Bulutta Ani İşlem Artışı Nedir?

Bulutta ani işlem artışı, şirket içi altyapının en yüksek kapasiteye ulaştığı anda bulut bilişim kaynaklarını kullanan bir yapılandırma yöntemidir. Şirket içi veri merkezindeki bilgi işlem kaynaklarını tüketen kuruluşlar, fazla iş yükünü harici üçüncü taraf bulut hizmetlerine aktarır. Bulutta ani işlem artışı, değişen talep düzenleri ve talepte dönemlik artışlar olan iş yüklerini desteklemek için kullanışlı ve uygun maliyetli bir yöntemdir.

Bulutta ani işlem artışı neden önemli?

Geleneksel olarak kuruluşlar, kendilerine ait sunucular, depolama cihazları ve ağ donanımı gibi bilişim altyapılarını satın alarak özel bir veri merkezinde veya ortak barındırma tesisinde muhafaza ediyorlardı. Ancak, Amazon Web Services gibi üçüncü taraf bulut sağlayıcılarının ortaya çıkmasıyla birlikte kuruluşlar artık güvenli, iş yükü taleplerini karşılamak üzere ölçeği kolayca artırılıp azaltılabilen ve dünyanın dört bir yanındaki birçok bölgede mevcut olan, genel kullanıma sunulmuş bilişim altyapısını kullanabilmektedir. Diğer kişiler tarafından tam olarak yönetilen altyapıları kullanmak daha kullanışlı hale gelmiştir. Genel bulut terimi, dahili altyapı ile harici üçüncü taraf bulut kaynakları arasında ayrım yapılması için ortaya çıkmıştır.

Pek çok kuruluş, mevcut şirket içi bilişim altyapısını kullanmaya devam etmek ve aynı zamanda genel bulutun avantajlarından da faydalanmak istemektedir. Bu kuruluşlar, şirket içi işlem kapasiteleri tükendiğinde genel bulut kaynaklarına erişmek için bulutta ani işlem artışı yapabilen hibrit bulut mimarisini dağıtabilirler. Bulut müşterileri, bulutta ani işlem artışı tekniklerini uygulayarak aşağıdakileri gerçekleştirebilir:

  • Yerel kaynakları verimli şekilde kullanma
  • Şirket içi altyapı maliyetlerine yapılan yatırımı azaltma
  • Genel bulutun sağladığı ölçek ve esnekliğin avantajından yararlanma
  • Ani iş yükü artışları nedeniyle iş açısından kritik uygulamalarda oluşan hizmet kesintilerini önleme

Kuruluşlar bulutta ani işlem artışını ne zaman kullanır?

Bulutta ani işlem artışına yönelik yaygın kullanım örnekleri aşağıda verilmiştir:

Pazarlama kampanyaları

Tıpkı ürün lansmanları veya sezonluk satışlar gibi, pazarlama kampanyaları da etkinlik sona erdiğinde hafifleyen çok büyük bir trafik akışı oluşturur. Şirket içi kaynak kapasiteniz diğer zamanlarda yeterli olsa da aşırı yüksek trafik akışını yönetemeyebilir. Böyle zamanlarda, tepe noktasına ulaşan talepleri ekstra işlem kaynakları satın almadan karşılamak için bulutta ani işlem artışını kullanabilirsiniz.

Büyük veri analizi

3B işleme veya makine öğrenimi gibi büyük veri modelleme görevleri genellikle, işlemci kapasitesi ve dahili bellek gibi daha fazla kaynaklar gerektirmektedir. Bunlar standart görevler olmadığından, genel bulut üzerinde bulutta ani işlem artışı için uygundur. Genel bulut sağlayıcıları ayrıca büyük veri analizi ve yapay zeka görevleri için özel olarak optimize edilmiş kaynaklara da sahiptir.

Bulutta ani işlem artışı nasıl çalışır?

BT yöneticileri, şirket içi bilgi işlem kaynaklarının kapasite sınırlarını yapılandırır. Bir uygulamanın iş yükü sınıra ulaştığında, uygulama genel bulut kaynaklarını kullanmaya geçer. Yük dengeleyici teknolojisi, uygulama için gelen istekleri buluta yönlendirir.

Aşağıdakiler bulutta ani işlem artışı mimari türleridir.

Manuel ani işlem artışı

Manuel ani işlem artışı, genel bulut hizmetlerini gerekli oldukça manuel olarak tedarik edip kullanımdan kaldırmak için kullanabileceğiniz bir bulutta ani işlem artışı yöntemidir. Yük dengeleme yazılımı, kaynak kullanımını izler ve manuel olarak eyleme geçebileceğiniz uyarılar gönderir.

Artılar ve eksiler

Kuruluşlar manuel ani işlem artışını, belirli görevler için büyük ancak geçici bulut dağıtımları oluşturmak amacıyla kullanır. Manuel ani işlem artışı, yeni bulutta ani işlem artışı projelerini test etmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, insan hatası ve dağıtım hataları riskini artırır.

Otomatik ani işlem artışı

Otomatik ani işlem artışı, genel bulut sağlayıcınızdan otomatik olarak kaynak tedarik etmek için bulutta ani işlem artışı araçlarını kullanır. Aracın daha yüksek talebi nasıl ele alacağını tanımlamak üzere politikalar belirleyebilirsiniz. Araç, bulut kaynaklarını gerekli olduğunda dinamik olarak tedarik eder ve talep düştüğünde tedarik edilenleri kullanımdan kaldırır.

Artılar ve eksiler

Otomatik bulutta ani işlem artışı araçları bulut kaynaklarını otomatik olarak oluşturabilir, büyütebilir, daraltabilir ve kaldırabilir. İnsan hatası riskini azaltırlar ve hem genel kullanıma açık altyapıları hem de şirket içi altyapıları verimli şekilde kullanırlar.

Dağıtılmış yük dengeleme

Dağıtılmış yük dengeleme, iş yüklerini genel bulut altyapısı ve veri merkeziniz arasında eş zamanlı şekilde çalıştıran bir bulutta ani işlem artışı yaklaşımıdır. Belirli bir minimum kapasite ile genel bulutta bir bekleme dağıtımı ayarlamanız gerekir. Ayrıca, şirket içi altyapınızda yük eşikleri ayarlamanız ve bunları gerektiği gibi dağıtmanız gerekir. Yük dengeleme işlemleri, trafiği şirket içi altyapınızla genel bulut arasında paylaştırır ve daha büyük yükleri ele almak üzere, hazırda bekleyen dağıtımın ölçeğini otomatik olarak artırır.

Kuruluşlar bulutta ani işlem artışını nasıl verimli şekilde kullanabilir?

Bulutta ani işlem artışını verimli şekilde uygulamak için kuruluşların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.

Görünürlük

Bulut sağlayıcı hizmetleri, ani işlem artışını hassas şekilde ayarlayabilmek için ayrıntılı görünürlük içermelidir. Kuruluşlar, kaynak kullanımını ayrıntılı olarak izleyerek, karmaşıklıkların üstesinden gelebilir ve hibrit bulut yeteneklerini artırabilir.

Verimlilik

Kuruluşların, bulut bilişim kaynaklarını otomatik olarak yönetebilen yazılım ve araçlar uygulaması gerekir. Manuel dengeleme yalnızca küçük işlemler ve belirli kullanım örneklerinde etkilidir. Verimli şekilde ölçeklendirme yapmak isteyen kuruluşların otomasyon uygulaması gerekir.

Denetimler

Kaynakları izlemek ve özellikle talebin tepe noktasına ulaştığı zamanlarda kaynakların hizmet kesintisi olmadan düzgün şekilde tedarik edildiğinden emin olmak için izleme özelliğine ihtiyacınız vardır. İzleme ve raporlama uygulayan bulutta ani işlem artışı araçları ve hizmetleri, zaman içinde maliyetleri azaltır ve verimliliği artırır.

Bulutta ani işlem artışını AWS üzerinde nasıl uygulayabilirsiniz?

AWS hibrit bulut hizmetleri, şirket içi kaynaklar ve AWS Bulut kaynakları arasında tutarlı bir AWS deneyimi temin eder. Belirli gereksinimlerinizi ve kullanım örneklerinizi karşılayan bulutta ani işlem artışı mimarileri oluşturmak üzere en kapsamlı hizmet kümesinden seçim yapın. Bulut hizmetlerine işlem, ağ iletişimi, depolama, güvenlik, kimlik, veri entegrasyonu, yönetim, izleme ve operasyon hizmetleri dahildir.

Örneğin şu hizmetleri kullanabilirsiniz:

  • AWS Depolama Ağ Geçidi, neredeyse sınırsız bulut depolama alanına şirket içi uygulama erişimi sunar.
  • Amazon CloudWatch, AWS'de ve şirket içinde çalışan kaynaklara ve hizmetlere bakışınızı birleştiren bir izlenebilirlik hizmetidir.
  • AWS Sistem Yöneticisi, AWS ve şirket içi kaynaklarınız genelinde operasyonel sorunları izlemek ve çözmek için kullanabileceğiniz merkezi bir üs niteliğindedir.

Hemen bir AWS hesabı oluşturarak bulutta ani işlem artışını AWS'de kullanmaya başlayın.

AWS ile bulutta ani işlem artışı için sonraki adımlar

Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda AWS hibrit bulut ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın