Veri taşıma nedir?

Veri taşıma, verileri bir bilgi işlem ortamından veya depolama sisteminden diğerine taşıdığınız süreçtir. Kuruluşlar analiz için veri toplar ve depolar. Teknolojideki değişiklikler nedeniyle veya işlemleri buluta taşımak istedikleri için entegre görselleştirme adına sistemler arasında veri taşımak zorundadırlar. Veri taşımanın amacı, iş operasyonlarını kesintiye uğratmamak veya en aza indirmek için verileri verimli ve hızlı bir şekilde taşımaktır. Ağ kaynakları, veri güvenliği, zaman ve aktarım yöntemleri gibi hususlar için planlama içerir. Veri taşıma, eksik veri değerleri veya değişen veri türleri gibi faktörler için depolama mimarisi ile ilgili hususları da içerebilir.

Veri taşıma neden önemlidir?

Kurumsal veriler; fiziksel depolama alanı, şirket içi sunucular veya sanal sunucular, münferit makineler ve hatta farklı uygulamalar olmak üzere birçok alanda bulunur. Veriler ayrıca birçok farklı biçim ve tür halinde saklanır.

Kuruluşlar birçok farklı nedenden dolayı verileri bir konumdan, cihazdan veya uygulamadan diğerine taşır. Örneğin, veri taşıma şu amaçlar için kullanılabilir: 

 • Kaynakları birleştirme
 • Analiz için verileri entegre etme
 • Depolama maliyetlerini azaltma
 • İş verilerini merkezileştirme
 • Yeni uygulamalar kullanma
 • Eski verileri arşivleme
 • Verileri farklı bir amaç için kullanma
 • Veri sahipliğini aktarma
 • Veri işleme yönetmeliklerine uygunluğu iyileştirme

Bazı veri taşıma stratejileri nelerdir?

Farklı BT taşıma türleri vardır. Depolama taşıma, veritabanı taşıma, şema taşıma, uygulama taşıma ve iş süreci taşıma gibi terimlerin tümü, verilerin bir yerden başka bir yere taşınmasını içerir. Sonraki adımda, veri taşıma için kullanabileceğiniz bazı stratejiler veriyoruz.

Olduğu gibi taşımak

Olduğu gibi taşımak, verileri aktarmanın en kolay yoludur. Verileri herhangi bir dönüştürme olmadan aynı biçimde tutar ve basitçe taşıyarak başka bir yerde saklarsınız. Etkili bir strateji olsa da buluta taşıma için daha az kullanışlı olabilir. Verilerin aynı biçimde depolanması, çoğu zaman bulut depolamanın avantajlarından etkili bir şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaz.

Önceden var olan araçları kullanma

Kuruluşların başarılı bir geçişi tamamlamasına yardımcı olacak birçok veri taşıma yazılımı aracı vardır. Bu satıcı ve açık kaynaklı veri taşıma araçları, yönetim bakış açısından tüm süreci çok daha basit hale getirir.

Örneğin, AWS DataSync bir Amazon Web Services (AWS) teklifidir. Kuruluşların şirket içi paylaşılan dosya sistemlerini, nesne depolamasını veya Hadoop kümelerini AWS bulut depolama çözümlerine aktarmalarına yardımcı olur.

Hepsini bir kerede veya aşamalar halinde taşıyın

Verilerin kendisine bağlı olarak, her şeyi bir kerede veya aşamalı olarak taşımayı seçebilirsiniz. Örneğin, büyük miktarda veriyi bölebilir ve birkaç hafta boyunca gece boyunca parçalı veri geçişleri gerçekleştirebilirsiniz. Verileri tek seferde aktarmak en kolay ve en hızlı yol olsa da bazen bu mümkün değildir.

Uzman yardımına başvurma

Ekipte önceden deneyime sahip kimsenin olmadığı karmaşık geçişler için harici uzmanların yardımını almak akıllıca olabilir. AWS buluta taşımada AWS Çözüm Ortaklarımızdan biriyle bağlantı kurmayı seçebilirsiniz.

Veri taşıma işleminden önce göz önünde bulundurulması gereken faktörler nelerdir?

Veri taşıma, sürecin her ayrıntısını planlamayı gerektirir. Aşağıda dikkate alınması gereken bazı faktörler verilmiştir.

Çevrimiçi veya çevrimdışı veri taşıma

Çok büyük miktarda veriyi taşımak, modern ağ iletişimi çözümleriyle bile zaman alıcı ve yoğun kaynak kullanan bir süreç olabilir. Bazı kuruluşlar için fiziksel depolama cihazlarını naklederek verileri bir konumdan diğerine taşımak daha verimli ve ekonomik olabilir. Bu strateji aynı zamanda verileri internet üzerinden göndermekten daha güvenlidir.

Veri biçimi

Verileri aynı biçimde bir konumdan diğerine taşımak genellikle nispeten basittir. Örneğin, veritabanlarını yerinde bir SQL Server'dan bulut tabanlı bir SQL Server'a taşıma işlemi, biçim veya şema değişikliği gerektirmez. Ancak, veri merkezini taşıma işleminden önce verileri yeni bir biçime dönüştürmek istiyorsanız bir aracı işlem adımı gerekir.

Operasyonel kesinti

Verileri bir yerden başka bir yere taşıdığınızda, bazı sistem kesinti süreleri veya yavaşlamalarla karşılaşırsınız. Etkiyi en aza indirmek için taşıma işlemlerinizi yoğun olmayan saatlerde planlayabilirsiniz. Birçok kuruluş, herhangi bir sistem kesinti süresini kaldıramayacağı için veri taşıma işlemini erteler. Ancak, bu yaklaşım gelecekte kesintiyi artırabilir.

Veri taşımadaki adımlar nelerdir?

Her kuruluş veri taşıma sürecini gereksinimlerine göre özelleştirilmiş şekillerde planlar. Süreci daha verimli hale getirmek için izleyebileceğiniz adımlara yönelik geniş bir genel bakış sunuyoruz.

Kaynak verileri gözden geçirin

Veri taşıma işleminden önce mevcut verileri gözden geçirmeli ve açıklamalısınız. Önce veri depolama biçimine ve mevcut ortamına bakın. Bunu takiben, uygun olduğunda, yapısını ve özniteliklerini belirlemek için verileri bir görüntüleyicide inceleyin. Yapıyı yeni veri sistemine eşlemeniz gerekecektir.

Hedefi belirleyin

Kaynak veriler incelendikten sonra kaynak verilerin yapısına ve özniteliklerine göre uygun bir hedef veri depolama çözümü seçmek mümkündür. Bazen, yeni veri depolama çözümüne uyacak şekilde verilerin yapısını, özniteliklerini ve hatta biçimini değiştirmeniz gerekir. Veri entegrasyonu durumunda, kaynak verileri hedef verilerin özelliklerine uyacak şekilde yeniden düzenlemeniz gerekecektir.

Veri taşıma stratejisini ana hatlarıyla belirtin

Veri taşıma için ihtiyaçlarınızı ve hedefinizi tanımladıktan sonra bunu yürütmek için bir plana ihtiyacınız vardır. Veri taşıma planı, başarılı bir geçişin yol haritasıdır.

Veri taşıma sürecinin nasıl çalışacağını anlamak için şu tespitleri yapmalısınız:

 • İhtiyaç duyduğunuz sistemler ve veri taşıma araçları
 • Güvenlik gereksinimleri
 • Herhangi bir veri dönüştürme süreci
 • Maliyetler ve insan kaynakları gereksinimleri
 • Veri taşıma işleminin yaklaşık bir zaman çizelgesi

Veri taşıma stratejisi, veri taşımanın kullanıcılar üzerindeki potansiyel etkisini de belirlemelidir. Bu, operasyon için acil durum planları oluşturmayı veya kullanıcıları planlanan kesintiler konusunda uyarmak için bir dizi iletişimi içerir.

Teknik yönleri uygulama

Veri taşıma işlemini çalıştırmadan önce güvenlik ve izinler dahil olmak üzere hedef ortamı ayarlamanız gerekir. Pratikse otomatikleştirilmiş bir yeniden kullanılabilir çözüm sağlamak üzere kod olarak bir veri taşıma işlem hattı oluşturun. Kodu gelecekteki benzer geçişler için kullanabilir veya sürecin belgelenmiş kanıtı şeklinde bir kayıt olarak saklayabilirsiniz. Kodlanmış işlem hattı, canlı bir veri taşıma planı olarak işlev görür.

Çözümü test etme

Veri taşıma süreciyle ilişkili riskleri azaltmak için test çok önemlidir. Test türü verilere ve çözüme bağlıdır. Örneğin, test etmek için verilerin daha küçük bir parçasını, temsili verileri veya hatta canlı sistem verilerinin bir kopyasını seçebilirsiniz. Veri entegrasyonu için yeni test verilerinin ve mevcut verilerin eşleştiğinden emin olun.

Veri taşıma işlemini yürütme

Testler başarıyla tamamlandıktan sonra veri taşımayı zamanlayabilir ve çalıştırabilirsiniz. Çalışma zamanı mesai saatlerinden sonra olsa da beklenmeyen olaylarda sorun gidermek için süreç boyunca doğru ekibin hazır olduğundan emin olun.

Veri taşıma sürecinden sonra doğruluğunu kontrol etmek ve sistemin amaçlandığı gibi çalıştığından emin olmak için canlı verileri yeni ortamında inceleyin. Yeni sistem devreye alınarak belirli bir süre boyunca beklendiği gibi çalıştığında, eski ortamı güvenli bir şekilde hizmet dışı bırakabilirsiniz.

 

Bazı en iyi veri taşıma uygulamaları nelerdir?

Veri taşıma sürecini daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmeye yönelik bazı öneriler aşağıda verilmiştir.

İş örneğini açıkça ana hatlarıyla tanımlama

Bir veri taşıma projesinin başarılı olması için geçiş sürecine yönelik iş örneğinin açık ve garantili olması gerekir.

Örneğin, kullanıcıların işletme için mevcut veritabanlarında halihazırda sorgu çalıştırdığını varsayalım. Kuruluş yeni bir veri analizi çözümü satın aldı ancak şu ana kadar sadece üç kişi bu konuda eğitildi ve eğitim bir yıl boyunca sürecek. Eğitim tamamlanmadan önce bir veritabanı taşıma girişiminde bulunurlarsa kuruluş olumsuz iş sonuçlarıyla karşılaşabilir.

Çözüm alanını dikkatlice değerlendirin

Yeni bir veri çözümü, normal bir karşılaştırmalı satın alma kararından daha fazla karar faktörü gerektirebilir. Örneğin, uygulamaları buluta taşıyacak bir kuruluş, verileri olduğu gibi taşımadan önce mimarilerini container'lı hale getirmeyi dikkate alabilir. Container'lı hale getirme, bulut altyapısının avantajlarını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olacaktır. Bu iki farklı stratejinin hedef çözümleri de tamamen farklıdır.

Containler'lı hale getirme hakkında bilgi edinin »

Verileri temizleyin

Her zaman gerekli olmasa da taşımadan önce verileri temizlemek iyi bir uygulama olabilir. Bu; tekilleştirme, eksik verilerin kaldırılması ve yanlış verilerin kaldırılması gibi görevleri içerir.

Süreci tam olarak belgeleme

Veri taşıma projesinin belgelenmesi; satın almalar, birleşmeler ve mevzuata uygunluk faaliyetleri gibi durumlara yönelik olarak denetim raporlamasını destekler. Ayrıca, öğrenilen dahili dersler ve organizasyonel bilgiler elde etmek için de yararlıdır.

Bazı veri taşıma zorlukları nelerdir?

Bir kuruluşun kurulumundaki verilerin kritikliği göz önüne alındığında, veri taşıma karmaşıktır ve dikkatli bir risk değerlendirmesi gerektirir. Sonraki bölümde bazı yaygın zorluklara değiniyoruz.

İş sürekliliği

Veri taşıma işlemleri, hizmetlerde mümkün olduğunca az kesinti ile yapılmalıdır. Kesinti sürelerinden veya yavaşlamalardan kaçınmak mümkün olmadığında, taşıma işlemini normal çalışma saatleri dışında planlayın. Kullanıcılara e-postalar, uygulama içi bildirimler ve sabitlenmiş sosyal medya gönderileri gibi kanallar aracılığıyla bol miktarda uyarı gönderin.

Taşıma maliyetleri

Araçlar, insan kaynakları, yeni veri altyapısı ve eski veri altyapısının hizmetten çıkarılmasının maliyeti veri aktarımı sırasında üstü üste gelir. Süreci başlatmadan önce tüm yönler için bütçe ayırdığınızdan emin olun. Uygulama kesintileri sırasında üretkenlik veya gelir kaybından kaynaklanan maliyetleri hesaba katmak da önemlidir. Geçiş etkilerinin maliyetlerini minimumda tutmak için kesintileri sınırlamaya çalışın ve etkilenen tüm kullanıcıların geçiş konusunda önceden haberdar olmasını sağlayın.

Veri güvenliği

Verilerin hem aktarım sırasında hem de yeni ortamında güvende tutulması dikkatli bir planlama gerektirir. Aktarmadan önce karmaşık şifreleme yapmak ve aktarım işlemi için sanal özel ağlar oluşturmak isteyebilirsiniz. Geçişten önce yeni ortamın güvenlik kurallarını ve izinlerini kapsamlı bir şekilde test edin ve değerlendirin.

Yeni sistem arızaları ve hataları

Veri taşımanın başarısını tüm senaryolar için sağlamak zordur. Bazen veri aktarımı başarısız olabilir veya beklenmeyen sonuçlar üretebilir. Hata ve arıza durumunda, bir acil durum planına ihtiyacınız vardır. Her zaman yedekleriniz olsun. Böylece gerekirse eski veri sistemlerine geri dönmek mümkündür.

AWS, veri taşıma gereksinimleriniz konusunda nasıl yardımcı olabilir?

Amazon Web Services (AWS), buluta veri taşıma konusunda size yardımcı olacak çok çeşitli çözümler sunar. Gereksinimlerinize uygun olan doğru hizmetleri ve kaynakları bularak güvence altına almanıza yardım ediyor ve sürecin kendisinin yürütülmesine de destek oluyoruz.

Örneğin, şu veri taşıma hizmetlerini kullanabilirsiniz:

 • Verileri güvenli bir şekilde keşfetmek ve uçtan uca güvenlik, basitleştirilmiş planlama ve veri taşıma yönetimi ile AWS'ye geçiş yapmak için AWS DataSync
 • AWS'ye tahsis edilmiş bir ağ bağlantısı oluşturmak için AWS Direct Connect. Böylece, verilerinizi birden çok şifreleme seçeneğiyle ağınız ve AWS arasında taşırken verilerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.
 • Veri akışı için Amazon Kinesis Data Firehose. Gerçek zamanlı akışları veri göllerine, depolara ve analiz hizmetlerine güvenilir bir şekilde yükleyebilirsiniz.
 • Uç bilgi işlem cihazlarını dağıtmak için AWS Snowcone. Snowcone cihazları küçük, sağlam ve güvenlidir. Hareket halindeyken uç bilgi işlem, veri depolama ve fiziksel veri aktarımı sunarlar. Bağlantının zayıf olduğu veya hiç olmadığı çetin ortamlar için iyi seçeneklerdir.
 • Dosya aktarımlarını kolayca yönetmek için AWS Aktarım Çözümleri Ailesi. Aktarım iş akışlarınızı Amazon Basit Depolama Hizmeti (Amazon S3) veya Amazon Esnek Dosya Sistemi (Amazon EFS) olarak da modernize edebilirsiniz. Bunu saatler içinde ve mevcut kimlik doğrulama sistemlerinizle yaparsınız.

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de veri taşıma özelliğini kullanmaya başlayın.

AWS'de sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Taşıma Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın