โพสต์บน: Nov 30, 2016

Amazon EC2 Elastic GPU ช่วยให้คุณแนบการเร่งกราฟิกเข้ากับอินสแตนซ์ EC2 รุ่นปัจจุบันโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำ ด้วย Elastic GPU คุณเลือกทรัพยากร GPU ที่มีการปรับขนาดสำหรับปริมาณงานของคุณ คุณจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านกราฟิกของแอปพลิเคชันของคุณ โดยมีราคาต่ำกว่าอินสแตนซ์กราฟิกแบบสแตนด์อโลนมาก  Elastic GPU เหมาะที่สุดหากคุณต้องการ GPU น้อยสำหรับการเร่งกราฟิกหรือมีแอปพลิเคชันที่ได้รับประโยชน์จากบาง GPU แต่ยังคงต้องการการประมวลผล หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บจำนวนมาก 

Elastic GPU ช่วยให้แนบการเร่งกราฟิกให้กับประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่มีอยู่ทำได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับการแนบไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS ด้วย Amazon EC2 Elastic GPU คุณจะสามารถกำหนดค่าการเร่งกราฟิกให้เหมาะสมกับปริมาณงานเฉพาะของคุณได้โดยไม่ต้องถูกจำกัดจากการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ตายตัวและการเลือก GPU ที่จำกัด แผน Amazon EC2 Elastic GPU รองรับ OpenGL และมีหน่วยความจำ GPU ได้สูงสุดถึง 8 GB ทำให้เหมาะสำหรับปริมาณงานที่ต้องการ GPU เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เช่น เดสก์ท็อปเสมือน การเล่นเกม การออกแบบทางอุตสาหกรรม หรือการจำลองเสมือนแบบ HPC