โพสต์บน: Nov 29, 2016

ขณะนี้ AWS Storage Gateway จะมอบเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ในองค์กร ซึ่งจะให้คุณได้จัดเก็บและเรียกดูอ็อบเจ๊กต์ Amazon S3 ผ่านโปรโตคอลพื้นที่จัดเก็บไฟล์มาตรฐาน ด้วยเกตเวย์ไฟล์ แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ของคุณสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บระบบคลาวด์ซึ่งมีความปลอดภัยและทนทานโดยไม่ต้องแก้ไข เกตเวย์ไฟล์จะปรับให้การย้ายเข้าข้อมูลไปยัง S3 สำหรับปริมาณงานบนคลาวด์เป็นไปอย่างง่ายดาย โดยจะมอบพื้นที่เก็บข้อมูลทีุ่คุ้มราคาสำหรับสำรองและเก็บข้อมูลถาวร หรือขยายพื้นที่เก็บข้อมูลในองค์กรของคุณไว้ในคลาวด์ 

เกตเวย์ไฟล์จะพร้อมให้ใช้งานในฐานะอิมเมจเครื่องเสมือนที่คุณดาวน์โหลดจาก AWS Management Console เมื่อติดตั้งใช้จริงในศุนย์ข้อมูลของคุณ และเชื่อมโยงกับบัญชี AWS ของคุณแล้ว บัคเก็ต S3 ของคุณที่ได้รับการกำหนดค่าแล้วจะพร้อมให้ใช้งานจุดเชื่อมต่อ Network File System (NFS) แอปพลิเคชันของคุณอ่านและเขียนไฟล์และไดเร็กทอรีบน NFS ที่ต่อประสานกับเกตเวย์เป็นเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ แล้วเกตเวย์จะแปลการดำเนินการของไฟล์เหล่านี้เป็นการร้องขอของอ็อบเจ็กต์บนบัคเก็ต S3 เช่นเดียวกับไดรฟ์ข้อมูลและ Tape Gateway จะมีการแคชข้อมูลที่ใช้ล่าสุดของคุณบนเกตเวย์เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้แบบเวลาแฝงต่ำ และเกตเวย์จะจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลและ AWS อย่างเต็มที่ เมื่ออยู่ใน S3 แล้ว คุณสามารถเข้าถึงอ็อบเจ็กต์ได้โดยตรงหรือจัดการโดยใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น S3 Lifecycle Policy การกำหนดเวอร์ชันอ็อบเจ็กต์ และการจำลองแบบข้ามภูมิภาค 

เมื่อต้องการเริ่มใช้งาน AWS Storage Gateway คลิกที่นี่ โดยไม่จำเป็นต้องมีภาระผูกพันล่วงหน้า และคุณจะได้ชำระแค่ในส่วนที่คุณใช้งาน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม คลิก ที่นี่