โพสต์บน: Dec 1, 2016

อินสแตนซ์ EC2 ใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC) มีการรองรับดั้งเดิมสำหรับโปรโตคอล IPv6 แล้ว IPv6 สามารถใช้ได้กับ VPC ที่มีอยู่และ VPC ใหม่ ผ่าน Console การจัดการของ AWS, API/SDK และ CLI ลูกค้าสามารถใช้ IPv6 ได้บนอินสแตนซ์ EC2 เพื่อเข้าถึงทรัพยากรอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันในองค์กรที่ใช้ Direct Connect ช่วยให้มีกรณีการใช้งานมากมาย เช่น การโฮสต์บริการสาธารณะ และการตอบสนองต่อข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานของ IPv6

ด้วยความสามารถนี้ VPC สามารถทำงานในโหมดสแต็กคู่ พร้อมความสามารถในการมอบหมายทั้งที่อยู่ IPv4 และ IPv6 บนอินสแตนซ์ EC2 เมื่อใช้ IPv6 ใน VPC แอปพลิเคชันจะรักษาความปลอดภัยได้ในวิธีง่ายๆ ในปัจจุบันผ่านกลุ่มการรักษาความปลอดภัย, เครือข่าย ACL และตารางเส้นทาง นอกจากนี้ IPv6 ยังมีการรองรับในคุณสมบัติ VPC ที่สำคัญอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ตเกตเวย์, VPC Peering, ล็อกโฟลว์ VPC โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้ IPv6 ใน VPC

ที่อยู่ IPv6 ทั้งหมดจะเป็นสาธารณะและระบุเส้นทางในอินเทอร์เน็ตได้ในค่าเริ่มต้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการ Subnet ใน VPC ที่ใช้ IPv6 ของตน เราขอแนะนำทรัพยากรใหม่ใน VPC ที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตเกตเวย์สำหรับส่งออกเท่านั้น ซึ่งสามารถตั้งค่าให้เป็นการเข้าถึงทางเดียวไปยังทรัพยากรอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตเกตเวย์สำหรับส่งออกเท่านั้น จะสามารถส่งออกปริมาณการใช้งานไปยังอินเทอร์เน็ตได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้งานที่เข้ามาจากอินเทอร์เน็ตจะถูกบล็อก ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการใช้อินเทอร์เน็ตเกตเวย์สำหรับส่งออกเท่านั้น ค่าใช้จ่ายการส่งข้อมูลจะคิดตามที่เหมาะสมในปัจจุบัน

IPv6 ที่รองรับ Amazon EC2 พร้อมใช้งานแล้วในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) โดยจะรองรับในภูมิภาค AWS อื่น เร็วๆ นี้ IPv6 ที่รองรับ Application Load Balancer จะเปิดตัวเร็วๆ นี้เช่นกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IPv6 ที่รองรับบน Amazon EC2 โปรดดูหน้า Amazon VPC