โพสต์บน: Dec 1, 2016

คุณสามารถใช้ AWS Config เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าซอฟต์แวร์บนอินสแตนซ์ EC2 ของคุณ รวมทั้งเครื่องเสมือน (VM) หรือเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมในองค์กรของคุณ ด้วยการผสานการทำงานของ AWS Config กับ Amazon EC2 Systems Manager คุณจะมองเห็นการกำหนดค่าของระบบปฏิบัติการ การอัปเดตในระดับระบบ แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ การกำหนดค่าเครือข่าย และอีกมากมาย AWS Config มีประวัติการเปลี่ยนแปลงของ OS และการกำหนดค่าในระดับระบบที่คุณสามารถใช้เพื่อการประเมินความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัย การแก้ไขปัญหา การติดตามการใช้งานสิทธิ์ และอื่นๆ  

นอกจากนี้ยังสามารถประเมินว่าซอฟต์แวร์ในอินสแตนซ์และในระบบองค์กรของคุณปฏิบัติตามคำแนะนำและนโยบายที่ใช้ AWS Config Rules หรือไม่ กฎ Config ที่ได้รับการจัดการใหม่สามประการช่วยให้คุณตรวจสอบว่าอินสแตนซ์หรือระบบในองค์กรของคุณมีการกำหนดค่าแพลตฟอร์มที่ต้องการ และมีชุดแอปพลิเคชันที่ได้รับการอนุมัติติดตั้งอยู่หรือไม่

เมื่อใช้ Console ของ AWS Config คุณสามารถติดตามการกำหนดค่าคอมโพเนนต์เฉพาะภายในอินสแตนซ์ของคุณ, VM หรือเซิร์ฟเวอร์ได้ และระบุการกำหนดค่าที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว