AWS Mobile

Cách nhanh nhất để xây dựng ứng dụng có thể mở rộng

Lợi ích

Bắt đầu miễn phí

Bắt đầu tạo ứng dụng của bạn miễn phí. Mọi dịch vụ AWS đều có một lớp miễn phí. Chỉ trả cho các dịch vụ cao hơn lớp miễn phí bạn sử dụng.

Bổ sung nhanh các dịch vụ đám mây

Tạo các ứng dụng đám mây tuyệt vời chỉ trong vài phút. Sử dụng công nghệ serverless để chạy mã mà không cần cung cấp hoặc quản lý máy chủ.

Cung cấp ứng dụng chất lượng

Tự động hóa quy trình DevOps thông qua các dịch vụ tạo, thử nghiệm và triển khai cho ứng dụng iOS, Android và web.

Thu hút đối tượng của bạn

Phân tích sử dụng ứng dụng và tham gia đàm thoại có ý nghĩa với người dùng của bạn bằng thư điện tử, SMS hai chiều, và push di động.

Bật đám mây cho ứng dụng của bạn

Bạn có ứng dụng của riêng mình? Chọn một nền tảng dưới đây để bắt đầu thêm các dịch vụ AWS cho ứng dụng của bạn.

Bắt đầu với ứng dụng dành cho người mới

Không có ứng dụng? Không thành vấn đề! Sử dụng ứng dụng dành cho người mới của chúng tôi để khởi động cấp tốc quá trình phát triển và học cách xây dựng ứng dụng với AWS.

Cách thức hoạt động

how-it-works

Tạo một ứng dụng

Bắt đầu với ứng dụng của chính bạn, hoặc sử dụng một trong các bộ dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi, để bạn có một ứng dụng đầy đủ tính năng với frontend và backend đã được cấu hình sẵn.

Thiết lập backend của bạn

AWS Mobile Hub  cung cấp cho bạn một địa điểm duy nhất để dễ dàng cấu hình các dịch vụ AWS. Mobile Hub tạo một tập tin cấu hình đám mây có chứa thông tin về các dịch vụ đã được cấu hình. 

Kết nối tới backend của bạn

AWS Mobile SDK cho phép truy cập dễ dàng tới một loạt các dịch vụ của AWS. Sử dụng tập tin cấu hình đám mây của Mobile Hub để cấu hình SDK trong ứng dụng của bạn chỉ trong vài phút.

Các tính năng bạn có thể thêm vào ứng dụng của mình

Bổ sung nhanh các dịch vụ đám mây

Xác thực an toàn

Giao diện đăng nhập sử dụng Đăng nhập MFA với Facebook, Google và Twitter.

sử dụng với Amazon Cognito

Cơ sở dữ liệu

Các cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh và linh hoạt có thể mở rộng.

sử dụng với Amazon DynamoDB

Lưu trữ

Lữu trữ và thu hồi ngay lập tức ảnh, thông tin hồ sơ và thiết lập người dùng.

sử dụng với Amazon Simple Service Storage

Bot

Giao diện hội thoại deep learning cho ứng dụng của bạn.

sử dụng với Amazon Lex

Các tính năng serverless

Chạy mã mà không cần lo đến việc cấu hình, thiết lập hoặc lo về máy chủ.

sử dụng với AWS Lambda và API Gateway

Đem lại ứng dụng chất lượng cao

Lưu trữ ứng dụng web của bạn

Phân phối nội dung được lưu đến người dùng của bạn thông qua Mạng phân phối nội dung (CDN)

sử dụng với Amazon S3 và Cloudfront

Thử nghiệm trên các thiết bị thật

Chạy các thử nghiệm máy lẻ trên đám mây được tích hợp cùng quy trình CI/CD của bạn. Thử nghiệm trên hàng trăm điện thoại sử dụng iOS và Android phổ biến.

sử dụng với AWS Device Farm

Thu hút đối tượng của bạn

Phân tích

Thấu hiểu khách hàng của bạn và cách sử dụng ứng dụng di động của họ.

sử dụng với Amazon Pinpoint

Thư điện tử

Tạo các biến thể tin nhắn và gửi tin nhắn đến khách hàng của bạn.

sử dụng với Amazon Pinpoint

SMS

Gửi tin nhắn văn bản SMS và nhận phản hồi từ khách hàng của bạn phục vụ cho các trường hợp người dùng trao đổi và cụ thể.

sử dụng với Amazon Pinpoint

Thử nghiệm A/B

Đo hiệu quả của mỗi phiên bản theo phân đoạn thị trường mục tiêu.

sử dụng với Amazon Pinpoint

Thông báo push

Tạo các chiến dịch dựa trên lượng sử dụng ứng dụng, khả năng của thiết bị hoặc nhân khẩu học.

sử dụng với Amazon Pinpoint

Được các ứng dụng định hình thể loại tin cậy

600x400_Netflix_Logo
600x400_periscope_logo
600x400_Tinder_logo
600x400_Etsy_logo
600x400_Yelp_Logo
600x400_Easy-Taxi_Logo
600x400_AirBNB_Logo
600x400_Hike_Logo

Tìm hiểu thêm về AWS Mobile

Thăm blog của chúng tôi
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi