โพสต์บน: Dec 1, 2016

Amazon EC2 Systems Manager เป็นบริการการจัดการที่ช่วยให้คุณเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลัง ใช้แพตช์ Windows OS สร้างรูปภาพในระบบ และกำหนดค่าระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux โดยอัตโนมัติ ความสามารถเหล่านี้จะช่วยให้คุณกำหนดและติดตามการตั้งค่าของระบบ ป้องกันการเบี่ยงเบน และรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ไว้ การดำเนินงานข้ามสถาปัตยกรรมคลาวด์แบบไฮบริดมักซับซ้อน ใช้เวลา และสิ้นเปลือง เนื่องจากเครื่องมือการจัดการที่มีมักรองรับระบบอัตโนมัติอย่างมีขีดจำกัด ต้องการโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ และมีข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่ซับซ้อน EC2 Systems Manager มาพร้อมแนวทางการจัดการที่ออกแบบมาให้รับกับขนาดและความคล่องของระบบคลาวด์ แต่ขยายไปยังศูนย์ข้อมูลในองค์กรของคุณได้ ช่วยให้คุณเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วเข้ากับ AWS ได้อย่างราบรื่นและง่ายดายยิ่งขึ้น  

EC2 Systems Manager ใช้ได้อย่างง่ายดาย เพียงเข้าถึง EC2 Systems Manager จาก Console ของ EC2 Management เลือกอินสแตนซ์ที่คุณต้องการจัดการ และกำหนดงานการจัดการที่คุณจะดำเนินการ  

EC2 Systems Manager พร้อมใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณจึงชำระเงินเฉพาะทรัพยากรที่คุณจัดการเท่านั้น