• Network Load Balancer รองรับกลุ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว

    โพสต์บน: Aug 10, 2023

    ขณะนี้ Network Load Balancers (NLB) รองรับกลุ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกรองการรับส่งข้อมูลที่ NLB ของคุณยอมรับและส่งต่อไปยังแอปพลิเคชันของคุณได้ เมื่อใช้กลุ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย คุณจะกําหนดค่ากฎเพื่อช่วยให้แน่ใจว่า NLB ของคุณยอมรับการรับส่งข้อมูลจากที่อยู่ IP ที่เชื่อถือได้เท่านั้น และเป็นการบังคับใช้นโยบายการควบคุมการเข้าถึงจากส่วนกลางอีกด้วย การดำเนินการนี้จะปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันของคุณและทําให้การดําเนินงานง่ายขึ้น