คุณต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่หรือไม่

 Clare Liguori, หัวหน้าวิศวกร

Clare Liguori คือหัวหน้าวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ AWS ปัจจุบัน กำลังทำงานโดยเน้นที่ประสบการณ์ของนักพัฒนาสำหรับ AWS Container Service ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างที่อยู่ตรงกลางระหว่างคอนเทนเนอร์กับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาภายใน โครงสร้างพื้นฐานโดยเป็นโค้ด CI/CD ความสามารถในการสังเกตการณ์ และการปฏิบัติการ

เขียนโดย Clare Liguori

1