3 KB’lık öğenin işlemsel yazma isteği için altı yazma isteği birimi gerekir.

Çoğaltılmış yazma isteği birimi: DynamoDB global tabloları kullanılırken verileriniz, otomatik olarak seçtiğiniz birden çok AWS Bölgesine yazılır. Her yazma işlemi, yerel Bölgede ve çoğaltılmış Bölgelerde gerçekleşir.

Akış okuma isteği birimi: DynamoDB Streams’e yapılan her GetRecords API çağrısı, bir akış okuma isteği birimidir. Her akış okuma isteği birimi 1 MB’a kadar veri döndürebilir.

İşlemsel okuma/yazma istekleri: DynamoDB'de işlemsel okuma veya yazma, tek bir işlem kümesinde bulunan tüm işlemlerin topluca başarılı veya başarısız olmasını garantilediğinden, standart bir okuma ya da yazmadan farklılık gösterir.

Değişen verileri yakalama birimleri: DynamoDB, DynamoDB tablolarınızdaki öge düzeyinde değişiklikleri yakalayabilir ve bunları Amazon Kinesis Veri Akışları ve AWS Glue gibi diğer AWS hizmetlerine çoğaltabilir. DynamoDB bu değişiklikleri devredilmiş operasyonlar olarak yakalar. Diğer bir deyişle DynamoDB, aktarım hızı kapasitesini yönetmek zorunda kalmamanız için çoğaltma işlemini sizin adınıza gerçekleştirir. DynamoDB, tablonuza her veri yazımı (1 KB'a kadar) için bir adet değişen verileri yakalama birimi ücreti alır. 1 KB'tan büyük öğeler için ek değişen verileri yakalama birimleri gerekir.

DynamoDB tablo sınıfları: DynamoDB, maliyet için optimizasyon yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış iki tablo sınıfı sunar. DynamoDB Standard tablo sınıfı, varsayılan sınıftır ve iş yüklerinin büyük çoğunluğu için önerilir. DynamoDB Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) tablo sınıfı, baskın maliyetin depolama olduğu, sık erişilmeyen verileri depolayan tablolar için optimize edilmiştir. Her tablo sınıfı, veri depolama ve ayrıca okuma ve yazma istekleri için farklı fiyatlandırma sunar. Tablonuzun depolama gereksinimlerine ve veri erişim düzenlerine göre en uygun maliyetli tablo sınıfını seçebilirsiniz. DynamoDB Geliştirici Kılavuzu'ndan DynamoDB tablo sınıfları hakkında daha fazla bilgi edinin.


DynamoDB özelliklerine ve faturalamasına genel bakış

Özellik

İşlevi

Faturalama birimi

Temel özellikler

 

Yazma isteği

Tablonuza veri yazar

Yazma isteği birimi

 

Okuma isteği

Tablonuzdan veri okur

Okuma isteği birimi

İsteğe bağlı özellikler

 

Sürekli yedekleme

Sürekli olarak önceki 35 güne yönelik yedek alır

GB-ay

 

İstek üzerine yedekleme

Belirtilen zamanlarda anlık yedekler alır

GB-ay

 

Yedekten geri yükleme

Bir tabloyu belirli bir anlık yedeğe veya zamana geri yükler

GB

 

Global tablolar

Çok Bölgeli, çoklu aktif bir tablo oluşturmak için verileri çoğaltır

Çoğaltılmış yazma isteği birimi
  Amazon Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama Bir tablodaki öğe düzeyinde veri değişikliklerini yakalar ve bunları Kinesis Data Streams'e çoğaltır Değişen verileri yakalama birimi
  AWS Glue için değişen verileri yakalama Bir tablodaki öge düzeyinde veri değişikliklerini yakalar ve bunları AWS Glue’ya çoğaltır Değişen verileri yakalama birimi
  Amazon S3'e dışa veri aktarımı DynamoDB tablo yedeklerini belirli bir noktadan Amazon S3’e zamanında aktarın GB
  Amazon S3'ten içeri veri aktarımı Amazon S3'ten yeni DynamoDB tablolarına veri geçirin ve yükleyin GB

 

DynamoDB Akışlar

Bir tablodaki öğe düzeyinde değişikliklerin zamana göre sıralamasını sağlar

Akış okuma isteği birimi

 

Dışarı veri aktarımı

Verileri diğer AWS Bölgelerine aktarır

GB

DynamoDB ile entegrasyonları faturalamaya genel bakış

Entegrasyon

İşlevi

Faturalama birimi

 

DynamoDB uyumlu bir önbelleğe alma hizmeti olan DynamoDB Hızlandırıcı (DAX) ile entegrasyon

Fiyat performansını artırır ve gecikmeyi milisaniyelerden mikrosaniyelere düşürür

Düğüm saati

  Amazon OpenSearch Hizmeti ile sıfır ETL entegrasyonu Veri işlem hattı oluşturmadan ve yönetmeden tam metin araması, vektör araması, anlamsal arama, coğrafi mekansal arama ve daha fazlasını etkinleştirir Dışa aktarma GB'ı
  Amazon Redshift ile sıfır ETL entegrasyonu Veri işlem hattı oluşturmadan ve yönetmeden işlem verilerinde analizi etkinleştirir Dışa aktarma GB'ı

DynamoDB fiyatlandırması

 • DynamoDB tablonuz için isteğe bağlı kapasite modu seçtiğinizde, yalnızca uygulamanızın gerçekleştirdiği okuma ve yazmalar için ödeme yaparsınız. Tabloda, aktarım hızı kapasitesini yönetmek zorunda kalmadan gerektiği şekilde API çağrıları yapabilirsiniz. DynamoDB, iş yükünüzü tutarlı ve düşük gecikme süreli performansla karşılayacak şekilde donanım kaynaklarının yönetimini gerçekleştirir. DynamoDB’de, her bir yazma (1 KB’a kadar) için bir yazma isteği birimi ve işlemsel yazmalar için iki yazma isteği birimi ücret alınır. DynamoDB, her bir kesinlikle tutarlı okuma (4 KB'a kadar) için bir okuma isteği birimi, her bir işlemsel okuma için iki okuma isteği birimi ve her bir nihai tutarlı okuma için yarım okuma isteği birimi cinsinden ücret alır. Okuma ve yazma isteği fiyatları, tablo sınıfınıza bağlıdır.

 • Depolama tedarik etmeniz gerekmez: DynamoDB, depolama ücretlerinizi belirlemek için tablolarınızın boyutunu sürekli olarak izler. DynamoDB, faturalanabilir verilerinizin boyutunu ölçmek için verilerinizin ham bayt boyutu ile etkinleştirdiğiniz özelliklere bağlı öğe başına depolama ek yükünü toplar. Daha fazla bilgi edinmek için DynamoDB Geliştirici Kılavuzu'na göz atın. Veri depolama fiyatı, tablo sınıfınıza bağlıdır.

 • DynamoDB, tablo verilerinizi yedeklemek için iki yöntem sunar. Belirli bir noktaya kurtarma (PITR) ile sürekli yedeklemeler, önceki 35 gün için tablonuzun devam eden bir yedeklemesini sağlar. Tablonuzu, önceki beş hafta içinde belirtilen herhangi bir andaki durumuna geri yükleyebilirsiniz. İsteğe bağlı yedeklemeler, kurumsal ve resmi yasal gereksinimleri karşılamanıza yardımcı olmak üzere, genişletilmiş dönemler için arşivlenecek tablonuzun anlık yedeklerini oluşturur.

  Sürekli yedekleme (PITR)

  DynamoDB, etkinleştirildiği her bir DynamoDB tablosunun boyutuna (tablo verileri ve yerel ikincil dizinler) göre PITR için ücret alır. DynamoDB, yedekleme ücretlerinizi belirlemek için ay boyunca sürekli olarak PITR etkin tablolarınızın boyutunu izler ve siz her tabloda PITR’yi devre dışı bırakıncaya kadar faturalamaya devam eder.

  İstek üzerine yedekleme

  DynamoDB, isteğe bağlı yedeklemeler için tablonun depolama boyutuna göre (tablo verileri ve yerel ikincil dizinler) ücret alır. Her yedeklemenin boyutu, her yedekleme isteği sırasında belirlenir. Her ay faturalanan toplam yedek depolama alanının boyutu, tüm DynamoDB tablosu yedeklerinin toplamıdır. DynamoDB, yedekleme ücretlerinizi belirlemek için, istek üzerine yedeklemelerin boyutunu ay boyunca sürekli olarak izler.

  İstek üzerine yedeklemeleri oluşturmak ve yönetmek için DynamoDB veya AWS Backup'ı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için İstek Üzerine Yedekleme ve Geri Yüklemeyi Kullanma kısmına bakın. AWS Backup'ta, veri korumayı AWS hizmetleri genelinde merkezileştirebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. AWS Backup ayrıca, iş sürekliliği gereksinimlerinizi karşılamak ve yedekleme maliyetlerini optimize etmek amacıyla hesaplar arası ve Bölgeler arası istek üzerine yedekleme kopyalama, düşük maliyetli depolama katmanı, yedek etiketleme ve kaynak verilerinden bağımsız yedek şifreleme gibi gelişmiş özellikler de sunmaktadır. Bölgeler arası veri aktarımı için ek ücretler geçerlidir. Bu ücretler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Amazon Backup fiyatlandırması.

  * Soğuk yedek depolama alanı yalnızca AWS Backup tarafından yönetilen istek üzerine yedeklemeler için desteklenir. AWS Backup'ı kullanma tercihini AWS Management Console'dan etkinleştirebilirsiniz. 
  Soğuk Depolama Alanı'na geçirilen yedeklerin minimum depolanma süresi 90 gündür ve 90 gün dolmadan silinen yedekler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur.

  Bir tabloyu geri yükleme

  Bir tabloyu istek üzerine yedeklerden veya PITR özelliğiyle geri yükleme, her istek için geri yüklenen toplam veri boyutuna (tablo verileri, yerel ikincil dizinler ve global ikincil dizinler) göre faturalandırılır.

  * Soğuk yedek depolama alanından geri yükleme yalnızca AWS Backup tarafından yönetilen istek üzerine yedeklemeler için desteklenir. AWS Backup'ı kullanma tercihini AWS Management Console'dan etkinleştirebilirsiniz. Soğuk yedek depolama alanı, belirli bir noktaya kurtarma (PITR) içeren sürekli yedeklemeler için geçerli değildir. 

 • DynamoDB global tablolarınız için isteğe bağlı kapasite modunu seçtiğinizde, yalnızca uygulamanızın her bir replika tablosunda kullandığı kaynaklar için ödeme yaparsınız. Global tablolar için yazma istekleri, standart yazma isteği birimleri yerine çoğaltılmış yazma isteği birimleri cinsinden ölçülür. Replikasyon için kullanılan yazma isteği birimi sayısı, kullandığınız global tabloların sürümüne bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Global Tabloları Yönetmek İçin En İyi Uygulamalar ve Gereksinimler. Okuma istekleri ve veri depolama, global olmayan tablolarla tutarlı şekilde faturalandırılır. Fiyatlandırma, tablo sınıfınıza bağlıdır. Yeni Bölgelerde bir global tablo oluşturmak veya genişletmek için bir tablo replikası eklerseniz DynamoDB, eklenen Bölgelerdeki bir tablo geri yüklemesi için, geri yüklenen verilerde gigabayt başına ücret uygular. Bölgeler arası replikasyon ve veri içeren tablolara replika ekleme için de dışarı veri aktarımı ücreti ödersiniz. Ayrıntılar için bu fiyatlandırma sayfasındaki "Veri aktarımı" bölümüne bakın.

 • DynamoDB, değişen verileri yakalama birimi cinsinden Amazon Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama ücreti alır. DynamoDB, her yazma işlemi (1 KB'a kadar) için bir adet değişen verileri yakalama birimi ücreti alır. Tabloda aktarım hızı kapasitesini yönetmek zorunda kalmadan, sadece uygulamanızın gerçekleştirdiği yazma işlemleri için ödeme yaparsınız.

  DynamoDB değişikliklerini bir Kinesis veri akışına çoğalttığınızda, Kinesis Data Streams ücretleri geçerliliğini korur. Daha fazla bilgi için bkz. Amazon Kinesis Data Streams fiyatlandırması.

 • DynamoDB, değişen verileri yakalama birimi cinsinden AWS Glue için değişen verileri yakalama ücreti alır. DynamoDB, her yazma işlemi (1 KB'a kadar) için bir adet değişen verileri yakalama birimi ücreti alır. Tablonuzda aktarım hızı kapasitesini yönetmek zorunda kalmadan, sadece uygulamanızın gerçekleştirdiği yazma işlemleri için ödeme yaparsınız.

  DynamoDB değişikliklerini bir AWS Glue hedef veritabanına çoğalttığınızda, AWS Glue ücretleri geçerliliğini korur. Daha fazla bilgi için bk. AWS Glue fiyatlandırması.

 • DynamoDB sürekli yedeklerinizden (belirli bir noktaya kurtarma) Amazon Simple Storage Service'a (Amazon S3) veri aktarmak için bu özelliği kullanın. Desteklenen çıktı veri biçimleri DynamoDB JSON ve Amazon Ion'dur. Amazon Athena, Amazon SageMaker ve AWS Lake Formation gibi AWS hizmetlerini kullanarak dışa aktarılan verileri analiz edebilirsiniz.

  Tam dışa aktarma ve artımlı dışa aktarma arasında seçim yapabilirsiniz. Tam dışa aktarmalar, yedeğin oluşturulduğu belirli bir noktada her bir DynamoDB tablosunun (tablo verileri ve yerel ikincil dizinler) boyutuna bağlı olarak ücretlendirilir. Artımlı dışa aktarmalar, artımlı dışa aktarma çıktısını oluşturmak için sürekli yedeklemelerden işlenen verilerin boyutuna bağlı olarak ücretlendirilir. Ek ücretler, dışa aktarılan verileri Amazon S3'te depolama ve Amazon S3 klasörünüze yönelik PUT istekleri için geçerlidir. Bu ücretler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Amazon S3 fiyatlandırması.

 • Amazon DynamoDB veri içeri aktarma, kod yazmadan Amazon S3 ile DynamoDB tabloları arasında veri taşımanın basit ve verimli bir yolunu sunar. Veri geçişi sağlamaya ve yeni uygulamalar oluşturmaya, ekipler arasında veri paylaşımını ve iş birliğini kolaylaştırmaya, olağanüstü durum kurtarmaya ve iş sürekliliği planlamasına yardımcı olması için tabloları AWS bölgeleri ile hesaplar arasında kopyalayabilirsiniz. Veri içeri aktarma fiyatlandırması, Amazon S3'teki sıkıştırılmamış dosya boyutunu temel alır. Daha fazla bilgi için bkz. S3'ten İçeri Aktarma. Desteklenen giriş verisi biçimleri CSV, DynamoDB JSON ve Amazon Ion'dur.

  Amazon S3 ücretleri, kaynak verilerinizin depolanması ve Amazon S3 klasörünüze yönelik yapılan GET istekleri için de geçerlidir. Amazon S3 ücretleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Amazon S3 fiyatlandırması.

 • DAX, Amazon DynamoDB uyumlu bir önbelleğe alma hizmetidir. DynamoDB, DAX kapasitesini saatlik olarak ücretlendirir ve DAX bulut sunucularınız uzun vadeli taahhütler olmadan çalışır. Fiyatlandırma, tüketilen düğüm saati başına belirlenir ve seçtiğiniz bulut sunucusu türüne bağlıdır. Tüketilen her kısmi düğüm saati, tam saat olarak faturalandırılır. Fiyatlandırma, DAX kümesindeki tüm bağımsız düğümler için geçerlidir. Örneğin, üç düğümlü bir DAX kümeniz varsa ayrı düğümlerin (toplamda üç düğüm) her biri için saatlik olarak ücretlendirilirsiniz. 

  Aynı Erişilebilirlik Alanında bulunan Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ve DAX arasında veri aktarım ücreti alınmaz. Aynı AWS Bölgesinin farklı Erişilebilirlik Alanlarındaki Amazon EC2 bulut sunucusu ile bir DAX düğümü arasında veri aktarılırken, standart Amazon EC2 veri aktarım ücretleri geçerli olur. Ancak, yalnızca Amazon EC2 bulut sunucusuna/sunucusundan veri aktarımı için ücret ödersiniz. DAX düğümüne gelen veya düğümden giden trafik için DAX veri aktarım ücreti alınmaz.

  DAX T3 bulut sunucuları sınırsız modda çalıştığından, 24 ardışık saatten oluşan bir dönemde ortalama CPU kullanımınız bulut sunucusunun taban çizgisini aşarsa ücret ödersiniz. CPU kredileri, vCPU saati başına 0,096 USD olarak ücretlendirilir. CPU kredisi fiyatlandırması, tüm AWS Bölgelerinde T3 bulut sunucusu boyutlarının tamamı için aynıdır.

 • DynamoDB, DynamoDB Streams’ten veriler okunduğunda, okuma isteği birimleri cinsinden ücret alır. Her GetRecords API çağrısı, akış okuma isteği birimi cinsinden faturalanır ve DynamoDB Streams’den 1 MB’a kadar veri döndürür. Akış okuma isteği birimleri, DynamoDB tablonuzdaki okuma isteklerinden farklıdır. AWS Lambda tarafından DynamoDB tetikleyicileri kapsamında yapılan GetRecords API çağrıları için ücret alınmaz. Ayrıca DynamoDB global tabloları tarafından yapılan GetRecords API çağrıları için de ücret alınmaz.

 • İçeri ve dışarı veri aktarımı, DynamoDB'de içeri ve dışarı veri aktarımlarını ifade eder. DynamoDB, gelen veri aktarımlarının yanı sıra DynamoDB ile aynı AWS Bölgesindeki diğer AWS hizmetleri arasında yapılan veri aktarımları için ücret almaz (başka bir deyişle, GB başına 0,00 USD). AWS Bölgeleri arasında (örneğin, ABD Doğu [K. Virginia] Bölgesindeki DynamoDB ile Avrupa [İrlanda] Bölgesindeki Amazon EC2 arasında) aktarılan veriler, aktarımın her iki tarafında da ücretlendirilir. AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında AWS müşterileri, tüm AWS Hizmet ve Bölgelerinde (Çin ve GovCloud hariç) her ay ücretsiz olarak toplam 100 GB internete dışarı veri aktarımı hakkına sahip olur. Daha fazla bilgi için bkz. AWS Ücretsiz Kullanım. Aylık 500 TB'ı aşan veri aktarımları için bize ulaşın.


DynamoDB ücretsiz kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım sayesinde, AWS hizmetlerinde ücretsiz, uygulamalı deneyim elde edebilirsiniz. AWS Ücretsiz Kullanım'a aşağıdaki DynamoDB avantajları dahildir. Her bir avantaj, Bölge ve ödeyen hesabı başına aylık olarak hesaplanır.

 • DynamoDB Standard tablo sınıfını kullanan tablolar için 25 GB veri depolama
 • DynamoDB Akışlar'dan 2,5 milyon akış okuma isteği
 • Tüm AWS Hizmet ve Bölgelerinde (Çin ve GovCloud hariç) toplam 1 GB dışarı veri aktarımı (ilk 12 ayınız için 15 GB)

DynamoDB fiyatlandırma örnekleri

 • Bu örnekte, istek üzerine kapasite modu kullanılarak DynamoDB'nin nasıl ücret aldığı gösterilmektedir.

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde yeni bir DynamoDB Standart tablosu oluşturduğunuzu varsayın. Bu tablo yeni bir uygulamaya yönelik olduğundan, trafik düzenlerinizin nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Kolaylık sağlaması için, bir kullanıcı uygulamanızla her etkileşim kurduğunda, 1 KB'lık 1 yazma ve 1 KB'lık 1 kesinlikle tutarlı okuma gerçekleştirildiğini varsayın.

  10 günlük dönem için, uygulamanıza çok az bir trafik alırsınız ve bu da her gün tablonuzda 10.000 okuma ve 10.000 yazma ile sonuçlanır. Ancak 11. günde uygulamanız sosyal medyada dikkat çeker ve uygulama trafiğiniz o gün 2.500.000 okuma ve 2.500.000 yazma değerine sıçrar. DynamoDB, kullanıcılarınıza sorunsuz bir deneyim sunmak için ölçeklendirilir. Ardından uygulamanız, daha düzenli bir trafik desenine geçerek ay sonunda, günlük 50.000 okuma ve 50.000 yazma değerine ulaşır. Aşağıdaki tabloda, aya ait toplam kullanımınız özetlenmektedir.

  Zaman Çerçevesi (Ayın Günü)

  Toplam Yazma

  Toplam Okuma

  1–10

  100.000 yazma (10.000 yazma x 10 gün)

  100.000 okuma (10.000 okuma x 10 gün)

  11

  2.500.000 yazma

  2.500.000 okuma

  12–30

  950.000 yazma (50.000 yazma x 19 gün)

  950.000 okuma (50.000 okuma x 19 gün)

  Aylık toplam

  3.550.000 yazma

  3.550.000 okuma

  Aylık fatura

  4,44 USD (bir milyon yazma başına 1,25 USD x 3,55 milyon yazma)

  0,89 USD (bir milyon okuma başına 0,25 USD x 3,55 milyon okuma)

   

  Veri depolama: Tablonuzun ay başında 25 GB depolama alanı kapladığını ve ay sonunda 29 GB'a yükseldiğini, DynamoDB sürekli izlemesine göre ortalama 27 GB kapladığını varsayın. Tablo sınıfınız DynamoDB Standard olarak ayarlandığından, ilk 25 GB depolama alanı AWS Ücretsiz Kullanıma dahildir. Kalan 2 GB depolama alanı, GB başına 0,25 USD olarak ücretlendirilir ve bu da ayda 0,50 USD tablo depolama maliyetiyle sonuçlanır.

  O aya ait faturanız toplam 5,83 USD olur. Okuma ve yazmalar için 5,33 USD, veri depolama için de 0,50 USD ücret alınır.

 • Bu örnekte, istek üzerine kapasite modu kullanılarak DynamoDB'nin nasıl ücret aldığı gösterilmektedir.

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde yeni bir DynamoDB Standart tablosu oluşturduğunuzu varsayın. Bu tablo yeni bir uygulamaya yönelik olduğundan, trafik düzenlerinizin nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Kolaylık sağlaması için, bir kullanıcı uygulamanızla her etkileşim kurduğunda, 1 KB'lık 1 yazma ve 1 KB'lık 1 kesinlikle tutarlı okuma gerçekleştirildiğini varsayın.

  Yedi günlük dönem için, uygulamanıza çok az bir trafik alırsınız ve bu da her gün tablonuzda 1.000 yazma ve okuma ile sonuçlanır. Ancak sekizinci gün uygulamanız, sektörünüzdeki önemli bir kanaat önderinin dikkatini çeker ve uygulama trafiği beklenmedik şekilde o gün için 10.000.000 yazma ve okuma değerine sıçrar. Ardından uygulamanız, daha düzenli bir trafik desenine geçerek sonraki iki hafta boyunca günlük ortalama 150.000 yazma ve okuma değerine ulaşır. Daha sonra trafik hızla azalmaya başlar ve işlemler, sonraki yedi gün boyunca günlük 10.000 yazma ve okuma değerine düşer.

  Son olarak, sosyal medyada beklenmedik şekilde dikkat çekmesi, uygulamanızın yaygınlaşmasına neden olur. Ayın son günü için uygulamanız tablonuzda 30.000.000 yazma ve okuma gerçekleştirir. Aşağıdaki tabloda, aya ait toplam kullanımınız özetlenmektedir.

  Zaman Çerçevesi (Ayın Günü)

  Toplam Yazma

  Toplam Okuma

  1–7

  7.000 yazma (1.000 yazma x 7 gün)

  7.000 okuma (1.000 okuma x 7 gün)

  8

  10.000.000 yazma

  10.000.000 okuma

  9–22

  2.100.000 yazma (150.000 yazma x 14 gün)

  2.100.000 okuma (150.000 okuma x 14 gün)

  23–29

  70.000 yazma (10.000 yazma x 7 gün)

  70.000 okuma (10.000 okuma x 7 gün)

  30

  30.000.000 yazma

  30.000.000 okuma

  Aylık toplam

  42.177.000 yazma

  42.177.000 okuma

  Aylık fatura

  52,72 USD (milyon yazma başına 1,25 USD x 42,177 milyon yazma)

  10,54 USD (bir milyon okuma başına 0,25 USD x 42,177 milyon okuma)

  Veri depolama: Tablonuzun ay başında 25 GB depolama alanı kapladığını ve ay sonunda 29 GB'a yükseldiğini, tablo boyutunuzun sürekli izlenmesine göre ortalama 27 GB kapladığını varsayın. Tablo sınıfınız DynamoDB Standard olarak ayarlandığından, ilk 25 GB depolama alanı AWS Ücretsiz Kullanıma dahildir. Kalan 2 GB depolama alanı, GB başına 0,25 USD olarak ücretlendirilir ve bu da ayda 0,50 USD tablo depolama maliyetiyle sonuçlanır.

  Yedekleme ve geri yükleme: Tüm isteğe bağlı yedek depolama alanınızın toplamı 30 günlük ay için 60 GB ise, yedeklerinizin aylık maliyeti (0,10 USD x 60 GB) = 6,00 USD/ay olacaktır. Ancak ayın 10. gününde isteğe bağlı yedekleme verilerinizin 15 GB’ını sildiyseniz (0,10 USD x 60 GB) – (0,10 USD x 15 GB x 20/30) = 5,00 USD/ay ödersiniz. Şimdi de isteğe bağlı yedekleme gerçekleştirmeye ek olarak, sürekli yedeklemeler kullandığınızı varsayın. Tablonuzun ortalama boyutu 27 GB’tır ve aylık maliyeti (0,20 USD x 27 GB) = 5,40 USD/ay olur. Ay sonunda tablonuzu geri yüklemeniz gerekirse maliyet (0,15 USD x 29 GB) = 4,35 USD olur.

  Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama: Şimdi veri değişikliklerinizi Amazon Kinesis hizmetlerini kullanarak işlemek amacıyla bir Kinesis veri akışına doğru akışı etkinleştirdiğinizi varsayın. DynamoDB, Kinesis veri akışı yönünde yakaladığı her 1 KB'lık yazma işlemi için bir adet değişen verileri yakalama birimi ücreti alır. Kinesis veri akışınız için bu örnekte daha önce verdiğimiz uygulama yazma işlemi trafiğinin tutarlı olduğunu varsayarsak, bir aylık sürede 42.177.000 değişen verileri yakalama birimi elde edilir. Aylık maliyetiniz (0,10 USD x 42.177.000/1.000.000) = 4,22 USD olacaktır.

  Amazon S3'e dışa veri aktarımı: Analiz için tablo yedeklerini Amazon S3'e aktarmak istediğinizi varsayalım. Belirtilen zaman içinde noktada tablonuzun boyutu 29 GB ise dışarı aktarma maliyeti (0,10 USD x 29 GB) = 2,90 USD olur.

  DynamoDB Hızlandırıcı (DAX) ile entegrasyon: DAX, Amazon DynamoDB uyumlu bir önbelleğe alma hizmetidir. Uygulamanızın yanıt süresini kısaltmanız gerektiğini belirlediniz ve DynamoDB Hızlandırıcı (DAX) hizmetini kullanmaya karar verdiniz. Kullanılabilir donanım teknik özelliklerini gözden geçirdiniz ve t2.small bulut sunucusu türünün üç düğümlü kümesinin ihtiyacınıza uygun olduğunu belirlediniz. 26. günde DAX’ı etkinleştirdiniz. DynamoDB, saat başına 0,12 USD (0,04 USD x 3 düğüm) ücret alır ve ayın son 5 günü boyunca toplam maliyet 14,40 USD (0,12 USD x 120 saat) olur.

  Global tablolar: Şimdi ABD Batı (Oregon) Bölgesinde bir olağanüstü durum kurtarma replikası oluşturmayı seçtiğinizi düşünün. Tablonuzun boyutunun 25 GB ve bunun sonucunda tablo geri yükleme ücretinin 3,75 USD olduğu (0,15 USD x 25 GB) bir durumda ABD Batı (Oregon) Bölgesinde replika eklediğinizi düşünün. Bu replikayı eklemek, aşağıdaki "Veri aktarımı" bölümünde anlatıldığı gibi, 25 GB büyüklüğünde bir veri aktarımı oluşturur. Ayrıca bu örneğin önceki kısımlarındaki uygulama trafiğinizin, global tablonuz için tutarlı olduğunu varsayın. Global Tabloları Yönetmek İçin En İyi Uygulamalar ve Gereksinimler bölümünde açıklandığı gibi, 84,35 milyon çoğaltılmış yazma isteği birimi (42.177.000 yazma x 2 Bölge) kullanırsınız ve bunun sonucunda ücret, 158,16 USD (84,35 milyon çoğaltılmış yazma isteği birimi x bir milyon başına 1,875 USD) olur. Ayrıca, ABD Batı (Oregon) Bölgesindeki çoğaltılmış tablonuzda ek 27 GB veri depoluyorsunuz. DynamoDB Standard tablo sınıfını kullanan tablolar için ilk 25 GB depolama alanı, her bir AWS Bölgesinde AWS Ücretsiz Kullanıma dahildir. Kalan 2 GB depolama alanı, GB başına 0,25 USD olarak ücretlendirilir ve bu da ayda ek 0,50 USD tablo depolama maliyetiyle sonuçlanır.

  DynamoDB Streams: DynamoDB Streams’i etkinleştirdiğinizi ve uygulamanızı, akış verilerine yönelik saniyede bir okuma isteği gerçekleştirecek şekilde oluşturduğunuzu varsayın. Bir aylık sürede, 2.592.000 akış okuma isteği gerçekleştirilir. İlk 2.500.000 okuma isteği, AWS Ücretsiz Kullanım’a dahildir. Yalnızca kalan 92.000 okuma isteği için ödeme yaparsınız ve bu, 100.000 okuma isteği birimi başına 0,02 USD’ye karşılık gelir.

  Veri aktarımı: Global tablo uygulamanız için AWS Bölgeleri arasında veri aktardığınızdan DynamoDB, gelen veri aktarımı için değil, Bölge dışına aktarılan veriler için ücret alır. Her ay her biri 1 KB olan 42.177.000 yazma olduğu varsayılarak, Bölgeler arasında aktarılacak 40,22 GB veri oluşturursunuz. ABD Batı (Oregon) Bölgesinde replika eklemek, ek 25 GB veri aktarımıyla sonuçlanır. Bölgeler arası veri aktarımı için 5,94 USD (0,09 USD x [41 + 25]) GB) ücretlendirilirsiniz.

  Özet olarak, tek bir Bölge DynamoDB tablosu için toplam aylık ücretiniz:

  • Yazma trafiği: 52,72 USD
  • Okuma trafiği: 10,54 USD
  • Veri depolama: 0,50 USD
  • İstek üzerine yedekleme: 5,00 USD
  • Sürekli (PITR) yedekleme: 5,40 USD
  • Tablo geri yükleme: 4,35 USD
  • Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama: 4,22 USD
  • Amazon S3'e veri aktarma: 2,90 USD
  • Amazon DynamoDB uyumlu bir önbelleğe alma hizmeti olan DynamoDB Hızlandırıcı (DAX) ile entegrasyon: 14,40 USD
  • DynamoDB Akışları: 0,02 USD

  Toplam ücret: 100,05 USD

  ABD Batı (Oregon) Bölgesini ekledikten sonra toplam aylık DynamoDB ücretiniz:

  • Okuma trafiği: 10,54 USD
  • ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde veri depolama: 0,50 USD
  • İstek üzerine yedekleme: 5,00 USD
  • Sürekli (PITR) yedekleme: 5,40 USD
  • ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde tablo geri yükleme: 4,35 USD
  • Kinesis Data Streams için değişen verileri yakalama: 4,22 USD
  • Amazon S3'e veri aktarma: 2,90 USD
  • Amazon DynamoDB uyumlu bir önbelleğe alma hizmeti olan DynamoDB Hızlandırıcı (DAX) ile entegrasyon: 14,40 USD
  • DynamoDB Akışları: 0,02 USD
  • ABD Batı (Oregon) Bölgesinde global tablolar için tablo geri yükleme: 3,75 USD
  • Global tablolar için çoğaltılmış yazma istekleri: 158,16 USD
  • ABD Batı (Oregon) Bölgesinde global tablolar için veri depolama: 0,50 USD
  • Veri aktarımı: 5,94 USD

  Toplam ücret: 215,68 USD

 • Bu örnekte, tablonuzun depolama ve veri erişim düzenlerine en uygun DynamoDB tablo sınıfını seçerek tablonuzun aylık ücretlerini nasıl azaltabileceğinizi göstereceğiz. 

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bir tablonuz olduğunu varsayın. Tablonuz halihazırda geçmiş veriler için 1 TB yer kaplıyor. Bu verilere sıklıkla erişilmiyor ancak ihtiyaç durumunda kullanıcıların bu verilere hemen erişebilmesi gerekiyor. Şimdi, veri depolama alanınızın ay sonuna kadar 1,4 TB'a yükseldiğini ve tablo boyutunuzun sürekli izlenmesine bağlı olarak ortalama 1,2 TB olduğunu varsayın. Tablonuz, ay içinde toplam 42,5 milyon yazma ve 42,5 milyon okuma ile sonuçlanan bir trafik düzenine sahip. Kolaylık sağlaması için, bir kullanıcı uygulamanızla her etkileşim kurduğunda, 1 KB'lık 1 yazma ve 1 KB'lık 1 kesinlikle tutarlı okuma gerçekleştirildiğini varsayın.

  DynamoDB Standard tablo sınıfını kullanarak tablonuzun aylık ücretlerini tahmin ederek başlayacağız. 

  DynamoDB Standard tablo sınıfı kullanıldığında aylık ücretler

  Tablo sınıfınızı DynamoDB Standard olarak ayarladığınızda, aşağıdaki gibi faturalandırılırsınız.

  Veri Depolama: DynamoDB Standard tablo sınıfı kullanıldığında, ilk 25 GB depolama alanı AWS Ücretsiz Kullanıma dahildir. Kalan 1,175 TB depolama alanı, GB başına 0,25 USD olarak ücretlendirilir ve bu da ayda 293,75 USD tablo depolama maliyetiyle sonuçlanır.

  Okuma ve yazmalar: Fiyatlandırma şu şekildedir:

  Yazma istekleri için: 42,5 milyon yazma x bir milyon yazma başına 1,25 USD = 53,125 USD,
  Okuma istekleri için: 42,5 milyon okuma x bir milyon okuma başına 0,25 USD = 10,625 USD.

  Özetle, DynamoDB Standard tablo sınıfı kullanıldığında toplam aylık ücretleriniz şu şekilde olur:

  • Yazma trafiği: 53,125 USD
  • Okuma trafiği: 10,625 USD
  • Veri depolama: 293,75 USD

  DynamoDB Standard tablo sınıfı kullanıldığında, toplam aylık ücretiniz 357,50 USD olur. 

  DynamoDB Standard-IA tablo sınıfı kullanıldığında aylık ücretler

  Daha önce gösterildiği gibi, DynamoDB Standard tablo sınıfı kullanıldığında depolama maliyeti, okuma ve yazma maliyetlerinin yüzde 50'sinden fazladır. DynamoDB Standard tablo sınıfı kullanıldığında depolama baskın maliyet olduğundan (okuma ve yazma maliyetlerinin yüzde 50'sinden fazlası), DynamoDB Standard-IA tablo sınıfına geçerek maliyet için optimizasyon yapabilirsiniz. Aynı iş yükünü dikkate alarak, sonraki ayın başında tablo sınıfını DynamoDB Standard-IA olarak değiştirdiğinizi varsayın. Şu şekilde faturalandırılırsınız.

  Veri depolama: 1,2 TB depolama alanı, GB başına 0,10 USD olarak ücretlendirilir ve bu da ayda 120,00 USD tablo depolama maliyetiyle sonuçlanır.

  Okuma ve yazmalar: Fiyatlandırma şu şekildedir:

  Yazma istekleri için: 42,5 milyon yazma x bir milyon yazma başına 1,56 USD = 66,30 USD,
  Okuma istekleri için: 42,5 milyon okuma x bir milyon okuma başına 0,31 USD = 13,18 USD.

  Özetle, DynamoDB Standard-IA tablo sınıfı kullanıldığında toplam aylık ücretleriniz şu şekilde olur:

  • Yazma trafiği: 66,30 USD
  • Okuma trafiği: 13,18 USD
  • Veri depolama: 120,00 USD

  DynamoDB Standard-IA tablo sınıfı kullanıldığında toplam ücret 199,48 USD olur.

  Tablonuz için DynamoDB Standard-IA kullanmak, tablonuzun aylık toplam ücretini %44,2 veya 158,03 USD azaltır.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Web sayfası görüntüsü
Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Öğreticileri ve videoları inceleyip eğitim için kaydolun.

Daha fazla bilgi edinin 
Hesap açma görüntüsü
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Araç kutusu görüntüsü
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console’da Amazon DynamoDB ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın