Kurumsal uygulama entegrasyonu nedir?

Kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI), kurumsal uygulamalar arasında otomatik bilgi alışverişini kolaylaştıran teknolojileri ve süreçleri kapsar. Büyük bir kuruluştaki farklı departmanlar; bordro yönetimi, kurumsal kaynak planlaması ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi görevler için farklı uygulamalar kullanır. Farklı uygulamalar aynı varlığın farklı veri yönlerini yakaladığından bu durum veri silolarıyla sonuçlanabilir. Kurumsal uygulama entegrasyonu, veri senkronizasyonunu destekler ve böylece kuruluşlar, iş süreçlerini otomatikleştirebilir ve üretkenliği artırabilir. Veriler, önemli veri tabanı veya uygulama kodu değişiklikleri yapmadan uygulamalar arasında serbestçe geçiş yapar.

Kurumsal uygulama entegrasyonu neden önemlidir?

Kurumsal uygulama entegrasyonu, modern dijital mimarinin karmaşıklığı nedeniyle kuruluşlar için hayati önem taşır. İşletmelere aşağıdaki nedenlerle rekabet üstünlüğü sağlar.

Veri silolarını kaldırır

EAI, bir kuruluştaki farklı departmanlar veya sistemler iletişim veya veri alışverişi olmadan bağımsız olarak çalıştığında ortaya çıkan veri siloları sorununu çözer. İzole durumdaki bilgi depoları yerine, veriler sistemler arasında serbest şekilde akar ve tüm organizasyon birimlerinin kapsamlı analiz için iş verilerinin tutarlı ve birleşik bir görünümüne sahip olmasını sağlar.

Süreç verimliliği yaratır

Bir kuruluştaki birçok iş süreci birden fazla farklı sistemi içerir. Örneğin bir finans sistemi ödemeleri işlerken, bir tedarik zinciri yönetim sistemi ürün siparişlerini verir ve nakliye ve teslimat akışlarını takip eder. Sistemler iletişim kurmadığında, veri aktarımları ve tekrara dayalı çabalar üretkenliği azaltır, kaynak ve zaman kaybına yol açar ve veri hatası olasılığını artırır. EAI, veri alışverişini otomatikleştirir ve hızlı, sorunsuz ve hatasız işlemler için sistemlerin iletişim kurmasına izin verir.

BT harcamalarını azaltır

Birden çok bağımsız uygulamayı sürdürmek lisanslama, destek ve altyapı açısından pahalı olabilir. EAI, mevcut altyapıyı kullanan birleşik bir çerçeve sağlayarak maliyetleri azaltabilir. Kuruluşlar, ek masraflar olmadan mevcut sistemlerinin değerini en üst düzeye çıkarabilir.

Gerçek zamanlı veri erişimi sağlar

Modern işletmeler, zamanında ve bilinçli kararlar almak için gerçek zamanlı verilere ihtiyaç duyar. EAI, uygulamaların veri alışverişinde bulunmasını sağlar. Böylece tek bir uygulamadaki değişiklikler tüm entegre sistemlerde anında paylaşılır. Paydaşlara zamanında karar verebilmek için en güncel bilgileri sağlar.

Müşteri deneyimini iyileştirir

CRM, satış ve destek gibi sistemleri entegre ederek işletmeler birden fazla kanalda tutarlı bir müşteri deneyimi sunabilir. EAI, müşteri bilgilerinin tüm temas noktalarında mevcut ve güncel olmasını sağlar. İşletmeler müşterilerini daha iyi anlar ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak daha yüksek memnuniyet ve sadakat sunar.

Kurumsal uygulama entegrasyonunun kullanım örnekleri nelerdir?

Kurumsal uygulama entegrasyonu, karmaşık dijital mimariyi basitleştirmeyi ve iş çevikliğini artırmayı amaçlar. İş birliğini artırmak için farklı sistemleri birbirine bağlar. Entegrasyon, operasyonel görevleri verimli bir şekilde tamamlamak için birçok hizmet, araç ve sistemin bir arada çalışmasına olanak tanır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir.

Sipariş işleme

E-ticaret, stok ve CRM platformlarını bağlamak için kurumsal uygulama entegrasyonunu kullanabilirsiniz. Bir müşterinin sipariş verdiği anı düşünün. Bir EAI sistemi kullanıldığında mevcut stok verileri otomatik olarak değişir, sipariş ayrıntıları sevk merkezine aktarılır ve müşteriler sürecin tamamında bildirim alır.

Pazarlama otomasyonu

Pazarlama hizmetlerini tek bir merkezi hub'a bağlamak için EAI'yı kullanabilirsiniz. Üst düzeyde veri erişilebilirliği ve verimliliği sağlamak için pazarlamanın hem yaratıcı hem de finansal yönünü entegre edebilirsiniz. Ekstra bir avantaj olarak, pazarlama hizmetleri ödemesini otomatikleştirebilir ve faturaları doğrudan finansal kayıtlarınıza aktarabilirsiniz.

Proje yönetimi

EAI araçları insan kaynakları ve proje yönetim sistemlerinizi birbirine bağlayabilir. Projeleri planlayabilir, sorumluluklar atayabilir, görevlerin ilerleme durumlarını takip edebilir ve finansal raporlama modüllerini tek bir yerde toplayabilirsiniz. EAI, karmaşık yönetim mimarisini basitleştirdiği için kullanışlıdır.

Kurumsal uygulama entegrasyonu nasıl çalışır?

EAI teknolojisi, birden fazla uygulamayı birleştirmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak amacıyla iş kurallarını kullanır. Teknik olarak kurumsal uygulama entegrasyon sistemi tasarımına aşağıdaki gibi yaklaşabilirsiniz.

Noktadan noktaya

Noktadan noktaya entegrasyon, iki uç nokta arasında bağlantılar oluşturan EAI'nın erken bir biçimidir. Bir uygulamadan veri ayıklar ve bir diğerine taşır. Gerekirse her iki uç noktanın da kullanabilmesini sağlamak için aktarım işlemi sırasında verileri dönüştürebilirsiniz.

Noktadan noktaya bağlantılar, veri paylaşması gereken her uygulama çiftini doğrudan bağlama ihtiyacı nedeniyle ölçeklenemez. Örneğin 10 uygulama ile geliştiricilerin her uygulama arasında 45 benzersiz bağlantı sağlaması gerekir. Ancak bunlar daha küçük sistemlerle düzgün çalışır. 

Hub-and-Spoke entegrasyonu

Hub-and-Spoke entegrasyon modeli, verileri birçok bağlı uygulamaya dağıtan merkezi bir hub görevi görür. Tüm uygulamalar hub'a bilgi gönderebilir. Daha sonra verileri dönüştürür, yeniden yorumlar ve diğer uygulamalara gönderir. 

Ortak bir sistem olarak, hub-and-spoke entegrasyonu yüksek derecede görünürlük ve yönetim verimliliği sağlar. Noktadan noktaya bağımlılık ihtiyacını ortadan kaldırarak gerekli bağlantı sayısını önemli ölçüde azaltır. Örneğin 10 uygulamada, sadece 10 bağlantı (spoke) gerekli olacaktır. Bununla birlikte, bu model karmaşıklığı azaltırken, tek bir hata noktası getirir. Hub sorunlarla karşılaştığı takdirde, tüm entegre uygulamaların işleyişini bozabilir.

Hizmet odaklı mimari

Hizmet odaklı mimari (SOA), yazılım bileşenlerini olabildiğince yeniden kullanılabilir hâle getirmeye odaklanır. İş süreçlerini, temel işlevselliği izole eden ve yazılım bileşenlerinin etkileşime girmesine izin veren standart arabirimlerle bireysel hizmetlere ayırır. SOA mimarisindeki ana bileşenler şunlardır:

  • Hizmetler.
  • Hizmetlerin listelendiği hizmet kaydı.
  • Hizmetler arasındaki iletişimi kolaylaştıran kurumsal hizmet veri yolu (ESB). 

ESB, yönlendirme, dönüşüm ve çeşitli iletişim görevlerini işleme alan bir ara yazılım çerçevesi görevi görür. Farklı hizmetler arasındaki etkileşimleri bağlama, aracılık etme ve denetleme işlevlerini sağlar. Tüm SOA uygulamaları ESB kullanmaz, ancak bir ESB birçok hizmetin esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir şekilde etkileşime girmesi gereken karmaşık sistemlerde son derece kullanışlı olabilir.

SOA, hub and spoke modelinden daha fazla esneklik sunar. İş ihtiyaçları değiştikçe hizmetleri birleştirebilir, ayırabilir ve tekrar birleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, hizmet tanımı ve yönetişimi için disiplinli bir yaklaşım gerektirir. 

Mikro hizmetler mimarisi

Mikro hizmetler, hizmet bağımlılıklarını daha da fazla azaltarak SOA'yı büyüten başka bir esnek mimaridir. Tipik bir SOA'da, bireysel bir hizmet, farklı tüketiciler için geniş kapsamlı amaçlara hizmet eden birden fazla iş işlevselliğini veya etki alanını kapsayabilir. Hizmetler ayrıca veri tabanlarını ve diğer kaynakları paylaşarak esnekliklerini azaltır ve ayrı ayrı ölçeklendirmeyi zorlaştırır.

Buna karşılık, mikro hizmetler uygulamayı en küçük otonom bileşenlere ayırır. Her mikro hizmetin kendi veri tabanı ve durumu vardır. Böylece bağımsız olarak geliştirilebilir, dağıtılabilir, ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir. Mikro hizmetler ayrıca API'leri ve standart protokolleri kullanarak başkalarıyla doğrudan iletişim kurar ve hizmet veri yolu entegrasyonu ihtiyacını ortadan kaldırır.

Mikro hizmetler, kurumsal sistemleri buluta taşımanın avantajlarını en üst düzeye çıkaran bulut temelli çözümleri tasarlamak için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, hayata geçirmek için ek araçlar ve kuruluşların hepsinin sahip olmayabileceği yetenekler gereklidir.

Kurumsal uygulama entegrasyonundaki önemli noktalar nelerdir?

Aşağıdakiler bir EAI sistemi oluştururken yapmanız gereken temel işlemlerdir.

Güvenlik

Veriler mimari modelinizde hareket ederken, EAI sistemlerinizde veri yönetimini sağlamanız gerekir. Kapsamlı bir güvenlik stratejisi, iletişim uç noktalarından ağ ve veri depolama alanına kadar tüm entegrasyon yönlerini kapsar. Örneğin yalnızca yetkili kullanıcıların ve sistemlerin veri işlemlerine erişebilmesini ve bunları gerçekleştirebilmesini sağlamak amacıyla güçlü kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları uygulayabilirsiniz. Yasal uyumluluk standartlarını karşılamak amacıyla bekleyen ve taşınan veri şifreleme bir zorunluluktur.

Ölçeklenebilirlik

EAI uygulamasında ölçeklenebilirlik, performansta gerileme olmadan artan veri ve işlem hacimlerini işleme yeteneğini ifade eder. Darboğazların önüne geçmek için EAI sisteminizdeki her bir bileşenin ölçeklenebilirliğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Geliştiriciler, EAI çözümlerinin yükü etkili bir şekilde dağıtabilmesi için yatay ölçeklendirme (daha fazla sunucu düğümü ekleme) ve dikey ölçeklendirmeyi (mevcut düğümlere CPU veya bellek gibi kaynaklar ekleme) planlar. Bulut tabanlı entegrasyon, esnek ölçeklenebilirlik sunar. Böylece sistem, kaynakları talebe göre dinamik olarak ayarlayabilir.

Kullanılabilirlik

EAI bağlamında kullanılabilirlik, iş kullanıcılarının, BT personelinin ve geliştiricilerin entegrasyonu ne kadar kolay yönetebileceği ve çalıştırabileceği ile ilgilidir. Kullanıcı dostu bir arabirim, iş kullanıcıları için karmaşıklığı ve teknik engelleri azaltır. Benzer şekilde, basit API'ler, kapsamlı belgeler ve geliştirme araçları geliştirici kullanımını destekler. Entegre uygulamaların tüm yeteneklerinin kullanılmasını sağlamak için eğitim ve destek sunmak da önemlidir.

Karmaşıklık

İş uygulamalarının çeşitliliği yüksek olan doğası, veri entegrasyon biçimleri ve sistem entegrasyonu gereksinimleri, EAI'yı daha da karmaşık yapar. Uygun mimari tasarım, modülerlik ve gevşek ilişkilendirme, karmaşıklığı önemli ölçüde azaltır. Ayrıca API ağ geçitleri gibi orta katman bileşenlerinin benimsenmesi, farklı sistemler arasındaki etkileşimlerde tutarlılık ve öngörülebilirlik yaratır.

AWS, kurumsal uygulama entegrasyonu gereksinimlerinize nasıl yardımcı olur?

AWS'deki Uygulama Entegrasyonu hizmetleri mikro hizmetlerin, dağıtılmış sistemlerin ve sunucusuz uygulamaların içindeki ayrıştırılmış bileşenler arasında iletişim sağlar. Fayda elde etmek için tüm mimarinizi yeniden düzenlemenize gerek yoktur. Uygulamaların herhangi bir ölçekte ayrıştırılması, güncellemeleri kolaylaştırarak ve yeni özellikleri daha hızlı bir şekilde kullanıma açılmasını sağlayarak değişikliklerin etkisini azaltabilir. Örneğin:

  • Amazon API Ağ Geçidi, geliştiricilerin uygulama entegrasyonu için API'ler oluşturmasına, yayımlamasına, izlemesine ve güvenliğini sağlamasına imkan sunar.
  • Amazon AppFlow, SaaS ve AWS hizmetleri arasındaki iletişim için tasarlanmış kodsuz bir entegrasyon platformudur.
  • AWS AppSync, geliştiricilerin birden fazla veri kaynağındaki verilere erişmek, bunları düzenlemek ve birleştirmek için bir API oluşturmasına yardımcı olur.
  • Amazon EventBridge, geliştiricilerin olay odaklı mimariler için yönetilen bir kurumsal hizmet veri yolu oluşturmasını sağlar.
  • Amazon Basit Bildirim Hizmeti (SNS), uygulamadan uygulamaya entegrasyon (A2A) için yüksek aktarım hızlı bir yayımlama ve abone mesajlaşma hizmetidir.

AWS Kurumsal Dönüşüm Programı, kuruluşların entegrasyonunu hızlandırmak için Amazon mekanizmalarından, öğrenimlerinden ve çalışma yöntemlerinden yararlanmalarını destekler. Değişimi ve eğitimi daha iyi uygulamak üzere deneyimsel öğrenme için personelinizle birlikte çalışıyoruz.

Hemen ücretsiz bir hesap oluşturarak AWS'de kurumsal uygulama entegrasyonunu kullanmaya başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ücretsiz hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın