โพสต์บน: Nov 29, 2016

วันนี้ ทีม AWS Partner Network (APN) ขอประกาศเปิดตัว AWS Service Delivery Program โปรแกรมใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้า AWS ระบุตำแหน่งคู่ค้า APN ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเชี่ยวชาญในการให้บริการของ AWS บางประการโดยเฉพาะ เช่น Amazon Aurora หรือ AWS Lambda การใช้ AWS Service Delivery Distinction จะช่วยให้คู่ค้าของ APN สามารถสร้างความแตกต่างให้ตนเองได้ โดยแสดงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ลูกค้า AWS ทราบ

หากคู่ค้าของ APN ต้องการผ่านคุณสมบัติสำหรับบริการของ AWS ในโปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งรายการ คู่ค้าของ APN จะต้องแสดงความเชี่ยวชาญในด้านที่สำคัญผ่านการฝึกอบรมและทักษะเฉพาะด้านตามข้อมูลอ้างอิงของลูกค้า คู่ค้าของ APN ยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของ APN Standard Tier ด้วย

บริการของ AWS ที่มีในการเปิดตัว:

 • Amazon Aurora
 • Amazon RDS PostgreSQL
 • Amazon DynamoDB
 • Amazon Redshift
 • AWS Database Migration Service
 • AWS Server Migration Service
 • Amazon Kinesis
 • Amazon EMR
 • AWS Lambda
 • Amazon Machine Learning
 • Amazon API Gateway
 • Amazon CloudFront
 • AWS WAF
 • AWS GovCloud (US)

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า AWS Service Delivery อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวในบล็อก APN