โพสต์บน: Dec 1, 2016

คุณสามารถใช้ AWS CloudFormation เพื่อจัดเตรียมทรัพยากร AWS ดังนี้ได้แล้ว ดูประวัติการออกผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

AWS CodeBuild: เป็นบริการสร้างที่มีการจัดการเต็มรูปแบบที่คอยประมวลผลซอร์สโค้ด ดำเนินการทดสอบ และผลิตแพคเกจซอฟต์แวร์ที่พร้อมนำไปปรับใช้ 

การรวมเอกสาร Simple Systems Manager (SSM) โดยใช้ Amazon EC2: คุณสามารถรวมเอกสาร SSM ด้วยอินสแตนซ์ EC2 ได้แล้ว 

IPv6 มีการรองรับใน Amazon EC2 และ Amazon VPC แล้ว: คุณสามารถจัดเตรียมทรัพยากร Amazon EC2 และ Amazon VPC ที่ใช้ IPv6 ได้แล้ว ในภูมิภาคที่รองรับ IPv6 

โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมบน AWS CloudFormation: