โพสต์บน: Nov 29, 2016

APN Partner ช่วยให้สำรวจระบบนิเวศของคู่ค้า APN ได้ด้วยการเปิดไซต์ใหม่ที่มีชื่อว่าตัวค้นหาโซลูชันของคู่ค้า AWS ไปที่ตัวค้นหาโซลูชันของคู่ค้า AWS เพื่อสำรวจคู่ค้า APN ตามกรณีการใช้งาน อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ และตำแหน่ง หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้า APN ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถค้นหาคู่ค้า APN ทุกระดับภายใน APN ได้แล้วในขณะนี้ ตัวค้นหาโซลูชันคู่ค้าช่วยให้คุณได้รับการแสดงผลคู่ค้า APN ที่เป็นสมาชิกโปรแกรม APN มากขึ้น รวมถึง ความสามารถของ AWS, การมอบบริการ และโปรแกรมผู้ให้บริการที่มีการจัดการ หน้าโปรไฟล์คู่ค้าใหม่ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ช่วยให้คุณสำรวจคู่ค้า APN ได้ทั้งแบบรวดเร็วหรือโดยละเอียด ในหน้าโปรไฟล์คู่ค้า คุณสามารถดูชุดทักษะของคู่ค้า APN (ยืนยันความถูกต้องโดย AWS) โซลูชันของคู่ค้า และ/หรือกรณีศึกษาที่ AWS สร้าง รวมถึงตำแหน่งสำนักงาน คุณจะมีส่วนร่วมกับคู่ค้า APN ที่คุณระบุตัวตนผ่านตัวค้นหาโซลูชันคู่ค้าได้อย่างไร เพียงคลิก “เชื่อมต่อ” ในหน้าโปรไฟล์คู่ค้า และคู่ค้า APN ก็จะได้รับคำขอ

หากสนใจเร่งความเร็วธุรกิจ AWS ค้นหาโซลูชันคู่ค้า APN วันนี้