โพสต์บน: Nov 29, 2016

AWS Competency Program และคู่ค้าบริการทางการเงิน
AWS Partner Network (APN) ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ประกาศการเปิดใช้ Competency บริการทางการเงินใหม่ของ AWS AWS Competency Program ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความโดดเด่นให้คู่ค้า APN ที่แสดงให้เห็นถึงความชำนาญด้านอุตสาหกรรม โซลูชันแบบพร้อมปรับใช้ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสถาปัตยกรรมของ AWS และมีพนักงานที่ได้รับใบรับรองจาก AWS

ระบบนิเวศคู่ค้าของบริการทางการเงินของ AWS นั้นประกอบด้วยการให้คำปรึกษาระดับอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้า และคู่ค้าด้านเทคโนโลยีที่มีโซลูชันสำหรับการธนาคารและการชำระเงิน ตลาดเงินทุน และการประกันภัย การจะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ Competency ได้นั้น คู่ค้าจะต้องแสดงให้เห็นถึงความชำนาญด้าน AWS ภายในอุตสาหกรรมการบริการทางด้านการเงิน และผ่านการประเมิน AWS ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเชื่อถือได้ของทุกโซลูชัน

คู่ค้าที่เปิดใช้บริการทางการเงิน
ขอแสดงความยินดีกับคู่ค้าที่เปิดใช้ในช่วงแรกที่ได้รับการรับรองสำหรับ Competency บริการทางการเงิน

คู่ค้าด้านเทคโนโลยีตามหมวดหมู่

  • ระบบหลัก: Avoka, Calypso, Corezoid, EIS Group, Guidewire, Mambu, Moven
  • การบริหารจัดการความเสี่ยง: FICO, FIS-Prophet, NICE Systems
  • การจัดการข้อมูล: IHS Markitคู่ค้าด้านการให้คำปรึกษา:

  • 2nd Watch, Accenture, Capgemini, Cloud Technology Partners, Cloudreach, Cognizant, Infosys, REAN Cloud, Sopra Steria, Wipro

ถ้าคุณเป็นลูกค้าที่สนใจจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันคู่ค้าบริการทางการเงินของ AWS คลิกที่นี่

ถ้าคุณเป็นคู่ค้าเทคโนโลยีของ APN หรือคู่ค้าด้านการให้คำปรึกษาของ APN ที่มีประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าบริการทางการเงินของ AWS คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม AWS Competency