Yapılandırma yönetimi nedir?

Yapılandırma yönetimi, bir sistemin sunucularının, uygulamalarının ve diğer ortamlarının yapılandırmalarının zaman içinde bilinir, tutarlı ve güvenilir kalmasını sağlama sürecidir. BT sistemleri; yazılım sürümleri, güvenlik, ağ ve optimum işleyiş için gerekli olan diğer ayarlarla ilgili belirli yapılandırmalara sahiptir. Yapılandırma yönetimi, bu yapılandırmaları izler, günceller ve korur. Böylece sistem, önceden belirlenmiş bir temel üzerinde çalışır ve değişikliklere rağmen güvende kalır. Yapılandırma yönetimi, bir sistemin performansının ve ayrıca fiziksel ve işlevsel özelliklerinin tutarlılığını belirler ve korur. Sistemin kullanım ömrü boyunca operasyonel bilgilerini, tasarımını ve gereksinimlerini dikkate alır.

Yapılandırma yönetimi neden önemlidir?

Yapılandırma verileri, BT sistemlerinin belirli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kullanabileceğiniz ayarlardır. Dağıtımdan önce, sistemin en iyi şekilde çalışması için bellek tahsisi, donanım tahsisi, kullanıcı erişim ayrıcalıkları ve ağ parametreleri gibi çeşitli parametreleri yapılandırırsınız. Ancak sistem gereksinimleri gelişen bir iş ortamında değişmeye devam ediyor. 

Yapılandırma zorlukları

Karmaşık karşılıklı bağımlılıklar, mikro hizmet mimarisi ve veri yönetimi gereksinimleri nedeniyle yapılandırma değerlerini güncellemek zordur. Mevcut bir sistem olmadan, çok hızlı bir şekilde yapılandırma kayması gerçekleşir. Yapılandırma kayması, sistem yapılandırmaları artık iş gereksinimleriyle veya ilgili ortamlarla uyumlu olmadığında gerçekleşir. Örneğin bir geliştirme ortamındaki yapılandırma değişiklikleri üretimde tam olarak yeniden oluşturulmalıdır. Bu süreçteki adımların eksik olması veya yok sayılması, yapılandırma kaymasına neden olur. 

Yapılandırma yönetimi nasıl yardımcı olur

Yapılandırma yönetimi ile yazılımın yaşam döngüsü boyunca kullandığı yapılandırma verilerini izleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Bir referans olarak hizmet vermek üzere farklı sistemlerdeki yapılandırma verilerinin birleştirilmesine yönelik merkezi bir yaklaşım sağlar. Farklı donanım ve yazılım sistemlerindeki yapılandırma dosyalarını manuel olarak güncellemek yerine, kademeli değişiklikleri tüm platformlarda güvenli ve tutarlı bir şekilde uygulamak için bir yapılandırma yönetimi aracı kullanabilirsiniz. Daha da önemlisi, yapılandırma yönetimi sistemleri, yeni yapılandırma değişikliklerini ve sistem performansı üzerindeki etkilerini analiz edebilmeniz için yaptığınız güncellemeleri otomatik olarak belgeler. 

Yapılandırma yönetiminin modern yazılım geliştirme uygulamalarıyla nasıl bir ilgisi vardır?

Eskiden beri, yazılım geliştiricileri uygulama yapılandırmalarını yönetmek için manuel bir yaklaşım benimsemiştir. Bulut mimarisine geçiş yaptıklarında, yapılandırma yönetimini otomatikleştirmenin önemini fark ettiler. Bu nedenle, geliştirme ile ilgili darboğazları azaltmak için işi farklı yazılım uygulamalarına entegre ettiler.

DevOps yapılandırma yönetimi

DevOps, üretkenliği artırmak için kaynak paylaşımını otomatikleştirerek geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki boşluğu kapatır. Yapılandırma yönetimi sayesinde, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) erken dönemlerinde değişiklikleri tahmin edebilirsiniz. Bir DevOps kurulumunda, yazılım mühendisliği ekibi, üretime hazır olmayı sağlamak için yapılandırma değişikliklerini test etmekten, izlemekten ve yönetmekten sorumludur. 

DevOps hakkında bilgi edinin

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü hakkında bilgi edinin

Çevik yapılandırma yönetimi

Agile, yazılım geliştirme iş akışlarını daha küçük parçalara bölen bir proje yönetimi çerçevesidir. Yapılandırma yönetimini Agile ile entegre ederek, yazılım güncellemelerini yayınladığınızda temel kaynakları hızla yapılandırabilirsiniz. Her yazılım yinelemesinde ayrı yapılandırma ögelerini tam olarak izleyebilirsiniz. 

CI/CD yapılandırma yönetimi

Sürekli entegrasyon ve sürekli teslim (CI/CD) sayesinde, depoda kolayca dağıtılabilir bir yazılım sürümünü korurken kademeli kod değişiklikleri yapabilirsiniz. Başarılı yapılandırma yönetimi sayesinde, önceden tanımlanmış parametrelerden test ortamlarını kolayca yeniden oluşturan otomatik bir işlem hattı oluşturursunuz. 

Sürekli entegrasyon hakkında bilgi edinin

Yapılandırma yönetiminin faydaları nelerdir?

Kuruluşlar, farklı BT sistemlerinde yapılandırma ayarlarını kolaylaştırmak için yapılandırma yönetimini uygular. Bu da operasyonel verimlilik, yanıt verme ve daha iyi müşteri memnuniyetini beraberinde getirir. Aşağıdaki yapılandırma yönetiminin sunduğu birkaç temel avantaj verilmiştir.

Sistem kurtarılabilirliğini artırın

Yazılım mühendisleri, işlevsel yazılım için bir temel oluşturmak üzere yapılandırma yönetimi araçlarını kullanır. Yeni özellikler sunduğunuzda bazı yapılandırma değerleri değişebilir ve bu da sistem kararlılığını etkileyebilir. Yapılandırma yönetimi ile daha önce çalışan yapılandırma değerlerini kurtararak ve bu değerlere geri dönerek hizmet kesintisini önleyebilirsiniz. 

Sistem kesintisini azaltır

Yanlış yapılandırılmış yazılım, BT sistemine bağımlı çalışanları ve müşterileri etkileyen hizmet kesintisine neden olur. Bir yapılandırma yönetimi sistemi, tüm yapılandırma değişikliklerini merkezi bir platformda belgeler ve depolar. Daha fazla analiz için hatanın tespit edildiği ortamı yeniden oluşturabilirsiniz. Bu da iyileştirme eforunu kolaylaştırır ve maliyetli sistem kesintilerini azaltır.

Denetlenebilir belgeleri sağlayın

Bilgisayar sistemleri zamanla değişen düzinelerce yapılandırma değeri ile çalışır. Belirli yapılandırmaların neden değiştirildiğini belirlemek ve yazılım üzerindeki etkilerini izlemek için yapılandırma yönetimi platformlarını kullanabilirsiniz. Daha da önemlisi, yapılandırma yönetimi araçları değişikliklerden kimin sorumlu olduğunu belirlemek üzere bir denetim izi sağlar. Bu da geliştiricilerinizin aynı projede işbirliği yaparken yeni güncellemeleri etkili bir şekilde iletmesine yardımcı olur. 

Yazılım geliştirmeyi hızlandırın

Geliştirme ekipleri, yazılım geliştirme sürecinde farklı yapılandırma ayarlarıyla test etmeye önemli ölçüde zaman harcıyor. Yapılandırma yönetimi araçlarıyla, test ve üretim ortamlarında yapılandırma ayarlarını otomatikleştirebilir, gözlemleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Temel değerlerin üzerine yazmadan parametre değişiklikleri ekleyerek üretim ortamlarını kolayca simüle edebilirsiniz. 

Yapılandırma güncellemelerini basitleştirin

Yapılandırma yönetimi ile farklı yazılım geliştirme aşamalarında yapılandırma değerlerini kolayca uygulayabilirsiniz. Örneğin fiziksel makinelerde yazılım geliştiriyorsanız bilgi işlem kapasiteleri sınırlıdır. Ancak uygulamayı üretim ortamında test ederken gerçek kaynak tahsisine dönmeniz gerekir. Bir yapılandırma yönetimi sistemi ile manuel değişiklikler yapmak yerine yapılandırma verilerinin sürümleri arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Yapılandırma yönetimi nasıl çalışır?

Yapılandırma yönetimi, bir sistemin tüm parçalarını birlikte başarıyla yapılandırmak için belirli görevleri otomatikleştiren komut dosyaları ve kod yazarak çalışır. BT sistemlerinin çalışması için ihtiyaç duyduğu donanım tahsis ayarları, API anahtarları ve veri tabanı uç noktaları gibi meta verileri yakalayabilir, birleştirebilir ve kolaylaştırabilirsiniz. Süreç şu şekilde işler:

 1. Sistem mühendisleri, farklı donanım ve yazılım ortamlarından veri toplamak için yapılandırma yönetimi araçlarını kullanır.
 2. Veriler, paydaşların kolayca erişebileceği merkezi bir depoda (yapılandırma yönetimi veri tabanı) saklanır.
 3. Mühendisler, işlevsel sistemlerin kullandığı en uygun değer olduklarından emin olmak için yapılandırma verilerini inceler. 

Özel, genel veya hibrit bulutlarda iş yüklerini dağıtırken uçtan uca yapılandırma hattı oluşturmak için otomatik araçları ve çerçeveleri kullanabilirsiniz. 

Özel bulutlar hakkında bilgi edinin

Genel bulutlar hakkında bilgi edinin

Aşağıda, yapılandırma yönetiminin bazı kapsamlı işlevleri açıklanmıştır.

Sürüm denetimi

Sürüm denetimi sistemleri (VCS) kod değişikliklerini izleyen bir yazılım aracıdır. Yazılım yapılandırma yönetiminde bir VCS uygulandığında, sonraki sürümlerde eklediğiniz, değiştirdiğiniz veya kaldırdığınız yapılandırma değerlerini izleyebilirsiniz. 

Container yapılandırma yönetimi

Container'lar, temel donanım özelliklerinden bağımsız olarak çalışmak için kullanılan gerekli kaynak uygulamalarından oluşan yazılım paketleridir. Kaynaklar arasında, uygulamanın dağıtıldığında en iyi şekilde çalışmasını sağlayan yapılandırma değerleri bulunur. Farklı yapılandırma verilerinden container içine alınmış uygulamaların birkaç sürümünü oluşturabilirsiniz. Tüm değişiklikleri takip etmek ve tüm varyasyonlarda gözlemlenebilirliği korumak için bir VCS kullanabilirsiniz. 

Otomasyon çerçeveleri

Bir otomasyon çerçevesi ile sistem mühendisleri, sistemleri otomatik olarak sağlayan komut dosyalarını çalıştırabilir ve bunları kümeler, ağlar ve cihazlar arasında yapılandırabilir. Yapılandırma yönetimini otomatikleştirerek, manuel müdahaleye güvenmeden istenen sistem performansını elde edebilirsiniz. Bu sayede kuruluşunuz, insan hatalarından kaynaklı riskleri en aza indirirken karmaşık bilgi işlem ortamlarında BT sistemlerini ölçeklendirebilir.

Yapılandırma yönetimindeki adımlar nelerdir?

Yapılandırma yönetimi, mühendislik ekiplerinin organizasyonel ihtiyaçlara uyacak şekilde farklı biçimde benimsediği geniş bir disiplindir. Örneğin: 

 • Sistem mühendisleri sunucularda, bilgisayarlarda ve uç cihazlarda yapılandırma değişikliklerini otomatikleştirmek için uçtan uca bir işlem hattı oluşturabilir. 
 • Mühendislik ekipleri Kod Olarak Altyapı (IAC) hizmetlerine abone olur. Mevcut sistemlerin çalıştığı kaynakları ve ortamları analiz etmek için komut dosyaları yazarlar. 
 • Yazılım mühendisleri, iş yükü yapılandırmalarındaki istenmeyen değişiklikleri izlemek ve geri almak için Chef ve Puppet gibi otomasyon araçlarını kullanır. 

Kod olarak altyapı hakkında bilgi edinin

Yapılandırma yönetimi işlemlerini başarıyla uygulamak için aşağıdaki adımları kullanın.

Verileri ve araçları tanımlayın

Kuruluşunuzda dağıtılan BT sistemlerini etkileyen yapılandırma verilerini belirleyin ve belgeleyin. Kod modülleri, gizli anahtarlar ve ağ ayarları gibi yapılandırma ögelerini izlemek için bir plan geliştirin. 

Mühendislik ekiplerinin BT ortamındaki mevcut sistemleri taramak ve temel bir yapılandırma oluşturmak için kullanabileceği uygun araçları seçin. Bu, sonraki tüm yazılım güncellemelerinin temel alınabilecek kararlı yapılandırma verilerine sahip olmasını sağlamak açısından çok önemlidir. 

Değişiklikleri yönetin

Yazılım güncelleştirmelerinde değişen yapılandırmaları yönetmek için VCS gibi değişiklik yönetimi araçlarını kullanın. Ayrıca geliştirme ekiplerinin gönderdiği değişiklikleri denetlemek ve yetkilendirmek için bir yapılandırma yöneticisi atayabilirsiniz. Yönetici, bir değişiklik yetkilendirme iş akışı oluşturarak ve her yapılandırma güncelleme isteğini gözden geçirerek hesap verebilirliği ve şeffaflığı teşvik eder. İstenilen sonucun istek sahiplerinin beklediği sonuçlarla eşleştiğinden emin olmak için tüm değişiklik isteklerini de denetleyebilirsiniz. 

Yapılandırma yönetimi için en iyi uygulamalar nelerdir?

Başarılı yapılandırma yönetimi, veri bütünlüğünü ve sistem sürekliliğini sağlamak için incelikli planlama ve koordineli uygulama gerektirir. Yapılandırma yönetimi için bazı en iyi uygulamalar şunlardır:

 • Kurumsal teknoloji varlıkları için sistem bileşenlerini, yapılandırma değişikliklerini ve raporlama metriklerini belirlerken tüm paydaşları dahil edin
 • Farklı dosyalarda, bağımlılıklarda ve ortamlarda ilgili yapılandırma değişikliklerini izlemek için uygun yazılım araçlarını kullanın
 • Yapılandırma değişikliklerinin geliştirme aşamalarında taşıdığı potansiyel etkileri test edin 
 • Genel, özel veya hibrit ağlarda, tüm bilgisayarlarda ve cihazlarda yapılandırma ögelerini ayrı tek tek izleyin
 • Dağıtılan tüm yazılımların tek bir denetim merkezinden etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için süreç içerisinde sürekli ince ayarlar yapın

Yapılandırma yönetimi ve IAC arasındaki fark nedir?

IAC, bilgi işlem kaynaklarını kodda tanımlayarak sağlamak için kullanabileceğiniz bir yazılım teknolojisidir. YAML ve JSON gibi altyapı sağlama dilleriyle gereksinimleri belirterek sunucuları, işletim sistemlerini, sanal makineleri, ağ bileşenlerini ve diğer işlem altyapılarını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. 

Yapılandırma yönetimi ile uygulama yüklemelerini, ayarları, güncellemeleri ve performans izlemeyi otomatikleştirebilirsiniz. Yapılandırma yönetimi, sistem dağıtımını basitleştirerek ve bulutta ölçeklenebilirliği sağlayarak IAC'yi artırır.  

JSON hakkında bilgi edinin

AWS, yapılandırma yönetimi gereksinimlerinize nasıl yardımcı olabilir?

Amazon Web Services (AWS), mühendislik ekiplerinin iş yükleri genelinde yapılandırmaları uygun ölçekte otomatikleştirmek için kullanabileceği yönetilen hizmetleri sağlar. Hizmet sunumunu kolaylaştırmak, değişiklik yönetimini basitleştirmek ve kurtarılabilirliği optimize etmek için aşağıdaki AWS yapılandırma yönetimi hizmetlerini kullanabilirsiniz:

 • AWS Sistem Yöneticisi, çoklu bulut ortamlarında kaynakları yönetmek için merkezi bir yapılandırma denetim merkezi sağlar
 • AWS Config, iş yükü kaynak ilişkilerini sürekli olarak değerlendirerek yapılandırma sapmalarını tespit etmeye yardımcı olur
 • AWS OpsWorks ile AWS'de yapılandırma bulut sunucularını otomatikleştirmek için Chef ve Puppet'ı kullanabilirsiniz 

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de yapılandırma yönetimini kullanmaya başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Yönetim ve yönetişim hizmetleri hakkında bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın