โพสต์บน: Nov 29, 2016

AWS ได้ขยายโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ HIPAA ให้มี Amazon Aurora และ Amazon RDS for PostgreSQL รวมอยู่ด้วย ขณะนี้คุณสามารถใช้ Amazon Aurora หรือ RDS สำหรับฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ HIPAA และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (PHI) ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สัญญาผู้ร่วมธุรกิจ (BAA) ร่วมกับ AWS

AWS สามารถใช้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ HIPAA ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งหมด สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ HIPAA ใน AWS ได้ที่หน้าการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ HIPAA

หากคุณมี BAA ที่ทำงานอยู่ด้วย AWS คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มใช้บริการเหล่านี้ในบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองโดย BAA หากคุณไม่มี BAA ที่ทำงานอยู่กับ AWS หรือมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ HIPAA ใน AWS โปรดติดต่อเรา 

เยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์ของ Amazon Aurora เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aurora และหน้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบน AWS