Amazon Elastic File System

AWS Bulut için ölçeklenebilir, güvenilir ve esnek dosya depolama alanı

Amazon Elastic File System (Amazon EFS), AWS Bulut hizmetleri ve şirket içi kaynaklarla kullanıma yönelik basit, ölçeklenebilir, esnek dosya depolama alanı sağlar. Kullanımının kolay olmasının yanı sıra dosya sistemlerini hızla ve kolayca oluşturup yapılandırmanıza imkan tanıyan basit bir arabirim sunar. Amazon EFS, isteğe bağlı olarak uygulamaları kesintiye uğratmaksızın esnek bir şekilde ölçeklendirilecek, siz dosya ekleyip kaldırdıkça otomatik olarak büyüyüp küçülecek ve bu sayede uygulamalarınızın gereksinim duyduğu depolama alanına gerektiği zaman sahip olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Binlerce Amazon EC2 bulut sunucusuna yüksek oranda paralel paylaşılan erişim sağlayarak uygulamalarınızın tutarlı olarak düşük gecikme süreleriyle, bir dosya sistemi büyüdükçe ölçeklenen yüksek toplu aktarım hızı ve IOPS düzeylerine ulaşmasına imkan tanır. Bölgesel bir hizmet olarak verileri birden çok Erişilebilirlik Alanında yedekli olarak depolayan Amazon EFS, yüksek erişilebilirlik ve dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu özelliklere sahip olan Amazon EFS, web hizmetleri ve içerik yönetimi, kurumsal uygulamalar, medya ve eğlence işleme iş yükleri, ana sayfa dizinleri, veritabanı yedekleri, yazılım geliştirme araçları, container depolama ve büyük veri analitiği iş yükleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan kullanım örneklerinin desteklenmesi için uygundur.

Amazon EFS'ye Genel Bakış

Nasıl çalışır?

Bir Amazon EFS dosya sistemi Amazon EC2 bulut sunucularına bağlandığında standart bir dosya sistemi arabirimi ve dosya sistemi erişim semantiği sağlayarak Amazon EFS'yi mevcut uygulamalarınız ve araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre etmenize imkan tanır. Bir Amazon EFS dosya sistemine aynı anda birden çok Amazon EC2 bulut sunucusu erişebildiğinden, Amazon EFS birden çok Amazon EC2 bulut sunucusu üzerinde çalışan iş yükleri ve uygulamalar için ortak bir veri kaynağı sağlayabilir.

Amazon EFS dosya sistemlerinizi, Amazon VPC'ye bağlı olan şirket içi veri merkezi sunucularınıza bağlayabilirsiniz. EFS sistemlerinizi şirket içi sunuculara bağlayarak veri kümelerinizi EFS'ye geçirebilir, bulutta geçici performans artışı senaryolarını etkinleştirebilir veya şirket içi verilerinizi EFS'de yedekleyebilirsiniz.

Amazon EFS, AWS Bulut'ta ölçeklenebilir, paylaşılan dosya depolama alanı sunan ve tam olarak yönetilen bir bulut dosya depolama hizmetidir. Bulut dosya depolama ve diğer bulut depolama çözümleriyle karşılaştırıldığında sahip olduğu avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bulut depolama seçenekleri, veriler için İnternet üzerinden depolama, paylaşma ve erişim konusunda basit ve ölçeklenebilir bir yöntem sunar. Burada, Amazon EFS'yi diğer AWS Bulut teklifleriyle karşılaştırarak Amazon EFS'yi hangi durumlarda tercih etmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olacağız.

Avantajlar

BASİT

Amazon EFS'nin dosya sistemlerini hızla ve kolayca oluşturup yapılandırmanıza imkan tanıyan basit bir web hizmetleri arabirimi vardır. Hizmet dosya depolama altyapısının tamamını sizin için yönettiğinden, karmaşık dosya sistemi dağıtımları gerçekleştirme, bunlara yama ve bakım uygulama yükünden kurtulursunuz.

PAYLAŞILAN DOSYA DEPOLAMA

Bir Amazon EFS dosya sistemine aynı anda birden çok Amazon EC2 bulut sunucusu ve şirket içi sunucu erişebileceğinden, tek bir bulut sunucusunu aşacak şekilde ölçeklenmiş uygulamalar bir dosya sistemine erişebilir. Aynı bölge içindeki birden çok Erişilebilirlik Alanında (AZ) çalışan Amazon EC2 bulut sunucuları dosya sistemine erişebileceğinden, birçok kullanıcı ortak bir veri kaynağına erişebilir.

SORUNSUZ ENTEGRASYON

Amazon EFS bir dosya sistemi arabirimi ve dosya sistemi erişim semantiği (güçlü veri tutarlılığı ve dosya kilitleme gibi) sunar. Amazon EC2 bulut sunucuları, Amazon EFS dosya sistemlerine NFSv4 protokolü aracılığıyla, standart işletim sistemi bağlama komutlarını kullanarak bağlanır. Ayrıca, Amazon EFS dosya sistemlerini Amazon VPC'ye bağlı olan şirket içi veri merkezi sunucularınızda NFSv4 protokolü aracılığıyla bağlayabilirsiniz.

OTOMATİK OLARAK ÖLÇEKLENİR

Amazon EFS, siz dosya ekleyip kaldırdıkça uygulamalarınızı kesintiye uğratmaksızın dosya sisteminizin ölçeğini otomatik ve anlık olarak büyütüp küçülttür. Böylece size gereksinim duyduğunuz depolama alanını sağlamakla kalmayıp zaman alan yönetim görevlerinin de azaltılmasını da mümkün kılar.

ÖLÇEKLENEBİLİR PERFORMANS

Amazon EFS, birçok farklı iş yükü için gerekli IOPS ve düşük gecikme süresi performansını sunacak şekilde tasarlanmıştır. Amazon EFS ile bir dosya sistemi büyüdükçe aktarım hızı ve IOPS ölçeği de büyür ve dosya işlemleri tutarlı bir şekilde, düşük gecikme süresiyle gerçekleştirilir.

DÜŞÜK MALİYET

Amazon EFS, önden depolama tedarik etmenize gerek kalmadan gereksinim duyduğunuz kapasiteyi, gereksinim duyduğunuz anda sağlar. Herhangi bir minimum taahhütte bulunmadan ya da peşin ücret ödemeden, kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız. Amazon EFS'nin TCO avantajlarına ilişkin bir örnek görmek için buraya bakın.  

 

YÜKSEK ORANDA ERİŞİLEBİLİR VE DAYANIKLI

Amazon EFS, yüksek oranda erişilebilir ve dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Her Amazon EFS dosya sistemi nesnesi (örn. dizin, dosya ve bağlantı) birden çok Erişilebilirlik Alanında yedekli olarak depolanır.

İYİLEŞTİRİLMİŞ AKTARIM İŞLEMLERİ

Dosya ve dizinlerin standart Linux kopyalama araçlarından 5 kata kadar daha yüksek hızlarda kopyalanmasına olanak tanıyan Amazon EFS, verilerin mevcut şirket içi veya bulut içi dosya sistemlerinden taşınması için basit ve güvenli bir yol sunar.

Güvenli

Amazon EFS, POSIX izinleri aracılığıyla dosya sistemlerinize erişimi sıkı bir şekilde denetlemenize imkan tanır. Ağ erişimini yönetmek için Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) hizmetini kullanın. Amazon EFS API'lerine erişimi denetlemek için AWS Identity and Access Management (IAM) hizmetini kullanın. Hem depolanmış verileri hem de hareket halindeki verileri güvenli hale getirme konusunda kapsamlı bir çözüm olarak verilerinizi bekleme ve aktarım sırasında şifreleyin.

Kullanım örnekleri

KURUMSAL UYGULAMALAR

Amazon EFS, kurumsal uygulamalar ve bir hizmet olarak sunulan uygulamalar için uygun bir dosya depolama hizmetinin sahip olması gereken ölçeklenebilirlik, esneklik, erişilebilirlik ve dayanıklılık özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu dosya sistemi arabirimi ve dosya sistemi semantiği, kurumsal uygulamaların AWS Bulut'a geçirilmesini veya yeni uygulamalar oluşturulmasını kolaylaştırır.

Kurumsal Uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinin » 

MEDYA VE EĞLENCE İŞ AKIŞLARI

Video kurgulama, stüdyo prodüksiyonu, yayın işleme, ses tasarımı ve görüntü işleme gibi medya iş akışları genellikle büyük dosyalar üzerinde çalışmayı mümkün kılan ortak bir depolama alanı gerektirir. Yüksek aktarım hızı ve paylaşılan dosya erişimi ile güçlü veri tutarlılığı modeli, bu görevlerin gerçekleştirilmesi için gereken süreyi azaltabilir ve birden çok yerel dosya deposunu tüm kullanıcılar için tek bir konumda birleştirebilir.

ANALİTİK

Amazon EFS, işlem düğümlerine yönelik yüksek aktarım hızının yanı sıra yazdıktan sonra okuma tutarlılığı ve düşük gecikme süreli dosya işlemleri gerektiren büyük veri uygulamaları için gerekli ölçek ve performansı sağlar. Çoğu analitik iş yükü verilerle bir dosya arabirimi üzerinden etkileşim kurar, dosya kilitleri gibi bir dosya semantiğini kullanır ve bir dosyanın belirli bölümlerine yazma olanağı gerektirir. Amazon EFS, gerekli dosya sistemleri semantiğini destekler ve hem kapasiteyi hem de performansı ölçeklendirebilir.

ANA SAYFA DİZİNLERİ

Amazon EFS, ortak veri kümelerine erişmesi ve bunları paylaşması gereken çok sayıda kullanıcısı olan kurumlar için depolama hizmeti sağlayabilir. Bir yönetici Amazon EFS'yi kullanarak bir kurumdaki herkesin erişebileceği bir dosya sistemi oluşturabilir ve dosya ya da dizin düzeyinde kullanıcılar ve gruplar için izinler ayarlayabilir.

İÇERİK YÖNETİMİ VE WEB HİZMETLERİ

Amazon EFS'yi web siteleri, çevrimiçi yayınlar ve arşivler gibi çeşitli uygulamaların gereksinim duyduğu bilgileri depolayıp sunan içerik yönetim sistemleri ve web hizmeti uygulamaları için dayanıklı, yüksek aktarım hızına sahip bir dosya sistemi olarak kullanabilirsiniz. Amazon EFS kendisinden beklenen, web geliştiricilerinin alışkın olduğu dosya sistemi semantiğine, dosya adlandırma kurallarına ve izinlerine bağlı kaldığından, web uygulamalarıyla kolayca entegre edilebilmesinin yanı sıra web siteleri, çevrimiçi yayınlar ve arşivler gibi çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.

YAZILIM GELİŞTİRME ARAÇLARI

Amazon EFS, kurumunuzun daha çevik olmasını ve müşterilerin gereksinimlerine daha hızlı yanıt vermesini mümkün kılar. Geliştirme, test ve üretim ortamlarınızı birkaç tıklamayla tedarik edin, çoğaltın, ölçeklendirin veya arşivleyin. Kodun ve diğer dosyaların düzenli bir şekilde paylaşılmasına imkan tanıyan EFS paylaşılan bulut dosya depolama alanı, bulut geliştirme ortamlarından kolayca erişilebilen düzenli ve güvenli bir depo sağlar. Amazon EFS, test ve geliştirme iş yükleri için ideal olan ölçeklenebilir ve yüksek oranda erişilebilir bir çözüm sağlar.

VERİTABANI YEDEKLERİ

Amazon EFS, veritabanı sunucularından kolayca bağlanılabilecek standart bir dosya sistemi sunar. Bunlar yerel uygulama araçları veya kurumsal yedekleme uygulamaları kullanılarak taşınabilir veritabanı yedeklerinin oluşturulması için ideal bir platform olabilir. Çoğu işletme, gerek güncellemeler sırasında geçici koruma gerekse geliştirme ve test için veritabanı yedeklerini bulutta depolama esnekliğinden yararlanmak ister.

CONTAINER DEPOLAMA

Container'lar hızla tedarik edilebildikleri, kolayca taşınabildikleri ve işlem yalıtımı sağladıkları için mikro hizmet oluşturma konusunda idealdir. Her başlatıldığında özgün verilere erişmesi gereken container'lar, hangi bulut sunucusunda çalıştıklarından bağımsız olarak bağlanabilecekleri ortak bir dosya sistemi gerektirir. Dosya verilerine kalıcı ortak erişim sağlayan Amazon EFS, container depolama için idealdir.

Örnek olay incelemeleri

BBC Red Button Uygulamasını AWS Bulut’a Geçirmek İçin Paylaşılan Dosya Depolama Kullanıyor

BBC, dosya paylaşımı için Amazon EFS’yi kullanarak çevik ve uygun maliyetli bir çözüm oluşturmayı başardı ve şirket içi Red Button etkileşimli TV hizmetini AWS Bulut’a taşıdı. Amazon EC2, Amazon EFS, Amazon SNS, Amazon SQS ve Amazon Kinesis gibi hizmetleri kullanan şirket, uygulamasının tamamını zamanında ve bütçesini aşmadan taşıyabildi.

Blog gönderileri

Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
Tedarik Edilen Aktarım Hızı artık kapasiteden bağımsız olarak aktarım hızı tedarik etmenize imkan tanıyor.
 
 
Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
Amazon EFS için aktarım halindeki verilerin şifrelenmesine yönelik destek ekledik.
 
 
Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
Dosya verilerini hızla ve güvenli bir şekilde EFS'ye aktarmak için EFS File Sync hizmetini kullanın.
 
 
Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
Amazon EFS için bekleyen verilerin şifrelenmesine yönelik destek ekledik.
 
Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
Amazon EFS, AWS Direct Connect aracılığıyla basit ve güvenilir bir şirket içi erişim seçeneği sunar. 
 

Amazon EFS'yi kullanmaya başlayın

icon1
AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin.
icon2
Amazon EFS  basit öğreticisi ile keşfedin ve öğrenin.
icon3
Amazon EFS'yi kullanmaya başlamak için AWS Management Console'u ziyaret edin.

Amazon EFS hakkında daha fazla bilgi edinin

Özellik sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon EFS'yi kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın