Amazon Elastic Block Store'da (EBS) yalnızca tedarik ettiğiniz kaynaklar için ödeme yaparsınız. Tüm EBS birim türleri için birim depolama alanı, siz depolama alanını serbest bırakıncaya kadar aylık tedarik ettiğiniz GB miktarına göre ücretlendirilir. Ek saniye başına giriş/çıkış işlemlerini (IOPS) ve temel performansın ötesindeki aktarım hızlarını destekleyen EBS birimleri için maliyetler artar.

Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanımı, Amazon Elastic Block Store (EBS) ile birlikte 30 GB depolama alanı, 2 milyon G/Ç ve 1 GB anlık yedek depolama alanı içerir.
AWS Ücretsiz Kullanım ayrıntılarını görüntüleyin »

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı, Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin »

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1 - Genel Amaçlı SSD (gp3) Birimleri

Genel Amaçlı SSD (gp3) birimleri için birim depolama alanı, siz depolama alanını serbest bırakıncaya kadar aylık tedarik ettiğiniz GB miktarına göre ücretlendirilir. Tüm gp3 birimleri 3.000 tedarik edilmiş IOPS’un (saniye başına giriş/çıkış işlemleri) ve tedarik edilen 125 MB/sn aktarım hızının ücretsiz temel performansını içerir. Ek IOPS ve aktarım hızı, birbirinden bağımsız olarak tedarik edilebilir ve IOPS veya aktarım hızını serbest bırakıncaya kadar aylık tedarik ettiğiniz IOPS ve MB/sn miktarına göre ücretlendirilirsiniz. gp3 birimleri için tedarik edilmiş depolama alanı, tedarik edilmiş IOPS ve tedarik edilmiş aktarım hızı, minimum 60 saniye olmak üzere saniyelik artımlarla faturalandırılır.

Örneğin, 30 günlük bir ayda 12 saat (43.200 saniye) için 2.000 GB birim tedarik ettiğinizi varsayalım. Ayrıca biriminiz için 10.000 IOPS ve 500 MB/sn tedarik ediyorsunuz.

Gp3 birim ücreti:
Ayda GB başına 0,08 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, şu şekilde ücretlendirilirsiniz:
(Ayda GB başına 0,08 USD * 2.000 GB * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay)) = 2.667 USD

Gp3 IOPS ücreti:
Ayda tedarik edilmiş IOPS başına 0,005 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, şu şekilde ücretlendirilirsiniz:
(Ayda tedarik edilmiş IOPS başına 0,005 USD * (Tedarik edilen 10.000 IOPS - ücretsiz temel performansa dahil 3.000 IOPS) * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay))= 0,583 USD

Gp3 temel performans ücreti:
Ayda tedarik edilen MB/sn başına 0,06 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, şu şekilde ücretlendirilirsiniz:
(Ayda tedarik edilen MB/sn başına 0,06 USD * (Tedarik edilen 500 MB/sn - ücretsiz temel performansa dahil 125 MB/sn) * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay))= 0,375 USD

1. örnek için toplam ücret:
Gp3 birim ücreti = 2.667 USD
Gp3 IOPS ücreti = 0,583 USD
Gp3 temel performans ücreti = 0,375 USD

Toplam: 30 günlük ay başına 3.625 USD

Örnek 2 - EBS Genel Amaçlı SSD (gp2) Birimleri

Genel Amaçlı SSD (gp2) birimleri için birim depolama alanı, siz depolama alanını serbest bırakıncaya kadar aylık tedarik ettiğiniz GB miktarına göre ücretlendirilir. Gp2 birimleri için tedarik edilen depolama alanı, minimum 60 saniye olmak üzere saniyelik artımlarla faturalandırılır. Birimlerin fiyatına G/Ç dahildir, bu nedenle tedarik ettiğiniz her GB depolama için ödeme yaparsınız.

Gp2 birim ücreti:
Örneğin, 30 günlük bir ayda 12 saat (43.200 saniye) için 2.000 GB birim tedarik ettiğinizi varsayalım. Ayda GB başına 0,10 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, şu şekilde ücretlendirilirsiniz: (Ayda GB başına 0,10 USD * 2.000 GB * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay)) = Toplam: 30 günlük ay başına 3,33 USD

Örnek 3 - EBS Tedarik Edilmiş IOPS SSD io2 Birimleri

EBS Tedarik Edilmiş IOPS SSD io2 birimleri için birim depolama alanı, siz depolama alanını serbest bırakıncaya kadar aylık tedarik ettiğiniz GB miktarına göre ücretlendirilir. Tedarik Edilmiş IOPS SSD io2 birimleriyle, ayda IOPS'de (saniye başına giriş/çıkış işlemleri) tedarik ettiğiniz tutar kadar ücretlendirilirsiniz. Tedarik edilmiş IOPS ücretleri katmanlıdır. Bu nedenle, tek bir birimde daha yüksek IOPS tedarik ettiğinizde geçerli tedarik edilmiş IOPS ücretleri azalarak IOPS'yi tek bir birimde ölçeklendirmeyi daha ekonomik yapar. io2 birimleri için tedarik edilmiş depolama alanı ve tedarik edilmiş IOPS, minimum 60 saniye olmak üzere saniyelik artımlarla faturalandırılır.

Örneğin, 30 günlük bir ayda 12 saat (43.200 saniye) için 2.000 GB ve 1.000 IOPS birim tedarik ettiğinizi varsayalım.

Başlangıç depolama alanı ücreti:
Ayda GB başına 0,125 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, depolama için 4,167 USD ücretlendirilirsiniz (ayda GB başına 0,125 USD * 2.000 GB * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay)).

Başlangıç IOPS ücreti:
İlk 32.000 IOPS için aylık tedarik edilmiş IOPS başına 0,065 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, tedarik ettiğiniz IOPS için 1,083 USD ücretlendirilirsiniz (aylık tedarik edilmiş IOPS başına 0,065 USD * tedarik edilmiş 1.000 IOPS * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay)).

Şimdi, 30 günlük bir ayda 12 saat için 2.000 GB ve 60.000 IOPS ile başka bir io2 birimi tedarik ettiğinizi varsayalım.

Ek depolama alanı ücreti:
Ayda GB başına 0,125 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, depolama için 4,167 USD ücretlendirilirsiniz.

Ek IOPS ücreti:
İlk 32.000 IOPS için aylık tedarik edilmiş IOPS başına 0,065 USD ve 32.001'den 64.000 IOPS'ye kadar tedarik edilmiş her IOPS için 0,046 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, tedarik ettiğiniz IOPS için 56,133 USD ücretlendirilirsiniz ((aylık tedarik edilmiş IOPS başına 0,065 USD * tedarik edilen 32.000 IOPS + aylık tedarik edilmiş IOPS başına 0,046 USD * (60.000 - 32.000)) * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay)).

Yüksek hacimli depolama alanı ücreti:
Benzer şekilde, io2 Block Express için etkinleştirilmiş bir hesapta 64.000 IOPS'den fazla bir birim tedarik ederseniz 64.000'den fazla IOPS, tedarik edilmiş IOPS'nin üçüncü katmanı fiyatında ücretlendirilecektir.

Yüksek hacimli IOPS ücreti:
IOPS katmanlamanın birim seviyesinde uygulandığını unutmayın. Bu nedenle, 30 günlük bir ayda 12 saat için 10 io2 birim 1.000 IOPS tedarik ederek toplamda 100.000 IOPS tedarik etmeniz durumunda toplam IOPS ücretiniz örnek 1'dekinin 10 katı olur (10,83 USD). Çünkü her birim 32.000'den az IOPS ile tedarik edilir. Bu nedenle, her birim için IOPS, tedarik edilmiş IOPS başına 0,065 USD'den ücretlendirilir.

Örnek 4 - EBS Tedarik Edilmiş IOPS SSD (io1) Birimleri

EBS Tedarik Edilmiş IOPS SSD (io2 ve io1) birimleri için birim depolama alanı, siz depolama alanını serbest bırakıncaya kadar aylık tedarik ettiğiniz GB miktarına göre ücretlendirilir. Tedarik Edilmiş IOPS SSD (io1 ve io2) birimlerinde, aylık tedarik edilmiş IOPS (saniye başına giriş/çıkış işlemleri) miktarına göre ücretlendirilirsiniz. io1 ve io2 birimleri için tedarik edilmiş depolama alanı ve tedarik edilmiş IOPS, minimum 60 saniye olmak üzere saniyelik artımlarla faturalandırılır.

Örneğin, 30 günlük bir ayda 12 saat (43.200 saniye) için 2.000 GB birim tedarik ettiğinizi varsayalım. Ayda GB başına 0,125 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, birim için 4,167 USD ücretlendirilirsiniz (ayda GB başına 0,125 USD * 2.000 GB * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay)).

Ayrıca biriminiz için 1.000 IOPS tedarik ediyorsunuz. Aylık tedarik edilmiş IOPS başına 0,065 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, tedarik ettiğiniz IOPS için 1,083 USD ücretlendirilirsiniz (aylık tedarik edilmiş IOPS başına 0,065 USD * tedarik edilen 1.000 IOPS * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay)).

Bu örnek için ücretler şu şekildedir:
5,25 USD (4.167 USD + 1.083 USD).

Örnek 5 - EBS Aktarım Hızı İçin Optimize Edilmiş HDD (st1) Birimleri

Aktarım Hızı İçin Optimize Edilmiş HDD (st1) birimleri için birim depolama alanı, siz depolama alanını serbest bırakıncaya kadar aylık tedarik ettiğiniz GB miktarına göre ücretlendirilir. st1 birimleri için tedarik edilen depolama alanı, minimum 60 saniye olmak üzere saniyelik artımlarla faturalandırılır. Birimlerin fiyatına G/Ç dahildir, bu nedenle tedarik ettiğiniz her GB depolama için ödeme yaparsınız.

Örneğin, 30 günlük bir ayda 12 saat için 2.000 GB birim tedarik ettiğinizi varsayalım. Ayda GB başına 0,045 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, birim için 1,50 USD ücretlendirilirsiniz (ayda GB başına 0,045 USD * 2.000 GB * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay)).

Örnek 6 - EBS Seyrek Erişimli HDD (sc1) Birimleri

Seyrek Erişimli HDD (sc1) birimleri için birim depolama alanı, siz depolama alanını serbest bırakıncaya kadar aylık tedarik ettiğiniz GB miktarına göre ücretlendirilir. sc1 birimleri için tedarik edilen depolama alanı, minimum 60 saniye olmak üzere saniyelik artımlarla faturalandırılır. Birimlerin fiyatına G/Ç dahildir, bu nedenle tedarik ettiğiniz her GB depolama için ödeme yaparsınız.

Örneğin, 30 günlük bir ayda 12 saat (43.200 saniye) için 2.000 GB birim tedarik ettiğinizi varsayalım. Ayda GB başına 0,015 USD ücretlendirme yapan bir bölgede, birim için 0,50 USD ücretlendirilirsiniz (ayda GB başına 0,015 USD * 2.000 GB * 43.200 saniye/(86.400 saniye/gün * 30 günlük ay)).

Örnek 7 - EBS Anlık Yedekleri

Anlık yedek depolama alanı, Amazon Simple Storage Service'ta (Amazon S3) verilerinizin kullandığı alana bağlıdır. Amazon EBS, boş blokları kaydetmediğinden anlık yedek boyutu, biriminizin boyutundan çok daha az olabilir. Bir birimin ilk anlık yedeği için Amazon EBS, verilerinizin tam kopyasını Amazon S3'e kaydeder. Her artımlı anlık yedek için, Amazon EBS biriminizin yalnızca değiştirilen kısmı kaydedilir. Bölgeler arasında aktarılan veriler için EBS anlık yedeklerinin kopyalanması ücretlendirilir. Anlık yedek kopyalandıktan sonra hedef bölgedeki depolama alanı için standart EBS anlık yedek ücretleri geçerli olur.

Örnek 8 - EBS Fast Snapshot Restore

Örnek fiyatlandırma için ABD Doğu (K. Virginia) bölgesi temel alınmıştır. Fast Snapshot Restore (FSR) ücretinde, bu özelliğin etkinleştirildiği her anlık yedek ve Erişilebilirlik Alanı için Veri Hizmetleri Birim Saatleri (DSU-Saat) geçerlidir. DSU'lar minimum bir saat olmak üzere dakika başına faturalandırılır. Anlık yedekteki FSR'yi devre dışı bırakana kadar sizden ücret tahsil edilmeye devam eder. 1 DSU Saatinin fiyatı 0,75 USD'dir.

Örneğin, FSR'yi üç Erişilebilirlik Alanında (AZ) bir EBS Anlık Yedeği üzerinde etkinleştirdiniz ve 90 dakika sonra devre dışı bıraktınız. Bir DSU Saatinin fiyatı 0,75 USD'dir. FSR, üç AZ'de bir anlık yedek üzerinde 90 dakika etkin kaldığı için DSU Saati başına 0,75 USD üzerinden 1 anlık yedek * 3 AZ * 1,5 DSU saati hesaplamasıyla 3,375 USD faturalandırılırsınız.

Başka bir örnek olarak, FSR'yi bir Erişilebilirlik Alanında bir EBS Anlık Yedeği üzerinde etkinleştirdiniz ve 45 dakika sonra devre dışı bıraktınız. 1 FSR DSU Saatinin fiyatı 0,75 USD'dir. Minimum bir saatlik ücret tahsil edildiği için 1 anlık yedek * 1 AZ * DSU Saati başına 0,75 USD'den bir DSU Saati hesaplamasıyla 0,75 USD faturalandırılırsınız.

Farklı bir örnekte FSR'yi iki Erişilebilirlik Alanında üç anlık yedek üzerinde etkinleştirdiğinizi ve 2,5 saat sonra devre dışı bıraktığınızı düşünelim. FSR, 2 AZ'de 3 anlık yedek üzerinde 2,5 saat (150 dakika) etkin kaldığı için 3 anlık yedek * 2 AZ * FSR DSU Saati başına 0,75 USD'den 2,5 DSU saati hesaplamasıyla 11,25 USD faturalandırılırsınız.

Örnek 9 - Anlık Yedekler için EBS doğrudan API'leri

Anlık yedekler için EBS doğrudan API'leri, nerede (örneğin şirket içinde) depolandığına bakılmaksızın verilerden EBS anlık yedekleri oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu API'ler aynı zamanda EBS anlık yedek verilerinin doğrudan okunması ve iki anlık yedek arasındaki farkların belirlenebilmesini sağlar. Bu API’ler için aşağıdaki ücretler geçerlidir.

ListChangedBlocks ve ListSnapshotBlocks API’leri için istek başına ücret alınır. Bin istek başına 0,0006 USD ücret alan bir bölgede bir milyon ListSnapshotBlocks API çağrısı yaparsanız, sizden 0,60 USD (bin istek başına 0,0006 USD * 1 milyon istek) ücret alınır.

GetSnapshotBlock API'si için SnapshotAPIUnit başına ücret alınır. Bir GetSnapshotBlock API isteği, 512 KiB blok boyutu ve bir SnapshotAPIUnit kullanır. Şu an için desteklenen tek blok boyutunun 512 KiB olduğunu ve bu nedenle her GetSnapshotBlock isteğinin bir SnapshotAPIUnit kullandığını unutmayın. Örneğin, bin SnapshotAPIUnit başına 0,003 USD ücret alan bir bölgede blok boyutu 512 KiB olan 100.000 GetSnapshotBlock API çağrısı yaparsanız sizden 0,30 USD (bin SnapshotAPIUnit başına 0,003 USD * 100.000 SnapshotAPIUnit) ücret alınır.

PutSnapshotBlock API'si için SnapshotAPIUnit başına ücret alınır. Bir PutSnapshotBlock API isteği, 512 KiB blok boyutu ve bir SnapshotAPIUnit kullanır. Şu an için desteklenen tek blok boyutunun 512 KiB olduğunu ve bu nedenle her PutSnapshotBlock isteğinin bir SnapshotAPIUnit kullandığını unutmayın. Örneğin bin SnapshotAPIUnit başına 0,006 USD ücret alan bir bölgede blok boyutu 512 KiB olan 100.000 PutSnapshotBlock API çağrısı yaparsanız sizden 0,60 USD (bin SnapshotAPIUnit başına 0,006 USD * 100.000 SnapshotAPIUnit) ücret alınır.

Not: Harici veya bölgeler arası veri aktarımları yaparsanız ilave EC2 veri aktarımı ücretleri uygulanır. Başlatıldıktan sonra herhangi bir anlık görüntüyü silerseniz zaten aktarılmış olan veriler için yine de ödeme yapmanız gerekecektir.  

Örnek 10 - EBS Anlık Yedek Arşivi

Bir EBS anlık yedeğini arşivlediğinizde anlık yedeğin tam bir kopyası EBS Anlık Yedek Arşiv katmanında depolanır. 1.000 GB boyutundaki bir EBS biriminin EBS Anlık Yedeğini aldığınızı ve anlık yedeğin alındığı sırada birime 200 GB veri yazıldığını varsayalım. Bu anlık yedeği arşivlerseniz, EBS Anlık Yedek Arşivi Tier’inde 200 GB boyutunda arşivlenmiş bir anlık yedek oluşturulur ve depolanır. EBS Anlık Yedek Arşiv depolama alanı için GB-ay başına 0,0125 USD ücret alan bir bölgede, 30 günlük bir ay içinde anlık yedek arşivi için depolama ücreti olarak 2,50 USD alınır. (GB-ay başına 0,0125 USD * 200 GB).

200 GB anlık yedeği 15 günlük bir süre için Arşiv Tier’den geçici olarak geri yüklediğinizi varsayalım. Aynı bölgede, sizden tek seferlik alım ücreti olarak 6 USD (GB başına 0,03 USD *200 GB) alınır. EBS Anlık Yedek Standart depolama alanı için GB-ay başına 0,05 USD ücreti olan bu bölge için, geri yüklenen anlık yedeğe 15 günlük dönem için 5 USD (GB-ay başına 0,05 USD * 200 GB* 15 gün/30 gün) ücret uygulanır. 15 günlük geri yükleme süresi sona erdiğinde anlık yedek arşive geri katmanlanır ve artık Standart Tier’deki kopya için ücretlendirilmezsiniz. Geçici geri yüklemeler için arşivdeki anlık yedeğin kopyasının saklandığını unutmayın. Arşiv Tier’deki anlık yedek kopyası için GB-ay başına 0,0125 USD oranında depolama ücreti ödemeye devam edersiniz.

EBS Anlık Yedek Arşivi'nde depolanan anlık yedekler için minimum 90 günlük bir saklama süresi vardır. 200 GB'lık anlık yedeği silerseniz veya 90 günden daha kısa bir süre içerisinde arşivden kalıcı olarak geri yüklerseniz kalan saklama süresi için depolama ücretleri üzerinden faturalandırılırsınız. Örneğin, arşivlenen anlık yedeği 70 gün, 11 saat ve 5 dakika sonra silerseniz, en yakın saate yuvarlanan 19 gün ve 12 saat ve 55 dakikalık kalan saklama süresi için (örneğin 19 gün ve 12 saat (GB-ay başına 0,0125 USD * 200 GB * (19 gün * 24 saat + 12 saat)/ (24 saat/gün * 30 günlük ay)) sizden 1,625 USD alınır.

EBS Manyetik birimleriyle ilgili bilgiye mi ihtiyacınız var? Bkz. Amazon EBS Eski Nesil Birimler.

*bu sayfada, GB = 1024^3 bayt

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın.

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin.

Amazon EBS'yi nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon EBS'yi kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın